Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Bílá kniha: Národní soudcovská rada v Polsku byla ztělesněním justičního fašizmu

19.4.2018 - ceska-justice.cz (Politika)

Národní soudcovská rada v Polsku představovala to nejhorší, před čím varují mezinárodní instituce: bratříčkování, panování úzké skupiny soudců, nepotismus, nelegitimitu a justiční fašizmus. Funkcionáři byli nominováni z vnitřních kruhů a Rada reprezentovala jen třetinu soudců. Shromáždění těch zbylých označilo Národní soudcovskou radu za zprofanování ideálů soudcovské samosprávy. Nově mohou soudce nominovat i občané.

O důvodech reformy polské justice, kterými mají být definitivní dekomunizace soudů a poražení soudcovského korporativismu, který se projevuje podle Bílé knihy ve všech oblastech polské justice, Česká justice již informovala. Bílou knihu Česká justice rovněž publikovala v plném znění.

Celou jednu kapitolu věnuje Bílá kniha samosprávnému orgánů polských soudců. Jak vyplývá z dokumentu, také Národní soudcovskou radu po pádu komunizmu ovládli – komunističtí soudci, takže Rada bránila jakékoli seriózní reformě. Soudci z Národní soudcovské rady však obloukem dospěli až k justičnímu korporativismu.

Varování před justičním fašizmem

Bílá kniha rovněž uvádí země, ve kterých neexistuje soudcovská rada: Německo, Rakousko a Česká republika. V České republice dlouhodobě usiluje o ustavení Národní soudcovské rady Soudcovská unie.

Před soudcovskou radou ovšem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána varoval už v roce 2015 bývalý německý státní tajemník ministerstva spravedlnosti Brandeburska Rainer Faupel. Podle německého právníka je slabina nejvyšších rad soudnictví v jejich obtížném podřizování politické odpovědnosti a parlamentní, tedy i demokratické kontrole.

Podle Bílé knihy polského soudnictví je jeden z neuralgických bodů reformy už samotný způsob ustavení Národní soudcovské rady Polska. Polsko v této souvislosti odkazuje k Benátské komisi, která ve svých doporučeních opakovaně varuje před justičním fašizmem, ke kterému dojde při nevyvážené Radě a nesprávném vzniku členů orgánu složeného jen ze samých soudců.

Panování úzké skupiny soudců

Jak vyplývá z Bílé knihy, Národní soudcovskou radu opanovala úzká skupina soudců. Proti tomu se v Polsku vzbouřili i sami soudci. „Patnáct z dvaceti pěti členů bylo nominováno samotnými soudci v několika úrovňové proceduře, do které další odvětví nemohlo nijak zasáhnout. Ve skutečnosti to vedlo k dominanci soudců z vyšších soudů v Radě a těch soudců, kteří předsedali soudům a soudním úsekům. Sami polští soudci označili tento systém za nedemokratickou kumulativní volbu. Bylo to rovněž neústavní, neboť Ústavní soud judikoval, že by měla být stanovena stejná funkční doba pro všechny soudce,“ popisuje původní stav Bílá kniha v úvodu pojednání o Národní soudcovské radě.

Národní soudcovská rada například dává doporučení k obsazování soudů funkcionáři, svolení ke kárnému řízení se soudci. V Polsku rovněž dbala o blaho penzionovaných respektive doživotních, emeritních soudců, kteří pobírali 75% platu soudce a podpory za senioritu. Státní renta se soudcům vždy zvyšovala, jak se zvyšovaly platy soudů.

Vzpoura soudců proti soudcům

Vliv Národní soudcovské rady na polské soudnictví byl značný. Před přílišným vlivem soudců a vychýlením moci ve prospěch justice však varuje již zmíněná Benátská komise při Radě Evropy: „Benátská komise a další mezinárodní instituce zajišťující vládu práva opakovaně varovaly, že příliš extenzívní vliv soudců na soudní radu může mít na justici negativní dopad, protože vytváří bratříčkování, hájení vlastních zájmů, nelegitimní sebe ochranářství a veřejný obraz justičního korporativismu,“ zdůrazňuje Bílá kniha polské justice. „Přesto v názoru Benátské komise – široce citovaném Evropskou komisí – nebylo k těmto argumentům přihlédnuto,“ dodává polská Bílá kniha.

Jak dále z textu vyplývá, problém mocné Národní soudcovské rady ovládané skupinou soudců nastolili soudci okresních a krajských už v roce 2014, když vznesli obvinění, že volební mechanismus neodpovídá demokratickým principům a požadavkům Ústavy.

Totální ignorování společenství

Podle Bílé knihy Národní soudcovská rada nezahrnula do reprezentace celé dvě třetiny polských okresních a krajských soudů. Za posledních 30 let byli členy Rady pouze čtyři soudci těchto soudů, ačkoli tyto soudy rozhodují 95% případů v Polsku. Naopak asi 500 soudců z celkem 9000 soudců v Polsku mělo po dvou reprezentantech. Zbylých 7000 soudců zastupovalo osm reprezentantů.

Ve finále se postavila Národní soudcovská rada proti soudcům při rozhodování o jmenování předsedů soudů, když proti vůli soudců prosadila svoje osoby na justiční funkce včetně manželky místopředsedy Národní soudcovské rady. Polští soudci vyjádřili prostřednictvím shromáždění soudců „silný odpor k činnosti Rady“, konstatovali nedostatek nestrannosti Národní soudcovské rady a totální ignorování názoru soudcovského společenství a zprofanování ideálů samosprávy profese.

Nově budou soudce nominovat i občané

Teprve na tomto místě přichází v kapitola o Národní soudcovské rady v Polsku exkurze do minulosti: „Stojí za to zmínit také historický aspekt polského systému. První Národní soudcovská rada byla vytvořena v roce 1989 a bylo složena ze soudců všeobecných soudů jmenovaných komunistickou Radou. Další činnost Národní soudcovské rady byla založena na korporátním modelu nominování vlastních členů z vnitřních kruhů. Nejen že to vedlo k upřednostňování soudců angažovaných v komunizmu, ale byla to překážka, tento systém stál v cestě jakékoli seriózní reformě soudnictví,“ uvádí doslova Bílá kniha polské justice, podle které se v Radě rozšířila obhajoba soukromých zájmů nad zájmy občanů, nepotismus a nelegitimní ochrana vlastní skupiny.

Nově bude i nadále 15 z 25 členů Národní soudcovské rady nezávislými soudci, takže soudci budou mít dvou třetinovou blokační většinu. Zcela nová bude volba 17 členů, které zvolí Sejm (parlament) pouze ze soudců s podporou 25 soudců nebo 2000 občanů. Zákon rovněž předpokládá, že ne méně, než 40% nominovaných by měli být nominanti opozice. Bude zavedena čtyřletá funkční doba a členové Rady budou neodvolatelní.

Vzorem Polska je postfašistické Španělsko

V zemích EU jsou Národní soudcovské rady sestavovány různě, existují rovněž země, které soudcovské rady nemají: Německo, Rakousko, Česká republika, popisuje evropské systému polská Bílá kniha. Podle dokumentu si Polsko vyhlédlo, co se týče nové kompozice Rady, za vzor Španělsko. „Polská legislativa je takřka totožná se Španělskem: v Radě je většina soudců, jsou voleni parlamentem, na pevné volební období a s tří pětinovou většinou,“ udává Bílá kniha jako příklad Španělsko. Také Španělsko stejně jako Polsko prošlo pod generálem Francem diktaturou, ve Španělsku fašistická katolická diktatura padla v roce 1981. Do Evropského hospodářského společenství – dnes EU bylo Španělsko přijato až v roce 1992.

Irena Válová


Podle Exekutorské komory by měl náklady za zrušené vymáhání hradit stát

19.4.2018 - ceska-justice.cz (Legislativa)

Exekutorská komora nesouhlasí s výkladem, podle něhož by soudní exekutoři měli vracet dlužníkům v případě soudem zrušených exekucí dosavadní náklady na vymožení dlužné částky. Komora tak reagovala na soudní verdikt, podle kterého v takovém případě musí tuto částku exekutor vrátit.

„V případě, že povinný zaplatil v řízení, které bylo v důsledku změny judikatury zastaveno, měl by takové náklady povinnému hradit stát, nikoliv soudní exekutor, který odváděl práci v souladu se soudním nařízením exekuce,“ kritizuje rozsudek prezident EK ČR Vladimír Plášil.

Exekutoři připomínají, že to nejsou oni, kdo rozhoduje, zda je konkrétní osoba dlužníkem a má proti ní být provedena exekuce. Rozhodnutí o nařízení exekučního řízení je čistě v kompetenci soudu a jedná se o rozhodnutí, které je pro soudní exekutory závazné.

Viníkem je stát

Verdikt se týká Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který přikázal vrátit doposud vynaložené náklady zdejšímu exekutorovi Jaroslavu Kocinecovi. Podle zatím nepravomocného rozsudku musí vrátit více než 50 tisíc korun, které si exekucí vydělal. „Vymožené náklady exekuce totiž žalovanému původně náležely, avšak pouze do doby pravomocného zastavení exekuce,“ napsala v zatím nepravomocném ­rozsudku soudkyně Alena Tenglerová.

Praxe, na kterou Kocinec a další exekutoři doplácejí, začala v roce 2013, kdy Nejvyšší soud konstatoval, že rozhodčí doložky ve smlouvách úvěrových firem jsou neplatné, pokud v nich není uvedený konkrétní rozhodce. „Exekutorská komora se domnívá, že takovým odpovědným subjektem by měl být v souladu s aktuální právní úpravou zejména stát, který neměl prostřednictvím konkrétního soudu exekutora vedením exekuce vůbec pověřit, protože exekuční titul vykazoval zjevné vady a navíc pokud soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce a toto své rozhodnutí zrušil až v důsledku mimořádného opravného prostředku,“ reaguje na tuto problematiku Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory.

Jak dále Plášil uvádí, za určitých okolností by však mohl náklady exekuce hradit také věřitel nebo sám povinný. „Jiný přístup zasahuje do práva soudního exekutora na spravedlivou odměnu a znamená nespravedlivý postup proti osobám, které svou činnost vykonaly na základně soudního rozhodnutí. Jsou tak zpochybňovány legitimní náklady soudního exekutora na vedení exekuce, které vznikly v důsledku jím odvedené práce.“

Stát by podle prezidenta EK ČR měl být subjektem, který je odpovědný za náhradu exekučních nákladů povinným proto, že širším slova smyslu lze stát vnímat jako primárního viníka. Prvotní chybou bylo, že zákonodárci vůbec umožnili využití rozhodčích doložek ve spotřebitelských vztazích a později nedostatečně reagovali na vývoj v oblasti ochrany spotřebitele. Legislativní změny z roku 2012 byly přijaty již s velkým zpožděním a ponechaly zde prostor pro tisíce případů, ve kterých by mělo dojít k zastavení exekučního řízení. Je navíc obtížné, vysvětluje dále Plášil, zpětně obviňovat věřitele z toho, že využívali rozhodčího řízení jako legitimní a zákonem dané možnosti, obzvláště když jejich praxe se v tomto směru několik let bez většího povšimnutí ze strany soudů rozvíjela.

Vývoj legislativy

Jak vyplývá z předchozího legislativního vývoje, dřívější ustanovení § 32 odst. 1 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 bylo vykládáno různě v tom smyslu, že připouštělo uplatňování vzniklé újmy fakultativně vůči státu nebo soudnímu exekutorovi. Zákon č. 396/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2013 však reagoval na dosavadní rozdvojenost právní úpravy umožňující poškozenému vybrat si toho, vůči němuž bude svůj nárok na náhradu škody způsobené činností exekutora uplatňovat. Do ustanovení § 32 odst., 1 věta prvá exekučního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, přibylo totiž návětí „nestanoví-li zvláštní zákon jinak“, je exekutor povinen nahradit újmu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností podle tohoto zákona. Toto návětí bylo právě reakcí na citovanou dvojkolejnost právní úpravy umožňující poškozenému vybrat si toho, vůči němuž bude svůj nárok na náhradu škody způsobené činností exekutora uplatňovat. Uvedená formulace „nestanoví-li zvláštní zákon jinak“ přitom výslovně odkazuje na zákon upravující odpovědnost státu za škodu, kterým je zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b). § 4 odst. 1,2 a § 5 tohoto zákona, účinného od 1. 1. 2013 odpovídá za činnost soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti výhradně stát. „Lze tedy uzavřít, že v žalobách na náhradu újmy nemůže být soudní exekutor pasivně legitimován. V současné době ale některé soudy uvedenou zákonnou úpravu nezohledňují, ačkoliv je zcela srozumitelná,“ kritizuje Plášil soudní praxi.

Opačný rozsudek

Proti tnepravomocnému rozsudku v případu exekutora Kocince se staví zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který řešil obdobný případ. Ten ve svém rozhodnutí prioritně upozornil na to, že po novele exekučního řádu platné od 1. 1. 2013, je činnost soudního exekutora výkonem veřejné moci, za jehož nesprávnost dále odpovídá stát a nikoliv souběžně s tím exekutor. „Stejně tak judikuje i Nejvyšší soud České republiky, podle kterého není vztah mezi účastníky exekučního řízení (oprávněným, povinným, vydražitelem aj.) soukromoprávní povahy. Činnost exekutora při provádění exekuce je výkonem státní moci. Nelze tedy částky zaplacené jako náklady exekuce žádat po soudním exekutorovi z titulu bezdůvodného obohacení. Pokud občan již dříve uhradil veškeré náklady exekuce, měl by se proto s žádostí o náhradu škody obrátit především na původního věřitele nebo přímo na stát,“ uzavírá Plášil.

Dušan Šrámek


Rusové získali české občanství za přínos vědě, akademici je neznají

19.4.2018 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Získat české občanství není pro cizince nic jednoduchého. Dostat se k českému pasu rychle a jednoduše ministerstvo vnitra každoročně umožní jen několika cizincům a to jen tehdy, pokud jsou uchazeči významným přínosem pro Českou republiku. Loni takových výjimek bylo 8 a mezi nimi také Rus Kyrill Kulakovský, u něhož ministerstvo vnitra uvádí vědecké hledisko. 3 roky před ním přitom stejným způsobem získal občanství jeho otec Alexandr. Kulakovský syn měl být klíčovým vědeckým výzkumníkem Centra pro výzkum energetického využití litosféry. Jenže v Akademii věd ani jednoho Kulakovského neznají. Před centrem varují a město Liberec ho ruší kvůli nečinnosti. Na případ upozornil právník a bývalý novinář Tomáš Němeček, který je teď s námi ve vysílání. Dobrý večer.

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
Dobrý večer.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Vy ten seznam osob, které český pas získaly na základě výjimky, dlouhodobě sledujete. Proč vás na něm zaujalo právě tohle jméno?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
Já bych ještě možná před tím zdůraznil, že samo o osobě to přednostní přidělení z důvodu vědeckého, kulturního nebo snad i sportovního přínosu pro Českou republiku není nic zavrženíhodného. Pokud to dostávají významní vědci, jako že se to děje jak v minulém roce, tak v předchozích letech, tak je to zcela v pořádku. Co mě zaujalo na tomto konkrétním přidělení otci a synu Kulakovským, byla ta skutečnost, že centrum výzkumné, které se za ně zaručilo, nebyla právě nějaká významná organizace a že o obou mužích nebyly žádné dostupné veřejné informace. Navíc se ukázalo, že tedy otec Kulakovský je na seznamu ruských miliardářů, mezi 500 nejbohatšími Rusy, a existují tedy určité pochybnosti, jak vlastně k počátečnímu udílení občanství došlo.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Co všechno se dá zjistit o obou Rusech, čím oni se u nás údajně zabývají?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
To je velmi dobrá otázka, ale spíše už na investigativní novináře, protože jednoduchým zjišťováním ve veřejně přístupných databázích se příliš daleko nedostanete. To, co bylo zjistitelné, byl článek jednoho ruskojazyčného časopisu volně dostupný na internetu, který popisoval v minulost otce Kulakovského, tedy toho Alexandera Kulakovského v Rusku, kde měl tedy /nesrozumitelné/, tedy rudý ředitel. A mluvilo se o něm jako o tedy rychle zbohatnuvším člověku, který našel nový domov v České republice.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Tu výjimku pro rychlé udělení víza podepsal tehdejší ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec. Doporučení měl od ministra průmyslu Jiřího Havlíčka, také z ČSSD. Ani jeden z nich si už však na ten konkrétní případ prý nevzpomíná. Ptali jsme se jich na to. Jak podrobné je podle vás to prověřování lidí, kteří mají dostat české občanství právě v tom zrychleném režimu?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
Ano, tam v té úvodní otázce bylo přeřeknutí, že to bylo přednostní udělení víza, je to tedy udělení občanství. Vždy by se za ně měla zaručit buď vědecká instituce, zpravidla tedy Akademie věd nebo některá veřejná městská škola a nebo některé ministerstvo. V tomto případě se zřejmě stalo to, že se tady zaručila jakási polosoukromá výzkumná instituce, kterou financovali sami tito ruští občané, podle zjištění Českého rozhlasu zajistili 95 % jejího, jejího rozpočtu. Čili obecně přejímá záruku ten garant, kterým bývá důvěryhodná instituce, v tomto případě je to s otazníkem.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
A musí ministerstvo vnitra vysvětlit, jaké důvody je vedly k udělení toho zrychleného občanství, myslím podrobnější důvody?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
No, o tom se právě vedl v předchozích letech soudní spor, který nakonec byl rozhodnut až u Nejvyššího správního soudu a to senátem vedený přímo předsedou Josefem Baxou, který rozhodl, že v případě, kdy je udělováno to občanství na základě výjimky přednostně, takže tam převažuje právo veřejnosti na informace, nicméně ministerstvo vnitra se snaží ten rozsudek vykládat nadále restriktivně a poskytuje těch informací poměrně málo. Čili, v tomto případě zůstalo u velmi tedy lakonického odůvodnění a myslím si, že by měli říci více.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Podle Zdeňka Rybáře, ředitele Centra pro výzkum energetického využití litosféry, které tedy má být podle jeho zřizovatele města Liberec zrušeno, jim Kyrill Kulakovský pomáhal shánět peníze na výzkum, zabýval se takzvaným fundraisingem, je potřeba mít ale k této činnosti české občanství?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
To jistě zapotřebí není. Já jsem to vysvětlení s velkým zájmem četl na, na webu Českého rozhlasu a myslím si, že to budí ještě řadu dalších dodatečných otázek, na které by se mohli ptát například liberečtí zastupitelé, protože jde o městskou organizaci v Liberci. A mám pocit, že má tedy ještě co vysvětlovat ministerstvo vnitra.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Z toho, co vy zatím o tom případu víte, co by tedy mohlo stát za udělením občanství otci a synovi Kulakovským?

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
Já bych chtěl být zatím velmi opatrný v té spekulaci, protože vycházím pouze z otevřených informací, myslím si, že názor na to, že přijede jeden z nejbohatších Rusů, vznikne potom nějaké centrum, proto to centrum údajně syn tohoto jednoho z nejbohatších Rusů zajišťuje 95 % financí. Občanství dostane otec, občanství dostane syn, a to z důvodu vědeckého přínosu, ačkoliv Akademie věd před tímto centrem varuje. Já myslím, že obrázek si může udělat každý sám.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Říká právník a bývalý novinář Tomáš Němeček. Děkujeme za váš čas, na slyšenou.

Tomáš NĚMEČEK, právník, bývalý novinář
--------------------
Na shledanou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
A podrobnosti si samozřejmě můžete přečíst i na serveru iRozhlas.cz.


Setkání předsedy Senátu se šéfem ÚS

19.4.2018 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Předseda Senátu Milan Štěch se sešel s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Mluvili spolu o změnách ústavy projednávaných ve sněmovně, ale i o rostoucím počtu návrhů, které posílají Ústavnímu soudu sami senátoři. Schůzku sledoval kolega Michal Cagala. Michale, dobrý den. Shodli se oba předsedové v pohledu na tato, na tato témata?

Michal CAGALA, redaktor ČT
--------------------
Pěkné poledne. Podle jejich slov ano, i když třeba předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nechtěl komentovat ty otázky možných ústavních změn s ohledem na probíhající legislativní procesy. Naopak třeba Milan Štěch, předseda českého Senátu, řekl, že podle jeho názoru například všeobecné referendum tak, jak se o něm v poslední době diskutuje, nemá příliš šancí projít přes horní komoru parlamentu. Ale mluvili samozřejmě taky o tom dalším tématu, tedy vzrůstající počet senátorů a jejich návrhů na rušení řekněme paragrafů či některých zákonů. Shodou okolností zrovna včera projednával jeden takový návrh týkající se takzvaného protikuřáckého zákona Ústavní soud a skutečně několik paragrafů z toho zrušil, tak třeba Milan Štěch uvedl, že by byl nerad, aby se Ústavní soud stal jakousi třetí komorou parlamentu, která by sloužila k řekněme pokračování politických bojů mezi, mezi politiky. Pro, podle Pavla Rychetského to sice pro Ústavní soud znamená více práce, ale zároveň se zkvalitnil ten výsledek, tedy to rozhodnutí Ústavního soudu.

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu /ČSSD/
--------------------
I ze Senátu v poslední době chodí vícero podání a myslím si, že by bylo dobré zvažovat zejména v případech, kdy třeba někteří senátoři hlasují pro zákon a pak za čas nebo i někdy bezprostředně poté podávají ústavní žalobu. Bylo by dobré, aby se tyto věci více ohlídaly.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
--------------------
Musím říci, že se sice skutečně takzvaně nápad návrhů na zahájení řízení k nám zdvojnásobil. Ale současně mohu zcela odpovědně říci, že se i velice zvýšila kvalita těchto návrhů.

Michal CAGALA, redaktor ČT
--------------------
Na co naopak řeč podle obou mužů nepřišla, byly informace z Hospodářských novin o údajných personálních změnách na Ústavním soudě. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, odmítl potvrdit tyto informace o tom, že by skutečně chtěl vyměnit některé soudce Ústavního soudu. Napřed chce případně takového to otázky probrat s prezidentem Milošem Zemanem, kterého mimochodem taky zároveň pozval na podzim letošního roku na Ústavní soud při příležitosti 100 let vzniku samostatného Československa.


Sociální demokraté jednají o nabídce ANO

19.4.2018 - ČT 1 (19:00 Události)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Obrysy hlavních zpráv jsme řekli. Teď je čas na podrobnosti, dobrý večer. Čekání na vládu, která bude mít důvěru poslanců, je teď čekáním na ČSSD. Strana má už zítra oznámit, jestli bude dál jednat s hnutím ANO o společné koalici. Od pondělí si rozmýšlí novou nabídku ministerských postů. Tu dnes předseda sociálních demokratů představil i prezidentovi. Po schůzce na Pražském hradě Jan Hamáček dodal, že Andrej Babiš zatím nemůže očekávat jasné rozhodnutí o vstupu ČSSD do vlády.

Jan HAMÁČEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Zítra předsednictvo rozhodne, zda budeme v těch jednáních pokračovat. Pokud ano, tak bychom museli ta jednání otevřít a museli bychom začít formulovat řekněme principy případné koaliční smlouvy nebo koaliční dohody, a to se opravdu zítra odpoledne stihnout nedá.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Před hodinou začal o případné koalici s hnutím ANO jednat i poslanecký klub ČSSD. Někteří jeho členové kritizují fakt, že by vládu vedl trestně stíhaný premiér. Nelíbí se jim ani to, že hnutí ANO ve sněmovně dál rozhoduje za pomoci SPD a komunistů.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Pražský hrad, dvě hodiny odpoledne. Jan Hamáček přijíždí za Milošem Zemanem, aby ho seznámil s nabídkou hnutí ANO na vstup do společné vlády. A seznámíte ho třeba i s nominanty případně, na případná ministerská křesla, nebo pouze...

Jan HAMÁČEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Personální otázky rozhodně teď nebudeme řešit.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Na jednání šéf ČSSD prezidentovi mimo jiné řekl, že konečnou dohodu s hnutím ANO v nejbližších dnech čekat nemůže. Andrej Babiš přitom v neděli mluvil o tom, že se chce dohodnout do zítřka.

Andrej BABIŠ, premiér v demisi, předseda hnutí /ANO/ /15. 4. 2018/
--------------------
Potřebujeme do příštího pátku mít už nějakou jasnou předběžnou dohodu, protože máme zájem, aby co nejdřív vlastně vznikla jasná dohoda o, o nové vládě.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Ještě před odpoledním příjezdem Jana Hamáčka sem na Pražský hrad se vztahy mezi ČSSD a hnutím ANO zkomplikovaly. Sociální demokraté kritizovali fakt, že hnutí ANO včera prosadilo do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů svého poslance.

Jan BIRKE, místopředseda poslaneckého klubu /ČSSD/
--------------------
Prostě není možné, aby hnutí ANO v jedné osobě měli nejenom ministerstvo vnitra, spravedlnost, ale zároveň i všechny kontrolní mechanismy.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
ČSSD zároveň vadí, že se hnutí ANO při hlasování o šéfovi komise ke GIBS znovu spojilo s SPD a komunisty - aniž volbu konzultovalo s případným koaličním partnerem, tedy s ČSSD.

Roman SKLENÁK, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ta osvědčená ďábelská koalice, která tady funguje skutečně jak namazaný stroj, zase zapracovala a byl zvolen nakonec tedy představitel hnutí ANO, což je asi ta nejhorší varianta, která se mohla stát.

Jan CHVOJKA, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
--------------------
Já bych skoro jako člen ČSSD nejraději vyzval vedení strany, ať ukončí jednání s hnutím ANO, protože tady máme jasně fungující koalici, která prostě funguje.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/
--------------------
To byla tajná volba a já nevím, jestli pan Chvojka vůbec tuší, kteří jeho poslanci volili nebo nevolili pana Maška při tajné volbě, takže já to nepovažuju za problém a myslím si, že to nemá nic společného s vyjednáváním o vládě.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Pokud ČSSD zítra přes všechny výhrady kývne na obnovení rozhovorů o vládě s hnutím ANO, budou se k nim chtít co nejdřív přidat komunisté. Ti zároveň požadují, aby mohli ovlivňovat obsazení resortů, kde by mohl mít střet zájmů Andrej Babiš.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Ty střety zájmů mohou být ve zdravotnictví, v zemědělství.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
A na ministerstvo vnitra byste také chtěli mít vliv? Tam by také měla být třístranná shoda?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
To určitě ano.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Jedním z vážných kandidátů na post ministra spravedlnosti za hnutí ANO v příští vládě je bývalý šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc. Ten dnes dělá na ministerstvu náměstka Robertu Pelikánovi, který už v příští vládě být nechce.

Jeroným TEJC, náměstek ministra spravedlnosti /nestr./
--------------------
Já jsem v tuto chvíli v pozici náměstka, ta práce mě baví, docela si myslím, že mám co dělat, nenudím se. Takže určitě nechci spekulovat nad tím, co by bylo, kdyby.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti v demisi /ANO/ /9. 4. 2018/
--------------------
Pokud jde o Jeronýma Tejce, tak víte, že já jsem si ho přivedl na ministerstvo jako svého náměstka a to asi něco znamená.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Tejc by mohl nahradit Pelikána jak ve společné vládě s ČSSD, tak i v případné menšinové vládě hnutí ANO tolerované SPD a komunisty. Karolína Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Do sněmovny teď míříme živě za reportérem Vladimírem Keblúškem. Vladimíre, poslanci ČSSD se radí už přes hodinu o nabídce hnutí ANO, která se týká rozdělení ministerstev v případné vládě. Jak detailně je zákonodárci posuzují? Mluví se i o konkrétních lidech, kteří by posty mohly obsadit?

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor ČT
--------------------
Dobrý večer. Tak já musím říct, že to dnešní jednání probíhá řekněme v neformální atmosféře, probíhá v jednom z místních sněmovních klubů, kterému se říká "Klub 5", je to klub, který je jeden z těch nejníže v suterénu postavených. No a na to jednání jsou skutečně poslanci přítomni. Já si myslím, že to celé probíhá tak, že právě vedení, Jan Hamáček, Jiří Zimola je seznamují s tou nabídkou, kterou dostali od hnutí ANO. A tam je totiž několik rozporů. Podle těch neoficiálních informací, které jsou, tak se mluví nejčastěji o tom, že se hnutí ANO, že hnutí ANO nabídlo 5 ministerstev. Jedním z nich je ministerstvo vnitra. No a pak v té nabídce jsou i další resorty. Ministerstvo školství, kultury, obrany a zemědělství. Jenže sociální demokraté by raději v tom spektru pěti ministerstev, kromě vnitra, viděli třeba zahraniční věci, ty by chtěl vést Jan Hamáček a také by tam chtěli mít ministerstvo práce a sociálních věcí. A právě o tom se diskutuje a podle mého názoru, tak jak já sleduji to vyjednávání, tak to vypadá tak, že sociální demokraté by mohli ještě zatlačit na hnutí ANO, aby právě doplnilo tu škálu těch 5 ministerstev o ta, které sociální demokraté chtějí, tedy zahra..., tedy zahraničí a ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaznělo také, že dnes večer poslanci budou i nadále mlčet, že neřeknou to, jak to jednání poslaneckého klubu probíhalo. A veškeré informace chtějí zveřejnit až zítra odpoledne někdy kolem 17. hodiny.


Host: Vojtěch Adam; ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/

19.4.2018 - ČT 24 (18:25 Interview ČT24)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už zítra se budou poslanci zabývat zmírněním protikuřáckého zákona. Má to smysl? Ministr zdravotnictví je proti, i když v demisi, má spoustu jiných plánů. Například odškodňovat za újmy na zdraví způsobené očkováním. Chce zařídit, aby nechyběli lékaři. Má viditelnou podporu premiéra Babiše. Podporuje také on všechny jeho kroky? Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch je dnešním hostem dnešního Interview. Děkuju za to. Hezký podvečer.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud rozhodl o tom, že nepovažuje protikuřácký zákon za protiústavní.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě je to argument, který je velmi silný. Odpůrci zákazu kouření argumentovali tím, že jde zásah do svobody podnikání. Ústavní soud jasně řekl, že právo na zdraví je přednější. Je to určitě silný argument.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chápete motivaci těch ostatních, kteří chtějí zmírnit tento zákon? Naznačují zrušené podniky nebo kuřárny bez obsluhy. Nic takového u vás nemá šanci?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ne. Já jsem jasně řekl, že zákon je nastavený správně. Jakákoliv změna je velmi předčasná. Zákon totiž platí 11 měsíců. Jako právník nemám rád, pokud se legislativa mění příliš často. Není to dobré z hlediska právní jistoty. Dělat takovou změnu po 11 měsících není namístě. Tento zákon je podle mě přínosem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to předčasné a navíc z principu považujete zákaz kouření pochopitelně nastaven, má být zachován.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Výrazný odpůrce Jaroslav Kubera říkal, že by se dal najít kompromis už na počátku schvalování zákona. Přemýšlel jste o tom někdy?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Upřímně o tom zákonu se u nás diskutovalo 15 let. Myslím si, že pamětníci, já nejsem v politice tak dlouho,ale jsem to sledoval, ví, že různých pokusů o přijetí tohoto zákona v různých podobách byla celá řada. Nevím, jak více by se mohlo diskutovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chtěl najít kompromis.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Myslím si, že je to správně, když jsme se inspirovali zeměmi na západ od nás. Pro mě jako pro ministra zdravotnictví, je zásadní, že na nemoci z kouření umírá u nás ročně 18 000 lidí. Společné náklady se odhadují na 100 miliard korun. To za to nestojí. Myslím si, že musíme bojovat proti kouření a snižovat počet kuřáků. Zejména u mladistvých. Teď se navrhuje, aby se u některých barů a hospod, které jsou do 80 metrů povolilo kouření. Jenže právě v těchto barech začínají mladiství s kouřením. Z toho důvodu musíme objem prostoru na kouření co nejvíce zúžit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také jste přinesl návrh na odškodnění dětí, kterým byla způsobena újma kvůli očkování. Co vás k tomu, pane ministře, vedlo?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
O tom se debatuje delší dobu. Upozorňovala na to také ombudsmanka. Je to běžné také v jiných státech. Stát vyžaduje povinně určitá očkování v dětském věku proti chorobám jako je záškrt, spalničky a podobně. Pokud tedy stát vyžaduje nějakou povinnost, měl by také přijmout odpovědnost, pokud očkování způsobí nějaké zdravotní důsledky. Takové případy samozřejmě se mohou dít.Nic není stoprocentní, takže stát by měl odškodnit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak často se to teda děje a zajímalo by mně, zdali máte přehled o tom, jak se vyvíjí počet takovýchto zásahů nevratných a nebo poškozujících v posledních dekádách. Změnimlo se něco výrazně k horšímu?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nemyslím si. Je otázkou, co se říká a co koluje. Říká se, že očkování způsobuje autismus, což žádná relevantní vědecká studie neprokázala. V řádu jednotek případů ročně, spíš jednotek, bych řekl, kdy to očkování způsobí nějakou velmi závažnou reakci a může to pak vést i k nějakým trvalým následkům. Takové případy samozřejmě jsou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte nějakou analýzu? Mě by zajímalo, jaký třeba typ očkování způsobuje poškození nejčastěji?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Je to hexavakcína na choroby jako černý kašel, záškrt a podobně. V celkovém objemu je to marginální číslo, ale může se to stát, takže by stát měl odškodnit a proto chceme ten zákon přijmout.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak složité bude prokázat, že došlo k újmě na zdraví v přímé souvislosti s očkováním? Je možné žádat odškodnění také v případě zdravotnických zákroku. Je však složité prokázat. Kdo to bude posuzovat. Budou to soudy nebo ministerstvo?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V první instanci to bude ministerstvo. Příslušní poškození se obrátí na ministerstvo, které bude mít šest měsíců na vyjádření. Vyžádá si k tomu posouzení znalce případně zdravotnickou dokumentaci. Pokud by rozhodla negativně nebo nerozhodlo do těch šesti měsíců, tak se zákonní zástupci mohou obrátit na soud. Bude nutné doložit nějaké zdravotní posudky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vysoké náhrady újmy si umíte představit?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To bude individuální. Také újma na zdraví může být různá. Pokud by byly nějaké trvalé následky, mohou jít částky do milionu korun. Je to otázka individuálního posouzení toho konkrétního případu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hygienické stanice letos hlásili zvýšené počty případů spalniček. Dokonce se objevovaly zprávy o plošných epidemií. Jak to podle vás souvisí s proočkováností v České republice?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Podle našeho názoru mezitím souvislost existuje. Proočkovanost populace klesá z 95, což je optimální pro tu, jsme dneska na necelých 90 %. To samozřejmě není dobře. Bohužel toto je jeden z důsledků v Praze, bohužel celkem známe 80 případů, takže můžeme hovořit o epidemii. Domníváme se, že bohužel to může také souviset s tím, že děti nejsou očkované. Proto se snažíme vyvracet různé mýty.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Do jaké míry je zapotřebí respektovat rodiče, kteří nesouhlasí s povinným očkováním?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Zákon ukládá povinnost, která má garantovat ochranu veřejného zdraví celé populace. Toto jsou nemoci, které jsou epidemiologického charakteru, skutečně mohou způsobit epidemii.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jako ministr v demisi máte před sebou řadu plánů a hovořil o tom také premiér v demisi Andrej Babiš. My si ho můžeme poslechnout.

Andrej BABIŠ, premiér v demisi /ANO/
--------------------
My jsme teďka s Adamem seděli v pátek s paní Žitníkovou a s panem Englem, půjdeme, myslím 58. května, na setkání sester. Zásadní problém, proč tady nejsou lékaři a setry je to, paradoxně, že když dneska se mladí hlásí na lékařské fakulty a udělají i zkoušky, tak není tam ta kapacita pedagogů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na co přicházíte spolu s premiérem Babišem? To, že není dostatek sester a lékařů, není nové.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Není to nic nového. My jsme udělali analýzu vývoje lékařské populace v České republice a ta bohužel je poměrně alarmující. Lékařská populace stárne. U praktických lékařů pro děti a dorost je průměrný věk 59 let. Obecně lékařská populace stárna, obecně do 10 let pokud se nezvýší počet absolventů lékařských fakult, může se stát, že nebude dost mladých lékařů, kteří nahradí starší. Proto připravujeme ve spolupráci s ministrem školství akční plán na podporu lékařských fakult.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to může fungovat?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Je to o penězích. Fakulty nemohou dnes přijmout více studentů. Ani současný příspěvek na studenta jim nepokrývá celkové náklady, které student stojí. Stojí 117 000 korun, fakulta dostane asi 67 %. Zbytek potřebuje dokrývá ze zahraničních studentů, anglicky mluvících, takže my musíme jim dát peníze a druhá věc je taky, o čem mluvil pan premiér a je to bohužel pravda, že máme problémy s učiteli na těch lékařských fakultách, protože, když se podíváme jak rostou peníze například v nemocnicích, tak tam rostou poměrně výrazně, ale pokud jde o učitele, tak tam ty platy jsou nesrovnatelně nižší.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké navýšení rozpočtu v této problematice je schopna vláda garantovat? Můžeme si připomenout slova premiéra v demisi. Říkal, že zdravotnictví je černá díra. Složitě vyjednávat také s bývalou ministryní školství. Ta usilovala neustále o navýšení peněz.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Rozdíl teď bude v tom, že peníze nedáme přímo univerzitám, aby s nimi dělaly, co chtějí. Peníze budou vysloveně určeny pro lékařské fakulty na tento projekt. Není to otázka jednoho nebo dvou let. Pokud fakulty přijmou studenty, musí mít garanci. Bude to přibližně desetiletý akční plán, kdy ty fakulty budou mít garanci právě na navýšení prostředků.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy chcete začít? Už máte odhady, jaké navýšení potřebujete?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Bavíme se o 540 milionech korun ročně navíc pro ty lékařské fakulty s tím, že předpokládáme, že do budoucna by se zvyšovaly platy. Proto musíme platy zvyšovat také v oblasti výuky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebylo podle vás předčasné ukončit projekt, který umožňoval příchod stomatologů z Ukrajiny? Hovořil jste o tom, že v pohraničí si velmi váží ředitele nemocnic právě těchto lékařů, protože tam prostě čeští doktoři nechtějí.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Měli jsme schůzku s představiteli komor stomatologické, lékárnické a lékařské. Brojili proti projektu. Schůzka byla na úrovni pana premiéra.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A brojili proč? To jste pochopil jak?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Říkali, že jsou ohroženi pacienti. Lékaři sem přijdou, nějaký čas zde pracují a teprve poté udělají aprobační zkoušku, kde prokáží své znalosti. A oni říkají, že by mohl přijít lékař, který nebude mít dostatečné medicínské znalosti

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu věříte, že by tady v českém zdravotnictví takové lidi zaměstnali?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Moc tomu nevěřím. My jako ministerstvo zdravotnictví jsme nedostávali žádný desítky nebo stovky stížností od pacientů na ukrajinské lékaře.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se zeptám znovu, proč bylo tedy tím pádem ten program ukončen?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Komory zkrátka říkají, že tyto stížnosti měly. My nikoliv. Když jsem se bavil s řediteli nemocnic, byli spokojeni.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste to nemohl mít vliv, aby se to nestalo?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Bylo to samozřejmě na nátlak komor, které říkají, že z jejich pohledu zkrátka nemohou garantovat bezpečnost pacientů. Ještě existuje jeden standardní proces pro vstup lékařů. Je to přes aprobační zkoušku v rámci projektu Ukrajina, tam byl snazší vstup lékařů, který tady mohli nějaký čas pracovat a pak vykonali tu aprobační zkoušku. U toho standardního režimu, který je ze zákona, tak vlastně je to o nějaké šestiměsíční stáži a pak musí vykonat aprobační zkoušku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To vypadá, že jste podlehli tlaku na základě informací, o kterých vy jako ministr zdravotnictví říkáte, že jim v podstatě ani nevěříte.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak tam spíš šlo o to, že komory říkaly, že by mohl být obcházen zákon. Skutečně se může stát, že by teoreticky mohl pracovat lékař, který lékařem nebude. Neumím si však představit, že by si tam takového člověka nechal ředitel nemocnice. Došlo prostě k dohodě mezi komorami a panem premiérem, že se projekt zruší a zbyde pouze standardní režim podle zákona.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Premiér Babiš se vás minulý týden zastal na plénu sněmovny, když byl interpelován komunistickou poslankyní Jírovcovou, která se ho ptala na jakési anonymní maily, které začaly chodit po vašem nástupu a píše se v nich, podle té poslankyně o vašich poradcích, o tom, že prosazují rozdílné zájmy, že kromě poradenské činnosti pro pana ministra, když budu citovat paní poslankyni, totiž působí v soukromém sektoru ve vedoucích funkcích. Vy si uvědomujete na základě čeho něco takového mohlo vzniknout? Dostalo se to k vám, víte o tom?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Seděl jsem u toho. Proti tomu jsem se ohradil. Paní poslankyně se následně omluvila za tu interpelaci, protože to dostala od někoho tyto informace a skutečně ty informace nejsou pravdivé.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik máte poradců?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V řádu jednotek. Někteří už ukončili činnost, protože pracovali třeba jen na konkrétním právním předpisu, který dokončili. To, co se píše v anonymu, je spíše akce lidí, kterým zkrátka vadí moje personální změny nebo změny ve zdravotnictví. Z mého pohledu jsou ale ku prospěchu a zvyšují transparentnost.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan premiér říkal, že máte jeho školu a věří vám. Také říkal, že popravujete tzv. šnajdrojdy. Co to znamená?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Marek Šnajdr působil svého času v českém zdravotnictví. Je to člověk, který nemá úplně dobrou pověst. Možná se spojuje s nekalými praktikami.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je tím tedy myšleno? Vybíráte si lidi, kteří jsou mu blízcí? Premiér hovořil o popravách. Co se tím myslí?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nevybírám si podle toho, jestli jsou lidé blízcí panu Šnajdrovi. Je však pravda, že oba ředitelé nemocnic, které jsem odvolal, mají určité propojení s panem Šnajdrem z minulosti. Není to však důvod těchto změn.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste původně důvod nechtěl komentovat detailně. Říkal jste, že se musí prošetřit třeba situace ohledně ředitelky nemocnice na Bulovce. Můžete být konkrétní?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nemůžu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Koná se policejní vyšetřování?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsou informace, o kterých hovořit nemohu. Je to z důvodu policejního vyšetřování?

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto se zeptám znovu. Týká se to toho policejního vyšetřování? Protože takhle to může vypadat. Vy jste řekl, že je tady nějaké podezření z prorůstání určitých lobbystických skupin do systému zdravotnictví a tak dále. Máte vliv na pověst těch odvolaných lidí. Nebylo by fér tedy sdělit, o co jde? Nebo nemůžete kvůli oficiální vyšetřování?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsou informace, které podléhají určitému režimu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakému? Vy jste právník.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Prostě se o těch informacích nemůže veřejně hovořit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podal jste trestní oznámení na konkrétní ředitele?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Aktuálně probíhá vyšetřování.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vyšetřuje Policie ČR oba případy? I pana Němečka?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nemohu to komentovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč? Když běží policejní vyšetřování, tak to není tajné. To přece nepodléhá nějakému utajování.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nemyslím si, že je úplně dobře to prezentovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč jste je tedy odvolal?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To vyjde najevo postupně. Probíhají aktuálně nějaké audity. Ještě musíme počkat. Uběhla poměrně krátká doba od odvolání.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Došlo k tomu v únoru. Teď je polovina dubna.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak to je něco málo přes měsíc. Ještě to není dlouho.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepřipadá vám to nefér vůči lidem, o kterých mluvíte do médií?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já o nich nehovoří, ptají se mě stále akorát média. Některé informace se zkrátka nemohu zveřejnit. Každý, kdo se pohybuje v tomto prostředí, chápe, že některé informace se zveřejnit nedají.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jako poslanec a nestraník za hnutí ANO máte také možnost sledovat vyjednávání o vládě. Jaká je podle vás šance, že se nakonec hnutí ANO domluví s ČSSD za podpory KSČM?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já se přiznám, že samozřejmě sleduji to, ale nejsem přímo účastníky jednání, Záleží na ČSSD, jestli bude chtít obnovit jednání. Uvidíme. Teď nedokáži odhadnout šanci. Věřím, že šance je solidní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak moc máte ideově blízko ideově, politicky názorově ke komunistické straně?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Blízko k ní nemám. Na druhou stranu KSČM nebude součástí vlády. Hovoří se o podpoře. Některé programové věci mohou být společné. Myslím si, že se dají nalézt věci, které jsou legitimní aniž by zasahovaly do lidských práv a podobně. O tom se bude jednat. Z hlediska zdravotnictví jsou to věci, které se týkají drahé léčby a podobně, o čem jsme třeba jednali se zástupci.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to my můžeme sledovat, jak je hnutí ANO schopno se domluvit na hlasování s komunisty a SPD. Mě by zajímalo právě to, jestli vám to třeba vadí, jestli vám záleží na tom, kdo vás u té moci nakonec může udržet a jestli vám záleží na tom, zdali to jsou komunisté nebo třeba hnutí SPD, které stále také bylo v nějaké podobě ve hře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dnes již není ve hře. Bylo rozhodnuto výborem hnutí, tam jsem já samozřejmě nebyl, protože nejsem ani členem, ale bylo rozhodnuto, že se má jednat s ČSSD. To rozhodnutí bylo velmi v drtivé většině...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě je varianta, že to krachne jednání s ČSSD.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ale já věřím tomu, že nekrachne, a že k dohodě dojde.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto se na to zeptám ještě jednou. Říkal jste, že nemáte blízko ke KSČM. Poté je tady hnutí SPD. Někteří vaši kolegové říkají, že toto hnutí extremistické. Váš názor?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
S hnutím SPD se nejedná.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Aktuálně ne, ale několikrát se jednalo, byli jsme toho všichni svědky a dokonce se ním i hlasuje. Tak, by mně zajímalo, jaký je váš politický pohled na to hnutí.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hlasuje se, ale nehlasuje se podle mého názoru o žádných věcech, které by se týkaly nějakého extrémismu. Hlasovalo se o obsazení sněmovny taky, aby se ... Ale nemyslím si, že tam je spolupráce na nějakých věcech programových z hlediska právě toho extremistického směru a tak dále.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, kam ho zařadíte teď vy? Když o tom hovoříme? Protože jsou tady politici Věra Jourová, Dan Ťok, pan Pelikán, pan Telička, pan Ježek, kteří jsou naprosto proti jakékoliv spolupráci, jakékoliv kooperace. Tak kam vy řadíte hnutí SPD?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Myslím si, že bychom měli především spolupracovat s ČSSD, pokud bych měl volit mezi těmito variantami. Spolupráce s ČSSD je pro mě lepší variantou. Nebyl bych nadšený, kdyby se spolupracovalo s SPD a KSČM.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale když Dan Ťok říká, že by v takové vládě neseděl, tak vy byste tam zůstal?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To je hypotetická otázka.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to otázka principu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tato varianta ale nenastala. Pro mě je základní informací, že teď jednáme s ČSSD pro i moje myšlení, co bude v budoucnu. Kdybychom jednali pouze s SPD, tak bych nad tím přemýšlel více. Ale teď to beru tak,že zkrátka byl jasný postoj vyjednávat se sociální demokracií.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za rozhovor. Říká ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch, který přišel do dnešního Interview a já vám za to děkuju a na shledanou.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za malou chvíli, v 19 hodin, začínají Události, tak se na ně podívejte a hezký večer.


Zprávy v 10 19.4.2018

19.4.2018 - ČT 24 (10:00 Zprávy)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
ZPRÁVY V 10 Šéf ČSSD Jan Hamáček zamíří na Hrad, s prezidentem bude mluvit o možné koalici s hnutím ANO. Donald Trump doufá, že schůzka s Kim Čong-unem skončí úspěchem. Senioři si možná polepší, poslanci by měli projednat vládní návrh na vyšší důchody. Předseda Ústavního soud Rychetský chce personální změny, sešel se proto se šéfem Senátu Štěchem. Ostatky kardinála Berana se vrací do Česka, dnes budou vyzvednuty z podzemí vatikánské baziliky. Dobré dopoledne u ZPRÁV České televize. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček zamíří na Hrad. S prezidentem by měl probrat nabídku, kterou dostal od hnutí ANO. U Miloše Zemana se v posledních dnech vystřídali taky další šéfové stran. Podle jejich vyjádření hlava státu podporuje spolupráci ANO a ČSSD. A právě poslanci sociální demokracie by měli vpodvečer diskutovat o dalším postupu. Předseda strany Jan Hamáček se po 15 dnech vrací na Hrad. Prezidentu Zemanovi představí podrobnosti k nabídce ANO na vládní spolupráci s ČSSD. -Chci vám potvrdit, že hnutí ANO nám dnes sdělilo svoji představu, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání o případné vládní spolupráci. -Já jsem od momentu, kdy jsem začal vyjednávat s ČSSD, jasně řekl, že nebude vyjednávat přes média. -ČSSD ukončila před dvěma týdny rozhovory s ANO kvůli personálním neshodám. Sociálním demokratům vadí trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Jako záruku nezávislého vyšetření kauzy chtěli mimo jiné resort vnitra, to ale ANO odmítlo. -Rétorika o trestním stíhání a vnitru je nepřijatelná. Co tím chce vlastně někdo říci? -Výbor hnutí ANO ale následně odmítl případnou spolupráci s SPD a vyjednávací tým vyzval, aby se vrátil k rozhovorům s ČSSD. Strana si na začátku týdne vyslechla novou nabídku. Podle médií v ní bylo 5 ministerských křesel a hlavně dohoda nad šéfem resortu vnitra. Mělo by jít o nestranického experta. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek to ale odmítl. -Je to hezká spekulace, ale není to pravda. -Není to pravda? -Ne, není to pravda. -Podrobnosti neznají ani sami poslanci. Ti z řad sociální demokracie by se je měli dozvědět večer. A zatímco někteří nechtějí předjímat, jiní už přemýšlí nad odmítnutím spolupráce, a to poté, co včera byl do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS byl zvolen poslanec hnutí ANO. Podle opozice mu pomohly hlasy KSČM a SPD. -My jsme svoje stanovisko řekli jasně. A pokud by se mělo něco změnit, což my nedokážeme teď říci s jistotou, tak to je věc, která nás teprve čeká. -Já bych jako člen ČSSD nejraději vyzval vedení strany, aby ukončilo jednání s ANO, protože tady máme jasně fungující koalici, která funguje, která to, co chce, si prohlasuje. A mám pocit, že po dnešku se opět ukázalo, že ČSSD by v nějaké koalici byla jenom do počtu. -Poslední slovo bude mít předsednictvo ČSSD. To se má sejít v pátek a definitivně rozhodne, jestli se jednání obnoví či nikoliv. Na stanovisko v neposlední řadě čeká taky KSČM, která zvažuje podporu koaličního kabinetu. Komunisté mají detaily řešit v sobotu na svém sjezdu. -Máme tady indicie, že tentokrát ta jednání už vypadají skutečně vážně, protože obě dvě strany, jak hnutí ANO, tak ČSSD, k dosavadním vyjednáváním mlčí. Oni si vůbec přes média nevzkazují, jaká ministerstva by která strana chtěla. ČSSD vůbec nekomentovala tu nabídku, takže to vypadá, že v pátek obě strany patrně přijdou s nějakým návrhem kompromisu, o kterém budou následně jednat. Ta jednání ještě mohou trvat poměrně dlouho. Tato koalice neformální už dávno vznikla. Tato neformální legislativní koalice může vždycky přehlasovat ČSSD. To je obrovské riziko a ČSSD si to bude muset ve vyjednáváních pojistit, aby k tomu docházelo co nejméně. Podle japonského premiéra Šinzóa Abeho nelze ustoupit severokorejskému režimu, dokud Pchjongjang nezničí své jaderné zbraně. Uvedl to po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu by se měl s vůdcem KLDR Kim Čong-unem setkat v příštích týdnech. Hlavním bodem summitu budou právě plány na odzbrojení poloostrova. -Jak víte, setkám se v příštích týdnech s Kim Čong-unem, abychom posoudili denuklearizaci Korejského poloostrova. Doufám, že tato schůzka skončí velkým úspěchem. S netrpělivostí na ni čekám. Bude to grandiózní událost pro Severní Koreu a grandiózní událost pro svět. Uděláme vše možné, aby to byl úspěch celého světa, a nejen USA či Jižní Koreje, Severní Koreje či Japonska. -Půjde o první americko-severokorejský summit od korejské války v 50. letech. Trump ale pohrozil, že ze schůzky odejde, pokud nepovede k nějakým výsledkům. Bude taky pokračovat kampaň mimořádného tlaku na Severní Koreu, dokud se země jaderných zbraní nezbaví. -Souhlasím s prezidentem Trumpem. V rámci dohody z roku 1994 a následně pak při rozhovorech v roce 2006 se KLDR zavázala k ukončení svého jaderného programu. Tyto sliby ale byly porušeny. A úsilí mezinárodního společenství o zapojení se do dialogu bylo využito pouze k získání času na vývoj zbraní a střel. Dolní komora parlamentu projednává návrh komunistů, který by umožnil českým firmám poskytovat dodávky do íránské jaderné elektrárny Búšehr. To dosud zakazuje 18 let starý zákon. Podle KSČM to ale poškozuje české zahraniční vztahy a export. Poslanci mají na programu taky vládní novelu o navyšování penzí. Pro podrobnosti míříme do sněmovny za Petrou Tuháčkovou. O kolik si mají senioři polepšit? -Podle důchodové reformy by pevná část důchodu měla odpovídat 10 % průměrné mzdy místo 9 %. To oslabí zásluhovost. Polovině seniorů a seniorek by se zvyšování důchodů mělo zpomalit. Příští rok chce vláda přidat 320 Kč navíc. Premiér v demisi před časem řekl, že příští rok by se důchody měly zvednout v průměru o 918 Kč. Důchody se vždy zvyšují o polovinu růstu reálných mezd a cen. Tyto údaje budou známé zřejmě v červenci. Opoziční strany souhlasí se zvýšením důchodů. Ne všechny ale návrh podpoří, protože omezí zásluhovost. Nyní se jedná také o financování dodávek pro elektrárnu v Búšehru. Pravicová opozice varuje před zrušením zákazu dodávek. Teď zde byla opět snaha jednání přerušit do návratu A. Babiše. Rusko přišlo s vlastní teorií, jaký jed byl použit při útoku na agenta Skripala a jeho dceru. Z účasti nepřímo viní Spojené státy a Británii. Organizace pro zákaz chemických zbraní ale následně vydala prohlášení, že informace zveřejněné ruským ministrem zahraničí Lavrovem nejsou pravdivé. Velká Británie i Spojené státy následně obvinily Moskvu z narušování nezávislého vyšetřování. Hádky kvůli otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery pokračují. Téma znovu rezonovalo sídlem OSN i v nizozemském Haagu. A Británie opět odmítla žádost Ruska, aby se mohlo podílet na vyšetřování případu. -Rusko nás neustále žádá, aby se mohlo zapojit do britského nezávislého vyšetřování celého případu. Je přitom jasné, že jsou ve věci podezřelí a jejich chování snižuje jejich důvěryhodnost. Jak jsem řekla, je to, jako by chtěl hasič hasit požár, který sám založil. -S ostrým prohlášením přišla Británie jen krátce poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní odmítla tvrzení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že při útoku v jihoanglickém Salisbury byla použita toxická psychoaktivní látka označovaná jako BZ. -Laboratoř ve Švýcarsku potvrdila, že při útoku na Skripala byla použita látka BZ. Ta byla vynalezena ve Spojených státech v roce 1955 a používala ji jak americká, tak britská armáda. Takže se ptáme Organizace pro zákaz chemických zbraní, ve kterou máme plnou důvěru, jestli to je pravda nebo ne. -Generální ředitel Organizace pro zákaz chemických zbraní bezvýhradně potvrdil, že látka BZ se nevyskytuje v žádném ze vzorků odebraných organizací v Salisbury. Domnívám se, že Rusko toto velmi dobře ví, takže bych ráda znala motivy, které vedou pana Lavrova k této mystifikaci. -Švýcarská zástupkyně při organizaci navíc upozorňuje na to, že informace, které měl Lavrov k dispozici, byly tajné a určené pouze haagské centrále. Podporu Britům vyjádřily i Spojené státy. -Nebudu tady rozvádět jasné a evidentní důkazy. Můžu říci pouze toto: Organizace pro zákaz chemických zbraní vydala nezávislou zprávu, která potvrzuje závěry britského vyšetřování. -Skripalova dcera Julia byla propuštěna z nemocnice minulý týden a úřady ji odvezly na bezpečné místo. Skripalová odmítla jakýkoliv kontakt s ruskými diplomaty. Podle Moskvy ale nejednala dobrovolně. -Ve skutečnosti ji tam britské úřady drží jako rukojmí. Myslíme si, že ji tam drží násilím. -Skripalová dále uvedla, že stále trpí účinky nervové látky, kterou proti ní a jejimu otci na začátku března použili. Sergej Skripal stále zůstává v nemocnici. Podle posledních zpráv se ale jeho stav zlepšuje a na léčbu reaguje dobře. Šéf senátu Milan Štěch se před několika minutami sešel s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ten plánuje podle Hospodářských novin několik personálních změn. A k tomu bude potřebovat i souhlas Senátu. A schůzku sleduje kolega Michal Cagala. Jsou tyto personální změny jedním z důvodů, proč se oba muži sešli? -Ano, velmi pravděpodobně o tomto tématu oba muži spolu hovoří. Dle Hospodářských novin předseda Ústavního soudu Rychetský plánuje výměnu J. Baxy, předsedy soudu, za současného ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka. Údajně kvůli tomu se Rychetský nějakou dobu neúspěšně snaží získat schůzku s prezidentem Zemanem. Na oficiální potvrzení zatím čekáme. Rychetskému se nelíbí vzrůstající počet podání senátorů k Ústavnímu soudu, jako bylo to včerejší, kdy soud posuzoval návrhy na změnu protikuřáckého zákona. M. Štěch by nerad viděl Ústavní soud jako 3. komoru parlamentu. Podrobnější informace se dozvíme v půl dvanácté. Kubánský parlament volí novou hlavu státu. Prezidenta Raúla Castra, který ve funkci končí, s největší pravděpodobností nahradí dosavadní viceprezident Miguel Díaz-Canel. Navrhli ho poslanci a jeho zvolení se pokládá za formalitu. To, že by politika karibského ostrova pod jeho vedením zásadně změnila kurz, nečeká ani opozice, ani zahraniční pozorovatelé. -Zatím funguje takříkajíc kubánská ústava, která stanoví, že rozhodujícím elementem v kubánském státu je komunistická strana. To znamená, že Miguel Díaz-Canel, který se nepochybně stane prezidentem, nicméně je to muž číslo dvě v kubánském státě. To znamená po prvním tajemníkovi komunistické strany, což je Raúl Castro. Zatímco prezident podle kubánské ústavy a kubánských zákonů se může stát prezidentem pouze dvakrát za sebou. To je věc, o které bylo rozhodnuto relativně nedávno. Prvním tajemníkem může být kdokoliv jakkoliv dlouhou dobu. Pokud si Raúl Castro usmyslí a jeho politická elita mu to schválí, tak může i po roce 2021, kdy budou další volby, pokračovat. Po téměř 50 letech budou z baziliky svatého Petra v Římě vyzdviženy ostatky kardinála Josefa Berana. Po ceremoniích v papežské koleji je zítra vládní speciál převeze do Česka. Do Vatikánu odletí delegace vedená ministrem kultury v demisi Iljou Šmídem. Víc než půl století uběhlo od doby, kdy Josef Beran opustil svou vlast. V roce 1965 odletěl po šestnáctileté internaci do Vatikánu kvůli jmenování kardinálem. Vrátit se zpět už mu ale komunistický režim neumožnil. -Kardinál Beran byl vypovězen z Československé socialistické republiky v roce 1965 s doložkou, že se nikdy nevrátí dům. -4 roky žil Beran jako vyhnanec v Římě. Teď se do vlasti vrátí jako občan českého státu. Pro jeho ostatky přijedou do Vatikánu zástupci státu i církve. Krypta, ve které dosud spočívaly, bude posléze zrušena a náhrobní deska bude převezena do jeho rodiště v Plzni. -V 17 hodin budou vyzvednuty přímo z podzemí baziliky svatého Petra ostatky kardinála Berana a přímo tam proběhne rozloučení kardinála Berana s Vatikánem. -Ostatky pana kardinála Berana budou uloženy v nové rakvi. Rakev bude dubová, zcela prostá a jednoduchá, podobná té, ve které byl pohřben papež Jan Pavel II. -V okamžiku, kdy se letadlo s rakví dotkne české země, se po celé republice rozezní kostelní zvony. V pátek přesně v 18 hodin se kardinálu Beranovi splní jeho poslední vůle a vrátí se do vlasti. -Zazní ona píseň Čechy krásné, Čechy mé, o které jsme zjistili z literatury, že ji hráli panu kardinálu Beranovi, když se vrátil z koncentračního tábora, a slavnostně se vrátil do svého semináře v Dejvicích. -Beranovy ostatky budou převezeny symbolicky do strahovské baziliky, kde se tehdy ještě jako pražský arcibiskup postavil komunistické zvůli a kde taky pronesl své poslední svobodné kázání. V roce 1949 si tam něj počkaly bezpečnostní složky. -Rakev pak bude slavnostně přenesena do katedrály sv. Víta na Pražském hradě, kde bude po tři dny vystavena. Beranovy ostatky budou uloženy po večerní bohoslužbě 23. dubna, tedy ve svátek mučedníka svatého Vojtěcha. -A tak vidím právě v tomto návratu kardinála Berana a svatého Vojtěcha jako určitý symbol a výzvu nejenom do církevních řad, ale do řad celé společnosti, především oslovit ty, kteří vědí, co znamená svoboda a co znamená demokracie. Jak upozornil ve vysílání České televize dramaturg Martin Horálek, kardinál Beran chtěl být pohřbený na českém území, dokonce to zanesl do své poslední vůle. -Nedávno jsem slyšel historičku Stanislavu Vodičkovou z ÚSTR, která je zřejmě naším největším odborníkem na život kardinála Berana, která vyprávěla o takové ilustrativní historice, že když kardinál Beran přišel do Říma, byl jmenován kardinálem, tak mu nabízeli velmi exkluzivní ubytování v samém centru Vatikánu poblíž Svatého otce. Jeho jediné přání bylo být ubytován v Nepomučenu. On říkal, že byl tak dlouho oddělen od svých kněží, od Čechů, že chtěl žít u prostřed Čechů, uprostřed kněží. Vrátil se do Nepomučena do české papežské koleje, kde také později zemřel. To jenom ilustruje tu touhu být skutečně v Česku. On byl bytostným Čechem. Policie ukončila vyšetřování hospodaření zlínské krajské nemocnice. Státní zástupkyně teď podala obžalobu na bývalou předsedkyni představenstva Danu Barnášovou. Důvodem je zakázka na magnetickou rezonanci. Policie ve zlínské nemocnici zasahovala v roce 2016. -Státní zástupkyně pouze potvrdila, že podala na okresní soud obžalobu pro zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Mnohem konkrétnější je ve své dnešní zprávě Nadační fond proti korupci. Právě ten už před 4 lety podal trestní oznámení o vysoce podezřelých zakázkách a zkreslování účetnictví v největší nemocnici Zlínského kraje. Baťova nemocnice v té době patřila k nejzadluženějším v zemi. Její závazky dosahovaly 1 mld. Kč. Aktuální obžaloba se týká zakázky na modernizaci magnetické rezonance za víc než 22 mil. Kč. Šéfka představenstva nemocnice se údajně domlouvala se zaměstnancem specializované firmy na zadávacích podmínkách a na ceně ještě před zadáním zakázky. Podle obžaloby přitom zakázka neměla vůbec proběhnout, protože s touto společností měla nemocnice dohodnutý servis přístroje. Nadační fond proti korupci hovoří o tom, že pochybení a porušení zákona zjistil v krajské nemocnici Tomáše Bati v minulosti víc, např. zkreslování účetnictví. To už je ale promlčené. Dobré dopoledne se sportem. Basketbalisté Fenerbahce Istanbul vstoupili vítězně do čtvrtfinále Evropské ligy. Výraznou měrou přispěl k vítězství 82:73 nad Vitorií Jan Veselý. Už v první čtvrtině vedlo Fenerbahce o deset a Jan Veselý dal ve druhé desetiminutovce po návratu na hřiště dva koše za sebou a přispěl k navýšení náskoku na 17 bodů. Celkem český pivot nasbíral 13 bodů, 8 doskoků a 2 asistence. Víc dal jen jeho spoluhráč Brad Wanamaker a za soupeře Gruzínec Tornike Šengelija. Oba zaznamenali 16 bodů. Fenerbahce porazilo Vitorii 82:73 a pohlídalo si první výhru v sérii hrané na 3 vítězství. Tomáš Hertl vstřelil vítězný gól San José v utkání s Aneheimem. Žraloci vyhráli 2:1, sérii ovládli 4:0 na zápasy a postoupili do druhého kola play-off NHL. V něm narazí na nováčka z Vegas. San José vedlo od 6. minuty, kdy dal svůj třetí gól v play-off Marcus Sorensen. Anaheim se na vyrovnání hodně nadřel. Domácí držel výborný brankář Martin Jones, který si připsal 30 úspěšných zákroků. Poprvé ho Kačeři překonali pár sekund po konci druhé třetiny a gól neplatil. Podruhé zas branka padla z ofsajdu a po přezkoumání celé situace opět nebyla uznána. Aktivní Kačeři se dočkali až na začátku třetí části. Na 1:1 srovnal Andrew Kogliano. Potom přišla chvíle Tomáše Hertla. V 50. minutě tečoval střelu od modré čáry, připsal si třetí bod v sérii a San José vyhrálo 2:1. V dresu poražených skončila sezona Ondřeji Kašemu. Sharks zvítězili hladce 4:0 na zápasy a jejich dalším protivníkem bude nováček Vegas. Dominik Simon, který se asistencí podílel na vítězství Pittsburghu 5:0 nad Philadelphií, nastupoval ve své premiéře v play-off NHL po boku Sidneyho Crosbyho. Byl tak u zápisu hvězdy týmu do klubové historie. Pittsburgh vyhnal po třetím gólu z branky Briana Elliotta a nahradil ho český gólman Michal Neuvirth, který brzy inkasoval. Velký podíl na tom měl při své premiéře v play-off NHL Dominik Simon, který nahodil puk na zadní mantinel, kde ho získal Sidney Crosby a zvýšil na 4:0. Lídr Penguins touhle akcí přeskočil v čele klubového bodování play-off Maria Lemieuxe. Kanadský útočník má na kontě 173 bodů a zároveň vede i produktivitu letošní vyřazovací části s 5 góly a 4 asistencemi. Pittsburgh porazil Philadelphii 5:0 a v sérii vede 3:1 na zápasy. Hokejisté mistrovské Komety Brno otočili ve finále Tipsport extraligy stav na 2:1 na zápasy. Ve třetím vzájemném duelu využili domácího prostředí a Třinec zdolali 3:2. Dvacetiletý útočník Komety Luboš Horký zvýšil svou první trefou v play-off v kariéře náskok Brna ve třetím finále na 2:0. Oceláři se ale ještě ve druhé třetině srovnali. Po chybné rozehrávce brankáře Čiliaka už o 15 vteřin později snadno snížil Ondřej Kovařčík a pak v přesilovce srovnal nejproduktivnější hráč play-off David Cienciala svým 16. bodem na 2:2. Utkání převrátil zpět na stranu Brna Tomáš Vincour. Nejprve ho v přesilovce 5 na 3 vychytal Hrubec. Ve 47. minutě už ale střílel do odkryté brány. Kometa vyhrála 3:2 a v sérii na 4 vítězná utkání vede 2:1. -Kometa dala o jeden gól víc než my. Ne že by si to dneska zasloužila vyhrát, ale ten zápas vyhráli. -Tam byly některé pasáže, kdy Třinec nás přečísloval. Musíme se na to podívat, rozebrat a zlepšit se. Volejbalisté Karlovarska vstoupili vítězně do finálové série Uniqa extraligy. Na kladenské palubovce vyhráli 3:2 na sety. Západočeši šli dvakrát do vedení, ale domácí dokázali pokaždé srovnat a vynutili si tie-break. V něm si hosté vypracovali náskok, který si už nenechali vzít. Utkání zakončila nepřesná Bouzova smeč. Karlovarsko 5. sadu vyhrálo 15:10 a ujalo se vedení v sérii. -Samozřejmě jsme za to strašně rádi, i když osobně si myslím, že už jsme hráli lepší sport občas. Ale nevyhrává se tady na Kladně a jsme rádi, že nám se to povedlo. Srbský tenista Djokovič vyhrál na antukovém turnaji v Monte Carlu i 2. zápas po ukončení spolupráce s trenéry Agassim a Štěpánkem. Utkáním s Chorvatem Čoričem se ale protrápil. Djokovič vedl s Čoričem v 1. setu už 4:1. Ale získal ho nakonec v tie-breaku. Skryté titulky: Věra Kotlínová


V programu KSČM chyba není

20.4.2018 - Haló noviny (Z domova)

Rozhovor Haló novin s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem

* Sobotní X. sjezd strany by měl analyzovat výsledek říjnových voleb do Sněmovny, v nichž KSČM historicky neuspěla. Měl by být volební, do vedení strany kandiduje nebývalý počet lidí.


Ústřední výbor KSČM svolal X. sjezd, protože bylo nutné reagovat na výsledek voleb krajských v roce 2016, a voleb parlamentních loni na podzim. Oba výsledky pro nás byly velmi neuspokojivé. Museli jsme se zamýšlet nad příčinou, udělala se analýza po krajských volbách – z ní vyplývají nějaké kroky. Část jsme udělali, ale stejně to nevedlo k výsledku v říjnových volbách do Sněmovny. Když jsme si položili otázku, zda je to v programu, museli jsme si odpovědět, že nikoli.

* Co vás k tak jasné odpovědi vedlo?


Okamžitě, jak jsme náš program vyhlásili, ukradl ho někdo jiný. Jednou ANO 2011, podruhé sociální demokracie, jindy zase Okamurova SPD. Prostě jakmile jsme přišli s nějakým programovým bodem a vycházel z politického programu IX. sjezdu KSČM a z našich dlouhodobých programů, někdo nám ho sebral. Takže odpověď je jednoduchá: Ano, o dlouhodobém programu se bavme, máme tu politický program kladenského sjezdu a je v něm potřebná aktualizace. To byla jedna odpověď.
Druhá otázka zněla: Když chyba není v programu, bude to v lidech. Proto je X. sjezd, který se uskuteční v sobotu 21. dubna v Nymburce, personální.

* Kde se tedy stala chyba?


Když jsme po VIII. sjezdu v roce 2012 z Liberce odcházeli, zvolené vedení strany bylo kompaktnější a v každém případě působilo do společnosti jako velmi jednotné a pevné vedení, které ví, co chce. To se nám po IX. sjezdu v Praze nepodařilo. Když potom porovnám výsledky krajských voleb po VIII. sjezdu v roce 2012, kde jsme měli absolutně největší počet krajských zastupitelů, a mimořádné sněmovní volby v roce 2013, kdy jsme měli druhý nejlepší výsledek v parlamentních volbách, tak si musíme říci, že působení strany navenek, jednotnost přístupu k věcem, k tomu přispěly. Proto je X. sjezd volební.

* Nemělo vedení strany reagovat bezprostředně a položit funkce okamžitě po krachu v parlamentních volbách 2017 a dát šanci jiným? Nebude reakce po půl roce přece jen trochu opožděná?


Výkonný výbor o tom uvažoval jak po krajských, tak později i po parlamentních volbách, ale zejména po volbách do Sněmovny dospěl k závěru, že jediné, co nemůžeme připustit, je chaos. Řekli jsme si, že úkolem vedení je zorganizovat řádný sjezd, na němž dojde k volbě funkcionářů, kteří dál povedou stranu. A tento sjezd musí rozhodnout najednou, nemůžeme připouštět obdobné tahanice, jakých jsme byli například svědky u sociální demokracie. Mám tím na mysli, že se sjezd přeruší a pokračuje se v něm po měsíci, a nevíme, jak to skončí. To nedělá politické straně dobrou vizitku.

* Kandidátů na předsedu a místopředsedy je neobvykle mnoho. To přece také o něčem svědčí, ne?


Já jsem za tolik kandidátů rád, pomluvy, které jdou o straně, jak jsme stranou starých lidí a že nemáme perspektivu, se ukazují jako liché, protože kandidátů na předsedu i na místopředsedy ÚV KSČM, tak na předsedy rozhodčí a revizní komise je dostatek. Dokonce jich podle mě je víc, než jsme očekávali, z členské základny. To je dobře. Osobně, do vizitky – kandidátů je hodně a jejich představování by zabralo příliš času – kterou každý z kandidátů pro delegáty připraví, píšu, že musíme do vedení strany nabrat kategorii lidí jak od 25 do 35 let, tak od 35 do 50 let, a stejně tak nad 50 let. Tvrdím, že musíme do vedení dostat všechny věkové kategorie a uvažuji o tom, že i počet místopředsedů, pokud nebudou placeni ze stranických peněz, se může oproti současnosti zvýšit.

* Takže by ve vedení mohlo být víc poslanců?


Nejen poslanců, ale i zastupitelů, radních apod., kteří jsou placeni za veřejnou funkci a budou vykonávat pro stranu práci zdarma, jako jsme to dělali v minulosti, a dnes to tak dělá Jiří Dolejš nebo já. Může to takhle být.

* Kdybyste měl shrnout hlavní cíl blížícího se sjezdu KSČM, na co byste kladl důraz především?


Hlavní cíl sjezdu je dát silný mandát nově zvolenému vedení, které by mělo působit stejně jako po roce 2012 jednotně a mělo by problémy, které jsou, vyřešit tak, abychom XI. sjezd mohli konat nikoliv za čtyři, ale už za dva roky, abychom aktualizaci dlouhodobého programu KSČM zvládli co nejrychleji. To znamená, že by X. sjezd byl personálním mezikrokem, který by reagoval na výsledek voleb, a plánovaný sjezd v roce 2020 by se mohl věnovat právě programu.
Dál předkládám, že se i Ústřední výbor KSČM vrátí k rovnosti členů, protože členská základna je nyní velmi nerovnoměrně rozložená. Některé okresy mají do 100 členů a jiné nad tisíc. A není možné, aby tisíc členů zastupoval jeden člověk za okres, stejně jako členskou základnu, která je desetkrát menší. Rovnost členů není zajištěna a popírali bychom tím dál stanovy strany, což si nepřeju.

* Nymburský sjezd se určitě bude zabývat i letošními podzimními senátními, ale hlavně komunálními volbami. Je to tak?


To bezesporu.

* A co musíte udělat, aby v nich KSČM nedopadla jako ve volbách 2016 a 2017, jak jste o tom hovořil?


To nejpodstatnější v komunálních volbách je více než na vedení strany na okresních výborech, které se musí aktivizovat, protože počet zastupitelů vždy vychází z počtu kandidátů. Pokud nebudeme zvyšovat počet kandidátů, počet míst, kde kandidujeme, nemůžeme dosáhnout většího počtu zastupitelů. To je logické. A teď vůbec nezpochybňuji, že kdokoli z vedení strany by mohl pomoci při tvorbě kandidátních listin. Já se na tom budu podílet v Českých Budějovicích, můžu se na tom podílet v Ledenicích, v Trhových Svinech nebo v jiných obcích Jihočeského kraje, kde to dobře znám. Na krajské konferenci v Liberci jsem nabízel své příbuzné, kteří jsou z Krkonoš a mají důvěru v dané obci. Že by bylo dobré, kdyby je naše okresní organizace oslovila. Ale to je jednotlivost, ve více než šesti tisících obcích se tím skutečně musí zabývat základní organizace a okresní výbory.

* Má strana s naplněním kandidátek problémy, nebo je dost lidí ochotných pracovat i jejím jménem v obcích?


Samozřejmě, že problémy jsou. V řadě míst se nevedla kádrová, personální práce tak, abychom měli výhled na nové kandidáty do voleb. A to, co jsme v roce 2010 usnesli po komunálních volbách, abychom hledali v občanském sektoru, ne všichni udělali. Ten úkol je před námi, je znovu zadán a vím, že některé okresy na tom velmi poctivě pracují, nejsem však přesvědčen, že všechny.

* Na mnoha místech vidíme ohromné nasazení stále stejných funkcionářů, ve volbách se velmi často opakují tatáž jména. Nejsou už ti aktivní členové KSČM unaveni? Nepramení neúspěchy KSČM i z toho?


Je to stoprocentně také jedna z příčin. Tam, kde nehledáme jiné, nové lidi, a pořád jen vybíráme z úzkého okruhu - zlobil jsem se na výběr kandidátů pro letošní volby do Senátu. Už dvakrát jsme to probírali na Výkonném výboru ÚV KSČM a ústřední výbor momentálně schválil jen 22 kandidátů. Pět obvodů je otevřených. Ne že by tam nebyly návrhy, jsou, ale neodpovídají požadavku, který máme na to, abychom mohli v konkrétním senátním obvodě uspět. Neměl jsem v úmyslu nějak zdržovat a překážet tomu, co udělaly okresy a kraje, co udělal tým volebního štábu, ale spokojenost moje ani výkonného výboru nebyla. Uzavření se do sebe by bylo špatné a je potřeba, abychom ve výběru kandidátů přece jen uměli ve svém okolí lépe hledat.

* Není možné v některých obvodech spojit síly s někým názorově blízkým?


Asi je známo, že jednáme s bývalým prezidentským kandidátem Petrem Hannigem. V oněch pěti ještě otevřených obvodech se objevují i další jména. Jde tam o to, najít člověka, který by byl nejen důstojným partnerem protikandidátů ostatních stran, ale zejména byl přijímán širokým okruhem voličů.

* Navzdory volebnímu neúspěchu hraje KSČM ve vyjednávání o vládě významnou roli. Ale už se to táhne. Andrej Babiš nejdříve jedná s SPD a KSČM, poté se zdá, že dá přednost ČSSD a KSČM, poté jednání s ČSSD zkrachují. A on vidí poslední možnost už jen v dohodě s SPD a KSČM, ale den poté už jeho slova neplatí a vrací se k jednání s ČSSD. Kdo ve vyjednávání nejvíc selhal?


Pokud jde o krach vyjednávání mezi ANO, KSČM a ČSSD, selhala sociální demokracie, která měla neúměrné požadavky, vzhledem ke svému volebnímu výsledku. Selhalo rovněž ANO, protože nebylo ochotno jednat ve třech. A myslelo, že když bude oddělené vyjednávání, získá víc pro sebe. My, kteří jsme nejednali o personáliích, ale o programu, jsme dosáhli velké míry programového kompromisu. Takže vinu vidím v těchto dvou subjektech. ANO si navíc při vyjednávání pořád neuvědomuje, že s partnerem se jedná jinak. Mohl bych připomenout projednávání předloh KSČM ve Sněmovně, kdy některé návrhy KSČM na rozdíl od jiných návrhů ANO nepodpořilo. Chce-li něčeho dosáhnout a nemá 101 hlasů, musí dát také na názor partnera, se kterým jedná. To, co platilo dřív pro ČSSD, platí nyní i pro ANO. Pokud občan chce, aby politická strana, která vyhrála volby, plnila svůj program pro občany, musí volit KSČM!

* A teď už ANO opět vyjednává s ČSSD...


Musíme chtít záruku, že vláda bude plnit schválený program, což bez kvalifikovaných ministrů sotva půjde. Obnovení rozhovorů ANO a ČSSD považuji za pozitivní krok, můžeme se tak vrátit k vyjednávání se sociální demokracií. Jednání s SPD je pro naši stranu mnohem složitější. Programová blízkost ČSSD a KSČM nám zajišťuje lepší pozici v jednání s ANO. Chci využít programový kompromis dohodnutý při minulém neúspěšném pokusu o sestavování vlády. Ten je pro nás základem, který chceme držet.
Ještě jedno musím říct - kdyby se KSČM jako třetí strana zúčastnila už prvních jednání společně s ČSSD, tak ta jednání nemusela před dvěma týdny zkrachovat. Sociální demokracie měla možná až příliš velké požadavky. Pět ministerstev? Opakuji - za rozpad vznikající vládní dohody hnutí ANO a ČSSD před dvěma týdny mohou obě strany! Oba subjekty především zapomněly na nás, na KSČM, která programově vyjednávala a měla být také přítomna při vyjednáváních, pokud by měla vládu podporovat. Požadavek třístranných jednání jsem opakovaně připomínal, ale marně. Obě strany si začaly navzájem poměřovat síly a začaly se předhánět zcela nesmyslně v tom, kdo bude tvrdším vyjednavačem a uzme více »atraktivnějších« ministerstev. Jsem přesvědčen o tom, že některá ministerstva by mohli obsadit odborníci.

* Zástupci politických stran opakovaně navštěvují prezidenta republiky. Není z toho, že stále není nic hotovo, Miloš Zeman už unavený?


Pan prezident odmítl být moderátorem jednání o nové vládě, přestože ho o to část ČSSD požádala, když první vyjednávání sociální demokracie a ANO zkrachovala. Odmítl to proto, že považoval rozhodnutí ČSSD skončit s vyjednáváním za zbabělá a neodpovědná vůči státu. A druhý moment je ten, že si nepřeje být zatahován do vyjednávání, protože on v tento moment, kdy má jmenovat předsedu vlády přece jasně řekl, co udělá a nyní je to na vyjednavačích. Proč by měl nahrazovat jejich práci? To se vždycky vymstí, protože při následujícím kroku druhého a třetího pokusu musí mít jasno, jak ti lidé jsou schopni dostát svým funkcím. To není o nějakém strachu z toho, jak se na to kdo bude dívat. Není to ani o ambicích, a dokonce ani o tom, zda někdo přeceňuje nebo podceňuje své síly. Je to o schopnosti naplnit mandát, který konkrétní člověk dostane. Ať je to Andrej Babiš, ať jsou to předsedové politických stran, kteří vyjednávají. My jsme připraveni dál vyjednávat a z dosaženého programového kompromisu rozhodně neustoupíme.

* A pokud jde o rozpory v zahraniční politice?


Zde se nemůžeme úplně opřít o názor prezidenta republiky, který podporuje zahraniční mise. Ale na druhou stranu uznal náš názor, že když už mise, je zbytečné vydávat prostředky za vojáky v Pobaltí. Souhlasí s tím, že by ČR měla být na misi jen tam, kde je souhlas Rady bezpečnosti.

* A pokud jde o referendum? Podle KSČM by měly být jeho předmětem i mezinárodní smlouvy. Tam se přece s ANO a s ČSSD rovněž neshodnete.


Ustoupit nechceme, ale uvědomujeme si, že jsme 25 let čekali na to, že se referendum znovu stane součástí českého právního řádu a že i referendum můžeme udělat v postupných krocích.
Může být rozdíl mezi referendem, které se vyhlásí obyčejným zákonem a referendem, které se vyhlašuje ústavním zákonem. Jediné referendum, které se v ČR konalo, bylo vyhlášeno ústavním zákonem o tom, zda přistoupíme nebo nepřistoupíme do Evropské unie. Rozdíl mezi ústavním referendem, které může schválit kterákoli sněmovna 120 hlasy a Senát třípětinovou většinou přítomných, pokud se na tom shodnou, a referendem vyhlašovaným obyčejným zákonem, je samozřejmě patrný. Vzhledem k tomu, že KSČM předkládá návrh zákona o referendu už poosmé, dovedu si představit několik variant, možná že tak velkou představivost má málokdo.

* Mohla by nová vláda vzniknout ještě v jarním termínu – začátkem června?


To záleží na hnutí ANO. My připraveni jsme, ale nejsme ochotni jít za programový kompromis, který už jednou byl dojednán, a ANO také nemůže mít stále otevřené dveře k ODS. Jestliže ANO říkalo, že chce potrestat zločiny privatizace a schválilo nám konkrétní bod programu na schůzi Sněmovny, a najednou by se obrátilo na ODS, kterou za tyto zločiny kritizuje, nechť se s nimi spojí. Ale v ten moment by zradilo všechny voliče, kteří ANO kvůli tomu dávali hlasy. KSČM je na opoziční roli připravena asi lépe než ostatní politické subjekty.
Na druhé straně jsme však mezi roky 2012 až 2016 ukázali, že jsme schopni být i součástí exekutivy, nebo exekutivu podporovat. Tu roli také zvládáme. Jsme v nové situaci, ale není to nic neobvyklého. Byly tu politické strany, které měly šest, čtrnáct mandátů a měly velmi výraznou roli ve vládě. My dokonce ani s 15 mandáty do vlády nevstupujeme, chceme jen, aby začala plnit to, co občanům slíbila.

* Několikrát KSČM už sdělila, že někteří současní ministři jí vadí...


Samozřejmě, že vadí, protože jde o lidi, kteří se například postavili proti našim návrhům zákonů. Nebo jakoby odstupují z politických důvodů kvůli vyjednávání s SPD. Vrabci na střeše si však cvrlikají o tom, co všechno nezvládl ministr dopravy, tak ať ze sebe nedělá politickou chudinku a uzná, že toho opravdu mnoho neudělal. Ne že by to bylo horší než za Šimonovského, jeho excesy nepřekoná. Nebo ministr Pelikán a jeho rozhodnutí, které je v rozporu se zákonem a bude předmětem interpelací? To je totéž. Chápu, že ho ti, kdo nemají rádi KSČM, budou nyní bránit a říkat, jak je morální. Ale já za morální nepovažuji to, že ministr postupuje v rozporu se zákonem, zejména když je to ministr spravedlnosti. Zajímat nás samozřejmě budou jména i ostatních ministrů. Musíme chtít záruku, že vláda bude plnit schválený program, což bez kvalifikovaných ministrů sotva půjde.

* A forma vaší tolerance?


Forma je jasná. Znamená pozitivní krok, tzn. zajistit vznik vlády a pak její toleranci. Tedy že nebudeme vyvolávat hlasování o nedůvěře a přitom si zachováme možnost nedůvěru vyslovit, pokud by k tomu byly důvody.

* Natolik věříte Andreji Babišovi, který podle mě má občas s dodržením slova problém, a hlavně dokáže měnit názor snad i z hodiny na hodinu?


Když nedodrží sliby vůči nám, my pak nebudeme vázáni tím, co jsme řekli v době vyjednávání.

Pomluvy, jak jsme stranou starých lidí a nemáme perspektivu, se ukazují jako liché, protože kandidátů na předsedu i na místopředsedy ÚV KSČM je dostatek.

Tvrdím, že musíme do vedení dostat všechny věkové kategorie, a uvažuji o tom, že i počet místopředsedů, pokud nebudou placeni ze stranických peněz, se může zvýšit.

Pokud nebudeme zvyšovat počet kandidátů, počet míst, kde kandidujeme, nemůžeme dosáhnout většího počtu zastupitelů. To je logické.

Foto popis|

Marie KUDRNOVSKÁ

Měl by se zmírnit zákaz kouření v restauracích?

20.4.2018 - Hospodářské noviny (Pro/Proti)

Skupina senátorů tento týden neuspěla u Ústavního soudu se svým požadavkem na zrušení některých částí protikuřáckého zákona. Ve sněmovně se ho nyní pokoušejí změnit i poslanci.

Dlouhé roky byla Česká republika jedním z posledních dýmajících skanzenů na mapě Evropy, aby se posléze vychýlila do druhé krajnosti a udělala z kuřáků psance – jinak než ode zdi ke zdi to zřejmě neumíme. Náš současný zákon zakazující kouření prakticky všude patří k vůbec nejtvrdším v Evropské unii. Proto je rozumné, že se objevuje čím dál silnější tlak na jeho zmírnění.
Většina členských států unie nějakou možnost kuřáckých provozoven totiž povoluje. V některých případech dokonce plošně pro malé bary a jiné nálevny (Německo, Rakousko, Slovensko…) i s obsluhou, což je jistě sporné vzhledem k ochraně zdraví personálu.
Ale koho má ochránit zákaz uzavřených kuřáckých místností bez obsluhy? Každému, kdo takové místo někdy spatřil v zahraničí (třeba v Belgii, Finsku, Dánsku, ve Francii, v Itálii, Švédsku, Portugalsku…), je jasné, že nekuřák se zde nemůže ocitnout ani omylem. A přesně v tomto případě se chvályhodný boj proti škodlivému zlozvyku mění na prachobyčejnou šikanu.
Stát se rozhodl chránit kuřáky před nimi samotnými, ať chtějí nebo ne. Zároveň však nijak neomezuje alkohol, naopak jej daňově zvýhodňuje, a dokonce i sám vyrábí, přestože statisíce Čechů trpí alkoholismem a jejich závislost má prokazatelný dopad jak na okolí, tak i na státní kasu. Jinými slovy: „normální je nekouřit“, ale také zpíjet se do němoty a užívat si tradiční kuchyni, z níž teče cholesterol proudem. Z tohoto pohledu neexistuje žádná omluva pro vyčlenění kuřáků jako jediné skupiny, která si nesmí huntovat zdraví ani v izolovaném prostředí. Kouření ve skutečnosti doplatilo jen na to, že ve společnosti převážili militantní odpůrci tabáku, často bývalí kuřáci, kterým dnes namodralý dým smrdí a mnozí z nich by se rádi intoxikovali alkoholem nebo bůčkem ve zdravém ovzduší. Budiž jim to přáno. Pokud však ke svému štěstí potřebují vyhnat kuřáky nejen ze svého okolí, ale i z míst určených jen jim samotným, pletou si demokracii s tyranií většiny.
Stát není od toho, aby rozhodoval o zálibách a koníčcích svých občanů – bez ohledu na to, jak hloupé a sebezničující mohou být. Stát má nanejvýš zajistit, aby záliby jedněch nenarušovaly život ostatních.
Vyžeňme kouření z navýsost veřejných prostor, jako jsou parky nebo ulice, které mají patřit všem a dnes jsou paradoxně posledním místem, kde kouřit lze. Zvyšme kuřákům zdravotní pojistné, pokud ovšem totéž uděláme všem ostatním, kdo žijí nezdravě či rizikově – kromě již zmíněných milovníků lihovin a tuku sem patří pestré spektrum lidí od hluchnoucích rockerů až po profesionální sportovce či motorkáře. A patří sem v podstatě každý člověk, protože život je riziková záležitost, a dokud neškodíme nikomu jinému, rozhodujeme o únosné míře nebezpečí každý sám za sebe.
Ochraňme proto lidi, kteří chtějí pracovat nebo jíst v čistém prostředí, mají na to právo. Ale skoncujme s exemplárním honem na kuřáky, kteří své okolí ničím neobtěžují. Sociálního inženýrství a vytváření „lepšího člověka“ jsme si v minulosti užili dost.

Josef Bouška Autor je ředitel technologické firmy Blue M

Pro změnu zákona zakazujícího kouření v restauracích a dalších zařízeních není důvod. Tržby v pohostinství po zavedení zákazu kouření nejenže neklesly, ale naopak stouply ze 109 miliard korun v roce 2016 na 132 miliard korun v roce 2017, což dokazují data Českého statistického úřadu. Čistý vzduch oceňují i mnozí kuřáci. Pár kroků navíc z ohleduplnosti k ostatním pro ně zjevně nepředstavuje žádný zásadní problém. Do hospod chodit nepřestali.
Nenechme se zmást slovy jako „zmírnění“ či „úlevy“. Návrh na změnu protikuřáckého zákona, který ve sněmovně předložil poslanec Marek Benda (ODS), naopak přináší mnohem více regulace. Namísto jednoduchého a respektovaného pravidla o nekouření „uvnitř“, tedy třeba v restauracích a kulturních zařízeních, má existovat řada výjimek, podmínek a povinností. Jejich výsledek může být jediný: všudypřítomný kouř.
Kuřárny „bez obsluhy“, kterými by chtěli odpůrci zákona absolutní zákaz zmírnit, v praxi nemohou fungovat. I kdyby si hosté nosili do kuřáren jídlo a pití sami, zaměstnanci do nich stejně budou muset chodit například uklízet, zajišťovat údržbu nebo kontrolovat, zda v nich nejsou i mladší osmnácti let, jak to požaduje zákon. Navíc stavebně oddělené prostory pro kuřáky jsme v zákoně už měli. Vyzkoušeli jsme si, že zakouřeno bylo všude, i v prostorech určených pro nekuřáky.
Bendův návrh novely zákona je navíc nedomyšlený legislativní paskvil s absurdními dopady. Například absolutně zakazuje lidem mladším 18 let navštěvovat provozovny o velikosti do 80 m2, a to bez ohledu na to, jestli se v nich kouří, či ne. To znamená, že se svými ratolestmi nebudete moci zajít do menšího divadla či jiného zábavního podniku. Ba ani do dětské herny.
Kuřárny na druhou stranu budou muset splňovat řadu nových dispozičních, technických a provozních parametrů. Velkým investicím se proto nevyhnou ani provozovny, které před zavedením zákazu kouření stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření měly.
A to nejabsurdnější na konec: kouření v malých provozovnách už nebude přestupkem, takže domyšleno ad absurdum si v nich bude moci každý zapálit. Majiteli se to nemusí líbit, ale bude pro něj složitější tvrdohlavce přesvědčit, aby cigaretu típl.
Zákaz kouření chrání svobodu. Svoboda jedince kouřit končí tam, kde začíná svoboda jiného nebýt vystaven účinkům kouření. Zákaz kouření v restauracích kuřákům nebere možnost kouřit, zároveň jim ale dává příležitost překonat svou závislost a s kouřením přestat.
Svoboda se vždy pojí s odpovědností. Ani provozovatel si ve své restauraci nemůže dělat, co se mu zlíbí. Nesmí nechat růst plíseň po zdech, nesmí v kuchyni trpět potkany. Musí zajistit zdraví nezávadné prostředí. Tabákový kouř by neměl mít žádnou výjimku.
O zákazu kouření se debatovalo desítky let. Když byl konečně přijat, je namístě dát mu šanci.

Tomáš Kindl Autor je právník, píše blog Tabák a právo

Foto popis|


Pavel Rychetský

20.4.2018 - Hospodářské noviny (Rozhovor)

Přestože mu v srpnu bude 75 let, každý týden prohání míček na tenisových kurtech. „Odpadají i mladší partneři a musíme shánět do deblu náhradu,“ říká vášnivý kuřák, který chce vést Ústavní soud minimálně do roku 2020.

* HN: Společně s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou a předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem jste požádali prezidenta Zemana o schůzku. Už jste dohodnuti na termínu?


Dopis odešel v pátek 6. dubna. Zatím nepřišla žádná odpověď.

* HN: Souvisí tato schůzka s vašimi dřívějšími plány na odchod z funkce předsedy Ústavního soudu ještě před vypršením desetiletého mandátu v roce 2023? Josef Baxa, který bývá uváděn jako váš možný nástupce, končí v září ve funkci Nejvyššího správního soudu. Chystáte se odejít?


Vůbec to s tím nesouvisí. Když jsme byli loni v červnu zvoleni předsednickou zemí Konference evropských ústavních soudů, získali jsme mandát do konce roku 2020. Takže se v tuto chvíli vůbec nezabývám tím, kdo zaujme moje místo po roce 2020, pokud v té době skutečně rezignuji. Což neznamená, že mě to za ty tři roky nebude zajímat, samozřejmě bude.

* HN: Co chcete s prezidentem řešit?


Chtěli bychom mu podat informace o stavu české justice, ale také nastínit perspektivy budoucího vývoje ve světle náročných úkolů, před kterými české soudnictví stojí.

* HN: Které náročné úkoly máte na mysli?


Zejména neutěšený stav v oblasti procesních předpisů. Máme procesní předpisy jak pro civilní, tak pro trestní řízení stále z 60. let minulého století. Přitom základem spravedlivého procesu v každé zemi je procesní předpis, který má sloužit účastníkům, má jim být srozumitelný a má jim umožnit to, aby se domohli svých práv efektivně, v reálném čase.

* HN: Nezlobte se, ale trochu nechápu, proč s touhle agendou jdete za prezidentem.


On bude například na návrh premiéra jmenovat ministra spravedlnosti, tedy potenciálního předkladatele nových procesních kodexů. On bude – opět v součinnosti s premiérem – obsazovat funkce předsedy i místopředsedy Nejvyššího správního soudu.

* HN: Budete hovořit také o nové funkci pro Josefa Baxu?


Uvidíme, jaká tam bude atmosféra. Zda nás vůbec přijme, v jaké sestavě.

* HN: Ochladly vaše vztahy se Zemanem? Seděl jste v jeho vládě, tehdy jste spolu nepochybně dokázali vyjít.


Jak už jsem řekl jinde, několik posledních let je moje komunikace s Hradem nulová. Vidíme se jednou za rok 28. října.

* HN: Čím to je?


Nehledejte jenom subjektivní příčiny, ať na té či na oné straně. Hlavním důvodem je, že funkce, ve které jsem, vyžadovala styk s prezidentem v době, kdy Ústavní soud nebyl plně obsazen. Ale od okamžiku, kdy je plně obsazen, naopak vyžaduje značný distanc. Některá média zdůrazňovala, že po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem jsem jej tentokrát nepozval na Ústavní soud, což bývá opravdu zvykem. Těžko jsem ho ale mohl pozvat v situaci, kdy jsem byl soudcem zpravodajem například ve věci ústavní žaloby požadující vyslovení neplatnosti jeho znovuzvolení prezidentem. A takových žalob tu bylo více.

* HN: Už před 17. listopadem 1989 jste připravoval ústavu pro demokratické Československo. Jak člověk přemýšlí, když píše ústavu? Představoval jste si nějaké mezní situace, ke kterým by mohlo dojít v budoucnu?


Je poctivé říci, že už rok předtím se nás scházelo víc. Předpokládal jsem, že to má být týmová práce. Schůzky byly velmi zajímavé, diskuse podnětná, ale nenapsali jsme ani větu. V listopadu 1989 jsem zjistil, že situace je kritická a že nezbývá než sednout a něco napsat. Aniž bych byl jasnovidec, už tehdy jsem tušil, že základním problémem nové československé ústavy bude vymezení kompetencí obou republik a federace, a to jak v oblasti zákonodárné, tak výkonné moci. Ostatně můj návrh i kvůli tomu skončil neúspěšně. Měl to být společný návrh Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, ale nakonec ho předložilo jenom OF. VPN nepovažovala za možné, aby byla spolupředkladatelem návrhu, na jehož tvorbě se vůbec nepodílela – byť by slovenským politikům třeba beze zbytku vyhovoval.

* HN: Na přípravě české ústavy jste se nepodílel. V únoru 1993 jste o ní ale napsal článek s kritickými poznámkami, některé působí trefně i z dnešního pohledu. Poukázal jste třeba na silné pravomoci vlády ve srovnání s parlamentem nebo na slabý Senát. Jak se díváte na českou ústavu teď, s tím časovým odstupem?


Patrně méně kriticky než v době, kdy byla přijata. Dnes bez ostychu konstatuji, že se ústava osvědčila. To, co je jí občas vytýkáno – malá kazuistika, obecné pojetí, absence lhůt pro některé ústavní akty prezidenta –, já považuji za jistou výhodu. Bylo zajímavé, že některé podstatné znaky, které vybočují z parlamentní formy vlády, získala česká ústava pod vlivem dvou lidí: Václava Havla a Václava Klause. Tím netvrdím, že přímo zasáhli, autoři ale nepochybně věděli, v čem jim bude třeba vyjít vstříc. Na jedné straně je tam polokancléřský model se silným předsedu vlády – to byla nepochybně úlitba Václavu Klausovi. Nikdy předtím, od roku 1920, nebyla vláda zcela v moci premiéra. Vždy byla v kompetenci prezidenta. Úlitba Václavu Havlovi je v tom, že na rozdíl od té inspirativní ústavní listiny z roku 1920 se v současné ústavě najednou objevil relativně široký okruh výlučných kompetencí prezidenta, které nebyly vázané na kontrasignaci.

* HN: Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny se více hovoří o možných změnách ústavy, kromě referenda se objevily také úvahy o rušení Senátu. Prezident nadto mluví o tvůrčím přístupu k ústavě, poskytuje neomezenou dobu k vládnutí premiérovi v demisi. Přišla doba, kdy se náš ústavní řád chvěje?


Sebelepší ústava nemůže nahradit nedostatek politické kultury nebo schopnost politických subjektů a celé politické scény hledat společná východiska, mít odpovědný postoj ke státu. Česká ústava vychází z pojetí demokratického právního státu, ve kterém nemůže mít jedna moc ve státě dominantní postavení a ovládat ty ostatní. Přes ty zmíněné prvky kancléřského systému i extrémních prezidentských pravomocí je to ústava založená na principu parlamentní formy vlády. Navíc ústava nařizuje volební systém do jednotlivých komor parlamentu. Princip proporcionálního volebního systému do Poslanecké sněmovny ve spojení s ustanovením, že vláda rozhoduje ve sboru, sám o sobě jednoznačně každému napovídá, že v této zemi nemůže být jiná vláda než vláda koaliční.

* HN: Vždycky se ale objevovaly i názory, že poměrný systém vede k slabým koalicím a že řešením může být příklon k většinovému systému.


Jsem rád, že se nepodařilo takovou změnu ústavy navodit. Proporcionální systém má jistě řadu nevýhod, jednou z nich je příliš velká odtrženost poslanců od voličů. Na druhou stranu je to skutečně zrcadlo. Výsledek voleb vyjadřuje nejen většinový, ale i menšinové názory ve společnosti. Považuji tento model za podstatně klopotnější, na druhou stranu má v sobě více prvků demokratičnosti.

* HN: Ústava předpokládá, že vlády jsou v našem systému koaliční, přitom už od prosince je u moci kabinet, kterému chybí důvěra od parlamentu. Neblížíme se tím k pomyslné čáře ústavního hřiště?


Ústava na jedné straně vůbec nepředpokládá možnost, že by zde byla vláda bez důvěry. Jediným zdrojem legitimity vlády je Poslanecká sněmovna. Na druhé straně ústava logicky předpokládá, že nemůžeme mít stát bez vlády. Nemusíme mít prezidenta, nemusíme mít po jistou dobu Poslaneckou sněmovnu, ale není možné nemít vládu. Tomu se čelí různými způsoby. U nás tím, že ústava stanoví prezidentovi dva teoreticky neomezené a třetí vázaný pokus a po nich zakládá, kdyby byl ten třetí pokus neúspěšný, právo prezidenta rozpustit sněmovnu. Možná je chybou, že ústava předpokládá tuto variantu jako možnost, nikoli jako povinnost. Nemusela by to být povinnost prezidenta, mohlo by to být přímo účinné ustanovení ústavy, že při třetím pokusu se do 30 dnů rozpouští sněmovna a do 90 dnů se konají nové volby. Nikoho by totiž nenapadlo – teď mluvím trochu za tvůrce současné ústavy –, že by prezident nejen nevyužil tuto možnost, ale že by se jí dokonce ještě před prvním pokusem veřejně vzdal.

* HN: Zmínil jste už politickou kulturu. Pokud se mění, může to přece vyvolat i tlak na změnu ústavy.


Já jsem se mnohokrát za poslední rok, pokud možno zdrženlivě, ale přesto, vyjadřoval k situaci, která postihuje celou naši euroatlantickou civilizaci. Naše civilizace prožívá krizi, je svým způsobem vypotřebovaná. V některých zemích se daří dosavadním ústavním systémům dostatečným způsobem bránit přílivu populistických, extremistických, xenofobních a někdy i antisemitských subjektů. Ve všech případech nelze přehlédnout společnou příčinu. Tradiční systém politických stran už není adekvátní současné situaci. Společnost se výrazným způsobem proměnila. Globalizace přinesla vedle pozitivních důsledků i velmi výrazné dehumanizační tendence, lidé se cítí být zcela osamoceni, mají pocit, že žádná z tradičních politických stran je nereprezentuje, a hledají novou náhradu. Mají pocit osamění, bezmoci a hlavně strachu. Nejhorší a zároveň nejúčinnější nástroj populistických a extremistických uskupení je práce se strachem. A je úplně jedno, jestli tím nepřítelem vzbuzujícím strach bude cizinec, osoba jiné barvy pleti, majetná osoba, nebo dokonce instituce, jako je Evropská unie.

* HN: Projevy populismu v české politice se v poslední době nepochybně rozšířily. Je u nás ohrožen demokratický právní stát?


Zdá se, že je ohrožen v rámci celé naší euroatlantické civilizace, jenom míra rezistence vůči těmto vlivům je stát od státu různá. Je to paradoxní, protože materiální úroveň obyvatel se neustále zvyšuje. Jenže současně se zvětšují sociální rozdíly, a to výrazným způsobem. Navíc jistá část společnosti si je vědoma toho, že klasický ústavní systém, ve kterém má rozhodovat politická reprezentace, je do značné míry vyblokován působením nestátních a nepolitických, zejména nadnárodních ekonomických subjektů, jejichž moc začíná omezovat kompetence národních státních orgánů.

* HN: Znamená to, že ústava a ústavní řád budou hrát stále menší roli?


Ano, ale je to jediná a poslední kotva, která může zachránit základní principy demokratického právního státu.

* HN: Co se s tím dá dělat?


To kdybych věděl. Je dobré si přečíst esej Moc bezmocných, kterou napsal Václav Havel v době hluboké normalizace. Už tehdy tušil, že ta krize přijde. Jeho představa, že se těmto tendencím dá čelit cestou emancipace občanské společnosti a vlivu nevládních seskupení, se ale ukázala jako iluzorní. Dnes žijeme v úplně jiné době. V našem rozhovoru jsme úplně pominuli neobyčejně zhoubné působení sociálních sítí. To je patologická oblast, která získává dominanci nad normální civilizovanou komunikací, ať už mezi jednotlivci, nebo mezi partnery na politické scéně. Jsem šokován, že i zahraniční politika na nejvyšší úrovni, myslím třeba Donalda Trumpa, se odehrává na Twitteru. Nemám Twitter ani Facebook, zdůrazňuji. A nikdy mít nebudu.

* HN: Jsou sociální sítě nepřítelem ústavního řádu?


Jejich nezanedbatelný obsah nepochybně takovým nepřítelem je. Pro mě bylo příjemné překvapení, že Spolková republika přijala zákon, který umožňuje bezprostřední cenzuru a zásahy do obsahu sociálních sítí. Jsem samozřejmě zvědavý, jak tento zákon obstojí před německým Ústavním soudem. U nás evidentně není šance, aby byl takový zákon přijat. Aspoň pléduji za to, aby orgány trestního řízení zvýšily kontrolu obsahu sociálních sítí a efektivně a rychle postihovaly veškeré projevy, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu podněcování k rasové nenávisti a podobně.

* HN: Jenže když řeknete cenzura, nebo jenom kontrola, okamžitě se zvednou protestní hlasy.


Jsem si toho vědom. Ale i vy jako představitel tištěného média musíte vnímat, jak stoupá vliv anonymních sociálních sítí, kde se každý cítí naprosto svobodný a troufne si překračovat nejen elementární principy etiky a slušnosti, ale i trestního práva.

* HN: Jak by kontrola internetu měla fungovat?


Když jsem byl v jedné z předchozích vlád, kde byl ministrem kultury Pavel Dostál, který stál před úkolem nového tiskového zákona, doporučoval jsem mu velmi neortodoxní návrh. A to připomínám, že sociální sítě tehdy ještě neexistovaly. Už tenkrát jsem mu doporučoval, aby zavedl institut, jenž by umožňoval každému občanovi podat žalobu na vydavatele, případně správce nějakého portálu. V médiích to vyvolalo silnou kritiku.

* HN: Asi by hodně záleželo na konkrétní právní úpravě.


Já jsem to měl tenkrát napsané, ale protože nemám žádný archiv, tak už nevím, kam se to podělo.

***

PAVEL RYCHETSKÝ (74) Bývalý disident patří vedle Miloše Zemana k posledním veteránům na nejvyšších ústavních postech, jejichž politickou kariéru nastartovala ještě sametová revoluce. Spoluzakladatel Občanského fóra prošel funkcemi českého generálního prokurátora, místopředsedy federální vlády, senátora, místopředsedy české vlády a ministra spravedlnosti. V 90. letech byl také advokátem a přednášel na vysoké škole. Ústavní soud vede od roku 2003. Se současným prezidentem si Rychetský zjevně nerozumí tolik jako na přelomu tisíciletí, kdy v jeho sociálnědemokratické vládě řídil legislativní smršť a pomohl tak Česko připravit na vstup do Evropské unie. Na začátku roku Zemanovi vzkázal, že by si měl udělat pořádek mezi svými nejbližšími spolupracovníky. S předsedou Ústavního soudu jsme hovořili dva dny předtím, než jako soudce zpravodaj vyhlásil nález, kterým soud potvrdil úplný zákaz kouření v restauracích. Plénum tvořené všemi ústavními soudci udělalo v protikuřáckém zákonu jen dílčí škrty. „Divil byste se, jak se k návrhu postavili někteří nekuřáci,“ odvětil předseda Ústavního soudu na poznámku, že se jako náruživý kuřák mohl z jednání vyloučit. Dodejme, že rozhodování nebylo jednomyslné, s většinovým názorem na zákaz kouření nesouhlasilo šest z celkem patnácti ústavních soudců.

Sociální sítě jsou patologická oblast, která získává dominanci nad normální civilizovanou komunikací. Nejhorší a zároveň nejúčinnější nástroj populistických a extremistických uskupení je práce se strachem.

Foto autor| Foto: Tomáš Nosil

O autorovi| Tomáš Pergler, pergler@economia.cz

Tomáš Pergler

Soud: berní správa má jen jeden pokus na zajišťovací příkaz

20.4.2018 - Hospodářské noviny (Události)

Nejvyšší správní soud vynesl převratný verdikt v kauze společnosti Eurobit Group. Výrok usměrňuje berní úředníky při zajišťování daní. Podle soudu má finanční správa u takzvaných zajišťovacích příkazů jen jediný pokus. Když dotčená firma uspěje u soudu se žalobou, nemůže na nich berňák už nic napravovat. A příkazy k zabavení majetku definitivně padnou.
„Pro podnikatele jde o důležitý rozsudek. Vše se zrychlí,“ očekává Tomáš Hajdušek, šéf sekce daní a poplatků v Komoře daňových poradců. Jak zdůrazňuje, soud jasně řekl, že o zajišťovacích příkazech se má rozhodovat na jeden pokus. A hned při vydání musí být náležitě zdůvodněné. „V případě firmy Eurobit by spor skončil o dva roky dříve, kdyby Odvolací finanční ředitelství tuto zásadu dodrželo,“ poznamenal.
Pardubický prodejce pohonných hmot Eurobit Group dvakrát vyhrál spor kvůli zajišťovacím příkazům u Krajského soudu v Hradci Králové. Pro údajné úniky na DPH je na něj uvalil Specializovaný finanční úřad v říjnu 2014. Finanční správa se ale s rozsudky krajského soudu nesmířila. Spor dohnala až k Nejvyššímu správnímu soudu, kde nyní s konečnou platností prohrála.
„Je to mrhání prostředky státu, když se státní úředník nechce smířit s prohrou. Nejprve nerespektuje rozsudek krajského soudu, a když mu opakovaný soud znemožní další ignorování, soudí se dál, ačkoli judikatura je jasná,“ kritizuje postup daňové správy Jan Rambousek, právní zástupce Eurobit Group. Zdůrazňuje, že kdyby Odvolací finanční ředitelství akceptovalo první rozsudky krajského soudu, firma měla šanci ve své činnosti pokračovat. „Finanční úřad by jí musel peníze vrátit. Ale teď už je utlumená a jsou před ní další soudy o náhradu škody,“ dodává Rambousek.
Šéf Odvolacího finančního ředitelství Tomáš Rozehnal tvrdí, že jsou vázáni výkladem finanční správy. „Nemůžeme se chovat jinak. Nebyla by to dobrá vizitka finančních úřadů, pokud by většinu jejich rozhodnutí odvolací instance rušila,“ prohlásil Rozehnal před časem v rozhovoru pro HN. Potvrdil, že jeho úřad pomáhá zahlazovat nesrovnalosti, pokud vydání zajišťovacích příkazů není dostatečně odůvodněné. „Ne všechny příkazy, které k nám šly, byly zákonné. My je napravujeme a doplňujeme tak, aby obhájily původní myšlenku,“ řekl Rozehnal. Jenže to mohou dělat jenom na poprvé, žádný další pokus už mít nebudou, nyní prohlásil Nejvyšší správní soud.
Co finanční správa vyvodí z rozsudku k případu Eurobit, zatím neupřesnila. „Jeho právní závěry analyzujeme,“ uvedla mluvčí Kateřina Vaidišová. Obdobně podle ní od roku 2013 postupovala finanční správa u 13 firem. Poměrně malý počet lze vysvětlit tím, že soudy v poslední době již zajišťovací příkazy rovnou ruší, čili odvolací řízení se už neopakuje. „Vždy se řídíme výrokem rozsudku, který nám věc s pokyny vrátil k doplnění či odstranění rozporů,“ poznamenala Vaidišová. Podle Rambouska se ovšem finanční správa neřídila judikaturou, což se také konstatuje v rozsudku Nejvyššího správního soudu.
„Jsme rádi, že nám soud dal za pravdu,“ říká Hajdušek za Komoru daňových poradců. Připomíná, že tento názor hájila komora už v říjnu 2015 na semináři na Nejvyšším správním soudu. Jinak by se podle Hajduška mohlo o odvolání rozhodovat donekonečna.

***

13 FIREM je od roku 2013 podle finanční správy v podobné situaci jako Eurobit Group.

O autorovi| Táňa Králová, tana.kralova@economia.cz

Táňa Králová

Zákonodárci klidně můžou protikuřácký zákon zmírnit

19.4.2018 - Impuls (08:00 Zprávy)

Veronika CULKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákonodárci klidně můžou protikuřácký zákon zmírnit. Vzkazuje jim to předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ústavní soud ale doporučil jen drobné změny, například zrušit zákaz pití alkoholu u činností, při kterých by pak člověk mohl ohrozit sebe sama. Rychetský ale upozorňuje, že současný plný zákaz kouření v hospodách tu nemusí být navždy.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
--------------------
Skutečnost, že zvolené řešení obstálo, neznamená, že není k dispozici jiné řešení, které by při stejném standardu ochrany zdraví šetrněji zasahovalo i do práv těch, kteří chtějí kouřit.

Veronika CULKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákonodárce rozhodnutí Ústavního soudu podle Rychetského nezbavuje možnosti vymyslet jinou regulaci kouření v restauracích, v hospodách a barech.


ČSSD: Odsouzení Babiše by koalici ukončilo

20.4.2018 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Sociální demokraté dnes odhalí, jakou nabídku jim učinilo hnutí ANO, aby s ním oranžoví znovu začali jednat o koalici. Informací disponovaly oba vyjednávací týmy už od pondělí a na české poměry je velmi neobvyklé, že nikudy neunikla. ČSSD to podle informací LN pojala z velké části jako test, nakolik vážně to tentokrát Andrej Babiš myslí. Ve straně pozitivně rezonovalo, že vyjednávací taktika zůstala až do poslední chvíle známá jen aktérům.
Předseda ČSSD Jan Hamáček včera odpoledne přijel na Hrad, aby situaci probral s Milošem Zemanem. „Informoval jsem pana prezidenta o možnostech pokračování jednání, jak nám je ANO v pondělí prezentovalo. Informoval jsemho i o tom, s čím půjdu zítra na grémium a předsednictvo ČSSD. Pokud bychom jednání obnovili a přišli s nějakým návrhem, ve finále bude rozhodovat členská základna,“ sdělil Hamáček.
Cokoli dalšího ale odmítl říci s tím, že jako první si to dnes odpoledne poslechne stranické grémium a po něm předsednictvo ČSSD. Právě to svým hlasováním rozhodne, zda strana do jednání vstoupí. Pokud ano, začne se ladit koaliční dohoda, kterou pak posoudí oranžoví v interním referendu. Nálada je ale podstatně vstřícnější, než tomu bylo před nedávným krachem jednání, po nichž ČSSD debaty s hnutím ANO ukončila.
„Teď je to na dobré cestě,“ sdělil LN zdroj obeznámený s vládním vyjednáváním. V otázce, jaké resorty Babiš sociálním demokratům nabídl, si všichni účastníci uložili mimořádně přísné mlčení. Podle informací LN nicméně součástí koaliční smlouvy má být blokační menšina pro ministry ČSSD, aby je ANO v důležitých věcech nemohlo na vládě silově přehlasovat. Podmínkou je i ustanovení, že už prvoinstančním rozhodnutím o vině člena vlády koaliční smlouva končí. Takto se ČSSD chce vypořádat s problémem, že premiér Babiš je trestně stíhaný kvůli podezření ze zneužití evropských dotací v kauze Čapí hnízdo.

Vnitro a sociální věci

Jasný seznam nabídnutých resortů ven neprosákl, LN narazily na verzi, že ANO předložilo sociálním demokratům návrh, aby obsadili ministerstvo vnitra, školství, zahraničí, obrany a kultury. Resort vnitra byl pro ČSSD od počátku klíčový, právě jím podmiňovala svou ochotu jít do koalice s obviněným premiérem; a právě na neochotě ANO tento úřad přepustit jednání posledně ztroskotala. Zároveň ale do požadavků ČSSD mělo přibýt, že na místo navrženého ministerstva školství jednoznačně požadují ministerstvo práce a sociálních věcí, protože na něm mohou prezentovat sociálně líbivé změny, na něž voliči levicové strany slyší.
V souvislosti s resortem vnitra kolovala spekulace, že by se jeho šéfem mohl stát Jeroným Tejc, bývalý sociální demokrat, který nyní působí coby politický náměstek ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Podle informací LN by takový scénář nebyl problematický pro předsedu Hamáčka, ale narazil na nesmlouvavý odpor u svých spolustraníků. Ti žádají, aby se ministrem vnitra stal člen ČSSD, ideálně přímo sám předseda Hamáček.
Na dnešní rozhodnutí předsednictva ČSSD, zda se rozjedou vládní námluvy, čekali i komunisté, kteří si v sobotu volí nové vedení. KSČMmá být třetím do party, tichým společníkem koalice ANO a ČSSD, protože samotní nemají dost poslanců, aby si zajistili většinu a s ní i důvěru sněmovny.

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Morava

KATEŘINA SURMANOVÁ

Nezávislost a neodpovědnost

20.4.2018 - Lidové noviny (Názory)

LÉKÁRNA

Už jsme si zvykli, že rozhodnutí našich politiků v rámci exekutivy mají často jen málo společného se zdravým rozumem. Trochu smutné je, že si nyní budeme asi pomalu zvykat, že se selským rozumem nemusí mít nic společného ani verdikt soudů.
Předpokládám, že všichni známe anabázi poslaneckých trafik a souvisejících trestních kauz vedoucích k pádu vlády Petra Nečase v roce 2013. Případ nemá konce mimo jiné kvůli pochybnému postupu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Heleny Králové, který vedl již ke dvěma kárným řízením. Letitá soudkyně Králová si je vysloužila proto, že tvrdošíjně odmítala respektovat pro ni závazný názor odvolacího soudu, ale i proto, že sdělovala rozporuplná stanoviska ohledně přípustnosti použití odposlechů při dokazování.
Kárný senát Nejvyššího správního soudu nedávno dospěl k závěru, že rozporuplná stanoviska soudkyně Králové jsou pouhým nedorozuměním, že její sdělení v soudní síni není možné chápat tak, že by označila za nezákonné všechny odposlechy, a že se tedy nejedná o kárný přestupek. Takový závěr je opravdu s podivem, protože ti, kdo seděli v soudní síni (tedy i veřejnost), pochopili výroky soudkyně Králové tak, že nepoužitelné jsou všechny odposlechy. Dokonce samotný předseda kárného senátu Nejvyššího správního soudu připustil, byť to nepovažoval za podstatné, že „paní doktorka později tvrdila, že si vždy myslela, že všechny odposlechy jsou nezákonné“. Takže kárný senát vyhodnotil obsah příslušného sdělení nejen jinak, než jak ho chápali bezprostředně přítomní, ale v podstatě dokonce jinak, než jak ho chápala samotná soudkyně Králová!
A teď si položme otázku, co kárný senát k takovému verdiktu vedlo. Zda se jedná pouze o falešnou profesní solidaritu, nebo snad něco jiného. Bohužel se tím dostáváme k jednomu ze základních problémů fungování naší justice: mnozí si pletou institut soudcovské nezávislosti s institutem soudcovské neodpovědnosti. Smutné je, že podobně to vypadá i u jiných složek justičního systému, například u znalců, kteří si svojí nezávislostí zvykli odůvodňovat prakticky jakýkoliv závěr, nebo i u státních zástupců či policie, kteří svojí nezávislostí zase často odůvodňují neschopnost nebo neochotu řešit složité kriminální kauzy či případy s nebezpečným politickým přesahem. A co je nehorší, že takový přístup – až na výjimky zcela nejflagrantnějších pochybení – všem dotčeným běžně prochází.
Spravedlnost nemůže v žádném případě spočívat v davovém či mediálním(kam patří hlavně sociální sítě) lynčování, ale na druhé straně nemůže být zajištěna ani tehdy, když se různé kroky justičních složek dostávají do hrubého rozporu s tím, co lidé vnímají jako správné a spravedlivé. A právníci upozorňují, že to platí o to více v případech, kdy se nejedná o čistě právní, ale skutkové posouzení. Právě z těchto důvodů například v USA skutkové posouzení je svěřeno porotám složeným ze zástupců veřejnosti, nikoli soudcům, nebo zástupcům právnických profesí, jako v tomto případě. Ale i v českých podmínkách bychom si měli uvědomit, že rozhodnutí, které padlo v kauze soudkyně Králové, lidem nepřipomíná spravedlnost, ale spíše – připusťme – nevědomou destrukci právního státu. Běžný občan si pak řekne, proč zrovna on by měl dodržovat zákony, když slovutní právníci ze svých pochybení za nemalého soudružského přispění kolegů stejně skoro vždy tak nějak vykličkují.

Spravedlnost nemůže spočívat v davovém či mediálním lynčování, ale nemůže být zajištěna ani tehdy, když se různé kroky justičních složek dostávají do hrubého rozporu s tím, co lidé vnímají jako správné a spravedlivé

Foto popis|

O autorovi| ISTVÁN LÉKO, šéfredaktor LN

ISTVÁN LÉKO

Šéf KSČM chce dělat Babišovi kádrováka“

20.4.2018 - Mladá fronta DNES (Titulní strana)

PRAHA Dnešek je zásadní den v debatách o podobě příští vlády. Sociální demokraté totiž hodlají po čtyřech dnech utajování prozradit, nakolik je oslovila poslední nabídka šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ke vstupu do vlády.
Od pondělí obě strany veškeré informace tají. Se zdůvodněním, že sociální demokraté potřebují nejdřív vše projednat na svém grémiu a předsednictvu. A k tomu dojde právě dnes.
Nejzásadnější střet mezi ANO a ČSSD v rozhovorech o příští vládě – kdo bude řídit ministerstvo vnitra – by mohl podle informací MF DNES skončit rošádou.
Současný nestranický ministr Lubomír Metnar se přesune na post prvního náměstka a ministrem se stane druhý muž ČSSD Jiří Zimola. I takový scénář zvažuje podle dvou zdrojů MF DNES Babiš.
A ve svých úvahách o obsazení ministerstev bude muset Babiš také dát na požadavky komunistů. Aspoň tak to tvrdí v rozhovoru pro MF DNES před stranickým sjezdem předseda KSČM Vojtěch Filip. „Nominuje samozřejmě premiér. Ale naše role by se dala pojmenovat, jak to hezky říká prezident, negativní kádrová pravomoc,“ tvrdí Filip.

Šlechtová a Stropnický? Konec

„V příští vládě by určitě neměli být ministryně obrany Karla Šlechtová a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický,“ má jasno Filip, jehož oba ministři naštvali komentáři k americkému útoku na Sýrii.
Filip předpokládá, že pokud sociální demokraté z rozhovorů nevycouvají, příští týden ve středu nebo čtvrtek se do vyjednávání zapojí i KSČM. „A když už bude jednání ve třech, tak věřím, že to dopadne. Budeme dobří mediátoři,“ je přesvědčen Filip.
Podle kuloárních informací Babiš v pondělí nabídl sociálním demokratům pět ministerstev a obsazení vnitra, kvůli kterému ztroskotala poslední jednání před dvěma týdny, nestraníkem. Přičemž sociální demokraté by měli právo veta. ČSSD se však tato varianta nezamlouvá.

Pokračování na str. 3 Pokračování ze str. 1

Mimo jiné i proto, že po posledním nezdaru ve vyjednáváních vedení ČSSD své členské základně na sjezdu vzkázalo: Pokud bychom měli někdy obnovit rozhovory s ANO, tak nejspíš už jen bez obviněného Babiše ve vládě.
Teď je však zřejmé, že Babiš v příští vládě bude. A proto musí šéf ANO místo své hlavy nabídnout ČSSD jiný velký ústupek. Tím může být právě Zimola na vnitru.
Jiný scénář sice mluví o tom, že Babiš sociálním demokratům navrhl obsazení vnitra Jeronýmem Tejcem, někdejším poslancem, který byl ještě loni členem ČSSD. Ale vedení ČSSD se obává, že by tuto variantu, po Tejcově vystoupení ze strany, velká část členů nepřijala.
To Zimola je jiný příběh. Od letošního února prožívá velkou vnitrostranickou rehabilitaci. Zatímco loni ho staré vedení strany kvůli kauze Lipno vyškrtlo z kandidátky do Sněmovny a sám se vzdal pozice hejtmana Jihočeského kraje, letos už je kauza minulostí, Zimola byl zvolen statutárním místopředsedou strany a funkce ministra by jeho pozici dodala lesk. Na vnitru by mohl „fungovat“ i proto, že Babiš dlouhodobě nechce, aby úřad obsadil někdo z okruhu spojenců bývalého ministra Milana Chovance. A to by platilo v případě Zimoly, který se s Chovancem v poslední době i kvůli zmíněné kauze Lipno opravdu nemusí.
A rozjíždí se další spekulace. Na ministerstvo spravedlnosti, o jehož řízení už nemá zájem Robert Pelikán, by se mohla po letech vrátit někdejší poslankyně ČSSD Marie Benešová, jiné zdroje nicméně hovoří opět o Tejcovi.

Páka na Babiše

Problém má Babiš s obsazením ministerstev zahraničí a obrany. Podle dosavadních informací je nabídl ČSSD, ministři za ANO Martin Stropnický a Karla Šlechtová by se mohli přesunout na velvyslanecké pozice. Jenže sociální demokraté o úřady zatím nemají zájem. Byť už z jejich řad zaznívají jména vhodných kandidátů. Aspoň do Černínského paláce. Tam jako favorit figuruje exministr Jan Kohout, některé zdroje však hovoří také o předsedovi ČSSD Hamáčkovi nebo europoslanci Miroslavu Pochem, jehož by však mohly limitovat špatné vztahy s Hradem.
Sociální demokraté velmi stojí o ministerstvo práce a sociálních věcí, které jim Babiš zřejmě nabídne. A přibalí k tomu ještě nejspíš ministerstva školství a kultury. I když ČSSD by radši ministerstvo pro místní rozvoj.
To komunisté nemají mít výměnou za podporu vlády žádné ministerstvo. Ale Filip předpokládá, že Babiš do vlády neposadí nikoho, s kým by měli zásadní problém. A je si jistý, že komunisté budou mít dostatečné páky na to, aby vláda neuhnula z levicového programu, který si strany dojednají.
Součástí tolerance je, že pokud by vláda porušila některé z dohod, nemusíme podpořit státní rozpočet. To je dost silná páka,“ říká Filip. Babiš zvažuje ústupek: na vnitro by nakonec mohl zamířit sociální demokrat Zimola. Filip si věří, KSČM může vetovat ministry.

Foto popis|

O autorovi| Ondřej Leinert, reportér MF DNES

Ondřej Leinert

Válka o GIBS graduje. Babiš rozcupoval její výroční zprávu

20.4.2018 - Právo (Titulní strana)

Válka mezi premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a odcházejícím šéfem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murínem pokračuje.

Poprvé od vzniku GIBS před šesti lety hodil premiér inspekci na hlavu její zprávu o činnosti za uplynulý rok. „Ta zpráva je neprosto nedostatečná, chybí v ní základní údaje, které by blíže rozebraly zjištění inspekce, a postrádáme v ní i návrhy na nápravu některých jevů,“ řekl Právu Babiš.
Vláda měla zprávu projednat tuto středu, ale premiér, pod kterého inspekce spadá, dokument z programu stáhl a požádal o jeho doplnění o konkrétní informace.
Až vláda zprávu projedná, dostanou ji do ruky členové sněmovní kontrolní komise, která po středečním bouřlivém zvolení šéfa Jiřího Maška (ANO) může konečně zahájit činnost.
GIBS se k rozhodnutí premiéra odmítla ve čtvrtek na dotaz Práva vyjádřit s tím, že nemá žádné informace. „Bohužel je to pro nás nové a v současné době neznáme obsah ani podstatu zdůvodnění,“ sdělil Právu Martin Strouhal z inspekce.

Loni stíhali skoro 200 příslušníků

Podle zprávy, kterou Právo získalo, inspekce loni prověřovala 551 podezření, že se příslušníci a zaměstnanci policie, Vězeňské služby či Celní správy dopustili protiprávního jednání. Ve 451 případech se jejich podezření potvrdilo. Trestně stíháno bylo podle ní 135 policistů, 30 příslušníků Vězeňské služby a 22 celníků.
Další případy se pak řešily jako přestupek nebo je trestali příslušní šéfové v kárném či kázeňském řízení. Odloženo bylo 18 věcí, aniž by bylo zdůvodněno proč. Ve 167 případech se podle dokumentu příslušníci a zaměstnanci těchto tří složek dopustili trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku či podplácení. Pro krádež, zpronevěru, podvod, pojistný či úvěrový podvod nebo neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací inspekce šetřila 87 osob.

Korupce i vydírání

Kvůli korupci bylo loni z 56 zdokumentovaných případů zahájeno stíhání u 26 z nich. Šlo o pět policistů, osm celníků a dva vězeňské dozorce, zbytek byli civilisté. (Pokračování na str. 2)

Válka o GIBS graduje. Babiš rozcupoval její výroční zprávu (Pokračování ze str. 1) Jako korupční jednání inspekce označila prodej informací, neoprávněnou lustraci různých osob či ovlivňování řízení.
Dále pak podíl na vydírání podnikatelů, pronášení předmětů do věznice nebo přijetí úplatku za to, že přimhouří oči při řešení dopravního přestupku.
Do zprávy se ostře opřelo i ministerstvo spravedlnosti. Podle něho v ní chybí hlavně „představa GIBS o možné prevenci protiprávního jednání příslušníků“. Pelikánův úřad považuje za nedostatečné, že zpráva pouze konstatuje, že „prevence ochrany informací a spolupráce zainteresovaných subjektů je důležitá, a konkrétně zmiňuje jen projekt finanční gramotnosti“.
Kritice neunikla i část zprávy věnované tzv. zkouškám spolehlivosti členů bezpečnostních sborů. Ze 45 loni zahájených zkoušek inspekce dokončila jen patnáct. Jako problém ve zprávě uvádí, že na tyto zkoušky nemá dost lidí ani peněz.

Babiš: Peněz má GIBS dost

Na jiném místě ale zpráva uvádí, že obsazení služebních i pracovních míst bylo téměř stoprocentní. A rozpočet inspekce vláda loni posílila během roku o více než 70 miliónů korun. Většina z této částky byla určena právě na platy a na nábor nových pracovníků. Loni se průměrný rozpočtovaný plat příslušníka inspekce pohyboval kolem 50 tisíc korun.
„Pan Murín dostal peníze na to, aby nabral příslušníky, ale ty použil na výplatu odměn,“ prohlásil Babiš začátkem března v rámci sněmovních interpelací. Podle něj dostali náměstci odměny v řádu stotisíc korun, a proto prý inicioval kontrolu v GIBS.
Ohledně platů, o kterých zpráva konstatuje, že se zvýšily o třetinu, Pelikánův úřad upozornil, že „souhrnná čísla, bez uvedení průměru na osobu, nejsou dostatečně vypovídající“.
Očekává proto vysvětlení, kolik ve skutečnosti lidé v GIBS berou. Inspekce hájí počet zkoušek i tím, že „velmi často zkoušené osoby nereagují na navozenou situaci ze strany GIBS, a zkouška tak nemůže být v praxi provedena“.
„Příslušníci inspekce nemají zákonnou možnost, jak přinutit příslušníky k aktivitě, protože tzv. policejní provokace je nepřípustná. V řadě případů příslušníci BS přihlíží protiprávnímu (přestupkovému) jednání a nekonají,“ konstatuje zpráva. Inspekce takové případy oznamuje nadřízeným a oddělení vnitřní kontroly.

Úniků výrazně víc

Podle ministerstva spravedlnosti by měla zpráva problematiku pojmout podrobněji. „Vzhledem k tomu, že se píše o potřebě personálního posílení, by uvedená činnost měla být důsledněji popsána, co v praxi přináší a zda se nenavrhují nějaké změny,“ zkritizovalo stručnost zprávy v připomínkovém řízení.
Podle ministerstva je bezpředmětné ujišťování inspekce o tom, že „reorganizace byly vždy vedeny ve prospěch tzv. výkonných pracovišť, pokud se ve zprávě tyto změny nikde konkrétně nepopisují.
Zpráva také konstatuje, že GIBS zaznamenala 81 případů úniků informací, což je o 68 víc než v předcházejícím roce. Trestně stíháno je za to 40 osob. Nejčastěji šlo o neoprávněnou lustraci různých osob v policejních nebo jiných evidencích. Podle inspekce nelze únikům zcela zabránit, protože se s trestními spisy seznamují i třetí osoby.
Součástí odmítnuté zprávy o činnosti GIBS je i zpráva o použití odposlechů a sledování příslušníků i zaměstnanců bezpečnostních sborů, kteří se dopustí trestné činnosti. Problémem podle ní prý je, že tito lidé dobře znají práci policie.
Loni nasadila inspekce odposlech 172krát, což je o třetinu víc než předchozí rok. V téměř polovině případů šlo o policisty, ve třech případech byli v hledáčku inspekce její pracovníci. V 38 případech se ukázalo nasazení odposlechu nevyužitelné.
Sledovačku nasadila inspekce 258krát. Polovina mířila na policisty, sedmkrát byli sledováni lidé z GIBS. Nevyužitelných bylo šedesát.
Podle resortu spravedlnosti zpráva neuvádí, proč bylo zhruba 30 procent úkonů sledování neefektivních a proč u takřka 10 procent odposlechů nebyly pořízeny žádné záznamy, a žádá doplnění.
Babiš včera zopakoval, že nástupce za Murína, který skončí ve funkci koncem dubna, vypíše výběrové řízení. Kdo bude pověřen do jmenování nového ředitele, premiér řekl, že to není jasné, a řeší to právníci.

***

Ta zpráva je naprosto nedostatečná Andrej Babiš

Naďa Adamičková, Marie Königová

Odškodnění za vážné následky po očkování

19.4.2018 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Martin POUVA, moderátor
--------------------
Za nedodržení povinnosti očkovat své dítě může krajský hygienik uložit rodičům pokutu až 10 tisíc korun a přesto těch, který s povinným očkováním svých dětí přibývá.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Tato maminka z Prahy s povinným očkováním nesouhlasí. Po jeho aplikaci se prý u její dcery objevily několikaleté zdravotní problémy a s nedávno narozeným druhým dítětem už do ordinace pro vakcínu nezamíří.

osoba
--------------------
Setkali jsme se s neurologickými nežádoucími účinky a dcera vlastně se z toho hrabala asi tak 3 roky a nadále u dcery neočkujeme, protože nechceme aby se to opakovalo.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Spalničky, příušnice, tetanus nebo žloutenka typu B. 10% dětí narozených v posledních letech má povinné očkování proti těmto nemocem pozdě nebo dokonce vůbec. Podle lékařů se rodiče bojí vedlejších účinků.

Hana CABRNOCHOVÁ, dětská lékařka
--------------------
Ve vlastní praxi jsem aplikovala více než 4 tisíce dávek povinné hexavakcíny a s žádnou závažnou reakcí jsem se nesetkala.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Horečka nebo zarudnutí. To jsou podle pediatrů vedlejší účinky, které rychle odezní. Ovšem i v řadách lékařů má povinné očkování, které pomohlo před lety vymýtit některé nemoci odpůrce.

Ludmila ELEKOVÁ, lékařka
--------------------
Dítě bude pár let chráněno, možná, proti několika nemocem, které v podstatě nemusí znamenat vůbec žádný velký problém. Vyměňujeme to za to, že to dítě bude chronicky nemocné.

osoba
--------------------
V rodině jsme měli pár pneumokoků, tak prostě proč to riskovat, kor když takhle vím, jaký to má následky, nějaký ty mozkový, zánět mozkových blan a tak.

osoba
--------------------
Někdo tvrdí, že jsou na to reakce těch dětí, ale myslím si, že spíše lepší je přece jenom přeočkovat na některý nemoce.

Hana CABRNOCHOVÁ, dětská lékařka
--------------------
Máme ty nejlepší dostupné vakcíny, nejkvalitnější, obdobně jako vyspělé státy.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Rodiče, kteří odmítají děti povinně očkovat na to v minulosti dopláceli. Průlomové bylo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v roce 2010. Rodiče Gabriela a Vilém Čechovi se rozhodli nepokračovat v povinných očkováních poté, co se po jednom z nich u jejich dítěte projevily vedlejší účinky. Soud jim za to uložil pokutu 8 tisíc korun. Peníze jim ale stát musel vrátit.

Jaroslav VLAŠÍN, předseda senátu Nejvyššího správního soudu
--------------------
„Pokud si chce stát tuto povinnost vynucovat, tak to musí být upraveno na úrovni zákona.“

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Hygienická stanice může za nedodržení očkovací povinnosti uložit pokutu až 10 tisíc korun. Jenže to ukládá pouze vyhláška, nikoliv zákon. Ten sice měli poslanci několikrát na stole, žádná z jeho verzí se ale neujala. Pokud se rodiče rozhodnou díte neočkovat, musejí počítat s pravděpodobnou návštěvou sociálního pracovníka. Toho bude zajímat, co je k tomu vede. Jaroslav Brousil, Televize Nova.

/ Ukázka /


Ústavní soud rozhodl: zákaz kouření platí

19.4.2018 - TV Nova (07:00 Ranní Televizní noviny)

Tereza JANDOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud smetl ze stolu stížnost dvacítky senátorů na současnou podobu protikuřáckého zákona. Podle soudců není v rozporu s ústavou. Ze zákona vypustil jen pouhá tři slova.

Pavel RYCHETSKÝ, soudce zpravodaj
--------------------
Úplný zákaz kouření v prostorách stravovacích služeb nepovažuje Ústavní soud za protiústavní.

redaktor
--------------------
Zmírnění protikuřáckého zákona mohou ještě prosadit poslanci. Sněmovna to má na programu už příští týden.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011