ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

MEDEL: Berlín 16. - 17. 3. 2018

V Berlíně proběhlo první zasedání MEDEL v tomto roce. Páteční konferenci na téma Nezávislost justice v Polsku a v Evropě ve světle polské justiční reformy pořádal MEDEL ve spolupráci s německou organizací soudců Neue Richtervereinigung (NRV). Téma konference rezonovalo i vzhledem k nedávnému rozhodnutí soudkyně irského Nejvyššího soudu, která dne 1 ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 4/18

Redakce stavovského periodika připravuje k vydání dubnové číslo časopisu SOUDCE. Spolu s pravidelnými rubrikami toto číslo přinese i novinky a zajímavosti z justičního prostředí. Již brzy poskytneme čtenářům náhled do obsahu čísla a poté i jeho distribuci. ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie na Twitteru

Soudcovská unie vstupuje dne 2.2. 2018 na Twitter. Naším záměrem je aktuálně informovat o dění v unii, o našich názorech a postojích. Chceme být v kontaktu s těmi, kteří se o soudnictví a stavovský spolek soudců ČR zajímají. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Dne 18. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 64/2018 Sb. vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

Když mlčeti není zlato

V týdnu před Velikonocemi mě kancelář Soudcovské unie oslovila s tím, zda bych napsala v krátké lhůtě dubnové „Slovo soudce“ za nemocnou členku Republikové rady a mně prolétlo v prvním okamžiku hlavou, co všechno ještě do Velikonoc musím stihnout. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011