Připravované akce


Stálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát Vás zveme na kulatý stůl věnovaný soudcovské etice. Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Kulatý stůl se uskuteční 20. května 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Blíže ke konání a přihláškám k účasti
V sobotu 26. března 2022 se po roční pandemické odmlce znovu koná jedna z nejvýznamnějších společenských událostí roku pro právnickou obec i širokou veřejnost – Právnický ples Spolku českých právníků Všehrd. Znovu tak obnovujeme tradici této společenské akce. Těšit se můžete nejen na tanec v secesním Obecním domě v Praze. Právnický ples 2022 Kdy: 26. března 2022 od 19 hodin Kde: Obecní dům v Praze Ples pořádá Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., Mgr. Jana Chabra, radního hl. m. Prahy a prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy.
Od tohoto roku bude stavovský časopis SOUDCE vycházet v elektronické podobě. Bližší informace podala šéfredaktorka časopisu PhDr. Mgr. Marie Novotná. Redakce našeho periodika ve zprávě uvádí: ,,Profesní organizace soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s., uzavřely Memorandum o spolupráci. Obě strany memoranda si uvědomují, že vydavatelství s tištěnými časopisy procházejí změnou, a v memorandu vyjádřily zájem nadále spolupracovat při vydávání časopisu Soudce v elektronické podobě. Dohodly se na tomto: – od 1. 1. 2022 bude časopis vycházet pouze v elektronické podobě – elektronická podoba bude odpovídat tištěné verzi – soudci obdrží notifikaci, jakmile vyjde nové číslo – přístup k časopisu bude přes aplikaci Smarteca, která umožňuje pohodlné čtení časopisu na počítači (monitoru), v tabletu či na mobilu – aplikace umožňuje vytvářet vlastní poznámky k článkům, zvýraznění textu a přístup k archivu časopisu od roku 2020 Po šesti měsících od spuštění elektronické podoby časopisu obě strany vyhodnotí fungování této spolupráce."
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolal prezident JUDr. Libor Vávra 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR na 22. a 23. října 2021. Uskuteční se v hotelu DUO v Praze.
Kancelář SU ČR upozorňuje členy naší profesní organizace, kteří mají zájem autorsky přispět do stavovského periodika SOUDCE, že uzávěrka příspěvků do červnového vydání je stanovena na 11. červen 2021.
Časopis SOUDCE vychází každý měsíc. Redakce profesního časopisu ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje jeho letos již páté vydání. Číslo 5/21 mimo jiné nabídne "Zamyšlení na měsíc květen" od Mgr. Martina Omelky, dále rozhovor Mgr. Miroslava Jurmana se zástupci komory soudních tlumočníků ČR či odborný článek zaměřený na daňověprávní aspekty investičního životního pojištění. Květnové vydání přinese také informace z březnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu a další novinky z justičního prostředí. Kancelář Soudcovské unie a redakce časopisu přijímají další autorské příspěvky k publikování v pátém letošním čísle do 11. května 2021.
Redakce stavovského časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer připravuje distribuci již pátého letošního elektronického vydání profesního periodika Soudcovské unie ČR. Nabídne například rozhovor s Mgr. et Mgr. Michalem Bobkem, M.Jur., Ph.D., soudcem Nejvyššího správního soudu, ale i informace z dění v organizaci soudců ČR a další příspěvky.
Redakce časopisu SOUDCE připravuje k distribuci dubnové vydání našeho stavovského periodika. Slovo soudce připravila JUDr. Radka Šimková. V příspěvku "Nejsou plody jako plody" čtenářům nabídne právní problém, v němž došlo ke konfrontaci staré a nové občanskoprávní úpravy. V čísle 4/21 čtenáři mimo jiné najdou rozhovor s profesorem Jiřím Malenovským, odborné články, aktuality z dění v Soudcovské unii a další témata. Profesní časopis SOUDCE bude již brzy u Vás.
Od tohoto roku vychází stavovský časopis SOUDCE v elektronické podobě. Redakce našeho periodika připravuje k elektronické distribuci dubnové vydání. Členové SU ČR obdrží upozornění. Přístup mají k letošním třem vydáním a také k archivu časopisu od roku 2020. V současnosti probíhá vydávání a distribuce elektronické podoby časopisu zkušebně. Po šesti měsících vyhodnotí Soudcovská unie ČR a společnost Wolters Kluwer, a.s., která časopis vydává, fungování této formy spolupráce.
Pandemie vygenerovala dvojročník Právníka roku 2020/2021. Dne 10. listopadu 2020 představenstvo ČAK po dohodě s druhým organizátorem Právníka roku – mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, přípravy na lednový 16. galavečer zastavilo a letošní ročník uložilo tak říkajíc „k ledu“.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011