Semináře „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“

Stálá konference českého práva ve spolupráci s projektem Servis rodiny připravuje v rámci Pražského právnického jara 2023 sérii odborných seminářů Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“
Záštitu převzal prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra.
Přednášet budou JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident SU, soudce ÚS ČR a Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda sekce pro rodinné právo ČAK.
 
Termíny konání a detailnější informace najdete v pozvánce: /Soubory/semináře_rozvod_SR_jaro2023.pdf
 
Registrujte se na: www.brainteam.cz/rozvod-a-manzele-seminar
Přihlášku rovněž můžete zaslat na e-mailovou adresu: karova@brainteam.cz

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011