Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Pelikán nechce zmírnit zákon o střetu zájmů kvůli komunálním politikům

18.1.2018 - ceska-justice.cz (Politika)

Ministerstvo spravedlnosti podle jeho šéfa Roberta Pelikána (ANO) neplánuje zmírnění zákona o střetu zájmů kvůli starostům či radním. Nechystá ani zavedení adresného přístupu žadatelů do registru oznámení o majetku komunálních politiků, což platí zatím třeba pro státní úředníky. Pelikán to dnes uvedl ve Sněmovně na dotazy poslanců STAN.

„Kdo se jednou k těm informacím dostane, tak je může volně postoupit dalším osobám,“ uvedl Pelikán s tím, že k větší ochraně soukromí komunálních politiků by takovéto opatření nepomohlo. Případné změny v zákoně by ministr podle svých slov navrhl až po vyhodnocení dopadů současných pravidel, na relevantní analýzy je ale ještě brzo.

Zmírnění zákona požadují jak někteří poslanci, tak Asociace krajů v čele s poslankyní a hejtmankou Janou Vildumetzovou (ANO) nebo Svaz měst a obcí. Obávají se toho, že kvůli přísným pravidlům nebude dost kvalitních zájemců o práci v místních a regionálních zastupitelstvech a že se proto na podzim hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny.

Poslanci STAN navrhli, aby se lidé do registru majetkových přiznání mohli dostat na základě individuální žádosti podle stejného režimu, jaký platí pro vedoucí úředníky nebo ředitele státních, krajských či obecních firem. Žadatelé by v případě přijetí novely dostali od ministerstva uživatelské jméno a přístupové heslo, které by byly platné půl roku.

Vláda minulý týden odmítla novelu, kterou chce část poslanců v čele se zástupci KDU-ČSL zbavit povinnosti zveřejňovat majetková přiznání v centrálním registru alespoň ty komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Týkalo by se to starostů, místostarostů a radních, kteří nejsou pro výkon funkce takzvaně dlouhodobě uvolněni. O obou novelách rozhodne Sněmovna.

(čtk)


Vznikla Unie přísedících soudců, selský rozum je podle ní při rozhodování důležitý

18.1.2018 - ceska-justice.cz (JusticePolitika)

Laičtí přísedící mají svůj vlastní spolek. Unie přísedících soudců ČR (UPSČR) chce zlepšovat nelichotivý mediální obraz „soudců z lidu“. „UPSČR existuje s prvořadým cílem podporovat nezávislé a nestranné postavení přísedících, posilovat a naplňovat úlohu přísedících jakožto laického prvku soudnictví,“ uvedl mluvčí spolku Viktor Procházka pro Českou justici. Unie již jednala s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO).

V České republice působí v současnosti přibližně 5 600 přísedících. Přes 60 procent už dosáhlo věku 60 let. Unie nyní chystá jejich oslovení prostřednictvím soudů. Ač je institut přísedících často zpochybňován, počítá s nimi i část návrhu nového trestního řádu. Ministr spravedlnosti v minulosti navrhoval zpřísnění kritérií pro výkon funkce přísedícího, na okresních soudech je ale chtěl zrušit.

Na přísedící nejsou zákonem kladeny žádné zvláštní požadavky na vzdělání nebo odbornost. Stačí svéprávnost, bezúhonnost a věk nejméně 30 let. Současně není funkce přísedícího příliš finančně ohodnocena. Za jeden den jednání přísluší přísedícímu paušální náhrada ve výši 150 korun. Přesto však mohou dva přísedící přehlasovat předsedu senátu, protože mají dle zákona stejná procesní práva.

Jeden z přísedících trestního senátu Městského soudu v Praze Lukáš Stehlík pátral po dostupných informacích a zkušenostech ohledně „soudců z lidu“. Zjistil, že zatímco soudci nebo státní zástupci mají své zastupující profesní komory, přísedící žádná instituce nereprezentuje. „K tomuto zjištění se posléze přidal fakt, že o funkci přísedících není dobře informována ani široká veřejnost a praktického zastání nenachází ani u politiků. Pročítání rozhovorů a různých, více či méně odborných článků zpochybňujících smysl této instituce, bylo pomyslným urychlovačem rozhodnutí o založení Unie přísedících,“ vysvětluje motivaci ke vzniku instituce Procházka.

Kromě jeho osoby UPSČR zastupují aktuálně zakládající členové Mgr. Lukáš Stehlík, Ing. Petra Pinkavová a Mgr. Irena Obrdlíková. Jejich věkový průměr je 34 let a nikdo z nich se v současné době nevěnuje právnické profesi, byť právní vzdělání někteří z nich mají.

UPSČR existuje s prvořadým cílem podporovat nezávislé a nestranné postavení přísedících, posilovat a naplňovat úlohu přísedících jakožto laického prvku soudnictví. Podle Unie by měla být funkce přísedícího vnímána jako prestižní společenské poslání. „UPSČR je v každém případě organizací zcela apolitickou a prostou komerčních zájmů,“ dodává mluvčí spolku.

UPSČR kritizuje kromě vnímání přísedících i jejich nízké náhrady nebo nedostatečné zázemí u soudů. „V očích odborné i laické veřejnosti je přísedící často vykreslen jako penzista, usilující o vyplnění volného času a přilepšení k důchodu. Jeho odborné znalosti jsou považovány za nedostatečné k tomu, aby pochopili, co se kolem v nich v soudní síni děje. Následkem toho jsou vnímáni jako pasivní účastníci procesu,“ míní Viktor Procházka. To chce Unie změnit. Role přísedícího vyžaduje podle jejích zástupců vysoký morální kredit, životní zkušenosti, smysl pro spravedlnost, odvahu pro její prosazování a odhodlání získávat teoretické i praktické znalosti z oborů práva. K vědomostem mají přísedícím dopomoci odborná školení. „V neposlední řadě chceme figurovat jako oponenti v neustále se opakujících diskusích o samotném smyslu existence přísedících,“ dodává Procházka.

Institut přísedících byl zaveden až v roce 1948. Předtím bylo dlouho pouze uvažováno o zavedení porotních soudů, ty však vešly v platnost až v roce 1946. Po zlidovění soudnictví v roce 1948 tak konečně vešel v praxi koncept přísedících. V této době byla účast u soudu ve funkci „soudce z lidu“ občanskou povinností, které se nikdo nemohl zprostit. Ústavou z roku 1960 pak došlo k zavedení lidových soudů a postupně docházelo k dalším dílčím změnám v tomto institutu i organizaci soudnictví. Základní princip ale zůstal zachován. Od roku 1991 pak jsou soudci z lidu v zákoně označováni jako přísedící.

Eva Paseková


Zohledněte připomínky odborníků, apeluje Hospodářská komora na poslance kvůli zákonu o znalcích

18.1.2018 - ceska-justice.cz (Politika)

Podle Hospodářské komory vládou schválený zákon o znalcích potřebuje úpravy a bude proto apelovat na poslance, aby provedli významné změny. „Za zásadní nedostatky, které mohou vést k značnému chaosu zejména v oblasti ekonomických posudků, považujeme rozsáhlou nerovnost v postavení nově navrhovaných kategorií znaleckých subjektů a rozpory některých pasáží návrhu zákona s ostatní platnou legislativou,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Cílem návrhu zákona o znalcích je podle ministerstva zkvalitnění jejich práce. Pro nové uchazeče zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Definuje i odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění. Znalcům se zvyšuje ohodnocení ze 100 až 350 korun za hodinu na 300 až 550 Kč, tlumočníci nově dostanou 300 až 500 za hodinu tlumočení a 200 až 450 korun za překlad jedné normostrany. HK upozorňuje, že ministr návrh předložil vládě znovu v podobě, která nezohledňuje všechny odborné připomínky Hospodářské komory a kterou kritizovali už i poslanci během prvního čtení v minulém volebním období. „Dostane-li se zákon na jednání Poslanecké sněmovny, Hospodářská komora bude apelovat na poslance, aby provedli významné změny,“ prohlásil oprezident HK Dlouhý.

Kromě zákona o znalcích ve středu vláda schválila i oddlužovací novelu insolvenčního zákona.

Jak dále uvádí, původní návrh zákona také zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost za způsobenou újmu a pozastavení výkonu znalecké činnosti, což podle něj bude zřejmě znamenat výrazné omezení činností znaleckých kanceláří. Také některé požadavky, například na detailní odvětví v oceňování, mohou ´podle Dlouhého způsobit, že nebude zřejmě možné vykonávat znaleckou činnost řádným způsobem. Nerovnoprávné postavení může vést mimo jiné i k tomu, že například v oboru ekonomika dojde k vytlačení a útlumu subjektů, které spadají do kategorie znaleckých kanceláří, a to se všemi negativními dopady, jako je pokles kvality nebo prodloužení lhůt zpracování znaleckých posudků. „Návrh zákona o znalcích z dílny Ministerstva spravedlnosti byl minulou vládou projednán už před rokem a začala se jím zabývat sněmovna. A právě stejný návrh zákona o znalcích, ke kterému měla Hospodářská komora ČR celou řadu připomínek, a která byla v prvním čtení kritizována i řadou poslanců, ministr spravedlnosti Robert Pelikán znovu předložil nově jmenované vládě ke schválení, aniž by byla podoba zákona řádně vydiskutována,“ uzavírá Dlouhý.

(sr, čtk)


Priority ministerstev

18.1.2018 - ČT 1 (19:00 Události)

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ani po neúspěšné žádosti vlády o důvěru ve sněmovně se priority většiny členů kabinetu nezměnily. Třeba ministr školství v demisi Robert Plaga chystá změny v inkluzivním vzdělávání. Uvažuje třeba o vyjmutí žáků s některými diagnózami a chce také zmírnit takzvanou pamlskovou vyhlášku. Alena Schillerová chystá zákon znovu zavádějící třetí a čtvrtou vlnu EET. Dál pracuje i na zákonu o dani z příjmu. Chce zredukovat daňové výjimky. A třeba Adam Vojtěch plánuje posílit kontrolu státních nemocnic a chystá i změnu systému v tom, jak pojišťovny hradí zdravotnické prostředky.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To je vlastně ta právní úprava, která byla zrušena Ústavním soudem v minulém roce a teď musíme připravit nový zákon, a tam skutečně není možné čekat, protože ten zákon musí být schválen do konce tohoto roku.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ministr dopravy v demisi Dan Ťok pak slibuje rychlejší stavby silnic a dálnic anebo dokončení soutěže na mýtný systém. Po neúspěšném hlasování o důvěře ale nechce předkládat zákon, který by zpřísňoval bodový systém.

Dan ŤOK, ministr dopravy v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Například úpravu bodového systému, o kterém se dlouho mluví a je to velmi citlivý bod, bez toho, že bychom měli důvěru, tak si myslím, že nemá cenu otevírat.


Schůzka lídrů ANO a SPD

18.1.2018 - ČT 1 (19:00 Události)

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No a právě v těchto chvílích sedí u jednoho stolu lídři hnutí ANO a SPD. Premiér v demisi schůzku popsal jako o programu, nikoli o vládě. V Poslanecké sněmovně je kolegyně Zuzana Černá. Zuzano, s čím tedy na jednání přišlo hnutí SPD Tomia Okamury?

Zuzana ČERNÁ, redaktorka ČT
--------------------
I SPD šlo především probrat svých 25 programových priorit a zjistit, na jaké části z nich je nebo může být shoda a jestli je vůbec možné do budoucna uvažovat například o toleranci v případném dalším pokusu Andreje Babiše sestavit vládu. Co tedy víme z těch vyjádření před jednání, tak ta shoda a společná řeč může být například na novele insolvenčního zákona, který už včera doporučila schválit vláda, anebo především v první řadě na pro Tomia Okamuru tolik klíčovém všeobecném referendu, tedy na té základní myšlence, už ne na parametrech, protože hnutí ANO odmítá nechat hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO a požaduje také mnohem více potřebných podpisů pro to, aby se referendum vůbec konat mohlo. Kde se naopak dají čekat rozepře, tak to jsou státní příspěvky pro některé politické neziskové organizace, protože hnutí ANO je plánuje zachovat, ale SPD je hlasitě kritizuje, stejně jako kritizuje některé členy současné vlády v demisi, konkrétně například Dana Ťoka nebo Roberta Pelikána a také Karlu Šlechtovou. A právě ministryně obrany, tak ta zase kritizuje hnutí SPD a v minulosti o něm mluvila jako o fašistickém. Jestli se podaří politické hrany mezi SPD na jedné straně a hnutím ANO na straně druhé tady ve sněmovně na tom právě probíhajícím jednání obrousit, měli bychom znát podle dřívějších vyjádření zhruba do hodiny.


Pomalá smrt v českém vězení, píše deník Izvestija o případu Nikulina

18.1.2018 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

David BOREK, moderátor
--------------------
Článek s dramatickým titulkem "Pomalá smrt v českém vězení" dnes publikoval ruský list Izvestija. Řeč je o hackerovi Jevgeniji Nikulinovi dopadeném předloni v Praze, který teď ve vazební věznici na Pankráci čeká na vydání za počítačové útoky na sociální sítě. O vydání ovšem požádalo Rusko i Spojené státy americké a z primárně kriminální kauzy se nám stává politikum.

redaktor /citace: Vladimir MAKEJEV, advokát/ /Zdroj: ČTK/
--------------------
"Nasadili na něj kárnou psychiatrii a snaží se z něj dostat lživé přiznání k údajnému vměšování do americké předvolební kampaně. To má samozřejmě vliv na celkový stav člověka, který se snaží dokázat svou nevinu."

Petra KUČEROVÁ, mluvčí Vězeňské služby ČR
--------------------
Zdravotní stav Jevgenije Nikulina se od doby jeho nástupu do výkonu vazby nezhoršil. Informace, které se objevily v ruském tisku, tedy důrazně vyvracíme. Vězeňská služba České republiky poskytuje řádnou péči všem vězněným osobám v rámci svých, případně civilních zdravotnických zařízení. S touto péčí ale musí vězněná osoba souhlasit.

David BOREK, moderátor
--------------------
Takže když teď použiju jedno hodně otřelé formulační klišé, tak horký brambor jménem Nikulin teď spadl do ruky ministru spravedlnosti Pelikánovi. Ten by měl o vydání rozhodnout do několika měsíců.


Česko nakročilo k referendům. Klíč drží Senát

19.1.2018 - Hospodářské noviny (Události)

Ve sněmovně se říjnovými volbami zrodila dosud nejpříhodnější konstelace pro změnu ústavy a zavedení zákona o obecném referendu.
Ve středu to potvrdil premiér Andrej Babiš, když jeho vláda bez důvěry zaujala neutrální postoj k návrhu Svobody a přímé demokracie, která už začala jeden z hlavních bodů svého programu prosazovat ve sněmovně. Postoj vlády nemůže projednání návrhu zastavit, vysílá ale důležitý signál poslancům.
Zatímco SPD navrhuje referendum s minimem omezujících podmínek, u něhož by k vyhlášení stačilo sto tisíc občanů a platilo by při jakékoliv účasti, Babiš by lidovému hlasování postavil do cesty dvě výrazná omezení.
Na Twitteru po projednání návrhu ve vládě napsal, že by ke svolání mělo být potřeba 800 tisíc podpisů, tedy asi desetina lidí s volebním právem. „A rozhodnout musí většina oprávněných voličů,“ doplnil. Znamená to, že by referendum nebylo platné, pokud by se ho nezúčastnila alespoň polovina voličů.
Hnutí ANO nabízí několik variant, jak pro změnu ústavy a zavedení referend ve sněmovně získat potřebných 120 hlasů. Spolu s SPD, ČSSD, KSČM a piráty, tedy stranami, které si referenda umí představit, byť v různých podobách, mají celkem 152 poslanců.
V Senátu, který sněmovna u ústavních zákonů nemůže přehlasovat, ale zatím většina pro referenda není. Určitě ne pro taková, jaká si představuje SPD, tedy hlasování například i o daních a rozpočtu. „Ve variantě pana Okamury se jedná o ryzí populismus, který je nereálný a nebezpečný,“ soudí šéf senátorů ČSSD Petr Vícha. Zásadní odmítnutí návrhů Okamurova hnutí deklaroval i předseda klubu lidoveckých senátorů Petr Šilar. Senátoři ODS jsou pak proti referendům jako celku, stejně jako starostové.
„Mám zkušenost z obecního referenda o větrných elektrárnách,“ říká šéf klubu STAN, dlouholetý starosta Božího Daru Jan Horník. Vybavuje si, jak výmysly, že si lidé kvůli hluku nebudou moci otevřít okno nebo že denní světlo bude vlivem otáčení lopatek turbín „blikat“, pomohly stavbu elektráren prostřednictvím referenda zarazit. Dezinformace by podle něj mohly ovlivnit i důležitá celostátní referenda.
Nepravdy ovlivnily i britské referendum o vystoupení z EU. Zastánci brexitu uspěli i díky fámě, že Británie odchodem získá 350 milionů liber týdně pro zdravotnictví.
V Česku mají referenda šanci, pokud se Babiš s ČSSD dohodne na parametrech. Sociální demokracie, ANO a několik mužů blízkých prezidentovi Miloši Zemanovi mají nyní v horní komoře 35 hlasů.
Při podzimních senátních volbách tak bude ústavní většina 49 hlasů dosažitelná, ČSSD a ANO ale musí výrazně uspět. Zatímco sociální demokraty čeká celkem 13 obhajob, Babišovo hnutí může jen získat.
Z nezávislých senátorů končí v říjnu mandát bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové, která je odpůrkyní referend, a Liboru Michálkovi, který si je za určitých okolností představit dovede.

***

120 poslanců

Ke změně ústavy je potřeba tří pětin všech poslanců, tedy 120 hlasů, a tří pětin přítomných senátorů, při plné účasti 49. Prezident nemá v případě ústavních zákonů možnost veta.

PRO REFERENDA Základním argumentem pro referenda je umožnění lidem rozhodovat o důležitých otázkách přímo. Češi takto v minulosti rozhodli o přistoupení k EU, jiné státy zase hlasovaly například o Lisabonské smlouvě, Britové o vystoupení z EU. Řada referend se koná ve Švýcarsku, které dává SPD často za vzor.

PROTI REFERENDŮM Neexistuje statistika, která by prokázala, že země s referendy jsou rozvinutější než státy bez referend. Kritici upozorňují, že lidé jsou snadno zmanipulovatelní ke špatným rozhodnutím, která jdou proti zájmům jich samotných či státu jako celku. Kontrarozvědka BIS přitom léta varuje před pokusy Ruska ovlivňovat veřejné mínění v Česku.

O autorovi| Jan Wirnitzer, jan.wirnitzer@economia.cz

Jan Wirnitzer

Jak Babiš kvůli Hradu přichází o náhradníky

19.1.2018 - Hospodářské noviny (Názory)

Byl to jen první náznak couvání v klíčové otázce, ale zazněl jasně. Nemusím být premiérem, připustil Andrej Babiš v rozhovorech pro média, že by v čele příští vlády mohl stanout i jiný představitel hnutí ANO. Směr úvah je to dobrý. Výhrady partají k Babišovu trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo by se rozplynuly a ve Strakovce by mohl rychle usednout kabinet s důvěrou. Jenže portfolio Babišových náhradníků není široké. A prezidentský duel Miloš Zeman versus Jiří Drahoš je ještě zužuje. Babiš 2.0 by totiž musel být nejen dokonale loajální prodlouženou rukou svého předsedy, nýbrž musí mít i otevřené dveře na Hrad.
Loni na podzim se například spekulovalo, že by se „nouzovým“ premiérem mohl stát bývalý rektor Vysoké školy báňské, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Ten teď ale naznačil, že podpoří Drahoše, k němuž má jako akademik blíže. Představa, jak Miloš Zeman, proslulý svou mstivostí, jmenuje šéfem vlády zrovna Vondráka, tak spadla do kategorie science fiction.
Ze stejného důvodu se mimo hru o Strakovku ocitli i místopředseda hnutí ANO a brněnský primátor Petr Vokřál či vlivná Babišova europoslankyně Dita Charanzová. Koho asi preferuje za příštího prezidenta „pravdoláskař“, vicepremiér a další místopředseda Martin Stropnický, o němž se dlouho uvažovalo jako o Zemanově vyzývateli, si na Hradě jistě umějí domyslet.
Když si k tomu připočteme, že Babiše v roli premiéra nemůže kvůli Čapáku zastat ani jeho pravá ruka Jaroslav Faltýnek a že řadu dalších zkušených politiků ANO potřebuje současný premiér udržet z praktických důvodů na dosavadních exekutivních postech (Roberta Pelikána na spravedlnosti, Alenu Schillerovou na financích, Dana Ťoka na dopravě), je seznam náhradníků krátký. Vlastně jde jen o pár jmen, vezmeme-li v potaz dvě hlavní Babišovy potřeby: loajalitu a marketingový tah na branku.
První vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec by jako bývalý dlouholetý „agroferťák“ jistě dostál první podmínce. Pozornost coby první česká premiérka (to si Babiš vyzkoušel už instalací pražské primátorky Adriany Krnáčové) by zase mohla vzbudit třeba karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová nebo ministryně obrany Karla Šlechtová.
Náklonnost k Zemanovi však ani jim nemusí být nic platná. Pokud Babiš mínil i svá slova o možnosti nebýt premiérem jen jako marketing (mohl bych být i státotvorný, kdybych chtěl), odsouvá se hledání korunního prince ANO na příště.

Vezmeme-li v potaz dvě hlavní Babišovy potřeby, loajalitu a marketingový tah na branku, pak případný seznam těch, které by místo sebe nechal dělat premiéra, není dlouhý.

Foto popis|

O autorovi| Jan Štětka, jan.stetka@economia.cz

Jan Štětka

Nejvyšší soud dává pozdě připojeným solárníkům novou naději ve sporech s ČEZ

19.1.2018 - Hospodářské noviny (Podniky a trhy)

Desítkám provozovatelů fotovoltaických elektráren, které nebyly připojeny do distribuční sítě v roce 2010, vzrostly šance na úhradu škod. Kvůli připojení až v roce 2011 přišli o více než šest tisíc korun za každou vyrobenou megawatthodinu. Naději jim dává Nejvyšší soud.
Podle jeho rozhodnutí se předchozí soudy nezabývaly možným zneužitím dominantního postavení polostátního provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Uznal proto dovolání společnosti OK Solar-H a vrátil věc k novému řízení, které by mělo proběhnout už 1. března u Okresního soudu v Ústí nad Labem.
Celý spor se týká solárního boomu z let 2009 a 2010. Tehdy vláda nestačila reagovat na strmý propad cen solárních panelů a zastavit tak lavinu nových projektů, které investorům slibovaly rychlou návratnost. Vláda proto z roku na rok urychleně snížila garantovanou výkupní cenu elektřiny z 12 150 korun v roce 2010 na 5500 za megawatthodinu v roce 2011.
Některé projekty se z toho důvodu snažily získat potřebná povolení až za hranou zákona – jak ukazuje například i ve středu rozhodnutý případ dvou elektráren miliardáře Zdeňka Zemka, ve kterém si kvůli podvodům s licencí odneslo sedm lidí tresty odnětí svobody od čtyř do sedmi let.
Další investoři si ale stěžují na to, že i když měli všechny papíry a licence v pořádku, distribuční společnosti jim často dělaly potíže. „Všichni v roce 2010 věděli, že existuje nepsané vládní doporučení, abychom solárních elektráren připojili co nejméně. Všichni se tehdy báli dopadů na ceny,“ říká HN zdroj z ČEZ, který nechtěl být jmenován.
Toho se týká i zmiňovaný spor OK Solar-H a ČEZ Distribuce. Plzeňská firma si stěžuje, že i když měla elektrárnu v Příchovicích u Plzně připravenou k zapojení včetně licence od Energetického regulačního úřadu už v říjnu 2010, ČEZ ji připojil až v roce 2011. A tím přišla do dnešního dne na ušlém zisku o miliony korun.
Nejvyšší soud nicméně neřeší to, zda ČEZ musel firmu připojit ještě v roce 2010. Pouze tvrdí, že soudy nižších instancí se vůbec nezabývaly případným zneužitím dominantního postavení na trhu.
U projektů z vlastní skupiny ČEZ totiž vůbec neotálel. Například největší tuzemská solární elektrárna v Ralsku o výkonu přes 55 MW byla připojena 20. prosince. Tedy v ten samý den, co získala licenci. V prosinci 2010 ČEZ uvedl do provozu své elektrárny o výkonu převyšujícím 100 MW. To představuje zhruba 80 procent celkového solárního výkonu, kterým skupina v Česku disponuje.
ČEZ se výsledku soudního řízení neobává, podle svého mluvčího Ladislava Kříže už dříve v podobných případech soudy rozhodly v jejich prospěch. „Soudy se argumentací o údajném zneužití dominantního postavení v rámci jiných řízení již věcně zabývaly, přičemž výsledkem těchto řízení bylo zamítnutí žalob, včetně závěru o neprokázání údajného zneužití dominantního postavení,“ říká Kříž s odvoláním na právní oddělení ČEZ.
Firma OK Solar-H nechtěla svoje šance pro HN komentovat. Podle šéfky Solární asociace Veroniky Hamáčkové se ale rozhodnutí může dotknout mnoha dalších podobných sporů. „Hrubým odhadem by se to mohlo týkat kolem 100 provozovatelů solárních elektráren,“ říká. „Pokud by Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch provozovatele elektrárny, tak by elektrárny nepřipojené bezdůvodně do konce roku 2010 měly šanci na náhradu škody od provozovatelů distribučních soustav,“ dodává. OK Solar-H požadoval od ČEZ náhradu ušlého zisku ve výši 2,5 milionu korun, ale za více než šest let od žaloby je tato částka mnohonásobně vyšší.
Rozdílný výsledek než v minulosti je podle advokáta Luďka Šikoly, který má se zastupováním provozovatelů fotovoltaických elektráren proti ČEZ bohaté zkušenosti, skutečně možný. „Důkazní příprava žalobce byla zjevně velmi dobrá, a proto má šanci prokázat, že v jeho případě ČEZ Distribuce dominantní postavení zneužila,“ říká Šikola. Pokud by nyní soud rozhodl ve prospěch žalobce, otevřelo by to podle něj cestu novým sporům, v nichž by ale žalující strana nejspíš musela čelit námitce promlčení.

***

Důkazní příprava žalobce byla zjevně velmi dobrá, a proto má šanci prokázat, že v jeho případě ČEZ Distribuce dominantní postavení zneužila. Luděk Šikola advokát Doucha Šikola advokáti

O autorovi| Sandro Elčić, Petr Lukáč, autori@economia.cz

Sandro Elčić, Petr Lukáč

Soud se zastal kurdské ženy, jíž hrozila deportace

19.1.2018 - Hospodářské noviny (Události)

ČESKO

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal kurdské ženy z Iráku, které cizinecká policie v roce 2016 odepřela vstup do Česka. Přiletěla do Prahy s rodinou legálně, s turistickým vízem, které ale policie zneplatnila, protože Kurdové nedoložili potvrzení o ubytování a dostatku peněz. Poté žena jezídského vyznání, které hrozil nucený odlet do Istanbulu, na toaletě roztrhala doklady a požádala o azyl. Případ musí znovu řešit Městský soud v Praze.


Nejste migrant? Tak ukažte občanku

19.1.2018 - Lidové noviny (Domov)

V místech, kde se pohybují cizinci, smí policie osobní doklady chtít po každém. Potvrdil to Ústavní soud

PRAHA Jsou tomu už tři roky, co brněnská právnička Zuzana Candigliota cestovala vlakem z Břeclavi do Brna. Když k ní krátce po nástupu do expresu přistoupila policejní hlídka a chtěla vidět občanský průkaz, ohradila se. Vysvětlení, že vlak jede z Vídně a muži zákona pátrají v rámci akce „Morava“ po nelegálních migrantech, kteří se po kolejích mohouz Rakouska dostat do Česka, jí nepřišlo dostatečné.
Policistům proto sdělila, že je advokátka, má u sebe spis a čeká ji termín v Brně. S tím se ale policie nespokojila, v Brně Candigliotu převezla na stanici, kde právnička strávila dvě hodiny a absolvovala dvě osobní prohlídky. Teprve poté, co u ní policisté našli občanský průkaz a v databázi si ověřili její totožnost, byla propuštěna. Advokátka si na postup stěžovala Krajskému souduvBrně, který jí vyhověl. Mimo jiné konstatoval, že policisté měli dostatek vnějších znaků, podle nichž mohli usoudit, že Candigliota žádná migrantka opravdu není. Mluvila plynně česky, policistům řekla, kde pracuje, neměla u sebe větší zavazadlo a ani její zevnějšek neodpovídal tomu, že by se v Česku vyskytovala nelegálně. Jenže Nejvyšší správní soud dal v roce 2016 naopak za pravdu policii, která podala kasační stížnost. Vleklý spor pak Candigliota definitivně prohrála na sklonku loňského roku, když neuspěla se svou ústavní stížností.
„Soud neshledal, že by došlo k neoprávněnému, protiústavnímu zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky,“ napsal v usnesení soudce zpravodaj Ústavního soudu Tomáš Lichovník.

Gumový paragraf

Policie tak nechybovala, když chtěla po brněnské advokátce v mezinárodním expresu doklady s odvoláním na domněnku, že ve vlaku mohou být migranti. Umožňuje jí to ostatně i poněkud „gumový“ paragraf zákona o policii, který dává pravomoci perlustrovat osoby „zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky“. Muži zákona tak mohou vyžadovat občanský průkaz nejen třeba ve vlaku, ale i v dálkovém autobuse nebo v dodávce plné lidí. Tedy všude tam, kde se ve zvýšené míře pohybují cizinci. S postupem doby jsou ovšem akce podobné té, které zažila brněnská advokátka, čím dál méně efektivní. Počty odhalených nelegálních migrantů se slábnoucí uprchlickou vlnou ze Středomoří totiž klesají. Svědčí o tom i čísla z policejních statistik. V roce 2015 odhalili policisté v příhraničí 3300 „nelegálů“, o rok později pak pětistovku a loni jich už bylo jen 150.
Právnička nicméně nelituje toho, že svou kauzu hnala až před Ústavní soud. Ten totiž sice její stížnost, že byla perlustrace zbytečná a neodpovídala liteře zákona, zamítl, na druhou stranu zdůraznil, že by muži zákona měli v rámci zachování dobrého jména policie vždy postupovat důstojně a přiměřeně situaci.
„Policie své zásahy musí vždy vést s respektem k důstojnosti a právům osob, vůči nimž vystupuje. Je zcela nezbytné, aby se vyvarovala jednání a praktik působících svévolně, diskriminačně, či dokonce šikanózně,“ napsal soudce Lichovník.
V tomto ohledu je podle Candiglioty soudní dohra její perlustrace na lince Břeclav–Brno poučná. „Pro mě je důležité, že tento případ posloužil k rozšíření povědomí veřejnosti o tom, že policie musí mít ke kontrole totožnosti některý ze zákonných důvodů a že je povinna o tom občana poučit,“ uzavírá brněnská advokátka.

Foto popis| Na místě činu. Právě odsud, z brněnského nádraží, odvedli policisté Zuzanu Candigliotu na služebnu a prověřovali její identitu. Foto autor| FOTO MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ

BLAHOSLAV HRUŠKA

Premiérem Brabec? ANO trvá na Babišovi

19.1.2018 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Prezident Miloš Zeman přijme demisi menšinové vlády ANO ve středu 24. ledna. Telefonicky se na tom včera domluvil s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Setkání obou politiků se tak uskuteční dva dny před začátkem prezidentské volby, ve které premiér současnému prezidentovi vyjádřil několikrát podporu.
Očekává se, že prezident Babiše pověří i skládáním nového kabinetu. Jeho další jmenování před týdnem podmínil tím, že bude mít ve sněmovně zaručených 101 hlasů. Na domluvu chce nechat stranám více času.
Představitelé hnutí ANO už s konzultacemi začali. Ve středu se setkali s vedením ČSSD, včera se o příštím uspořádání bavili se zástupci Svobody a přímé demokracie. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po schůzce uvedl, že mezi nimi lze nalézt programové kompromisy a že by ANO mohlo prosazovat politické priority SPD. O tom, jestli vstoupí do vlády nebo případně nový kabinet podpoří, se prý nejednalo.
Už dříve Okamura řekl, že SPD by nešlo do vlády s trestně stíhaným premiérem. V současném kabinetu kritizoval několik ministrů, konkrétně ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, ministryni obrany Karlu Šlechtovou a ministra dopravy Dana Ťoka.
Vicepremiér Richard Brabec (ANO), o němž se občas mluví jako o „alternativním“ předsedovi vlády, po jednání s Okamurou uvedl, že cítí obrovský respekt a pokoru, když je zmiňován jako možný premiér. V ANO ale podle něho všichni preferují Babiše. „Všemi preferovanou variantou v hnutí ANO je druhý pokus pro Andreje Babiše. Tam není žádný plán B, který bychom v tuto chvíli řešili,“ zdůraznil Brabec. Dodal, že je přesvědčen, že i voliči chtějí Babiše za premiéra. Podle něj by se tato věcmohla řešit na pondělním jednání širšího vedení strany.
ANO chce podle Brabce v dalších schůzkách pokračovat příští týden, kdy se zástupci hnutí setkají s představiteli ODS aKSČM. Jednání jsou naplánována na úterý a na středu. Brabec uvedl, že ideálním stavem by podle něj byl vznik menšinové vlády, která by byla tolerována.

čtk

Advokát chce zopakovat referendum

19.1.2018 - Právo (Severozápadní Čechy)

Karlovarský advokát Ronald Němec navrhl Krajskému soudu v Plzni zneplatnění víkendového referenda o budoucnosti Vřídelní kolonády a jeho opakování na podzim společně s volbami komunálními.

Odůvodnil to přesvědčením, že referendum neproběhlo podle zákona a město Karlovy Vary v něm bránilo.
V místním plebiscitu jeho organizátoři žádali zastavení prací na odstraňování havarijního stavu stavby kolonády a její nahrazení replikou pseudorenesanční kolonády s litinovými prvky z roku 1879. K urnám ale nepřišlo dostatek voličů, takže referendum je neplatné.
„Podstata návrhu spočívá ve vyslovení neplatnosti hlasování,“ uvedl Němec, podle kterého byly porušeny ústavní a zákonné principy při referendu. Navíc žádá, aby soud volební lístky přepočítal. „Pro platnost chybělo 294 hlasů a je potřeba odstranit jakékoli pochyby, které by obyvatelé města Karlovy Vary mohli mít,“ vysvětlil. Němec uvedl, že nezastupuje organizátory petice za referendum ani politiky a návrh podal v zájmu veřejného blaha.
Pro stavbu repliky pseudorenesanční kolonády byla v referendu jen necelá čtvrtina obyvatel Karlových Varů. Tři čtvrtiny Karlovaráků buď hlasovaly proti, zdržely se nebo referendum ignorovaly.
Němec se ale domnívá, že město mělo aktivně místní referendum propagovat, například s upozorněním na kvorum 35 % volební účasti, bez kterého je referendum neplatné. Němcovi se rovněž nelíbí, že voliči nedostali v předstihu obálky s volebními lístky jako při prezidentské volbě.
Advokát, který je odhodlaný jít se svými námitkami až k Ústavnímu soudu, je rovněž nespokojen s tím, že nemohli volit obyvatelé Karlových Varů žijící mimo republiku. Cizinci žijící v Karlových Varech měli být podle něj vyrozuměni městem o referendu v jejich rodném jazyce.
Chybou podle Němce bylo, že město zveřejnilo své výpočty o nákladech na výstavbu repliky. Urny pro prezidentské volby a referendum měly být podle něj v jedné místnosti a ne odděleně, argumentuje advokát.
Organizátoři referenda, jen co shromáždí důkazy, chtějí jeho neplatnost napadnout u soudu rovněž. Návrh chtějí odůvodnit špatnou organizací a údajným zasahováním do kampaně. Novou otázku chtějí podat bez části, která žádala zastavení odstraňování havarijního stavu kolonády. „Můžu jen zopakovat, že z našeho pohledu proběhlo referendum i jeho příprava řádně, v souladu se zákonem a výhrady doktora Němce nesdílím,“ uvedl karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA).
„Dopis doktora Němce popisuje věci, které by podle mého názoru bylo nejprve nutné vtělit do platné legislativy, aby se z nich staly právě ty zmíněné podmínky a povinnosti, které by bylo nutné spl nit,“ dodal primátor, který upřednostňuje uspořádání mezinárodní architektonické soutěže, v kterém by byl vybrán skutečně nejlepší návrh, a to za účasti projektu na vybudování repliky pseudorenesanční Vřídelní kolonády z roku 1879.
Ostatně tehdy mezi 23 návrhy v mezinárodní architektonické soutěži projekt vídeňského architektonického ateliéru Fellner a Helmer zvítězil. Víkendové referendum stálo radnici přes milión korun.

***

Můžu jen zopakovat, že z našeho pohledu proběhlo referendum i jeho příprava řádně Petr Kulhánek, primátor

Foto popis| Pseudorenesanční Vřídelní kolonáda v Karlových Varech. Foto autor| Repro PRÁVO

Foto popis| Současná Vřídelní kolonáda v Karlových Varech. Foto autor| Foto PRÁVO – Rudolf Voleman

Regionální mutace| Právo - severozápadní Čechy

Rudolf Voleman

Odsouzený boxer Plachetka se verdiktu zatím nedočkal

19.1.2018 - Právo (Zpravodajství)

Rozhodnutí o obnově procesu, který žádá odsouzený trojnásobný mistr republiky v boxu Ľudovít Plachetka, i po výslechu dalších svědků ve čtvrtek znovu odložil Krajský soud v Brně.
Vypovídat měla i klíčová svědkyně, kvůli pokročilému stadiu těhotenství, navíc rizikového, se ale nemohla k soudu dostavit. Předseda senátu Aleš Novotný proto jednání odročil na březen.
Plachetka byl v roce 2012 odsouzen na osm let za znásilnění sestry své družky.
S vězením už měl zkušenosti, protože v roce 1998 dostal třináct let za vraždu a pokus vraždy. Zastřelil totiž matku své bývalé družky, jeho partnerce zachránilo život pouze to, že v rozhodném okamžiku mu selhala zbraň. Z trestu si odseděl devět let.
Soud se návrhem na obnovu procesu začal zaobírat loni v září na žádost Plachetky, jenž tvrdí, že se objevily nové důkazy o tom, že si žena znásilnění vymyslela. „Řekla, že to udělala dobrovolně, že to chtěla zkusit, záviděla svojí sestře. Všude se s tím chlubila, že to provedla, říkala, že je taková slavná frajerka,“ tvrdila u jednoho z minulých jednání svědkyně.
Plachetka byl odsouzen zejména na základě výpovědi znásilněné ženy, svou vinu přitom celou dobu popíral s tím, že poškozená je nevěrohodná a že se nenašly žádné stopy po znásilnění. Trest mu potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, zastání nenašel ani u Nejvyššího soudu.

(pko)

Nikulinův zdravotní stav je prý vážný

18.1.2018 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Zdravotní stav ruského hackera Jevgenije Nikulina se podle deníku Izvestija prudce zhoršil. Nikulin čeká v českém vězení na vydání do USA, anebo domů do Ruska. Podle listu údajně trpí prudkými bolestmi žaludku a ledvin. Jeho advokát ruskému tisku řekl, že se mu nedostává dostatečné péče. Vězeňská služba i ministerstvo spravedlnosti to ale popřeli.

osoba
--------------------
Policie. Jménem zákona, ruce, abych na ně viděl.

Patrik KAIZR, redaktor
--------------------
Advokát Jevgenije Nikulina Vladimir Makajev listu Izvestija řekl, že se stav vězněného může stát kritickým. Nikulin prý potřebuje specializovanou lékařskou pomoc, kterou mu věznice odmítá poskytnout.

redaktor /citace: Vladimir MAKAJEV, advokát Jevgenije Nikulina/ /Zdroj: Izvestija/
--------------------
"Ve vězení mu bez náležitého vyšetření předepsali dietu, která ale jeho stav jen zhoršuje. Někomu možná pomáhá, ale pro Jevgenije je to trest smrti."

Patrik KAIZR, redaktor
--------------------
Ruští advokáti podle deníku Izvestija tvrdí, že Nikulina po zatčení násilně internovali v bohnické psychiatrické léčebně, kde mu nitrožilně podávali glukózu místo plnohodnotné stravy a prý v podivné péči pokračují i ve vězení.

redaktor /citace: Vladimir MAKAJEV, advokát Jevgenije Nikulina/ /Zdroj: Izvestija/
--------------------
"Nasadili na něj kárnou psychiatrii a snaží se z něj dostat lživé přiznání k údajnému vměšování do americké předvolební kampaně."

Patrik KAIZR, redaktor
--------------------
České ministerstvo spravedlnosti i Vězeňská služba se ale proti dnešnímu článku ještě dopoledne ostře ohradily.

Petra KUČEROVÁ, mluvčí Vězeňské služby
--------------------
Zdravotní stav Jevgenije Nikulina se od jeho nástupu do výkonu vazby nezměnil. Proto tedy důrazně vyvracíme tvrzení, která se objevila v ruských médiích.

Patrik KAIZR, redaktor
--------------------
Nikulin, jehož vydání žádají Spojené státy i Rusko, je v české vazbě od října 2016. Přípustnost jeho vydání do obou zemí už potvrdily soudy, konečné slovo bude mít ale ministr spravedlnosti. Robert Pelikán dostal před Vánocemi k dispozici Nikulinův spis a od té doby mu běží tříměsíční lhůta, v níž případně může věc předložit ještě Nejvyššímu soudu. Patrik Kaizr, Prima FTV.


Andrej Babiš vyjednává s Tomiem Okamurou

18.1.2018 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
--------------------
No a premiér Andrej Babiš se večer sešel s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Tématem je možná podpora příští vlády. Tomio Okamura šel na jednání s výběrem více než dvou desítek bodů ze svého programu. U kterých chce najít s Babišem shodu. Setkání ve sněmovně sleduje kolega Jakub Pacner. Jakube, skončilo už jednání a dohodli se obě strany na něčem?

Jakub PACNER, redaktor
--------------------
Dobrý večer. To jednání začalo v 6 hodin večer a zatím ještě neskončilo, takže neznáme jeho výsledek, nicméně jak Tomio Okamura, tak také místopředseda ANO, Jaroslav Faltýnek poté předstoupí před novináře, aby sdělili na čem se dohodli. Tomio Okamura šel na to jednání za Andrejem Babišem s výběrem 25 bodů ze svého programu, které považuje za nejdůležitější. Je pro něj důležité, aby na nich padla shoda s Andrejem Babišem, pakliže by na nich padla shoda, tak je Tomio Okamura údajně ochotný alespoň tolerovat případnou příští vládu Andreje Babiše. Ta shoda by mohla padnout třeba na novele insolvenčního zákona z pera ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, která včera prošla vládou a která zjednodušuje podmínky oddlužení pro lidi v dluhových pastích a nebo třeba také na návrhu zákona o celostátním referendu. V tom případě se včera vláda, která i tento návrh projednávala vůči tomuto návrhu zákona neutrálně. Nicméně Andrej Babiš jde příště středu za prezidentem republiky Milošem Zemanem, aby mu předal demisi, no a Miloš Zeman se už dříve vyjádřil v tom smyslu, že při druhém pokusu o sestavení vlády dá Andreji Babišovi dostatek času. My celou situaci sledujeme a více informací přineseme v nočních televizních novinách na TN 2 ve 22. hodin.


Křeček polní zastavil stavbu dálnice

18.1.2018 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
--------------------
Stavba posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova se musí zastavit. Soud totiž vyhověl žádosti o odklad, kterou podali ekologové. Žalobou napadli udělení výjimek z ochrany 26 zvláště chráněných živočichů při stavbě dálnice.

Lukáš VESELÝ, redaktor
--------------------
Křeček polní, skokan štíhlý, rákosník velký nebo netopýr. Ti všichni stojí v cestě výstavbě další části D1 kolem Přerova. Ekologové totiž uspěli s odkladem u olomouckého krajského soudu. Stavba má tak červenou.

Miroslav PATRIK, předseda ekologického hnutí Děti Země
--------------------
To znamená, že nelze v trase dálnice provádět škodlivou činnost.

Lukáš VESELÝ, redaktor
--------------------
Soud má teď 90 dní na to, aby rozhodl o samotné žalobě.

Miroslav PATRIK, předseda ekologického hnutí Děti Země
--------------------
Soud by měl rozhodnout zřejmě nejdříve v březnu a pokud uzná naše námitky, ta to řízení bude probíhat znovu. Pokud naše námitky zamítne, tak zvážíme s právníky, zda podáme kasční stížnost a nejvyšší správní soud má zase tři měsíce na to, aby rozhodl.

Lukáš VESELÝ, redaktor
--------------------
V Přerově, který nemá ani obchvat mezitím ale houstne nejen doprava.

osoba
--------------------
Vždyť to je proti logice, ne?

osoba
--------------------
Chodíme pěšky, protože tohle já když se sem dostanu autem, tak su tady rychlejší. Ať si trhnou nohou prostě, to nemá cenu. Já se na toho křečka pudu radši podívat do té zoologické zahrady, ale aby ty auta tady nebyly.

David FIALA, ředitel ŘSD Brno
--------------------
Z mého pohledu vytvářet komfortní bydlení pro křečka na úkor Přerova a lidí, který tu dálnici jako fakt se chystají používat a potřebují ji, tak mě v této fázi stavby nedává smysl.

Lukáš VESELÝ, redaktor
--------------------
K ekologům se přidali i archeologové, kteří chtějí dalšího půl roku na zkoumání lokality u Přerova. Na záchranný průzkum dostali původně rok a v březnu měli lokalitu přenechat stavební technice. Soudní tahanice s ekology můžou trvat ale dlouhé roky, stejně jako při stavbě dálnice D49. V případě této dálnice na Zlínsku ekologům opět vyšla sázka na křečka. Už dávno se po ní mělo jezdit, ale kvůli opakovaným připomínkám aktivistů je pořád jenom na papíře. Kdy řidiči poprvé projedou celou trasu dálnice z prahy až do Ostravy tedy zatím není vůbec jasné. Lukáš Veselý, Televize Nova.


Novela insolvenčního zákona

18.1.2018 - TV Nova (07:00 Ranní Televizní noviny)

Tereza JANDOVÁ, redaktorka
--------------------
Vláda schválila novelu insolvenčního zákona. Tisíce Čechů, kteří jsou v dluhových pastích, by tak mohly mít šanci, aby byly jejich dluhy po 7 letech smazány.

Jakub PACNER, redaktor
--------------------
Jedním z těch, kterých bych se to mohlo týkat, je i pan Adam.

Adam, zadlužený /zdroj: archiv TN/
--------------------
My jsme se s přítelkyní půjčili nějaké peníze, abychom dovybavili trošku si tady byt, kde jsme bydleli tehdy a půjčil jsem si u jedné takové společnosti a bohužel jsem pak přišel o práci. Se to strašně nasčítalo.

Jakub PACNER, redaktor
--------------------
Dlužník bude podle návrhu splácet dluh 7 let. Dosud na oddlužení mohl dosáhnout pouze v případě, že během 5 let splatil 30 procent z dluhu.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Pokud ten člověk po 7 let skutečně ze všech sil se snaží splatit svoje dluhy, pracuje, vydělává, co nejvíce vydělávat může, také se vzdá svého zbytného majetku, protože ten mu bude prodán v téhle souvislosti a odvádí všechny svoje příjmy kromě toho nezabavitelného minima, tak pak k tomu oddlužení dojde.

Jakub PACNER, redaktor
--------------------
Podle některých odborníků už ale věřitelé nemusí nikdy své peníze vidět. Věřitelem může navíc být třeba i člen společenství vlastníků bytu.

Ondřej GURECKÝ, exekutorský úřad Praha 4
--------------------
Pokud nezaplatí dlužník náklady bytové jednotky, tak ji platí potom všichni ostatní vlastníci poměrně. A pro takové běžné věřitele se může tedy ta oddlužovací novela jevit jako dost nespravedlivá.

Jakub PACNER, redaktor
--------------------
Exekutorská komora evidovala v roce 2016 přes 800 tisíc dlužníků. Polovina z nich měla dokonce 4 a více exekucí. Novela insolvenčního zákona ještě musí projít parlamentem, kde se rozhodne o jejím dalším osudu. Jakub Pacner, televize Nova.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011