Profily soudců

Mgr. Daniela Zemanová, nar. 1971 
prezidentka


Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006 působila na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudu. V r. 2006 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, kde je zařazena do finančně správního kolegia.
V Republikové radě působila  dvě funkční období. Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR se stala I. viceprezidentkou stavovské organizace českých soudců. Na 24. výročním zasedání stavovské organizace českých soudců, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014, byla zvolena prezidentkou Soudcovské unie ČR.
27. Shromáždění delegátů SU ČR ji 6.10. 2017 znovu zvolilo do funkce prezidentky na období 2017 - 2020.


                                       JUDr. František Kučera, nar. 1960
                                  1. viceprezident


                                   Mgr. Petr Černý, nar. 1972
                                   viceprezident

 Stránka se aktualizuje.


 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011