Sekce - kontaktní osoby

Kód sekce

Název soudu

Kontaktní osoba

00

Nejvyšší soud ČR

JUDr. Mojmír P u t n a

01

Obvodní soud pro Prahu 1

JUDr. Eva Šnajdaufová

04

Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Monika T u p á

06

Obvodní soud pro Prahu 6

není sekce

07

Obvodní soud pro Prahu 7

JUDr. Ladislav H e j t m á n e k

08

Obvodní soud pro Prahu 8

není sekce

9

Obvodní soud pro Prahu 9

JUDr. Radmila Ch a d i m o v á

10

Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Marek   Z i m a

11

Městský soud Praha

Mgr. Viktor S e d l á k

12

Vrchní soud Praha

JUDr. František  K u č e r a

13

Vrchní soud Olomouc

JUDr. Helena M y š k o v á

15

Krajský soud v Praze

Mgr. Petra  K u b á č o v á

16

Okresní soud Praha - východ

Mgr. Filip J a n e k

17

Okresní soud Praha - západ

JUDr. Ing. Arch. Zdeněk B l a ž e k

18

Okresní soud v Benešově

Mgr. Martina U l m a n o v á

19

Okresní soud v Berouně

Mgr. Daniela J a n d o v á

20

Okresní soud v Kladně

JUDr. Jaroslava Tenglerová

21

Okresní soud v Kolíně

Mgr. Jiří K r u m l

24

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Mgr. Jiří R a j m

25

Okresní soud v Nymburku

Mgr. Martina S v o b o d o v á

26

Okresní soud v Příbrami

Mgr. Miloslav B o u d n í k

27

Okresní soud v Rakovníku

Mgr. Marcel L e h e č k a

28

Krajský soud v Českých Budějovicích

Mgr. Miroslav J u r m a n

31

Okresní soud v Jindřichově Hradci

JUDr. Lubomír M i c h á l e k

34

Okresní soud v Prachaticích

JUDr. Jiří M ü h l s t e i n

35

Okresní soud ve Strakonicích

Mgr. Dana Ch r o m á

36

Okresní soud v Táboře

Mgr. Petr Č e r n ý

37

Krajský soud v Plzni

JUDr. Alena F i n t o v á

38

Okresní soud v Teplicích

Mgr. Diana F u j d i a k

39

Okresní soud Plzeň - město

Mgr. Vladimír Ž á k

40

Okresní soud Plzeň - sever

JUDr. Marcela D o r t o v á

41

Okresní soud v Domažlicích

JUDr.Vladimíra M a š i n o v á

42

Okresní soud v Chebu

Mgr. Milan H o m o l k a

43

Okresní soud v Karlových Varech

JUDr. Kateřina V l t a v s k á

46

Okresní soud v Sokolově

Mgr. Timm Š m e h l í k

47

Okresní soud v Tachově

JUDr. Josef J u n e k

48

Krajský soud v Ústí nad Labem

JUDr. Bohumila  H o r k á

49

Nejvyšší správní soud

Mgr. Ondřej M r á k o t a

50

Okresní soud v České Lípě

JUDr. Alena D i v í š k o v á

51

Okresní soud v Děčíně

Mgr. Miloš Ř í z e k

52

Okresní soud v Chomutově

Mgr. Petr Š u s t r

53

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

JUDr. Lucie T r e g l e r o v á

54

Okresní soud v Liberci

Mgr. Jan U h l í ř

55

Okresní soud v Litoměřicích

JUDr. Martina L o r e n c o v á

56


57

Okresní soud v Ústí nad Labem


KS Ústí n.l. pob. Liberec

Mgr. Karel  Š e m í k


Mgr. Martin O m e l k a

58

Okresní soud v Mostě

Mgr. Bc. Zdeněk P i s k a č

59

Krajský soud v Hradci Králové

JUDr. Jiří M á d r

60

Okresní soud v Hradci Králové

JUDr. Milena H e ř m a n o v á

62

Okresní soud v Chrudimi

JUDr. Soňa S o u k u p o v á

64

Okresní soud v Náchodě

Mgr. Milan  B a u d y š

65

Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Karel G o b e r n a c

66

Okresní soud v Rychnově n.Kn.

Mgr. Zuzana U r s o v á

69

Okresní soud v Trutnově

JUDr. Pavla N o v o t n á

72

Krajský soud v Ostravě

Mgr. Tomáš Z u b e k

73

Okresní soud v Ostravě

Mgr. Alice E r l e o v á

74

Okresní soud v Bruntále

JUDr. Jana  P o s l e d n í k o v á

75

Okresní soud ve Frýdku - Místku

JUDr. Renata G o l k o v á

77

Okresní soud v Karviné

Mgr. Jitka Z a v á z a l o v á

78

Okresní soud v Novém Jičíně

Mgr. Tomáš H o z a

80

Okresní soud v Opavě

Mgr. Vítězslav Š p a l e k

81

Okresní soud v Přerově

JUDr. Margita M a r k o v á

82

Okresní soud v Šumperku

JUDr. Dana S o u k u p o v á

83

Okresní soud ve Vsetíně

Mgr. Aleš  M a t u r a

84

Krajský soud v Brně

JUDr. Miroslav N o v á k

85

Ústavní soud ČR

JUDr. Tomáš L i ch o v n í k

86

Městský soud Brno

Mgr. Dana  D a ň k o v á

87

Okresní soud Brno - venkov

Mgr. Miluše P ě ch o v á

88

Okresní soud v Blansku

JUDr. Tereza R i ch t e r o v á

89

Okresní soud v Břeclavi

JUDr. Josef M u ž í k

90

Okresní soud v Hodoníně

Mgr.Olga  H o u ž v i č k o v á

91

Okresní soud v Jihlavě

Mgr. Zuzana B ř í z o v á

92

Okresní soud v Kroměříži

Mgr.Radana L a š t ů vk o v á

93

Okresní soud v Prostějově

JUDr. Petr V r t ě l

96

Okresní soud ve Vyškově

JUDr. Petr Š e v č í k

97

Okresní soud ve Zlíně

Mgr. Jiří N ě m e c

98

Okresní soud ve Znojmě

JUDr. Bohumír P o l á k

99

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

JUDr. Drahomíra  L i b r o v á

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011