AKTUALITY

Pohledy a názory

K výročí úmrtí Milady Horákové

Soudcovská unie si u příležitosti výročí úmrtí Milady Horákové připomíná, jak důležitou hodnotou je nezávislá justice a stabilní systém soudnictví, který zaručuje občanům spravedlivý proces a rozhodnutí bez uplatnění mocenských vlivů. Osud doktorky Milady Horákové nám má neustále připomínat, jak zrůdné důsledky pro jednotlivce i celou společnost m ...
Další informace

Iniciativa „Evropa pro Polsko“ k podpoře polského soudce Igora Tuleyi a na obranu vlády práva v Evropě

Kárná komora polského Nejvyššího soudu bude dne 9. června 2020 rozhodovat o odnětí imunity soudce Igora Tuleyi. Má být potrestán za vydání rozhodnutí, kterým povolil vyšetřování porušení pravidel hlasování v Parlamentu, a za zpřístupnění tohoto rozhodnutí médiím. Současná kárná komora Nejvyššího soudu přitom dle rozhodnutí Soudního dvora EU není po ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 6/2020

V redakci časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer vychází šesté vydání soudcovského stavovského periodika. V čísle 6 čtenáři najdou pravidelnou rubriku Slovo soudce, do které přispěl 1. viceprezident Soudcovské unie ČR JUDr. František Kučera. Krajský soud v Ostravě představí jeho předseda Mgr. Petr Novák, rozhovor časopisu SOUDCE poskytl Mgr. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o volbách do Evropského parlamentu

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Slovo prezidentky

Rok 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, zdravím Vás v roce 2020 a přeji Vám všem pevné zdraví a vše, co je důležité pro Vaši spokojenost v osobním i pracovním životě. Ráda bych využila tohoto novoročního pozdravu k připomenutí některých důležitých událostí, které by měly v tomto roce zasáhnout do chodu soudnictví. ...
Slovo soudce

Osobní bilancování

Již v říjnu bude sněm Soudcovské unie, který bude sněmem volebním. Tím skončí moje působení v Republikové radě Soudcovské unie. Tak si dovolím své osobní bilancování. V radě jsem působila šest let, které uběhly jako voda. Může se jevit, že se za tu dobu Soudcovská unie nezměnila. Je to ale pouhý klam navozený tím, že navenek vše vypadá beze změn. Kancelář unie je stále na stejném místě, její zaměstnankyně jako by nestárly a každoročně se odehrává celorepublikový sněm dle stejného scénáře. Snad jediná změna, kterou všichni členové určitě postřehli, je navýšení členských příspěvků. V důsledku ale ani to není změna, protože nejen ony se zvedly. Narostla inflace i platy. Přesto je to jiný spolek než před šesti lety. Stala se z ní sebevědomější organizace, která vyjadřuje své názory a je o ní více slyšet ve veřejném prostoru. Nezapříčinila to však sama. Změnila se celá společnost. Sdělovací prostředky o dění v justici publikují i něco jiného než pouhé senzační zprávy o odsouzení hanebného zločince, či humorné historky z jednacích síní. Narůstá počet médií, a to jak klasických, tak tzv. nových. Téměř každý z nás už je zvyklý alespoň jednou týdně navštívit webové stránky České justice. Právu a justici se pravidelně věnují Lidové noviny, Hospodářské noviny a další periodika. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011