Profily soudců

 

Mgr. Daniela Zemanová, nar. 1971 
prezidentka


Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006 působila na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudu. V r. 2006 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, od roku 2018 působí na Městském soudu v Praze.
V Republikové radě působila  dvě funkční období. Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR se stala I. viceprezidentkou stavovské organizace českých soudců. Na 24. výročním zasedání stavovské organizace českých soudců, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014, byla zvolena prezidentkou Soudcovské unie ČR.
27. Shromáždění delegátů SU ČR ji 6.10. 2017 znovu zvolilo do funkce prezidentky na období 2017 - 2020.


JUDr. František Kučera, nar. 1960
1. viceprezidentObor právo vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V justici začínal v roce 1984 jako justiční čekatel u Obvodního soudu pro Prahu 2. Od roku 1986 byl soudcem civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, od roku 1991 působil na odvolací agendě Městského soudu v Praze. Od roku 1996 je soudcem Vrchního soudu v Praze, původně se specializací na konkursy a vyrovnání, nyní na úseku insolvenčním a incidenčních sporů.
Členem Soudcovské unie je od jejího založení, členem Republikové rady od roku 2014.
Na 27. Shromáždění delegátů byl zvolen do Republikové rady pro druhé funkční období a byl zvolen 1. viceprezidentem Soudcovské unie ČR. 
                         

 Mgr. Petr Černý, nar. 1972
 viceprezident
                                     

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Soudcem byl po tříleté čekatelské praxi
u Okresního soudu v Táboře jmenován k témuž soudu v roce 1998. Ač původem přesvědčený civilista, dík situaci na domovském soudě zprvu soudce trestní, krátce po jmenování dva roky současně i soudce opatrovnický. Od března 2001 už pouze soudce trestní. Od roku 2008 působí u Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře, nejprve v agendě odvolací, od roku 2012 prvostupňové.
Členem profesní organizace českých soudců je od roku 2002. V Republikové radě působil celkem 9 let, v prvních dvou funkčních obdobích byl členem výboru Unie.
27. Shromáždění delegátů ho zvolilo do Republikové rady pro jeho druhé funkční období, Republikovou radou byl zvolen viceprezidentem Soudcovské unie ČR.
  

JUDr. Silvie Slaná, nar. 1965

 členka výboru

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova Univerzita). Čekatelskou praxi vykonala u Okresní prokuratury ve Vsetíně. Zpočátku působila jako právník Městského úřadu v Novém Jičíně a také na úseku všeobecného a občansko-soudního dozoru
u Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně.
V roce 1995 byla jmenována soudkyní Okresního soudu v Novém Jičíně, kde působí po celou dobu až dosud na civilním úseku.
Členkou Soudcovské unie  ČR je od roku 1995. V letech 2005 až 2011 působila v Republikové radě SU. Opětovně  byla zvolena členkou Rady na sněmu SU ČR v roce 2014 a v roce 2017 byla na 27. Shromáždění delegátů SU ČR znovu zvolena na další funkční období do Republikové rady a současně se stala členkou výboru.


 Mgr. Vladimír Hromek, nar. 1982
 člen výboru


V roce 2006 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté rok pracoval jako advokátní koncipient. Od roku 2007 se stal justičním čekatelem u Okresního soudu Brno-venkov.
V roce 2012 byl prezidentem republiky jmenován soudcem Okresního soudu Brno-venkov. Specializuje se na civilní právo, civilní proces a dědické právo.
Už jako justiční čekatel byl přidruženým členem Soudcovské unie ČR, po jmenování soudcem v roce 2012 se stal řádným členem SU ČR. V Republikové radě  působí od roku 2014. Zajímá se o přípravu a výběr soudců, správu soudnictví, nezávislost a etiku soudce. Aktivně se také zapojuje do projektu zvyšování právního vědomí studentů středních škol.
Na 27. Shromáždění delegátů SU ČR byl do Republikové rady zvolen na druhé funkční období a zároveň byl členy Republikové rady zvolen jako člen výboru stavovské organizace českých soudců.

    

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011