Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Justiční špičky se obávají dalšího zmrazení platů. Soudcům stoupají hypotéky o tisíce, upozorňuje Vávra

26.05.2022 - ceska-justice.cz (JusticeNepřehlédněteVýběr šéfredaktora)

V justici sílí obavy, že by zmrazení platů mohlo pokračovat i v příštím roce. Právě platy soudců a státních zástupců proto byly jedním z hlavních témat setkání tzv. Justiční šestky v tomto týdnu. Podle prezidenta Soudcovské unie a účastníka schůzky Libora Vávry mezi soudci stoupá nervozita. „Samozřejmě ty platy ve svém základu nebyly špatné, ale jsou zmrazené už druhým rokem. A ve chvíli, kdy lidem třeba o tisíce stoupají splátky hypoték, je to čím dál větší problém,“ řekl České justici.

„Justiční šestka“ se neformálně pracovně setkává bez pravidelného harmonogramu. Schůzky jsou konzultativní povahy a slouží k vzájemné výměně informací a názorů na aktuální události v justici.

V úterý se kvůli platů, zákonu o státním zastupitelství nebo změn v kárných řízeních sešli předsedové nejvyšších soudů Petr Angyalossy a Karel Šimka, zástupci Kolegia předsedů krajských soudů Lenka Ceplová a Petr Novák, prezident Soudcovské unie Libor Vávra a zástupci státního zastupitelství. „Při zmražení platů v letošním roce bylo autoritou předsedy vlády garantováno, že se bude týkat pouze letošního roku. Osobně se domnívám, že pro zmražení platů ústavních činitelů není a ani nebyl důvod. Pokud byl tento důvod spatřován v tom, že by ústavní činitelé měli tzv. „dýchat“ s ostatními občany z hlediska svých příjmů, tak nelze přehlédnout, že zákon č. 236/1995 Sb. zákon o platu představitelů státní moci, má v sobě zakomponován mechanizmus, prostřednictvím kterého se výše platů ústavních činitelů automaticky stanoví podle výše průměrné mzdy v České republice, a to bez jakýchkoliv vnějších zásahů,“ sdělil České justici předseda Krajského soudu v Ostravě Petr Novák. Ústavní činitelé tak podle něj přirozeně „dýchají“ s ostatními občany, a to zákonem předvídaným způsobem. „Zmražení platů ústavních činitelů je proto vnějším zásahem do platového zabezpečení, který postihuje jen určitou skupinu, a to zcela nedůvodně,“ myslí si Novák.

Předseda Krajského soudu v Ostravě Petr Novák Foto: MSP

Odpůrci novely poukazují také na to, že celkový efekt zmrazení je minimální, zato justici zasahuje výrazně. Platy soudců a státních zástupců by měly být valorizovány pravidelně, aby nebyla ohrožena jejich nezávislost. „V obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem situace nijak nevře. Je podána jedna žaloba. Samozřejmě platí, že politici nám slíbili, že zmrazení platů bude platit pouze letos,“ reagovala předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová.

Čtěte také: Vávra: Návrh na zmrazení platů soudců je ústavně sporný ve více rovinách, je to lemplovství

Nálada se zhoršuje

Podle prezidenta Soudcovské unie Vávry se ukázalo, že státní duh nerostl kvůli covidovým opatřením, ale z důvodu jiných investic. „Nálada se samozřejmě zhoršuje. Je taková výbušnější. Zmrazení platů je absurdní, protože jinak se všude přidává,“ dodává Vávra s tím, že situaci řeší i s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Vávra upozornil, že v loňském roce původní kabinet nakonec ze zmrazení platů ustoupil a s bleskovým návrhem pak přišla vláda Petra Fialy. Návrh nakonec prošel, i když ho senátní ústavně právní výbor označil za protiústavní.

Právě kvůli nezákonnosti zmrazení platů se už několik soudců obrátilo na soudy. „O jednotkách žalob vím najisto. Minimálně v jednom případě řízení bylo přerušeno a věc se předkládá Ústavnímu soudu k rozhodnutí,“ říká Libor Vávra s tím, že většina soudců vyslyšela jeho apel, aby kvůli konfliktu na Ukrajině a související ekonomické krizi s žalobami počkali. To později ocenil ministr Blažek.

Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Sporná novela je opět snížila. Vláda tak chce ušetřit zhruba 600 milionů korun. V případě soudců základna klesla ze 106.986 korun na 100.872 korun, u státních zástupců z 96.287,40 Kč na 90.748,80 Kč.

Z dalších témat Justiční šestka řešila například zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců a jaké zkušenosti mají s výběrovými řízeními na post předsedů soudci. V oblasti kárných řízení pak ve vzduchu stále visí možný návrat k dvoustupňovému řízení.

Eva Paseková, Petr Dimun

Eva Paseková

Podvoluji se nátlaku odvolacího soudu, odůvodnil soud opačné rozhodnutí

26.05.2022 - ceska-justice.cz (Česká justice / Media Network MagazínMedia Network MagazínNepřehlédněteVýběr šéfredaktora)

K absurdnímu vyústění dospěl případ dvou podnikatelů, bývalých společníků, kterým se již několik let zabývají zlínská pobočka Krajského soudu v Brně (KS) a Vrchní soud v Olomouci (VS). KS soud totiž napotřetí, po opětovném zrušení rozsudku VS, vydal rozhodnutí, v němž nejdříve podrobně hájil své hodnocení důkazů a z něho vyplývající právní názor, aby na závěr dospěl ke zcela opačnému závěru s jediným zdůvodněním: že si tak přeje odvolací soud. A že tak činí fakticky pod nátlakem, neboť v opačném případě by mu byl případ VS odebrán a přikázán jinému senátu.

Případy, kdy nalézací soud akceptuje rozhodnutí odvolacího soudu a změní své původní rozhodnutí, jsou zcela běžné. Není ani výjimkou, kdy prvoinstanční soud setrvá na svém názoru a dochází k opakované výměně, pro kterou se vžilo označení „justiční ping-pong“. Ten většinou končí buď tak, že odvolací soud rozhodne ve věci sám, pokud je pro to prostor daný trestním řádem, popřípadě případ přikáže jinému soudci či senátu.

Meze, v nichž se tento „justiční dialog“ má odehrávat a kde je „institucionální pravda“ (viz. rozhodnutí kárného senátu NSS 16 Kss 6/2020), opakovaně popsal v rozsáhlé judikatuře Ústavní soud (ÚS). Ten v nemálo případech vyslovil závěr, že odvolací soud překročil své pravomoci a vynucoval si na nalézacím soudu konkrétní rozhodnutí, aniž by respektoval nezastupitelnou roli nalézacího soudu. Téměř bezvýhradně se tak stalo poté, co odvolací soud přistoupil zároveň k odebrání a přikázání věci jinému soudci či senátu.

ÚS setrvale připomíná, že odvolací soud může zavázat soud prvního stupně, aby se vypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, odstranil nejasnosti nebo neúplnosti svých skutkových zjištění, případně aby některé důkazy zopakoval nebo provedl další důkazy. Dostojí-li však rozhodnutí soudu prvního stupně těmto požadavkům, nemůže ho podle ÚS odvolací soud zrušit pouze z důvodu, aby prosadil své hodnocení takto provedených důkazů a z něho plynoucí závěry ohledně skutkových zjištění (namátkou například II. ÚS 3564/12, I. ÚS 794/14, I. ÚS 1922/09, III. ÚS 1367/18). Před dvěma lety pak ÚS dokonce dospěl k závěru, že nalézací soud byl – jednoduše řečeno – příliš…

Cely´ cˇla´nek si mu°zˇete prˇecˇi´st v MEDIA NETWORK MAGAZI´NU.Prˇi´stupny´ je pro prˇedplatitele.

Jste-li prˇedplatitel, prˇihla´sit se mu°zˇete zde.Přihlásit

Chcete-li se sta´t prˇedplatitelem, jdeˇte zde.Předplatit

Petr Dimun

Petr Dimun

Podvoluji se nátlaku odvolacího soudu, stálo v odůvodnění opačného rozhodnutí

26.05.2022 - ceska-justice.cz (Česká justice / Media Network MagazínMedia Network MagazínNepřehlédněteVýběr šéfredaktora)

K absurdnímu vyústění dospěl případ dvou podnikatelů, bývalých společníků, kterým se již několik let zabývají zlínská pobočka Krajského soudu v Brně (KS) a Vrchní soud v Olomouci (VS). KS soud totiž napotřetí, po opětovném zrušení rozsudku VS, vydal rozhodnutí, v němž nejdříve podrobně hájil své hodnocení důkazů a z něho vyplývající právní názor, aby na závěr dospěl ke zcela opačnému závěru s jediným zdůvodněním: že si tak přeje odvolací soud. A že tak činí fakticky pod nátlakem, neboť v opačném případě by mu byl případ VS odebrán a přikázán jinému senátu.

Případy, kdy nalézací soud akceptuje rozhodnutí odvolacího soudu a změní své původní rozhodnutí, jsou zcela běžné. Není ani výjimkou, kdy prvoinstanční soud setrvá na svém názoru a dochází k opakované výměně, pro kterou se vžilo označení „justiční ping-pong“. Ten většinou končí buď tak, že odvolací soud rozhodne ve věci sám, pokud je pro to prostor daný trestním řádem, popřípadě případ přikáže jinému soudci či senátu.

Meze, v nichž se tento „justiční dialog“ má odehrávat a kde je „institucionální pravda“ (viz. rozhodnutí kárného senátu NSS 16 Kss 6/2020), opakovaně popsal v rozsáhlé judikatuře Ústavní soud (ÚS). Ten v nemálo případech vyslovil závěr, že odvolací soud překročil své pravomoci a vynucoval si na nalézacím soudu konkrétní rozhodnutí, aniž by respektoval nezastupitelnou roli nalézacího soudu. Téměř bezvýhradně se tak stalo poté, co odvolací soud přistoupil zároveň k odebrání a přikázání věci jinému soudci či senátu.

ÚS setrvale připomíná, že odvolací soud může zavázat soud prvního stupně, aby se vypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, odstranil nejasnosti nebo neúplnosti svých skutkových zjištění, případně aby některé důkazy zopakoval nebo provedl další důkazy. Dostojí-li však rozhodnutí soudu prvního stupně těmto požadavkům, nemůže ho podle ÚS odvolací soud zrušit pouze z důvodu, aby prosadil své hodnocení takto provedených důkazů a z něho plynoucí závěry ohledně skutkových zjištění (namátkou například II. ÚS 3564/12, I. ÚS 794/14, I. ÚS 1922/09, III. ÚS 1367/18). Před dvěma lety pak ÚS dokonce dospěl k závěru, že nalézací soud byl – jednoduše řečeno – příliš…

Cely´ cˇla´nek si mu°zˇete prˇecˇi´st v MEDIA NETWORK MAGAZI´NU.Prˇi´stupny´ je pro prˇedplatitele.

Jste-li prˇedplatitel, prˇihla´sit se mu°zˇete zde.Přihlásit

Chcete-li se sta´t prˇedplatitelem, jdeˇte zde.Předplatit

Petr Dimun

Petr Dimun

Odložení schvalování mimořádného pětitisícového příspěvku

26.05.2022 - ČRo Radiožurnál (12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře)

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vlajková loď zdejšího kabinetu ve snaze zmírnit dopady vysokých cen na domácnosti, totiž pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi zatím tak říkajíc nevyplula z přístavu, přestože vláda měla včera příslušný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí schvalovat, sešlo se k němu tolik připomínek, že o něm bude jednat znovu příští týden. Podle ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL je třeba dopracovat některé technické věci. Podle Deníku N jsou ovšem výtky ministerstev zásadní. Návrh hodnotí dokonce jako protiústavní nebo v rozporu s unijním právem. Já zvu do vysílání Ondřej Preusse z katedry Ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dobrý den.

Ondřej PREUSS, katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pokud je ten návrh nastavený tak, že není jednorázový, dá se mluvit o jeho protiústavnosti, jak se uvádí ve stanovisku ministerstva spravedlnosti?

Ondřej PREUSS, katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
--------------------
Tak my vlastně teď neznáme tu definitivní podobu, která bude nakonec představená, takže samozřejmě je to obtížné. Já osobně nejsem úplně příznivec toho, že by Ústavní soud vlastně takhle zasahoval do té nařizovací pravomoci vlády. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že to nařízení vlády je prováděcí předpis a musí prostě splňovat přísné podmínky. A v minulosti skutečně Ústavní soud zasáhnul. V některých případech například, kdy se řešilo vlastně nastavení těch tzv. bodů, tak těmi se financovalo ve zdravotnictví, tak tam skutečně Ústavní soud, tomu se nelíbilo vlastně tehdejší znění, právě to nařízení vlády, protože skutečně nařízení vlády musí být obecné a musí být v souladu samozřejmě s tím zákonem, potažmo i s tím evropským právem.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ten návrh nezdůvodňuje, jak se došlo k výši příspěvku hranici pro nárok, kolika domácností se příspěvek bude týkat. Považujete to podobně jako úřad vlády nebo ministerstvo spravedlnosti za závažný nedostatek? Měl by návrh takové náležitosti obsahovat?

Ondřej PREUSS, katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
--------------------
Tak ono je tedy potřeba rozlišit jednak nějaká politická rovina a potom ta právní rovina, případně ještě ta přistál ústavněprávní rovina. Z toho politického hlediska mně přijde, že to je pokračování trošku té chaotické normotvorby nebo, řekněme, nařizovacích pravomocí, které jsme zažívali s minulou vládou, zejména v období té vrcholící pandemie, kdy prostě se vnáší chaos do toho do právního řádu nesystémovost a podobně, ale to je prostě politická rovina. Z toho právního hlediska je to taky samozřejmě nešťastné. Nicméně, jak jsem řekl, já nejsem příznivec toho, aby tady to řešil Ústavní soud, to by skutečně by se mělo řešit těmi nástroji právě v rámci té normotvorby. Ostatně se to asi i děje. A takže já to považuju za velmi nešťastné celý ten nápad vlastně, ale to je nějaká politická otázka. Z toho právního hlediska si myslím, že se to dá nastavit tak, aby to obstálo, byť to není ideální.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Podle úřadu vlády vylučují podmínky trvalého pobytu a bydliště z čerpání migrující pracovníky z jiných členských států Evropské unie. Je možné to chápat jako možnou diskriminaci občanů jiných členských států sedmadvacítky?

Ondřej PREUSS, katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
--------------------
Ano, už takovýmto sporům Česká republika v minulosti čelila právě i vlastně nakonec to jednou vedlo, řekněme k soudní bitvě mezi českým Ústavním soudem a Evropským soudním dvorem. Já si dovedu představit, tady ta kritika tou diskriminací vlastně jde ale ještě dál, že to není diskriminační jenom vůči těm cizincům, ale ta dávka se vlastně nemá vyplácet ani některý český občanům za určitých okolností a je kritizovaná ta arbitráž, tzn. že se nestáhne některé lidi, kteří tu potřebu objektivně možná mají a naopak na některé, kteří nemají se stáhne. Ale je otázka, jestli tady zase nejsme spíš v té politické rovině, jestli by skutečně to bylo diskriminační z toho právního pohledu, proto by jsme potřebovali mít už ten finální text, aby jsme to potom mohli posoudit. Já bych to za diskriminační označil v nějakém širším slova smyslu, ale zase nedokážu říct, jestli by to vedlo k tomu, aby to bylo zrušeno, respektive ono by tomu spíše mohlo vést k tomu, že i ti, kteří by na začátku byli vyloučeni, kdyby se pak správně domáhali té dávky, tak by vlastně mohli uspět. To znamená, že vlastně by nebyla zrušena ta dávka, ale naopak by se ještě rozšířila, tzn. by zase stát vlastně vydal více peněz s čím počítal na začátku.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tolik ústavní právník Ondřej Preuss. Já vám děkuji za rozhovor, za odpovědi. Na shledanou.

Ondřej PREUSS, katedra ústavního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
--------------------
Taky děkuji. Na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No a tu politickou rovinu, kterou jsme zmiňovali, probereme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den.

Petr HARTMAN, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jak je Petře, možné, že na vládu přišel návrh s takovými zásadními právními nedostatky? To se nemohli připomínky jednotlivých rezortů vyřešit ještě předtím, než to projednal kabinet?

Petr HARTMAN, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Mohly ale bylo na to málo času. Ostatně právě ti účastníci připomínkového řízení o tom hovořili, poukazovali na to, mohli se různé problémy vychytat dopředu, ale problém je v tom, když to hodně zevšeobecním, že když si vláda chce nadělat potíže, tak vymyslí novou dávku, protože když pak ji musíte promítnout do konkrétního zákona, tak pak se ukáže, že tam jsou mnohá úskalí a ukázalo se to i v tomto případě, kdy se poukazuje na to, zda to tedy není v rozporu s právem Evropské unie, zda to není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Kde je konkrétní zdůvodnění toho, proč zrovna stanovili 1 000 000 hrubého, co se do toho milionu hrubého bude počítat, jaké příjmy ano, jaké ne atd., takže je to celá řada problémů a skutečně, když ty jednotlivé rezorty, které se tím dlouhodobě zabývají, tak mají jiný pohled než třeba autoři toho zákona. Mohou tam nalézt ty problémy a mohu na to upozornit. K tomu je to připomínkové řízení, ale to bylo velmi krátké, takže vláda opět, dá se říci, nezvládá tu komunikaci s veřejností, protože na začátku byl zmatek, zda to bude 1 000 000 hrubého, čistého, nyní se všichni těší na to, že dostanou vyplacenou tu jednorázovou dávku. Teda ti, kteří si myslí, že na to mají nárok. Zatím je vidět, že se to opět zadrhlo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A jaké máme informace o zrodu té předlohy, když teď slyšíme poměrně silnou kritiku třeba i od ministerstva financí. Té se právě nelíbí, že ministerstvo práce nevyužil nástroj mimořádné okamžité pomoci, který je standardní, nevymýšlí se nic nového obvykle. Přišel tedy ministr Jurečka, tak trochu sólově s něčím něco neměl ani v hlavních parametrech konzultované v koalici?

Petr HARTMAN, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Podle mého názoru nepřišel, protože je zřejmé, že tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí je zrovna tím rezortem, který by měl takto nějakým způsobem reagovat na tu tíživou situaci, že tedy z tohoto ministerstva musí vzejít ten základní návrh toho zákona, který pak je připomínkován atd., takže nemyslím si, že to byla úplně sólová akce, ale když už například Ministerstvo financí poukazovalo na to, že se dá řešit jiným způsobem, tak se nabízí otázka, proč to neřeší i přes přídavky na děti, které už normálně fungují. Lidé musí splňovat určité podmínky, aby na ty přídavky měly nárok. Z toho se dá vyvodit, že tedy jsou to ti, kteří jsou potřební, na které ta tíživá situace, která nyní je, by mohla dopadat nejvíce. Takže úplně nejjednodušší cesta by byla ta, že by si ve spolupráci právě s ministerstvem financí propočítali, kolik by se mohly ty přídavky na děti nebo příspěvky zvýšit. Bylo by to daleko jednodušší. Vláda by si ušetřila spoustu problémů a navíc by to nebylo jednorázové, jako je tohoto příspěvku, ale bylo by to dlouhodobé.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A jenom na závěr poprosím o stručnější odpověď. Vyvolal ten Jurečkův postup nějaké významnější pnutí mezi koaličními stranami, anebo se prostě tohle všechno urovná a ty připomínky budou vypořádány a pojede se dál?

Petr HARTMAN, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Já si myslím, že ty připomínky budou vypořádány a že výraznější pnutí nenastane, že vláda spíš se motá v tom, jak reagovat na tu současnou situaci, jak dostát svým slibům, že nebude pomáhat plošně, ale drsně, a přitom na to nemá nastavený státní správu jedenadvacátého století, aby to šlo velmi rychle. A že se tedy snaží dělat některé kroky, aby ukázala veřejnosti, že se snaží reagovat. Zatím ty kroky nejsou úplně nejšťastnější.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Míní komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Petře, děkuji. Hezký den.

Petr HARTMAN, komentátor Českého rozhlasu
--------------------
Pěkný den.


Živé vysílání 21:30

26.05.2022 - ČRo Radiožurnál (21:30 Živé vysílání)

Beey,
--------------------
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 1,
--------------------
Radiožurnál 21 hodin 30 minut.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Turecko by podle francouzského prezidenta mělo respektovat nezávislé rozhodnutí Švédska Finska. Vstoupit do NATO Emmanuel Macron v telefonátu řekl tureckému prezidentovi Recepu Tayyip Erdoganovi. Ten proti vstupu dvou severských zemí do NATO protestuje. Ankara tvrdí, že Finsko a hlavně Švédsko ukrývají členy kurdské strany pracujících, kterou pokládá za teroristickou organizaci. V Česku za včerejšek dostalo víc za 1070 uprchlíků z Ukrajiny. To je o 340 méně než před týdnem. Data zveřejnilo ministerstvo vnitra. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února Česko poskytlo dočasnou ochranu téměř 400 000 lidí, kteří utekli před ruskou agresí. Pro některé z nich ale Česko není konečnou zemí. Policie v kanadském Torontu postřelila muže, který šel po ulici s puškou. Na místě jsou záchranáři. Policisté kvůli ozbrojenému muži předtím uzavřeli 4 školy v okolí. Torontská okresní školská rada informovala o tom, že 2 zůstávají dál uzavřené. Incident se stal 2 dny poté, co v americkém Texasu osmnáctiletý útočník zastřelil na základní škole 19 dětí a 2 učitelky.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtfinále nad Německem 41 jsou v semifinále světového šampionátu. O postup mezi nejlepší čtveřici bojují teď Švýcaři proti Spojeným státům. Ve Finsku utkání sleduje Petr Kadeřábek.

mluvčí 2,
--------------------
Blízko postupu do semifinále jsou Spojené státy americké, které navýšily své vedení a 4 minuty 40 sekund před třetí sirénou vedou nad Švýcarskem už 30 jistotu semifinále získaly už Finové, který, kteří kolem do prázdné branky navýšili své vedení nad Slovenskem a nakonec zvítězili 42 finská Petr Kadeřábek.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Radiožurnál semifinále je Kanada, která porazila Švédsko 43 prodloužení a tenista Zdeněk Kolář hraje na Roland Garros třetí kolo Řekem Stefano jsem City pasem. Víc řekne přímo z Paříže Jaroslav Plašil.

mluvčí 3,
--------------------
Na 212 je to zatím z pohledu Zdeňka Koláře, ale ohromná bitva tedy pokračuje. Zdeněk Kolář se teď snaží dostat do vedení při svém servisu. Je to 55 výhoda pro Zdeňka Koláře, který teď zahání Stefanos Tsitsipas do růžku a donutil ho další chybě Zdeněk Kolář, že jde o obrovském dramatu. Do vedení 65 ve čtvrté sadě a za chviličku bude přijímat podání Tsitsipas se z Paříže Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
A po písničce na Radiožurnálu pokračuje repríza dopoledního hosta Petra krále.

mluvčí 4,
--------------------
Zach Radiožurnál také socioložka Kateřina Nedbálková. My se vydáváme do továrny společnosti Baťa v Dolním Němčí na Moravě, kde paní docentka strávila nějaký čas právě u výrobního pásu. Já jsem vám položil základní otázku, chtěl jsem stručnou odpověď před půl, abyste mi řekla nějak jednoduše definovala, kdo je to vlastně člověk v dělnické profesi. Dneska zdráhala jste se, že stručně to nejde teď můžeme zkusit trochu obsáhli.

mluvčí 5,
--------------------
To jsem ráda a táhl obsáhlejší definice by obsahovala jednak nějaký aspekt hrdosti tzn. že být dělníkem znamená. Může znamenat být hrdý na práci, kterou dělám tzn. a mít radost z toho, že něco prakticky umí nám mám nějakou znalost dovednost, o vyrobím něco, co se prodává reálně v obchodech. Ty obchody existují lidi ty boty kupují. Ta rozpočtová taky v tom, že vydržím stát na nohou 8 hodin nadělat fyzicky namáhavou práci. Vydržím to den vydržím týden, vydržím to 20 let. To si pamatuju, že 1 muž říkal, že tehdy uznává, že člověk tam zůstal, když tam pracuje 20 let. Být dělníkem znamená taky nějakým způsobem se to samozřejmě podepisuje na zdraví těch lidí, protože je to práce fyzicky namáhavá. A chcete nějaký typ péče o svoje tělo letu má taky svoje limity, jsem svědčila někdy tomu, jak se lidi snažili z té továrny dovolat do domluvit schůzku s doktorem, ale telefon můžou používat jenom o přestávkách. Tzn. že ne vždycky se jim podaří toho doktora trefit, takže tohle všechno je jako komplikovaný některý ženy my. A vyprávěli o tom, že rozhodně jdou do předčasného důchodu hned, jak to půjde tzn. i tohle je jiné, že o práci neuvažují jako o kariéře kariérním postupu něco, co mě naplňuje až do vysokého pozdního věku, což je případ nebo může být případ univerzitních profesorů, kteří mnohdy rádi zůstávají na univerzitě, že to je privilegované. Hezké čisté prostředí, kdežto pro dělníka v továrně může být rozumné dobré strategické, co nejdříve fit do předčasného důchodu. Zároveň být dělníkem znamená, ale taky se dívat trochu sobě přes rameno a vidět, že to znamenám jako být člověkem s nízkým vzděláním ve společnosti, která si cení vzdělání, kde všichni, jak řekla, 1 paní chtějí být studovaní, každý chce mít vysokou školu spousta lidí vysokou školu má. Oni vědí, že když nemají nějak ty lidi zvenku se na ně dívají.

mluvčí 4,
--------------------
Tzn. chuť třeba zkusit dělat něco jiného odejít z té továrny někam jinam, možná třeba za lepším. Takovéhle úvahy tam nejsou.

mluvčí 5,
--------------------
Takové úvahy tam jsou a ty možnosti trošku jsou, ale jsou trošku omezené v blízkosti toho Dolního Němčí bylo několik továren, kam mohli na práci, kde mohli ti dělníci aspirovat. Někteří to říkali, že uvažuju o tom, že tam odejdou ty platy, ale podmínky asi byly ve všech těchto hernách dost podobné, ale například dělníci dělnice 2000 měli toho, že to je práce jenom jednu směnu, anebo že je Brice blízko bydliště. To pro ně bylo plus.

mluvčí 4,
--------------------
Lidé pracující v továrně na obuv jsou převážně nekvalifikovaní nebo jsou tam i lidé v oboru vyučení. My jsme si o tom před chvílí povídali mezi písničkami jejich až tak moc není.

mluvčí 5,
--------------------
Není až tak moc, ale jsou tam mí vrstevníci, tzn. lidi kolem padesátky, kteří se vyučili na konci osmdesátých let, kdy to bylo preferované odvětví. Přijímalo se tam hodně a učňů tak takový tam jsou jejich práce. Je ceněná, je ceněná mzdou výše než práce ta, kterou jsem vykonávala já tzn. šněrování těch bot a takoví lidé jako byli v té továrně dost střežení tzn. vedení nemělo zájem na tom, aby takoví lidé odcházeli, ale takoví lidé taky odcházeli, protože, jak jsem se tam vracela opakovaně, tak jsem viděla, že mluvili o tom teď už odejdu. Teď už fakt odejdou, jsem se vrátila ten další rok, tak už tam jako mnozí z nich nebyly.

mluvčí 4,
--------------------
Kateřina Nedbálková socioložka přijala práci dělnice v továrně na obuv povídali jsme si před chvílí o tom, kdo jsou současní dělníci. Ve firmě Baťa. Pojďme teď zkusit redefinovat nebo předefinovat, tedy ten vztah vlastně těch lidí, kteří jsou nad nimi se právě s těmi lidmi ve výrobě takové továrny, protože víme, že pan Baťa sama jste to připomínala, byl rád mezi dělníky chodil i na jejich záchodky, nechodila ty záchodky managementu. Jak ten vztah funguje nebo jaká vůbec hraje v takové továrně. Samozřejmě jsou dělníci nad těmi nějakými strčí předák.

mluvčí 5,
--------------------
Ano, a pak je tam ředitelka té továrny, která měla vlastně s těmi dělníky dost blízký vztah a byla schopna s nimi i u toho pásu pracovat, když bylo potřeba. A NATO někdy jakoby apelovala, že ponoukal ty lidi k přesčasům řekla, že sama taky přesčas zůstává, což si pamatuju, že 1 má kolegyně vůči tomu se ostře vymezila, řekl, že ona je manažerka. Je za to placená, oni se očekává, že zůstává přesčas, ale ona pak tažená dělníci by se ráda jenom odpracoval svou práci, pak měla klid, dala jsi doma a víno na zahradě mohla si tohohle odpočnout ten vztah, ale jinak mezitím mám mezi manažery a dělníky bylo komplikovaný vlastně dost vzdálený. To vedení Baťa střední Evropa, to vede italský manažer, který podle mě do té továrny chodí spíš dost málo tu továrnu mi popisoval svými slovy, jako že to je kouzlo, kde se zničeho stane věc, kterou můžeme používat ve svém každodenním životě. Mluvil v tom rozhovoru o tom, že na práva zájmy dělníků hodně dbají, což byl takový jsem brala jako rétorický obrat, ale reálně do těch podmínek životních nebo do mezd těch dělníků. Tohle se nějakým způsobem a nepromítá, což je vlastně zajímavé, myslím, že ta banka Baťa jako korporace generuje dost velký zisk, ale ten a zůstává na úrovni té společnosti nějakým způsobem se nepromítá do zvýšení mezd těch jednotlivých dělníků.

mluvčí 4,
--------------------
Sice jsme teď přišli ke vztahu dělníci versus management, vlastně tam ještě ten střední stav tzn. ten mistr. To je člověk, který je spíše s dělníky nebo spíše s managementem nebo je v takovém tom tlaku těch kamenů z obou stran.

mluvčí 5,
--------------------
Asi spíše dělníky často vzešel z těch dělníků, že to je někdo, kdo dělal dřív řadovou práci a pak je povýšen na tu mistrovou. Shodou okolností to byly v té továrně 3 ženy a pamatuju si, že na nich mluvila o tom, že to je pozice mnohdy nevděčná nevýhodná, že to člověk tak musí hrát. Na 2 strany být diplomatický umět s těma lidma mluvit. Nezdálo se mi, že to je něco, co v chtěli dělníci usilovat o co servali, aby mohli být mistrem, že to byla pozice mnohdy nevděčná ti dělníci samotní vůči tomu vyššímu managementu se mi zdálo. Se chovali takovou trochu přezíravost, že jim to bylo jako ti italští manažeři manažeři docela jedno měli dost malou představu o tom, co oni reálně dělají na jejich pracovní podmínky, to nemělo žádný vliv dopad a oni jako je tak viděli dost s nadhledem. Přehledem.

mluvčí 4,
--------------------
A existuje třeba nějaká rivalita mezi dělníky, když vědí, že právě vlastně z těch lidí pásu vzejde někdo, kdo potom bude mistr?

mluvčí 5,
--------------------
Ne ta rivalita tohoto typu ne, ale za existuje tam vzájemná kontrola, což jsem byla překvapená tohle pozorovat hlas to tak překvapivé není, že ty lidi se práce vzájemně sledují. Dívají se na to, jak dopracuje rychle, jak kdo pracuje dobře, že někdo zůstává pořád stejné pozici, jenom směruje boty, zatímco jiný je ochotný se zaučit zkoušet ty složitější práce. Toho někdo a odbíhá ven kouří, když se to nesmí tohohle všeho si všímali, viděla jsem to na sobě, jsem to dělala, jsem se dívala k tomu oddělení kontroly a měla jsem pocit. Tam bych moc nás je tady málo, oni se tam flákají nic nedělají, jako se to stalo součástí jako mé práce dívat se na to, jak to dělají ostatní něco si o tom myslet.

mluvčí 4,
--------------------
Říká socioložka Kateřina Bálková.

mluvčí 4,
--------------------
Radiožurnálu doc. Kateřina Nedbálková socioložka, autorka knihy tichá dřina, které si teď povídáme, máme tady několik dotazů našich posluchačů. 1 vlastně od nás po téhle vaší zkušenosti, kterou jste absolvovala, jste po dobu tří let v nějakých týdenních cyklech seděla u pásu v továrně. Nedoporučovala byste všem, aby zkusili v tom svém životě udělat nějakou takovouhle radikální změnu vystoupit z té své vrstvy bubliny a chtít stát někým jiným obohatí nás to pomůže nám to chápat něco, co nechápeme?

mluvčí 5,
--------------------
Že se zářivý v průběhu celého toho rozhovoru riskujete moc drastický předěl mezi lidma v továrně. A mnou jako akademickou, což si myslím, že tak úplně není, že je celá řada. Tam podobnosti, ale rozumím tomu, proč to takhle vidíte mně to připadá dobrý užitečný. Prostě.

mluvčí 4,
--------------------
Diverzity. Já jsem v té továrně strávil také rok po ukončení střední školy, tak nejsem úplně vydržet, ale byla jiná doba.

mluvčí 5,
--------------------
Připadá mi to užitečný dívat se do různých sociálních prostředí, a to já dělám třeba na Facebooku, že se přihlašují do různých obskurních skupin Miloš Zeman. A zvolen prezidentem a skupiny Prima ideologicky nesouzním, tak se tam přihlašují, abych měla možnost sledovat názory, který mají lidi, který nejsou podobně. Mě.

mluvčí 4,
--------------------
Když jste ukončila vaši misi v továrně v Dolním Němčí, zůstaly dobré vztahy, máte tam kamarády, máte tam přátele, které jste poznala, tam, posíláte si pozdravy naschvál 8 z dovolené nevím, napíšete si občas máte potřebu. Oni vám by.

mluvčí 5,
--------------------
Neřekla bych, že to je vztah úplně kamarádský, ale nějak ten vztah zůstal a a i prakticky tím, že když vyšla knížka z toho výzkumu, tak jsem ji, že nám, který jevili zájem o to, co tam jako dělám, co z toho bude, tak jsem jim tu knížku poslala. Oni mě k tomu napsali zprávu zpátky třeba jako že se těší, že si přečtou a pak mi dají k tomu zpětnou vazbu, když jsem dělala rozhovory do různých médií a chtěl jsem použít fotku, tak jsem těm ženám telefonovala, jestli můžu jejich fotku použít a tím pádem taky jsme si řekli pár slov k tomu, takže nějaký kontakt. Mám malé není to kontakt jako úplně blízký přátelský, že to by chtělo asi ještě víc času.

mluvčí 4,
--------------------
Hodili jste třeba spolu do hospody po práci někdy?

mluvčí 5,
--------------------
A někdy jsme spolu na pivu a byly, ale řekl bych, že to bylo jsem spíš výjimečně, ale tohle jsem taky usilovala. Po práci jsem navrhoval, pojďme spolu na pivo, to se někdy stalo a bylo zdrojem zajímavých informací.

mluvčí 4,
--------------------
Ještě k té knize vy jste tu knihu koncipovala, předpokládám spíš jako odbornou studii, nebo když si přečte i laik, tak je to pro ně hezké počtení oběhne.

mluvčí 5,
--------------------
To těžko posoudím. Já ale ten můj záměr byl určitě jednak jít mimo obor sociologie tzn. aby ta knížka byla zajímavá pro lidi, který se zajímají nějaké problémy okolo nás a je pro mě jako pozitivní. Dobré, že mám ohlasy i z jiných oborů od historiků z uměleckých kruhů, ale i od lidí, který nemají vůbec věru nic společnýho a o to jsem usilovala jako nepoužívat přehnaně nějaký sociologický vědecký žargon, ale udělat tu knížku přístupnou i lidem mimo věru.

mluvčí 4,
--------------------
Lenka Novotná píše, že by zajímalo, odkud původem jste, jak se vám podařilo naladit se na místní nářečí zaujalo jí, že jste říkala, mluvila jsem s nima a ne s nimi.

mluvčí 6,
--------------------
Já jsem zvedl oči. Já jsem.

mluvčí 5,
--------------------
Z Brna jsem z Brna, ale zároveň mám tomu regionu zlínskému vazbu rodinnější můj otec byl ze Zlína moje babička. Taky moje babička pracovala jako šička bod ve svitu a můj o děda byl svitavský řidič, takže to mě nějak jakoby taky vztahovalo k té továrně možná jinak, než kdybych tady tuhle rodinnou historii neměla.

mluvčí 4,
--------------------
Věnovala jste se už v problematice genderu vězeňství třídního zařazení. Psala jste tedy o různých aspektech menšin, respektive jste studovala, trochu se teď vrací k filmu vracet do hrobu Milana Šteindlera, který se z jedné sociologické studie mezi středoškoláky najednou ocitl. V domově důchodců, kam se chystáte dál další studii.

mluvčí 5,
--------------------
Láká mě učňovské prostředí mám pocit, že školství u nás hodně mluví, hodně se zkoumá, ale na učňovské školy se zapomíná a uvažuje také o tom vrátit zpátky do věznice, ale tentokrát ne do ženské romské.

mluvčí 4,
--------------------
Přeme hodně štěstí a těšíme se na další knihu studii od vás. Naším hostem byla socioložka Kateřina Nedbálková. Děkujeme vám daří na shledanou.

mluvčí 5,
--------------------
Děkuju, na shledanou.

mluvčí 7,
--------------------
Radiožurnál 22 hodin.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Česko má 5 potvrzených případů opičích neštovic. Polští poslanci schválili zrušení disciplinární komory Nejvyššího soudu, kterou kritizovala Evropská unie. Čeští hokejisté postoupili po třech letech do semifinále mistrovství světa budou hrát s Kanadou a zítra bude oblačno až zataženo na většině území občas déšť nebo přeháňky. Teploty do 22 na jihovýchodě až 25 stupňů.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Další 3 případy opičích neštovic v Česku dnes potvrdil Státní zdravotní ústav. Podle PCR testu patří všechny zachycené případy do západoafrické skupiny virů, které vyvolávají mírnější průběh nemoci. Celkem už u nás prokázaných 5 případů, říká mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

mluvčí 8,
--------------------
2 nově pozitivní odběry jsou od pacientů Ústřední vojenské nemocnice. 1 odeslala k vyšetření Fakultní nemocnice Bulovka v tuto chvíli nemá Státní zdravotní ústav. Informace o příjmu dalších vzorků k vyšetření.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
První případ nemoci v Česku se potvrdil v úterý. Muž se podle Státního zdravotního ústavu nakazil začátkem května na hudebním festivalu v belgických Antverpách. Novým brněnským biskupem bude dosavadní pomocný biskup Pavel konzul na webu o tom informovala česká biskupská konference. Ve funkci nahradí Vojtěcha Cikrle, který je biskupem od roku 1990. Ten ve funkci končí po dovršení 75 let.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Polský Sejm schválil zrušení sporné disciplinární komory Nejvyššího soudu. Kritici označují za nástroj konzervativní vlády k odstraňování nepohodlných soudců. Zrušit disciplinární komoru už dříve Polsku nařídil soud.


Živé vysílání 22:00

26.05.2022 - ČRo Radiožurnál (22:00 Živé vysílání)

Beey,
--------------------
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Česko má 5 potvrzených případů opičích neštovic. Polští poslanci schválili zrušení disciplinární komory Nejvyššího soudu, kterou kritizovala Evropská unie. Čeští hokejisté postoupili po třech letech do semifinále mistrovství světa budou hrát s Kanadou a zítra bude oblačno až zataženo na většině území občas déšť nebo přeháňky. Teploty do 22 na jihovýchodě až 25 stupňů.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Další 3 případy opičích neštovic v Česku dnes potvrdil Státní zdravotní ústav. Podle PCR testu patří všechny zachycené případy do západoafrické skupiny virů, které vyvolávají mírnější průběh nemoci. Celkem už u nás prokázaných 5 případů, říká mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

mluvčí 1,
--------------------
2 nově pozitivní odběry jsou od pacientů Ústřední vojenské nemocnice. 1 odeslala k vyšetření Fakultní nemocnice Bulovka v tuto chvíli nemá Státní zdravotní ústav. Informace o příjmu dalších vzorků k vyšetření.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
První případ nemoci v Česku se potvrdil v úterý. Muž se podle Státního zdravotního ústavu nakazil začátkem května na hudebním festivalu v belgických Antverpách. Novým brněnským biskupem bude dosavadní pomocný biskup Pavel konzul na webu o tom informovala česká biskupská konference. Ve funkci nahradí Vojtěch Cikrle, který je biskupem od roku 1990. Ten ve funkci končí po dovršení 75 let.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Polský Sejm schválil zrušení sporné disciplinární komory Nejvyššího soudu. Kritici označují za nástroj konzervativní vlády k odstraňování nepohodlných soudců. Zrušit disciplinární komoru už dříve Polsku nařídil soudní dvůr Evropské unie. Varšava ale neposlechla a Polsku proto každým dnem narůstala pokuta. Zrušení orgánů je podmínkou pro to, aby Evropská komise uvolnila Polsku peníze z tzv. fondu obnovy. Návrh zákona ještě musí schválit polský senát a podepsat prezident Andrzej Duda. Trojice vůdkyň běloruské opozice dostala cenu Karla velikého. Jde o jedno z nejvýznamnějších evropských vyznamenání, které uděluje německé město Cáchy. Dostávají ti, kteří se zasloužili o evropskou jednotu a šíření společných myšlenek.

mluvčí 2,
--------------------
Byl v on je bez hudba instinkt 6 Šaj trend.

Václav JABŮREK, redaktor
--------------------
Starostka sáhl si byl pojmenován zdůraznila, že válka na Ukrajině pouze podtrhla důležitost boje s autokraty. Zatímco západní Evropa si podle Le Penové dlouho pěstovala falešný pocit klidu. Demokraté na východě bojovali už dávno před ruskou agresí. Světlana Cichanouská. Veronika setkalo 2 Maria Kalesnikavová. Podle poroty prokázali mimořádnou odvahu a nasazení za demokracii. Kalesnikavová ostatní zůstává v běloruské vazbě a cenu tak dostala v nepřítomnosti. Mezi laureáty z minulosti jsou vedle Václava Havla třeba i François Mitterrand, anebo Konrád Adenauer. Z Berlína Václav Jabůrek, Radiožurnál.

mluvčí 3,
--------------------
Čeští.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Hokejisté jsou v semifinále světového šampionátu. Po třech letech si zahrají o medaile v Helsinkách porazili Německo. V přesilovkách se prosadili David Pastrňák Roman Červenka David Krejčí. Na konečných 41 upravil do prázdné branky Jiří Smejkal. Pokračuje střelec první branky David Pastrňák.

mluvčí 4,
--------------------
Soustředili jsme se nedělali jsme moc chyb, byli jsme obětaví, disciplinovaní a přesilovky nám vyšly v oslabení od bránili kluci výborně gól gólman byl neskutečně, takže já si myslím, že z velkého pohledu určitě náš nejlepší zápas.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Češi budou hrát ve čtvrtfinále proti Kanadě, která otočila čtvrtfinále se Švédskem 03 vyhrála 43 prodloužení. Slovensko vedlo nad Finskem, ale nakonec prohrálo 24. Domácí tak nastoupí v semifinále proti Američanům, kteří vyřadili nejlepší tým základních skupin Švýcary po vítězství v Helsinkách 30. A tenista Zdeněk Kolář prohrál na Roland Garros ve druhém kole řekl Stefano jsem sice pasem po téměř čtyřhodinové bitvě 13 na sety.

mluvčí 5,
--------------------
Aspoň podle počasí nás čeká krásný den. Teď je ale večera, pokud nás posloucháte v práci, no tak ať vám to utíká hlavně, ať vás to pořád baví, jestli sledujete hokej, který víte, že čeští hokejisté se v sobotním semifinále mistrovství světa v Tampere utkají s obhájcem titulu Kanadou i o tom. Za chvíli budeme mluvit v našem pravidelném sportovním přehledu, no a po písničce se podíváme na celostátní sněm Hospodářské komory. Zažíváme ekonomickou krizi, jakou nepamatujeme, tak to říkají právě podnikatelé z celého Česka, kteří dnes do Olomouce přijeli, tam tohle setkání. Řešili tam hlavně dopady prudkého zdražování a co po vládě konkrétně chtějí, ale zatím veřejně říct nechtěli, no tak budeme se tomu víc věnovat.

mluvčí 5,
--------------------
Vysoké ceny energií rostoucí inflaci řešili podnikatelé z celého Česka právě na dnešním celostátním sněmu Hospodářské komory v Olomouci. No, někteří z nich čelí velkým problémům i kvůli ekonomickým dopadům války na Ukrajině.

mluvčí 6,
--------------------
Všichni máme obavy z předražených vstupních surovin. Výroba cihel, výroba, skla, energetická náročnost toho je vysoká.

mluvčí 7,
--------------------
Shrnuje dopady současné ekonomické krize, konkrétně na oblast stavebnictví. Majitel stavební firmy a zároveň šéf pardubické Hospodářské komory Josef Kopriva Janský. Vysoké ceny energií a dalších nákladů ale působí problémy v podstatě všem podnikům. Některé už kvůli tomu museli skončit.

mluvčí 8,
--------------------
Bohužel jsou tu první vlaštovky, jehož firmy končí další firmy dříve o běžné jiné prostě ten proces takový bude, že testu dostane do situace insolvenci.

mluvčí 7,
--------------------
Obává se šéf krajské Hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk na celostátním sněmu podnikatelů proto opakovaně zazníval apel na vládu, aby českým firmám výrazněji pomohla. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého jsou už na stole konkrétní opatření po dohodě s vládou je chce upřesnit v příštích týdnech.

Vladimír DLOUHÝ, prezident Hospodářské komory
--------------------
Vytvořili jsme pracovní skupiny, ty by měly začít pracovat od pondělka. Dohodli jsme se, že nebudeme zatím konkrétní opatření medializovat, ale já jsem dal jasně i vládě najevo, že pokud něco takového nebude do konce června, tak se bojíme, že opravdu na ty podnikatele to bude dopadat tvrdě. Jak.

mluvčí 7,
--------------------
Uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef týkala za hnutí STAN. Vláda chce jít hlavně cestou podpory energetických úspor.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /za STAN/
--------------------
Máme připravené desítky miliard korun na investice do obnovitelných zdrojů. Přijdeme ještě v červnu s novelou zákona, která umožní a zjednoduší povolovací řízení pro fotovoltaiky do 40 kW.

mluvčí 7,
--------------------
Kromě ekonomických dopadů války na Ukrajině podnikatelé řešili i administrativní zátěž firem. Hospodářská komora tak na sněmu představila třeba svůj návrh na zjednodušení plateb daní pojistného za zaměstnance z Olomouce Jana opočenská Radiožurnál.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Kapela Buty teď ve vysílání večerního Radiožurnálu na český boxer Petr Novák, tak ten postoupil na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. Na šampionátu v Jerevanu po volném losu v prvním kole váhové kategorie do 63,5 kilogramu Novák porazil německého soupeře. Merta a dneska na 50 na body. To byl dnešní sport, ale tomu samozřejmě vládne postup českých hokejistů do semifinále mistrovství světa. Víc uslyšíte za chvíli čeká vás sportovní přehled.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
3 početní výhody 3 přesilovkové góly a k tomu trefa do prázdné branky. Čeští hokejisté prostě zvládli v Helsinkách čtvrtfinále mistrovství světa nad Německem zvítězili 41 a víc už teď ale nechám říct, protože před námi je sportovní přehled s nimi ve studiu Petr Kraus. Dobrý večer. Hezký.

mluvčí 3,
--------------------
Večer.

mluvčí 9,
--------------------
Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa zahrají po třech letech. V přesilovkách se prosadili David Pastrňák Roman Červenka David Krejčí. Na konečných 41 upravil do prázdné branky Jiří Smejkal. Pokračuje střelec první branky David Pastrňák.

mluvčí 4,
--------------------
Soustředili jsme se nedělali jsme moc chyb, byli jsme obětaví, disciplinovaní a přesilovky nám vyšly v oslabení od bránili kluci výborně gól gólman byl neskutečně, takže já si myslím, že z velkého pohledu určitě náš nejlepší zápas.

mluvčí 9,
--------------------
Češi budou hrát semifinále proti Kanadě, která otočila čtvrtfinále se Švédskem 03 a vyhrála 43 prodloužení. Slovensko vedlo nad Finskem 02, ale nakonec prohrálo 24 domácí tak nastoupí v semifinále proti Američanům, kteří vyřadili nejlepší tým základních skupin Švýcary po vítězství v Helsinkách 30. Utkání o postup do finále mezi Českem a Kanadou je na programu v sobotu. Zápas vám na Radiožurnálu Radiožurnál sport nabídneme v přímém přenosu. Tenista Zdeněk Kolář trápil ve druhém kole Roland Garros řeka Stefanos, Tsitsipas a s loňským finalistou prohrál boj 13 na sety. Ve druhém kole končí Karolína Plíšková. Nasazená osmička grandslamového turnaje podlehla domácí Johnové 2× 26 Plíšková se na neznámou soupeřku snažila připravit, ale hraje v pomalejších podmínkách vůbec neseděla.

mluvčí 10,
--------------------
Já jsem myslel, že to jako zvládnu trošku líp, mi to přijde strašně prostě pomalý úplně těžký, když jsem do toho také snažila chodit, tak jsou těžký, že vůbec nám žádný jako body z toho ze servisu taky strašně málo. Já strašně chytře jakoby ty shopy pak do toho vysokej, že není. Já děkuji moc takových podobných míčů. Osoby, kdybych se do toho dostala strašně dobře jako říkal, že si hrála ty ty měla výborný.

mluvčí 9,
--------------------
Basketbalisté Nymburka slaví osmnáctý mistrovský titul ve čtvrtém finále play off NBL zvítězili v Opavě 87 65 a vyhráli sérii 31 zápasy. Nymburk soutěži vládne nepřetržitě od roku 2004 před třemi tisícovkami diváků se dnes 27 body blýskl nymburský kpt. Vojtěch Hruban, který si navíc připsal 8 doskoků a byl také vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič David Schweiner prohráli první utkání na turnaji v Ostrava Beach Open pro Brazilci senátem výtvorem Felipem 12 sety. Barbora Hermannová a Marie Sára Stuchlová vstoupili do soutěže prohrou 02 brazilskou dvojicí. Kvalita Rebecca pak podlehli také Švýcarkám liberálové a Brunnerová. Čeští kajakáři Jiří Prskavec Ondřej Tunka Vít Přindiš se stali mistry Evropy ve vodním slalomu v hlídkách. Na šampionátu v Liptovském Mikuláši navázali na společný titul z roku 2018. Na závěr vítězem osmnácté etapy Gira d`Italia se stal belgický cyklista. Prý zde Bond. Ten vyhrál závěrečný spurt čtyřčlenné skupinky uprchlíků. Celkové hodnocení dál vede Ekvádorec Richard Carapaz, který dojel v hlavním pelotonu na čtrnáctém.


Živé vysílání 23:00

26.05.2022 - ČT 24 (23:00 Živé vysílání)

Beey,
--------------------
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Inflace ohrožuje růst české ekonomiky šéf Hospodářské komory kritizoval vládu za malou.

mluvčí 1,
--------------------
Pomoc pro podnikatele.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Postup ruských vojsk v Donbasu a další ostřelování Charkova, kde zemřelo nejméně 8 lidí.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Polský Sejm schválil zrušení disciplinární komory pro soudce. Podle kritiků je nástrojem politického vlivu.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Příjemný večer na čtyřiadvacítce pro vás máme souhrn zpráv. Vítám vás u něj. Válka na Ukrajině zasáhla českou ekonomiku více než pandemie covidu. Zaznělo to od hlavních řečníků na sněmu Hospodářské komory. Její prezident Vladimír Dlouhý kritizoval vládu za nedostatečnou pomoc firmám. Premiér Petr Fiala připomněl některé konkrétní kroky, které reagují na rychlé zdražování. Třeba zrušení silniční daně nebo povinného přimíchávání biosložky do paliv a slíbil i další opatření. Inflace už přesáhla 14 % a podnikům zdražila materiály i provoz. Navíc kvůli ní přicházejí o zákazníky, které vyšší cena odrazuje. Hnutí ANO navrhuje pomoct firmám penězi z dividend polostátní společnosti ČEZ.

mluvčí 2,
--------------------
Si představ odborový klub.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Během oběda je v této liberecké restauraci téměř plno. Lidé dokonce přibývají. Poslední dobou ale mění své zvyky.

mluvčí 3,
--------------------
Bylo normální dát třeba nápoje police dneska třeba malá polykají malý pivo bez Polívky jídla.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Roli v tom podle majitele hrají i ceny. Zatím váhá, zda restauraci otevírat i večer. Tou dobou totiž lidé příliš nechodí.

mluvčí 3,
--------------------
Ty ceny nám neustále nahoru jsou až stokorunový zdražení na kile suroviny. Ty základní masa. A ty lidi prostě teď čekáme furt bude ten strop, co jsou ochotni nám zaplatí.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Podle prezidenta Hospodářské komory vysoká inflace nedoléhá jen na sektor pohostinství. Navíc teď není možné očekávat podobnou podporu jako během pandemie.

Vladimír DLOUHÝ, prezident Hospodářské komory
--------------------
COVID se soustředil svými negativními dopady pouze na jednu část ekonomiky. Současná krize dopadá na ekonomiku plošně.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Hlavním problémem jsou podle premiéra Fialy hlavně ceny energií, když se totiž promítají i do dalších výrobků a Česko je teď extrémně závislé na dodávkách z Ruska.

mluvčí 4,
--------------------
Se samozřejmě musíme vyrovnávat právě s těmi dopady krize, kterou válka na Ukrajině způsobila, a to všechno musíme dělat s vědomím toho, v jakém stavu se nachází státní rozpočet a jakým způsobem akceleruje inflace, ať už jakýchkoliv důvodů.

mluvčí 5,
--------------------
Vláda říká 2 věci, které nejdou dohromady prvně za prvé říká, že nemůže dávat víc peněz do ekonomiky, aby roztáčel inflaci. Na druhé straně představila deštník, hodně děravý teda za mě, že dala 100 miliard, kdyby dala 100 miliard, tak by to určitě lidé pocítili lidé to necítí.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Firmy také stále více pociťují nedostatek pracovníků. Podle členů vlády se situace navíc zhoršila po odchodu ukrajinských mužů do tamní armády.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Třeba tady, kde vyrábí zámky, se podařilo díky zmírnění pravidel pro zaměstnávání uprchlíků získat několik pracovníků z Ukrajiny. Další ale shánějí, a to i na odborné pozice.

mluvčí 6,
--------------------
Hledáme ještě nějaký 445 lidí. Tady na ty pozice dále samozřejmě máme nedostatek THP pracovníků. Ten se neustále zhoršuje.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Podle ministra školství navíc v nejbližších letech část pozic bude možné nahradit technologiemi a je tak nutná proměna samotného školství. Zaměstnavatelé v budoucnu budou potřebovat úplně jiné dovednosti.

Petr GAZDÍK, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, místopředseda hnutí /STAN/
--------------------
Pokud tomuto trendu nepůjde české vzdělávání a prosím, neříkejme už školství, protože to je proces, který se bude čím dál víc týkat nejenom škol, ale i vás zaměstnavatelů. Pokud tomuto trendu nepůjdeme naproti zůstaneme na chvostu vyspělého ekonomického světa.

Martin ŠNAJDR, redaktor ČT
--------------------
Podle šéfa Hospodářské komory ale teď podnikání, a to nejen třeba v pohostinství. Komplikuje také přílišná byrokracie. Uvítal by pro firmy jedno inkasní místo pro daně zdravotní sociální pojištění. Redakce Martin Šnajdr, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Část podnikatelů kvůli válce na Ukrajině přišla i o významné obchodní partnery. Hledat si proto musí nové exportní destinace.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
Před 24 lety začala tahle firma vyrábět sanitární techniku. 24 let budovala obchodní vztahy s Ruskem a sotva 24 hodin stačilo k tomu, aby se tyhle vztahy patrně na dlouhou dobu zcela přetrhaly.

mluvčí 7,
--------------------
Ten podíl byl docela velký 25 % pro 30 % našeho exportu. My sami jsme tam měli 3 sklady, takže sklad Moskvě s petardou Samara.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
Zboží navíc vyváželi i na Ukrajinu a do Běloruska se ztrátou těchto trhů tak měsíčně přicházejí skoro o 50 000 000 Kč. Za rok by to bylo víc než půlmiliardy.

mluvčí 7,
--------------------
Snažíme si to nahradit jednotlivých zemí, takže víc vyvážíme na Afriku víc vážíme má Blízký východ a snažíme se teďka obnovit zase vztahy i s Německem. Něco chceme Portugalsko Španělsko.

mluvčí 8,
--------------------
Nahradit ruský trh by podle něj mohlo trvat asi 2 roky pro sankce západu vůči Rusku. Má ale pochopení.

mluvčí 7,
--------------------
Když to pomůže tomu, že se to ukončí nějak ta válka, tohle každá trocha, co přispěje, no dobře.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
A výpadek ruského trhu citelně zasáhl i největší tuzemskou automobilku.

Tomáš KLÍMA, redaktor
--------------------
Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů automobilky Škoda v celosvětovém měřítku. V roce 2021 byl Rusku naším druhým největším trhem vůbec bylo zde dodáno celkem 90 400 vozů značky Škoda. Po.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
Vpádu Ruska na Ukrajinu veškerý export do země automobilka zastavila, jak moc letos ovlivní její celkovou výrobu. Zatím není jasné.

mluvčí 9,
--------------------
Tady to všechno je mák.

mluvčí 9,
--------------------
Připravený k dalšímu zpracování.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
Ještě donedávna to byla výhodná symbióza. Česko jako největší vývozce máku na světě a Rusko jako jeden z největších odběratelů.

mluvčí 9,
--------------------
V Rusku zpracovává zhruba 7000 máku makového semene ročně. Z toho náš podíl činil zhruba 800-1000 tun ročně.

mluvčí 8,
--------------------
Jenže i s tím je teď konec a tyhle pytle máku si musí hledat nové odbytiště.

mluvčí 9,
--------------------
Tento produkt jsme vyváželi do Ruska, není zboží připraveno na německý trh.

Jakub MUSIL, redaktor ČT
--------------------
I tady tak věří, že výpadek ruského trhu budou schopni nahradit a nových příležitostí bude zase jako máku. Pavel Krejčí Jakub Musil, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ruská okupační vojska se dál zaměřují na dobytí Donbasu. Dílčí úspěchy podle amerického ministerstva obrany zaznamenal při postupu na Slovensko a Kramatorsk. Obě města tvoří jednu z posledních únikových cest pro civilisty. Při ostřelování Charkova zemřelo nejméně 8 lidí, včetně dítěte. Dalších 17 lidí zraněných. Rakety dopadaly do rezidenčních oblastí, kde výrazně poničily budovy.

mluvčí 10,
--------------------
V Charkově je dnes hlučno nebezpečno nepřátelští vojáci opět ostřelují naše město jsou zranění, bohužel mrtvý vyzývám vás, abyste zůstali na bezpečných místech ve sklepích krytech ve stanicích metra. Provoz metra nezastavíme, ale určíme speciální sektory, ve kterých můžete zůstat a přežít bombardování.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Poradce ukrajinského prezidenta Lexy a testovat připustil, že armáda potřebuje dalších 300 000 vojáků. Převahu má Moskva i množství techniky. Podle Volodymyra Zelenského země právě teď čelí jednomu z nejkrutějších úderů nepřítele. Navzdory obtížné situaci ale stále odmítá územní ústupky výměnou za příměří.

mluvčí 4,
--------------------
V sobotu končila.

mluvčí 11,
--------------------
Rozdrtit tuto ruskou vůli bude nějakou dobu trvat. Stále potřebujeme pomoc od našich partnerů, především se zbraněmi pro Ukrajinu. Kompletní pomoc žádné výjimky žádná omezení a dostatečnou pro vítězství.

mluvčí 12,
--------------------
Hmoty.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Rusko podle Kyjeva razili rozmisťuje rakety skandál v Bělorusku a můžete chystat další útok. Vladimir Putin mezitím podepsal dekret o snadnějším získání občanství pro Ukrajince z okupovaného jihu.

mluvčí 11,
--------------------
Jeden z nejtvrdších úderů na Záporoží. Lidem poblíž nabízí Moskva ruský pas. Tady zatím jen zkázu. Město zasáhly 4 rakety. Jedna z nich i obchodní centrum. Tato žena bydlí hned naproti a vždy to měla za výhodu.

mluvčí 13,
--------------------
Až do včerejší noci zakážu on viz z těch kdo.

mluvčí 14,
--------------------
Podívala jsem se na manžela, měl všude na sobě sklo skleněné střepy. Hodně opatrně se moje vyndala z hlavy obličeje.

mluvčí 13,
--------------------
Jsou letos velice kru.

mluvčí 11,
--------------------
Do ukrajinských tváří se válka tiskla různě.

mluvčí 15,
--------------------
Pak vidí.

mluvčí 16,
--------------------
Vyhrajeme všechno bude v pořádku.

mluvčí 11,
--------------------
Tvář severu Doněcka působí klidně. Místo komínů ale kouř doutná ze zasažených budov 115 tisícové město a jeho okolí je teď klíčovou frontou války.

mluvčí 17,
--------------------
Lidského.

mluvčí 16,
--------------------
Je to peklo za prvé každý den ostřelování za druhé hodně mrtvých za třetí humanitární problémy.

mluvčí 4,
--------------------
Problém.

mluvčí 11,
--------------------
Kyjev ránu varoval před postupem na město Lima. Odpoledne už tam vlály vlajky okupantů. Hlavní cíl Rusů je teď severo Doněck lisy členské obklíčili ze tří stran. Dobytím měst by kontrolovali prakticky celou Luhansku oblast.

mluvčí 11,
--------------------
Ruské střely už podle Kyjeva zasáhly víc než 40 měst v Donbasu. Experti pozorují změnu taktiky. Místo rozsáhlých útoků spíše dílčí poziční boje, včetně těch ekonomických ruském blokované přístavy nemohou vyvážet obilí. To přitom tvoří pětinu ukrajinského exportu. Moskva nabízí, že lodě pustí. Po západu ale chce, aby on upustil od sankcí.

mluvčí 16,
--------------------
Vidíme západní země z toho, že podnikly řadu nezákonných kroků, které vyústily v tuto blokádu. Kdysi je to jasné vydírání, nemohli byste najít lepší příklad vydírání mezinárodních vztazích.

mluvčí 4,
--------------------
Než.

mluvčí 11,
--------------------
Jednu legendu mezinárodních vztahů teď Ukrajina kritizuje Henry Kissinger naznačil, že země by se v zájmu míru měla definitivně vzdát Krymu i části Donbasu. Názor bývalého amerického ministra ale podle Kyjeva připomíná časy mnichovské dohody.

mluvčí 16,
--------------------
Tak je vyvolává to pocit, že pan Kissinger nemá ve svém kalendáři rok 2022 ale 1938.

mluvčí 11,
--------------------
Něco tricích vůz roste kritika vůči Moskvě, a to ze spřátelených řad. Část povstalců tvrdí, že byla násilně Vrbová Anna nedostala přislíbené zbraně ani výplaty. Tento klub z Doněcka už údajně odmítá bojovat v sousedním Luhansku. Nás.

mluvčí 18,
--------------------
Nějak tak lhali nám, snažili se nás dostat na území luhanské lidové republiky.

mluvčí 5,
--------------------
Jmenuje.

mluvčí 11,
--------------------
Pravost videa nelze ověřit stejně jako leccos v tomto konfliktu zbraní i slov. Jan Šilhan, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Po delší době dnes zažil ostřelování tak i město Charkov. Je tam náš zpravodaj Václav Černohorský s kameramanem Pavlem Němečkem.

mluvčí 19,
--------------------
Za mnou vidíte budovy v centru Charkova a zničené v týdnech po začátku ruské invaze od té doby se a ukrajinským jednotkám podařilo vytlačit ruské síly blíž k nedaleké ruské hranici. Ta je odsud asi 30 km. Ruské síly ale stále kontrolují pás území právě při hranici na území Ukrajiny to jsou pro Charkov problémy ano pro celou Ukrajinu pro Kyjev problémy. Ze dvou pohledů a za a se Ukrajincům nepodařilo narušit klíčovou logistickou zásobovací cestu a ruských sil a z přeshraničního Bělgorod dál na Donbas 0. Na druhé straně vidíme to, co se stalo dnes. Na druhé straně ruské ostřelování ale s poměrně nedalekých pozic stále znamená nebezpečí, jak pro přilehlé obce, tak pro Charkov samotný. Dnes dnešní bilance dnešních útoků, které podle místních úřadů dopadly na nejméně 3 místa ve městě znamená nejméně 7 mrtvých civilistů. A podle oficiálních údajů a dalších 17 zraněných a a je to velká rána představitelé města a vyzývají občany, aby ještě nepropadali pocitu, že je vše v pořádku, že tady bezpečí, aby dodržovali a nějaká pravidla, aby se a vydávali ven jenom zatím nejnutnějším léto rána. Pro druhé největší město Ukrajiny, který, které se přece jenom v těch posledních dnech týdnech snažilo nějakýma způsobem postavit znovu na nohy a nejenom pro jeho obyvatele, ale také pro řadu lidí, kteří tady mají své živobytí.

mluvčí 19,
--------------------
Araba šok v Charkově. Největší trh východní Evropy před ruskou invazí zde podnikalo 15 000 lidí. V polovině března tržiště zasáhlo ruské ostřelování následný požár. Jeho velkou část zcela.

mluvčí 20,
--------------------
Zničil vznešené od jim to velmi obě.

mluvčí 21,
--------------------
Za každým jedním obchodem obchodní prodejce skladník.

mluvčí 20,
--------------------
Z řidičů. Ti.

mluvčí 21,
--------------------
Všichni teď nepřinesou domů výdělek.

mluvčí 20,
--------------------
Vodí nepronesl do domu Záruby. Tak.

mluvčí 19,
--------------------
Konflikt s Kremlem místo zasáhl už podruhé. Po anexi Krymu před osmy lety přestaly jezdit lidé z nedalekého Ruska a obchodníci tím přišli o třetinu zákazníků. Teď ztratili i ty zbývající.

mluvčí 22,
--------------------
Problémy jsem měl studii, nejsou lidé. Město je polomrtvé a není to jen problém města, ale celé země. Je to.

mluvčí 7,
--------------------
Problém ani podlahu. Oba.

Václav ČERNOHORSKÝ, redaktor
--------------------
Si strany zdevastované obchody, podniky, továrny, zničená infrastruktura, zablokované přístavy a potíže s dovozem to všechno jsou problémy ukrajinského hospodářství. Sečteno podtrženo budou podle odhadů znamenat v tomto roce propadl místní ekonomiky téměř o polovinu hospodářství. Ukrajiny invaze sice zastihla v dobré kondici. Kyjev ale přiznává, že veřejné kase chybí v přepočtu více než 100 miliard korun měsíčně. Provizorium, ve kterém musí úřady pracovat, dokazuje i tou, že úředník má při rozhovoru místo obleku neprůstřelnou vestu a městem duní dělostřelecká.

mluvčí 17,
--------------------
Palba pro toho.

mluvčí 23,
--------------------
Toho v průběhu.

mluvčí 22,
--------------------
Února. Března nějakým způsobem zavřelo 80 % všech podniků a podnikatelů v Charkovské oblasti.

mluvčí 23,
--------------------
Ropy není obchodníci.

mluvčí 19,
--------------------
Barabáš vůz se snaží i ve válečných podmínkách aspoň částečně oživit podnikání. Vláda v Kyjevě ovšem přiznává, že improvizace má své limity. A čím déle válka potrvá. Tím důležitější bude nejen vojenská, ale taky ekonomická pomoc ze zahraničí. Z Charkova Václav Černohorský, Česká televize.

mluvčí 4,
--------------------
Rusko používá potraviny tady jako zbraň a pokud se podaří získat Ukrajinu, pokud se podaří dobýt tento slušný demokratický stát, tak zvýší svou sílu svou tržní sílu na světovém trhu s potravinami, protože samo je velký vývozce. A k dnešku třeba zásoby pšenice už jsou jenom na 10 týdnů celosvětově, takže problémy obrovský.

mluvčí 24,
--------------------
Samozřejmě snaha vyřešit tu nějakým způsobem, který by byl, bych řekl přijatelný, jak pro Ukrajinu, tak pro Evropskou unii je velmi těžké a ještě jsme na bych řekl nám mílové kroky stále není nějaké finální dohodě. Já si myslím, že bude velmi potřeba v současné době napnout všechny síly a zkusit udělat maximum pro to, abysme dostali co nejvíce opilý do Evropské unie v případě dalšího světa přes železnici a přístavy nebo přes lodní dopravu. V současné době to vypadá, že je to spíš nereálné a nebude to reálné ani v příštích několika týdnech, kdy budeme potřebovat tuto krizi vyřešit.

mluvčí 25,
--------------------
Já si myslím, že problém samozřejmě s tím exportem matou tím poklesem produkce Ukrajiny. Existuje ale existuje ne pro celý svět, ale tam, kam Ukrajina vyváží, protože jen podle několik dnů staré prognózy USD, což americké mise v zemědělství, tak letošní produkce. Pšenice by měla být 775 000 000 tun. Z toho se počítá, že z Ukrajiny teda bude propad 10-15 000 000 tun, což ale teda je o dost méně než těch 775.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Vyšetřovatelé hromadné střelby na texaské základní škole sbírají důkazy, aby zjistili motiv masakru. Postup policistů zároveň vyvolává pochybnosti. Střelce v městečku uvalí podle oficiálních vyjádření zlikvidovali až hodinu a půl poté, co dorazil na místo činu. O svých plánech měl zároveň těsně před činem napsat zprávu dívce, se kterou se seznámil přes internet.

mluvčí 16,
--------------------
Byla nadaná na sport i učení na vysvědčení měla samé jedničky. V úterý to s rodiči oslavili ve středu desetiletou Lexy zavraždil střelec.

mluvčí 26,
--------------------
Už toho bylo dost. Nikdo jiný by si tím neměl procházet. My jsme si tím nikdy neměli procházet, ale procházíme.

mluvčí 16,
--------------------
Julia miloval fotbal videohry José za baseball byl plný energie a dokázal si hrát až do noci. Jacqueline šla nedávno k prvnímu přijímání.

mluvčí 26,
--------------------
Byla plná lásky života, nikdy nic nikomu neudělala.

mluvčí 16,
--------------------
Všichni právě končili čtvrtou třídu. Útočník připravil o život jejich učitelky. Ji majitele Sovou a Irmu Garciaovou, která se podle výpovědí snažila děti krýt vlastním tělem jako o hrdince mluví o své dceři i otec Mary Joe.

mluvčí 26,
--------------------
Snažila se vzít telefon zavolat policii a ony podle všeho zastřelil.

mluvčí 16,
--------------------
Útočník do budovy vtrhl zadním vchodem. Ochranka ho pronásledovala, pak se zabarikádoval ve třídě plné dětí. Druhá Timothy byl v té vedlejší.

mluvčí 27,
--------------------
Článek.

mluvčí 26,
--------------------
Slyšel jsem střelbu, jak se cítil, měl jsem trochu strach.

mluvčí 27,
--------------------
Z.

mluvčí 16,
--------------------
Bezpečnostní složky se musí bránit kritice, že jednali příliš pomalu, že střelce nechali zabíjet desítky minut. Podle svědka lidé před budovou policisty vyzývali, aby nečekali a zasáhly.

mluvčí 28,
--------------------
Nejde mnohé z tý.

mluvčí 26,
--------------------
Neváhali měli plán šli do té třídy situaci vyřešili nejrychleji mohli.

mluvčí 28,
--------------------
Aspoň krizi vás zvykli.

mluvčí 16,
--------------------
Televize CNN zveřejnila zprávy, které měl střelec těsně před útokem posílal dívce z Německa. Seznámili se přes internet.

mluvčí 11,
--------------------
Právě jsem střelil babičku do hlavy. Teď půjdu vystřílet jednu základní školu.

mluvčí 16,
--------------------
Šestašedesátiletá žena leží v kritickém stavu v nemocnici. Policie prohledává dům, ve kterém mladík s prarodiči žil dědečka vyslechla.

mluvčí 29,
--------------------
Mnoho.

mluvčí 26,
--------------------
Těch dětí jsou vnoučata mých přátel. Je mi to moc líto moc líto za všechny ty rodiny.

mluvčí 16,
--------------------
Vyšetřovatelé hledají motivy skládají psychologický profil útočníka. Podle spolužáků se často pral rvačkami se chlubil. Jiní tvrdí, že byl terčem šikany.

mluvčí 28,
--------------------
E-mail her.

mluvčí 26,
--------------------
Jej nejspíš na záznam jako nezletilý, ale to se ještě musí upřesnit. Není známo, že by byl někdy v péči psychologa.

mluvčí 9,
--------------------
Mentol Health pěstují.

mluvčí 16,
--------------------
Jo, valný s ním celá Amerika truchlí.

mluvčí 16,
--------------------
Jinde v Texasu v Houstonu se mezitím chystá víkendový sjezd národní střelecké asociace. Organizace, která ve Spojených státech nejhlasitěji brání právo nosit zbraň. Pořadatelé akci nezrušili ani zpět k obětem. Lukáš Mathé, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Polský Sejm schválil návrh zákona, který má zrušit disciplinární komory Nejvyššího soudu. O zastavení její činnosti už žádal i soudní dvůr Evropské unie. Návrh teď zamíří do senátu. V případě, že ho schválí, musí ještě podepsat prezident Andrzej Duda, který zároveň jeho autorem.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Finsko čeká na přijetí do Severoatlantické aliance. Přihlášku podalo minulý týden. Kvůli ruské agresi na Ukrajině se podpora členství mezi lidmi zvedá. Pro jsou jich přes 3/4. Hitem je taky alianční pivo, které vaří jeden z tamních podnikatelů.

mluvčí 30,
--------------------
1 Olaf za druhým severský hrdina s logem Severoatlantické aliance na brnění nejede do boje, ale do regálů v obchodech.

mluvčí 30,
--------------------
Petry ventilem začal vařit alianční pivo teprve před dvěma týdny, tedy v době, kdy už bylo jasné, že to Finové na to myslí velmi vážně na plechovce od tan francouzský název aliance. Ve finštině to ale znamená, dám si pivo.

mluvčí 31,
--------------------
Je to pivo s příchutí bezpečnosti a přívlastkem svobody lidu.

mluvčí 30,
--------------------
Objednaly si ho už stovky obchodů po celém Finsku a další na něj čekají. Podle Quentina na tu přihláškou do NATO ožívá duch zimní války z roku 39.

mluvčí 32,
--------------------
A ta tajemník finiš pípou. V této.

mluvčí 31,
--------------------
Době se finský národ spojil začal tahat za 1 provaz.

mluvčí 32,
--------------------
Uhlí a asi nešlo zvykem říkat. Lenka.

mluvčí 30,
--------------------
Mluví o válce, která přišla znenadání. Sovětská převaha proti malé finské armádě. Obrázky, které v černobílém připomínají, co je dnes vidět na Ukrajině.

mluvčí 33,
--------------------
Až za různou formu.

mluvčí 30,
--------------------
Vzpomínky na zimní válku přetrvávají a jsou stále vidět.

mluvčí 30,
--------------------
Muzeum této války kousek od ruských hranic sůl musel mi vede ho Rejha Moja tady se Finové bránili a Sověty porazili.

mluvčí 30,
--------------------
Mezi obránci byl i režimu otec.

mluvčí 4,
--------------------
Desátá, že kytara.

Oliver JAHN, redaktor ČT
--------------------
Ukazují v muzeu ošklivou válku, aby nás to přimělo přemýšlet.

mluvčí 20,
--------------------
O míru.

mluvčí 30,
--------------------
Při obraně Finska během zimy zemřelo více než 25 000 finských vojáků. Sumu Salami místě jedné z největších bitev této války je vzpomínka na ně součástí krajiny. Jen pár stovek metrů od hranic s Ruskem je malá osada Rathe se strážní věží, která k ní patří.

mluvčí 34,
--------------------
Židle ale byla tam.

mluvčí 14,
--------------------
Nebojím se ale samozřejmě, že mám někde v hlavě schovanou obavu. Co.

mluvčí 34,
--------------------
Bude jsem nebyl jako.

mluvčí 30,
--------------------
Finové chtějí, aby na její hranici nekončila jenom Evropská unie, ale brzy také Severoatlantická aliance. Od Finsko ruské hranice Pavel Polák, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá změny v energetickém zákoně. Plánuje například zmírnit limity pro provoz elektrárny bez licence nebo zrychlení povolovacího procesu stavby a zvýšení hranice pro stavbu fotovoltaiky bez povolení. O plánované podpoře obnovitelných zdrojů energií mluvil na dnešním sněmu Hospodářské komory i šéf rezortu Josef cítila. Řekl, že novelu plánuje kvůli válce na Ukrajině a závislosti Česka na energii z Ruska.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /za STAN/
--------------------
Pokud se má náš stát energetický odolným nezávislý stát je třeba, aby svou energetickou odolnost posílili i jednotliví spotřebitelé. A právě s tím chceme pomoci. Uzpůsobíme legislativu tomu do konce června. Plánujeme představit novelu, která zjednoduší povolovací procesy pro obnovitelné zdroje. Přenos stahujeme podle toho i některé dotační Prům programy a do rozvoje obnovitelných zdrojů do energetických úspor. Na směřujeme vysoké desítky miliard korun.


Živé vysílání 23:30

26.05.2022 - ČT 24 (23:30 Živé vysílání)

Beey,
--------------------
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 1,
--------------------
Organizace kapel nejhlasitěji brání právo nosit zbraň. Pořadatelé akci nezrušili ani zpět k obětem. Lukáš Mathé, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Polský Sejm schválil návrh zákona, který má zrušit disciplinární komory Nejvyššího soudu. O zastavení její činnosti už žádal i soudní dvůr Evropské unie. Návrh teď zamíří do senátu. V případě, že ho schválí, musí ještě podepsat prezident Andrzej Duda, který zároveň jeho autorem. Finsko čeká na přijetí do Severoatlantické aliance. Přihlášku podalo minulý týden. Kvůli ruské agresi na Ukrajině se podpora členství mezi lidmi zvedá. Pro jsou jich přes 3/4. Hitem je taky alianční pivo, které vaří jeden z tamních podnikatelů.

mluvčí 2,
--------------------
1 Olaf za druhým severským hrdina s logem Severoatlantické aliance na brnění nejede do boje, ale do regálů v obchodech.

mluvčí 2,
--------------------
Petery ventilem začal vařit alianční pivo teprve před dvěma týdny, tedy v době, kdy už bylo jasné, že to Finové na to myslí velmi vážně na plechovce od tan francouzský název aliance. Ve finštině to ale znamená, dám si pivo.

mluvčí 3,
--------------------
Je to cyklus příchutí bezpečnosti a přívlastkem svobody lidé.

mluvčí 2,
--------------------
Objednali si ho už stovky obchodů po celém Finsku a další na něj čekají. Podle ventily na tu přihláškou do NATO ožívá duch zimní války z roku 39.

mluvčí 4,
--------------------
A ta tajemník finiš pípou. V této.

mluvčí 3,
--------------------
Době se finský národ spojil začal tahat za 1 provaz.

mluvčí 4,
--------------------
A než je zvykem říkat Lenka.

mluvčí 2,
--------------------
Mluví o válce, která přišla znenadání sovětská převaha proti malé finské armádě. Obrázky, které v černobílém připomínají, co je dnes vidět na Ukrajině.

mluvčí 5,
--------------------
Až za plnou palbu.

mluvčí 2,
--------------------
Vzpomínky na zimní válku přetrvávají a jsou stále vidět.

mluvčí 2,
--------------------
Muzeum této války kousek od ruských hranic sůl musel mi vede ho Rejha pojat. Tady se Finové bránili a Sověty porazili.

mluvčí 2,
--------------------
Mezi obránci byli i režimu otec.

mluvčí 6,
--------------------
Psát a že Pitter ukazují v muzeu.

Oliver JAHN, redaktor ČT
--------------------
Ošklivou válku, aby nás to přimělo přemýšlet o míru.

mluvčí 2,
--------------------
Při obraně Finska během zimy zemřelo více než 25 000 finských vojáků. Sumu Salami místě jedné z největších bitev této války je vzpomínka na ně součástí krajiny. Jen pár stovek metrů od hranic s Ruskem je malá osada Rathe se strážní věží, která k ní patří.

mluvčí 7,
--------------------
Židle ale byla tam, nebojím se ale samozřejmě, že mám někde v hlavě schovanou obavu, co bude jsem nebyl jako.

mluvčí 2,
--------------------
Finové chtějí, aby na její hranici nekončila jenom Evropská unie, ale brzy také Severoatlantická aliance. Od Finsko ruské hranice Pavel Polák, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá změny v energetickém zákoně. Plánuje například zmírnit limity pro provoz elektrárny bez licence nebo zrychlení povolovacího procesu stavby a zvýšení hranice pro stavbu fotovoltaiky bez povolení. O plánované podpoře obnovitelných zdrojů energií mluvil na dnešním sněmu Hospodářské komory i šéf rezortu Josef týkala. Řekl, že novelu plánuje kvůli válce na Ukrajině a závislosti Česka na energii z Ruska.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /za STAN/
--------------------
Pokud se má náš stát energetický odolným nezávislý stát je třeba, aby svou energetickou odolnost posílili i jednotliví spotřebitelé. A právě s tím chceme pomoci. Uzpůsobíme legislativu tomu do konce června. Plánujeme představit novelu, která zjednoduší povolovací procesy pro obnovitelné zdroje. Přenos stahujeme podle toho i některé dotační Prům programy a do rozvoje obnovitelných zdrojů a do energetických úspor. Na směřujeme vysoké desítky miliard korun.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Aktuálně platí, že kdo má fotovoltaickou elektrárnu do 10 kW, nepotřebuje licenci od Energetického regulačního úřadu. Ministerstvo chce v návrhu změny energetického zákona tento limit navýšit na 40 kW. Výhodou provozování solární elektrárny bez licence je fakt, že se provozovatel nestává podnikatelem.

mluvčí 8,
--------------------
Tohle podle mě o bude motivovat lidi, aby si třeba domácnosti doma rovně domy instalovaly větší elektrárně a víc panelu, když se dneska potřebují, ale připraven jako tzv. komunitní energetiku, kdy třeba do budoucna nespotřeboval. Elektro elektro budu prodávat a sousedům nebo v rámci nějaké komunity a také to může znamenat pro malé střední podniky, které třeba a dneska se do té a třeba do těch 30 kW nevejdou.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Zákaz pití alkoholu na veřejných místech hlavním městě. Třeba na náplavkách by měl platit mezi půlnocí a devátou ráno. Problém ale nebude jen samotné popíjení, ale i držení otevřené láhve s alkoholem v ruce. Vedení města tvrdí, že tím reaguje na stížnosti lidí, kteří bydlí poblíž, stěžují si na hluk. Zároveň by se novela dotkla i okolí stanic metra, škol, nemocnic nebo zastávek autobusů tramvají. O vyhlášce jednají zastupitelé právě teď.

mluvčí 9,
--------------------
Budou.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Tereza Nagyová přišla na náplavku s partou spolužáků oslavit 2 zápočty, místo restaurace nebo jedné z lodí zvolili vlastní láhev vína a posezení na břehu.

mluvčí 9,
--------------------
Řekl bych právě přesně neděláme bordel po nocích tak, že to není problém. Na plavkách místo, kde se mladí lidi scházejí a popíjejí, protože třeba často nemají až tolik prostředků na to jít někam do baru.

Jan CHABR, pražský radní pro správu majetku /TOP 09/
--------------------
Komu nechceme upírat právo, aby se tam mohl dát normálně skleničku, vína piva či čehokoliv jiného, a ale chtěli bysme mít náplavku v noci.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Klidnou často jsem přes léto chodí i Filip práce ucha, který bydlí poblíž. Já.

mluvčí 10,
--------------------
Jsem úplně tak nezaregistroval, že by se to dělat, ale až si představit, že ano, ale hlasy myslím, že zda se dá řídit jináč než tady úplně omezovat pití alkoholu po půlnoci.

Patrik NACHER, poslanec /ANO/
--------------------
Zakázat konzumaci alkoholu u škol, dětských hřišť sportovišť. Ano, ale třeba na té náplavce si myslím, že to naráží na ten přirozený život Pražana.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Celodenní zákaz pití alkoholu teď hlavním městě platí přibližně na 800 místech. Konkrétní lokality lidé můžou prohlédnout na této interaktivní mapě, kde se jim po kliknutí na bílou značku zobrazí přesný název ulice nebo náměstí.

mluvčí 11,
--------------------
Zaznamenáváme v posledních letech v průměru 11 000 řešených přestupků porušení této vyhlášky za rok.

Andrea GRUBNEROVÁ, redaktorka
--------------------
Teď k nim přibude dalších asi 200 míst. Kromě pražských náplavek i nejfrekventovanější místa v úzkém centru Prahy, jako jsou královské schody nebo Karlův most. Pít alkohol bude zakázané i na dalších místech. Přestupkem navíc bude jen postávání s otevřenou láhví. Vyhláška by měla začít platit 1. července a výjimku budou mít dal restaurační zahrádky nebo stánky s občerstvením Karolína nová Andrea Grubnerová, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
V Česku je 5 lidí nakažených opičím neštovicemi, potvrdil to Státní zdravotní ústav. Ten v tuto chvíli nemá informace o tom, že by laboratoře vyšetřovali další podezřelé vzorky. Nakažení jsou izolovaní samostatných pokojích infekčních oddělení v nemocnici líh nebo léčení ambulantně. Jejich kontakty teď prověřují hygienici. O případných dalších zakázkách plánuje ústav informovat vždy jednou týdně.

mluvčí 12,
--------------------
2 nově pozitivní odběry jsou od pacientů Ústřední vojenské nemocnice. 1 odeslala k vyšetření Fakultní nemocnice Bulovka ve všech pěti známých případech se jedná o mírnější variantu viru spadající do západoafrické skupiny virů, kde je udáván smrtnost jedno procento.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Opičí neštovice se obvykle vyskytují v zemích střední západní Afriky. V Evropě Spojených státech a dalších zemích se začaly šířit na začátku května. Potvrzených případů bylo v těchto oblastech úterý zhruba 130. Nemoc se podobá lidským neštovic. Tím obvykle ale má mírnější průběh.

mluvčí 13,
--------------------
Já se domnívám, že ten počet bude Kara dostat poměrně strmě už kvůli tomu, že samozřejmě se začíná více testovat na toto onemocnění. Myslel je pravděpodobné, že těch lidí, kteří se, takže jsou inkubační době, tak je relativně velký počet ta ta infekce s velkou pravděpodobností proběhne.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Na Slovensku vrcholí mezinárodní vojenské cvičení slovenských štít. Každoroční akce byla letos zaměřena na obranu východního křídla aliance. Zapojili se do ní čeští vojáci, kteří v zemi vedou mnohonárodní bojovou skupinu na to. Ve výcvikovém prostoru leští působí už skoro 2 měsíce.

Petr OBROVSKÝ, redaktor
--------------------
Mechanizovaný prapor útočí na pozice protivníka. Ten obsadil budovu bývalé nemocnice. Pěchota má podporu bojových vozidel Strike tanků té 72 vzdušných sil. Spojence tu zastupují Slováci s Američany roli nepřítele na sebe vzali čeští výsadkáři.

mluvčí 14,
--------------------
Člověk má víc otevřené možnosti má větší prostor manévrovatelnost pro tuhle stránku věci je to pro nás možná trošku lepší, děláme záporák.

Petr OBROVSKÝ, redaktor
--------------------
Jedná se o konvenční války právě takový, jaký se odehrává na Ukrajině. Nacvičuje se i přeprava raněných.

mluvčí 15,
--------------------
Je to určitě jedno z nejlepších řešení u nás a jak co se týká zabezpečení, že statika lodí vycvičenosti jejich prostředků Ferdu použil.

mluvčí 16,
--------------------
Neviděli jste ani dnes nějakou linii vojsk norem zapletla čajů. Je to o tom vlastně výhra daně vyjádřila pouze na to, co nejlepší prostředky, zničí ho posunul co dělali.

Petr OBROVSKÝ, redaktor
--------------------
Mezinárodní cvičení slovenských štít se koná každoročně. To letošní reaguje na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Simuluje ohrožení země z východního směru na přípravě a realizaci akce se podílejí asi 2000 lidí. Výcvikový areál si čeští vojáci pochvalují. Umožňuje třeba boj v zastavěné oblasti.

mluvčí 14,
--------------------
Nic podobného v České republice nemáme, takže tady ty o zařízení, které tady Slováci mají, využíváme na 100 % bojová.

Petr OBROVSKÝ, redaktor
--------------------
Skupina NATO na Slovensku vznikla v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Její pozemní části zpoloviny kompletní první rotace české vojáky čeká v půlce června.

mluvčí 17,
--------------------
Popravdě tohle jsem si nedokázal představit a byl jsem přesvědčený, že já za svoji vojenskou kariéru konvenční konflikt konvenční válku v Evropě nezažily.

Petr OBROVSKÝ, redaktor
--------------------
Téměř kompletní je pak nasazení protiletecké ochrany. Američané Němci Nizozemci rozmístili na Slovensku 4 baterie systému patriot. Petr obrovský, Česká televize, centrum výcviku déšť.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Zemřel Andrew Fletcher klávesista zakládající člen britské kapely Depeche mode. Bylo 60 let. Po jeho úmrtí informovali členové skupiny na sociálních sítích. Bližší informace o příčině smrti nezveřejnily.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Česko si připomíná 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstavy začaly třeba v Praze před generálním štábem armády. V parku, ohrada nebo Náměstí Míru. Ulice pražských Holešovic byly tehdy svědky noční schůzky jedné z hlavních tváří domácího nekomunistického odboje Vladimíra krajiny s výsadkáři Kubišem Gabčíkem. A kromě nich i Alfrédem Bartošem. Část odboje s plánovaným atentátem nesouhlasila.

mluvčí 18,
--------------------
Když Londýn odvolá atentát poslechnete.

mluvčí 19,
--------------------
Jsem voják?

mluvčí 19,
--------------------
Dostávám rozkazy poslechnu každý.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Záběr z filmu atentát. Taková schůzka se opravdu konala. Parašutisté se ale se zástupci domácího odboje sešli v pražských ulicích.

mluvčí 2,
--------------------
Přicházíme domů, kde bydleli během okupace manželé Rösnerovi, kde také.

mluvčí 20,
--------------------
O.

mluvčí 2,
--------------------
Ukrývá Vladimír krajina, když byl v ilegalitě.

mluvčí 20,
--------------------
A tadyhle vlastně.

mluvčí 2,
--------------------
V těle v ulicích se procházel osmého 9. května. Roku 1942 velitelem paraskupiny Silver jej také prostě s parašutisty z Anthropoidu.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Odboj už věděl, že se atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha chystá. Parašutisté to ale popírali.

mluvčí 21,
--------------------
Nepřestávali tvrdit, že podobný úmysl nebo úkol vůbec nemají.

mluvčí 2,
--------------------
Chtěli nějakým způsobem vymluvit se tenhle ten útok nebo změnit právě jako že by ten útok byla směrována na jiného prostě zrádce. 3 byl míněn Emanuel Moravec.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Po schůzce poslali zástupci odboje exilové vládě v Londýně depeši v té žádali upuštění od atentátu.

mluvčí 22,
--------------------
Nejen, že by ohrozil naše rukojmí a politické vězně, ale vyžádal by si tisíce dalších životů, uvrhl národ do neslýchaného útisku.

mluvčí 23,
--------------------
Odboje od slova boj a bohužel ten nosí obětinu.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Ani sám Vladimír krajina nepočítal s tím, že by parašutisté svůj původní plán změnili.

mluvčí 21,
--------------------
Nepřicházel u nich v úvahu, že by měl o těchto věcech rozhodovat domácí odboj.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Razii rozpoutanou po atentátu přečkal krajina ukrytý u Drašnarové ve světlíku. Později se skrýval na venkově a pokračoval v odbojové činnosti. Gestapo ho zadrželo v únoru 1943. Konce války se dožil v terezínském vězení. Jsem.

mluvčí 23,
--------------------
Přesvědčen, kdyby byl zatčen měsíc dřív, tak by skončil taky špatně, ale tím, že už bylo po Stalingradu, začal začínala nová šachovnice pro pro pro politiky, proto byl jako rukojmí uvržen do malé pevnosti Terezín.

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Manželé Drašner, vy i devatenáctiletý syn byli za spolupráce s odbojem zavraždění v Mauthausenu. Pavla Kubálková, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ze zpráv je to všechno na řadě sport a předpověď počasí. Já vám přeju příjemný večer.

mluvčí 24,
--------------------
Čeští hokejisté v první třetině čtvrtfinále mistrovství světa potrestaly 2 fauly Němců. Nejprve David Krejčí našel Davida Pastrňáka, který bez problémů trefil odkrytou branku. Před druhým gólem putoval puk po ose Pastrňák Hronek Krejčí až zakončující Romanu Červenkovi. Národní tým přidal pojistku ve třiatřicáté minutě v další početní převaze. Pastrňákovi rána nesedla ale Krejčí už se nemýlil. Karla Vejmelku překonal až ve čtyřiapadesáté minutě při hře bez brankáře Moritz Haider. Jiří Smejkal definitivně rozhodl střelou do prázdné branky o výhře 41 český tým si po třech letech zahraje o medaile. V semifinále se utká s Kanadou.

mluvčí 25,
--------------------
Čeká na zápasy a jdeme dál, máme teďka chvilku. Chvilku na odpočinek připravit na další soupeře a na já věřím doufám, že, že ta cesta ještě ještě nekončí.

mluvčí 24,
--------------------
Kanaďané předvedli velký obrat po matných výkonech ve skupině nezachytili Tampere se Švédy ani začátek čtvrtfinále a po dvou třetinách prohrávali 03. Ani to je ale nezlomilo po minutě a 20 sekundách třetí části vrátil naději Grace. V čase 58 07 využil přesilovku vyvolá a na vyrovnání pak zámořský tým potřeboval jen 30 sekund. Bylo na 3 přidal Barzal. Švédský zmar dokonal prodloužení přesilovku 4 na 3 využil, řekl Petr jsem a posunul obhájce titulu do semifinále.

mluvčí 24,
--------------------
Švýcaři nasázeli v sedmi zápasech základní skupiny 34 gólů, ale ve čtvrtfinále ztroskotali na americkém brankáři Neumannovi. Ten pokryl všech 33 pokusů výběru země helvetského kříže. Tým Spojených států posunul do bojů o medaile. Dvougólový střelec berme jest v první třetině se prosadili ještě bude. Američané vyhráli 30 v semifinále vyzvou domácí Finy.

mluvčí 24,
--------------------
Finové museli v Tampere proti Slovensku otočit nepříznivý vývoj. Po trefě útočníka Pavola legendy prohrávali v šestnácté minutě už 02 náskok. Soupeře však smazal svými prvními dvěma góly v turnaji finský veterán Marko Anttila a pětačtyřicáté minutě dokonal obrat z dorážky sacharin Manninen. Finové přidali v závěru přesný zásah do prázdné branky a po výhře 42 postoupili do semifinále. Basketbalisté Opavy chtěli ve čtvrtém zápase finále Kooperativa NBL proti Nymburku opět spoléhat na kouzlo bouřlivé atmosféry v domácí hale, kde už favorita jednou zaskočili. Hosté sice opět zaspali úvod prohrávali už 09, ale brzy vzpamatovali a v poločase už vedli 42 36 pod taktovkou reprezentanta Vojtěch Hruban, který posbíral 27 bodů Středočeši už jen navyšovali náskok. Po jasném vítězství 87 65 slaví už osmnáctý titul za sebou.

mluvčí 12,
--------------------
Příběh Elvise Presleyho ve výpravném filmu premiéru měl na festivalu Cannes.

mluvčí 12,
--------------------
Právě začíná Zlín film festival za celoživotní přínos ocenil herce Pavla Zedníčka.

mluvčí 12,
--------------------
Úspěšný příběh myši patří do nebes, tentokrát jako loutkové divadlo v Ostravě.

mluvčí 12,
--------------------
Dobrý večer, začaly události v kultuře, u kterých vás vítá Petra Křížková.

mluvčí 12,
--------------------
Ani 45 let po jeho smrti. Někteří fanoušci nevěří, že skutečně zemřel. Řečený král rokenrolu Elvis Presley opět přitahuje pozornost. V Cannes měl premiéru film o jeho cestě ke slávě. Snímek režiséra beze jména si nenechala ujít ani zpěvákova manželka Priscilla Presley nová.

Petr KOŘÍNEK, redaktor
--------------------
Muž, který změnil svět popu postava v pozadí veřejnosti téměř neznámá. Manažer tom Parker osoby tvrdil, že bez něj by Elvisova hvězda tolik nezazářila. Právě jeho očima divák sleduje Presleyho vzestup.

mluvčí 26,
--------------------
No na minus rakety Sea jinde urozené.

Petr KOŘÍNEK, redaktor
--------------------
Hostem Butler imituje zpěvákovi podobu kvůli nedostatečné kvalitě starších nahrávek také jeho hlas.

mluvčí 27,
--------------------
Svůj Mejdr ex sádek si, že pH v liják to byla jiná obec syn. Jel bez AN den najde pár her i sic. Vzdáš dvoje plet.

mluvčí 28,
--------------------
Došlo.

mluvčí 29,
--------------------
K.

mluvčí 28,
--------------------
Nauš z Charles a dnes se informuje výbory, ale ono se nic velmi magor tak nejde.

Petr KOŘÍNEK, redaktor
--------------------
Stud nebyl na překážku. Elvis nejistotou bojoval celý život. Představitel hlavní role postavu studoval v dokumentech. Hovořil s pamětníky. Setkání s Priscillou Presley novou. To nejcennější nevím Annie monarchy. Film se věnuje vztahu s Priscillou i s jeho matkou. Dominantní vliv manipulativního manažera, který zpěváka zrazoval od podpory rodícího se lidskoprávního hnutí. Právě afroamerická hudba přitom Elvise zásadně ovlivnil.

Petr KOŘÍNEK, redaktor
--------------------
Zatím převážně pozitivní kritiky tleskají Hitlerově převtělení a umu režiséra Romana zprostředkovat dobovou atmosféru. Třeba elity fér ale konstatuje, že filmy spíše spektákl, který zpěváka neukazuje jako lidskou bytost. Rozhodnutí, zda je nový Elvis autentický nebo jde jen o další karikaturu. Tuto divačku teprve čeká. Petr Kořínek, Česká televize.

mluvčí 12,
--------------------
276 filmů z 49 zemí světa letos nabídne Zlín film festival. Největší a nejstarší filmová přehlídka pro děti mládež na světě. Dnes začala ve Zlíně hned v její první den. Nechyběla v programu světová premiéra nového filmu pro děti.

Josef KVASNIČKA, redaktor ČT
--------------------
Červený koberec symbol všech světových filmových festivalů, tedy zlínského.

Josef KVASNIČKA, redaktor ČT
--------------------
Pohádkové postavy brzy vystřídaly opravdové filmové hvězdy se Zlínem silně spjatý Pavel Zedníček. Ode dneška držitel zlatého střevíčku za celoživotní dílo.

mluvčí 30,
--------------------
Ty nejmíň ze všech potravou takové rozsudek je proti koňský rozumu. Teď králi leží.

mluvčí 31,
--------------------
Nepořídí ten se tak. Já jsem tady z mokré mokré čtvrti, jak jsi tady prožil mládí, chodil se vztahy v zahradě školy.

Josef KVASNIČKA, redaktor ČT
--------------------
Po dvou letech pořadatelé festivalu nemusejí počítat děti v kinosálech, aby dodrželi covidové restrikce. Vloni některé školy kvůli omezením účast na projekcích raději odmítli. Letos je zájem podstatně větší. Chodí.

mluvčí 9,
--------------------
Určitě si trošku odvykli a buď proto teď v této tolik baví naplňuje, takže snažíme toho využívat co nejvíce.

Josef KVASNIČKA, redaktor ČT
--------------------
Hned první film měl ve Zlíně světovou premiéru. Cesta do tvojí zemí. Ve Slovensko Česko belgické koprodukci se utká o zlatý střevíček mezi filmy pro děti do 12 let. Je to 1 zmála tuzemských filmů soutěžních kategoriích.

mluvčí 32,
--------------------
Česká republika zastoupena také v sekci animovaných krátkých filmů a v sekci studentských filmů. Žádných jiných dalších sekcí.

mluvčí 33,
--------------------
Bohužel ne.

Josef KVASNIČKA, redaktor ČT
--------------------
Festival doslova opanoval celý Zlín třeba tady v parku Komenského, jedům Déčka programu České televize pro děti je letos to bude jedno z nejatraktivnějších míst doprovodného programu festivalu. Josef Kvasnička, Česká televize, Zlín.

mluvčí 12,
--------------------
Na zítřek připadá výročí operace Anthropoid. Před 80 lety výsadkáři provedli atentát na nacistického protektora Heydricha. Zítra v Praze přímo v zatáčce v Libni proběhne rekonstrukce atentátu. A poté vzpomínkový akt u památníku Anthropoid. Večer v Národním muzeu slavnostně zahájí prezidenti Česka Slovenska výstavu s názvem nikdy se nevzdáme. Všechny akce k výročí jsou na adrese www.1942.cz

mluvčí 34,
--------------------
pozor pozor veřejnost vyzývá, aby pomohla osvětlit atentát na zastupujícího říšského protektora.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Dobová výzva detailním popisem věcí, které se po útoku našli, měla pomoci vypátrat jejich majitele.

mluvčí 34,
--------------------
Tato béžová čepice zvala nové látky je silně zašpiněné a obnošená.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Autentické předměty parašutistů jsou na výstavě v Národním muzeu, včetně této části padáků, se kterým seskočili na území protektorátu nebo jejich kombinéza. Dlouho ležela ukrytá v dětské rakvi.

mluvčí 35,
--------------------
Částek předmětů nacisté gestapo našli, ale část byla průběžně odbojáři ukrývá na ať už zakopává na ať už zažívá do matrací.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Po atentátu se pak schovávali i sami výsadkáři.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Jsme Češi nikdy se nevzdáme. Věty, které volaly parašutisté krátce před smrtí v kryptě chrámu svatého Cyrila Metoděje. Toto je sako jednoho z nich stejně jako tato aktovka nebo pod Baskové pouzdro na pistoli.

mluvčí 35,
--------------------
Tyto předměty byly nalezeny po tom boji v kryptě gestapo Sie Sie zaevidovalo.

Michal LUKEŠ, generální ředitel, Národní muzeum
--------------------
Soustředíme se také, jak říkám, na neobyčejné hrdinství obyčejných lidí. Tzn. jsou tady ukázat jednotlivé osudy odbojářů Lidice.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Srovnané se zemí odveta nacistů za smrt Heydricha. Toto je technický plán na likvidaci vesnice. Výstava připomíná i všechny zavražděné obyvatele, včetně třeba Marie Krupková, na které nacisté prováděli pokusy.

mluvčí 35,
--------------------
Svět ještě neví o tom, co se děje na východě, jak se budují. Vyhlazovací tábory ale svět v červnu 1942 zjistí, že nacisté jsou schopni zlikvidovat takto civilní obyvatelstvo, proto se lidi se stanou doslova světovým symbolem.

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka
--------------------
Originální číslo jednoho z vypálených lidických domů. Žilo v něm 8 lidí válku přežili jen 2 ženy. Může nacisté zastřelili na místě pětiletého Josefa účely ve vyhlazovacím táboře v Charbinu. Pavla Sedliská, Česká televize.

mluvčí 12,
--------------------
Do českých kin dnes vstupuje tobogán Maverick, a to přesně 36 let od prvního dílu, který vynesl Toma Cruise mezi hollywoodské hvězdy. Pokračování v režii Josepha hostinského skládá poctu původnímu snímku postavenému na leteckých akcích i mladých pilotech, kteří se stali nejúčinnější reklamou na americkou armádu. Jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku, jehož premiéra byla kvůli pandemii odložena. Sbírá své premiéry v Cannes nadšené kritiky.

mluvčí 12,
--------------------
Národní galerie v Praze vyhlásila otevřenou soutěž pro národní pavilon na mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Největší přehlídka současné architektury se uskuteční v příštím roce. Vítěz bude vyhlášen 30. června předpokládaný rozpočet projektu je 5 celých 6 000 000 Kč.

mluvčí 12,
--------------------
Když v roce 2015 zahrálo uskupení více než tisíce rockery píseň od kapely Foo Fighters. Jejich vydalo video se stalo virální senzací. Posbíralo více než 32 000 000 zhlédnutí. Dostalo se i frontmanovi Fighters Dave Královi, který na jejich pokud přijel zahrát i do italské v zemi. Skupina vlakem kauzu teď připravila speciální set písní mají bílou jako poctu zesnulému bubeníkovi Tayloru hokej znovu.

mluvčí 12,
--------------------
Příběh o přátelství, které vzniklo v nebi. Ostravské Divadlo loutek uvádí dramatizaci knihy Ivy Procházkové. Myši patří do nebe. Nejen pro dětského diváka připravili pomocí loutek černého divadla a projekcí téměř dokonalou filmovou iluzi.

Helena DOHNALOVÁ, redaktorka
--------------------
Filmová adaptace úspěšné knihy Ivy Procházkové myši patří do nebe loni posbírala mnoho filmových cen. Animátoři na ní pracovali roky. Divadelníci už několik let dopředu museli mít připravený scénář.

mluvčí 36,
--------------------
My jsme 3 roky dopředu. Museli udělat storyboard. Muset.

mluvčí 37,
--------------------
Miliardy, která loutka bude stát, co bude dělat, kam půjde.

mluvčí 36,
--------------------
Protože 2 roky trvalo, než se vyrobili ty projekce.

Helena DOHNALOVÁ, redaktorka
--------------------
Karel Růžička Lenka Sedláčková jsou členy souboru v rolích režisérů pro své kolegy vybrali jednu z nejnáročnějších divadelních disciplín.

mluvčí 36,
--------------------
Tohleto černé divadlo kombinované vlastně s projekcí promítá se zepředu zezadu. Působí takovým trojrozměrným efektem. Ty loutky se nám pohybují mezi těmi dvěma projekcemi. Pro.

Helena DOHNALOVÁ, redaktorka
--------------------
Loutkoherce je to 70 minut intenzivního tělocviku místo tepláků od hlavy až k patě černé sukno. Herci ovládají kolem 15 loutek. Rekvizit hrají velmi těsně u sebe. Často chodí po kolenou asi nejkrásnější. Ta iluze pro ty děti už vidí jenom loutku. Si myslím, že je jsou nahraditelná režisérský tandem si knihu myši patří do nebe vybral sám, byla to jasná volba.

mluvčí 38,
--------------------
My se musíme. Hlavně to přátelství, že nejde tam ani tolik tu smrt, i když ta proměna vlastně té proměně dochází v tom nebi, ale jde o to, že vlastně přátelství mezi školami šátkem, což je jakoby nemyslitelné.

mluvčí 36,
--------------------
V reálném světě.

mluvčí 38,
--------------------
Ve světě, takže se stává reálný.

mluvčí 36,
--------------------
Ta kniha začíná tou smrtí a je tam takové poselství vlastně smrtí to nemusí končit.

Helena DOHNALOVÁ, redaktorka
--------------------
Podobnou jevištní iluze vytvořili loutku herci inscenaci Karafiátových broučků režiséra Zdeňka Havlíčka. Na repertoáru byla mnoho let. Helena Dohnalová, Česká televize.

mluvčí 12,
--------------------
200 let od narození belgicko francouzského romantika Césara Francka připomíná pražské jaro. Koncert ve Dvořákově síni Rudolfina právě sledujeme živě. Franková monumentální symfonická báseň psyché zní v podání české filharmonie a dirigenta Petra Altrichtera. Na příběh o vykoupení a odpuštění naváže v druhé polovině koncertu Requiem Gabriela Fauré.

mluvčí 12,
--------------------
67 letech zemřel americký herec Reilly Ota na konci osmdesátých let se proslavil rolí ve filmu něco divokého, kde si zahrál po boku Melanii Griffithové. Jeho nejúspěšnějším filmem je na 6 Oscarů nominovaný snímek Martina Scorseseho, mafiáni, kde si zahrál gangstera Henriho Julese. Lhota zemřel náhle během natáčení filmu v Dominikánské republice.

mluvčí 12,
--------------------
A pro dnešek se loučím další novinky z kultury najdete i na webových stránkách ČT Art. Třeba aktuální díl diskuzního pořadu Josefa Chuchmy, a to je co, anebo čerstvou recenzi na film o nejznámějším ruském opozičním představiteli Alexeji Navalném. I vám děkuji za pozornost, přeji krásný čtvrteční večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka ČT
--------------------
Jeden z nejodvážnějších činů naší historie. Je to 80 let od chvíle, kdy Josef Gabčík Jan Kubiš.


V novem Ekonomu najdete:

27.05.2022 - Hospodářské noviny ()

* Čím si vysvětlujete obrovskou mediální, politickou i odbornou polarizaci, která se po vašem jmenování objevila?


Guvernér je prezidentem republiky jmenován jednou za šest let a schytal to každý. Se jmenováním guvernéra Zdeňka Tůmy byla spojena kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu. Guvernér Miroslav Singer si to „užil“ při devalvaci měny, dodnes mu spousta lidí nemůže přijít na jméno. Guvernér Jiří Rusnok, kterému mimochodem děkuji za spolupráci, zase končí s historicky nejvyšší inflací. To vše vyvolává emoce. A v dnešní době je všechno víc vidět díky sociálním sítím.

* Jako člen bankovní rady jste byl v opozici k většinovému názoru, vystupoval jste jako rebel. Změní se tenhle přístup, až budete v čele banky?


To, že jsme s profesorem Dědkem měli jiný odborný názor než ostatní, přece není žádné rebelství, je to součást legitimní diskuse. Před dvěma lety v květnu jsem říkal, nesnižujme sazby až na 0,25 procenta a vůbec nepřemýšlejme o nulových úrocích. I tehdy jsem byl v menšině. Z pohledu dnešní inflace byl můj názor správný. Ale respektoval jsem rozhodnutí většiny. A budu takový i nadále. Jako guvernér k tomu přidám hledání konsenzu a kompromisu.

* Opakovaně jste říkal, že by ČNB měla jinak nakládat s devizovými rezervami, které za poslední léta nabobtnaly. Co si pod tím představit?


Tým řízení rezerv jsou profesionálové, mají zadání od bankovní rady, které skvěle plní. Chtěl bych jim dát nové zadání, o něco zvýšit očekávaný výnos z rezerv. K tomu je potřeba mít více akcií a více zlata. A to dělat postupně, krok za krokem, to je změna strategie na roky. Co se týče akcií, připomínám, že kupujeme velké společnosti, které mají vysokou váhu na akciovém trhu, co se týče obratu a tržní kapitalizace, a držíme všechny akcie z nejznámějších indexů na nejvyspělejších trzích. A proč by vůbec měla centrální banka takto investovat své devizové rezervy? Není to velké riziko? Ano, volatilita výnosu by pak byla vyšší - to je riziko. Ale byl by vyšší i očekávaný výnos v dlouhodobém horizontu. S kolegy z ČNB Michalem Škodou a Tomášem Adamem se v rámci výzkumného projektu snažíme toto riziko spočítat. Má vize je mít dlouhodobě ziskovou ČNB. Teď jsme ve velké ztrátě. Chtěl bych nastavit strategii tak, aby očekávaný výnos z aktiv, což jsou devizové rezervy, dlouhodobě převýšil náklady na pasiva centrální banky, což jsou hlavně úložky bank, které musíme úročit. Doposud rozvaha a výsledovka centrální banky byly nedůležité, pro mě podstatné jsou. Z jakého důvodu? Je to vize k vytvoření bohatství národa, která překračuje můj šestiletý mandát. Naše současná ztráta je někoho jiného zisk. Například bankám na úrocích za ty úložky vyplatíme letos na vrub nákladů ČNB přes 130 miliard korun.

Foto popis|


Za svobodné Česko

27.05.2022 - Lidové noviny (Názory)

Ústavní soud potvrdil svobodu pohybu přírodou

Žádná firma nemá právo podle zákona o myslivosti svévolně zavřít oboru na dobu neurčitou. To je výrok Ústavního soudu z počátku května, který potvrdil verdikty obecných soudů. Nesledujeme žádný právní převrat, ale rozhodnutí je důležité minimálně v tom, že naše republikánská hodnota a tradice, volný pohyb přírodou a krajinou, má alespoň nějaké zastání. Samozřejmě je možné oboru zavřít například v době hnízdění či v čase lovů, ale vždy jen na nějaký čas, nikoli od teď až navždy.
Mnoho let se v Česku rozmáhá zbohatlické zřizování obor za účelem privatizace veřejného prostoru. Koupíte si les a potřebujete z něj vystrnadit lidi? Zřídíte si oboru a rázem můžete vyhánět turisty, houbaře, vlastně kohokoli. Je to takový plíživý návrat feudalismu do naší země, která si na svobodě pohybu přírodou svého času zakládala. Pokud nikomu neškodíte, můžete svobodně brouzdat krajinou.
Soudní verdikty jsou jeden svět, realita je někdy světem hodně odlišným. Záleží na tom, zda a jak bude chtít veřejná moc vymáhat právo na bohatcích ve prospěch obyčejných čičmundů. Vidíme příliš často, že vznikají černé stavby v chráněných oblastech a vše končí směšnou pokutou, se kterou stavebník vlastně již od začátku kalkuloval, a stavba funguje jako „pěkný“ precedens. V mnoha spoluobčanech to vyvolává oprávněný pocit, že zákony platí jen pro ty, kteří nemají hromadu peněz nebo si to neumějí obšlápnout přes protekci.
Veřejný prostor má sloužit občanům, protože oni tvoří stát, a při veškerém respektu k soukromému vlastnictví je naprosto normální vlastníky omezovat tak, aby z dané věci neměli prospěch jen někteří jedinci. To si pak někdo může rovnou koupit třeba celý národní park a udělat z něj, co si zamane, od obřího rekreačního Disneylandu až po nepřístupnou lokalitu, kam by se naopak nedostal nikdo bez propustky.
Veřejný prostor existuje, stejně jako existuje společnost, nejsme beztvará masa daňových poplatníků.

Martin Zvěřina

Soud potvrdil verdikt k oboře

27.05.2022 - Mladá fronta DNES (Kraj Moravskoslezský)

VÍTKOV Spor o uzavření obory Jelenice u Vítkova na Opavsku se patrně blíží ke konci. Předchozí rozhodnutí ostravského krajského i Nejvyššího správního soudu o tom, že uzavření obory pro veřejnost je v rozporu se zákony, nyní potvrdil také Ústavní soud. Obrátili se na něj se svou stížností společnosti GroCredit a Opavská lesní, které v minulosti prosadily uzavření obory. Její znepřístupnění se nelíbí okolním obcím. Podle Ústavního soudu zákon o myslivosti neumožňuje plošně a natrvalo uzavřít oboru pro veřejnost. „Lze tak činit pouze na žádost uživatele honitby v odůvodněných, a současně časově vymezených, případech. Zákon o myslivosti přitom výslovně hovoří o době, kdy lze omezení vstupu nařídit, například doba hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo doba provádění lovů,“ stojí v usnesení.
Ústavní soud potvrdil rozhodnutí předchozích soudních instancí a také to, co od začátku sporu tvrdíme, že uzavření obory je v rozporu s právem,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka.
Brány obory Jelenice nechali uzamknout její vlastníci před dvěma lety. „Do té doby byla běžně průchozí pro veřejnost, vedla skrz ni také oficiální cyklostezka. Místní obyvatelé vnímají uzavření jako problém, byli zvyklí tam běžně chodit,“ podotkl Smolka. Podle něj zůstávají brány obory dále zavřené. „Nyní závisí na rozhodnutí stavebního úřadu ve Fulneku, zda jsou uzavřené branky černou stavbou. Oplocení bylo totiž zkolaudováno s podmínkou, že brány budou průchozí. A stavbu nemůžete v rozporu s povolením svévolně měnit,“ sdělil Smolka.
Jistý, že rozhodnutí Ústavního soudu situaci vyřešilo, si není Pavel Schneider, starosta městysu Březová, který také nesouhlasí s uzavřením obory. „Žádné z předchozích rozhodnutí soudů Opavská lesní nerespektovala, takže netuším, co se bude dít teď. Pokud oboru neotevře, podnikneme další právní kroky, aby se tak stalo,“ sdělil Schneider. „Nemůžu se k tomu bez rozhodnutí statutárního orgánu vyjadřovat,“ uvedl k výnosu Ústavního soudu správní náměstek Opavské lesní Tomáš Bittner.

Foto popis|

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj

Martin Pjentak

Ústavní soud: Zákon o myslivosti neumožňuje uzavřít oboru

27.05.2022 - Právo (Zpravodajství)

Zákon o myslivosti neumožňuje plošně a natrvalo uzavřít oboru pro veřejnost. Ústavní soud (ÚS) potvrdil stanovisko správních soudů a odmítl stížnost společností GroCredit a Opavská lesní, které v minulosti prosadily uzavření obory Jelenice na Opavsku.
Krajský soud v Ostravě ale na podnět okolních samospráv zrušil opatření obecné povahy, které vstup veřejnosti zakazovalo. Ústavní soudci zpřístupnili usnesení ve své databázi.
„Zákon o myslivosti neopravňuje orgán státní správy myslivosti bez dalšího nařídit zákaz vstupu do honitby, nýbrž lze tak činit pouze na žádost uživatele honitby v odůvodněných (a současně časově vymezených) případech. Zákon o myslivosti přitom výslovně hovoří o době, kdy lze omezení vstupu nařídit (např. doba hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo doba provádění lovů),“ stojí v usnesení.
Pokud je zapotřebí chránit před lidmi například ohrožené druhy živočichů a rostlin, lze používat jiné právní nástroje, konkrétně zákon o ochraně přírody a krajiny. V případě obory Jelenice se však podle ÚS neprokázalo, že by pohyb lidí zvířatům škodil.
„Pro danou věc je podstatné, že podklady, ze kterých by vyplývala potřeba jakkoli omezit vstup veřejnosti do obory Jelenice, zcela absentují,“ napsali ústavní soudci.
Obora se nachází na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufl oni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805.

(ČTK, zr)

Zákon o žalobcích má být na podzim

27.05.2022 - Právo (Zpravodajství)

Situaci kolem dlouho diskutovaného a řadu let plánovaného nového zákona o státním zastupitelství by rádi vyřešili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Tento zákon by měl mimo jiné zavést přesně daná funkční období vedoucích státních zástupců, jejich kárnou odpovědnost či výběrová řízení.
„Zákon o státním zastupitelství máme v podstatě připraven, ale chce to ještě politickou debatu se všemi frakcemi, se státními zástupci, aby nevyvolal nějakou bouři. A aby byl po diskusi schválen,“ uvedl k tomu Blažek.

Sedmileté období vedoucích žalobců

Ministr spravedlnosti věří, že ještě letos projde zákon legislativním procesem. „Myslím si, že na podzim už to budeme schvalovat. Červen, nejpozději září dávám na diskusi, která musí být taková, aby to opravdu prošlo. Takový zákon nesmí být pro jedno volební období, ale pokud možno na dvacet třicet let,“ konstatoval ministr.
Všeobecná shoda podle něj panuje v zavedení zmíněného funkčního období vedoucích žalobců, které by mělo být stejně jako u soudních funkcionářů sedmileté. To Právu potvrdil i Stříž.
„Bavili jsme se o nejvýznamnějších, nejkonfl iktnějších tezích toho zákona, což jsou funkční období či výběrová řízení. Před třemi týdny jsme to projednávali na ministerstvu i s náměstky, takže o té představě ministra vím, nemáme s tím jako státní zástupci žádný problém,“ podotkl Stříž s tím, že jen čeká na paragrafové znění zákona.
Nechce podle svých slov do jeho schvalování nijak Blažkovi mluvit i s odkazem na dřívější kritiku některých lidí, že si státní zástupci píšou zákon sami pro sebe.
„Omezím se na komunikaci a spolupráci s ministerstvem spravedlnosti na základní podobě zákona, a to, v jaké podobě a termínech by se měl projednávat, už nechám na ministrovi a nehodlám to dál komentovat ani kritizovat,“ doplnil nejvyšší žalobce.

Spor o funkční období šéfa žalobců

Jediné, na čem se úplně s Blažkem neshodne, je délka funkčního období právě u šéfa všech českých žalobců.
„U nejvyššího státního zástupce je ještě debata, klidně to může být i těch deset let. Ale není to něco, co mě jako ministra znervózní, když to bude třeba devět,“ poznamenal Blažek. Naopak Stříž by rád přece jen delší mandát pro toho, kdo NSZ povede. „Osobně všude říkám nahlas, že požaduji pro nejvyššího státního zástupce desetileté funkční období s ohledem na to, že stejně dlouhé mají předsedové obou nejvyšších soudů, a myslím si, že by to tomu mělo odpovídat,“ míní Stříž.
Nepředpokládá, že by toto celé desetileté funkční období on sám využil, tedy že by tak dlouho zůstal šéfem NSZ. „Respektuji jeho (ministrův) pragmatický názor, protože i kdyby v předloze bylo devět či deset let, ve Sněmovně se to samozřejmě může změnit,“ uzavřel Stříž.

Takový zákon nesmí být pro jedno volební období, ale pokud možno na dvacet třicet let Pavel Blažek

Radim Vaculík
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011