AKTUALITY

Pohledy a názory

Soudcovská unie k vystoupení ministryně spravedlnosti

Soudcovská unie jednoznačně odmítá slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové v jejím vyjádření ke středečnímu volebnímu nálezu Ústavního soudu, jimiž zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci „ ...
Další informace

Prohlášení SU ČR

Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní ...
Připravované akce

16. GALAVEČER PRÁVNÍKA ROKU ZRUŠEN

Pandemie vygenerovala dvojročník Právníka roku 2020/2021. Dne 10. listopadu 2020 představenstvo ČAK po dohodě s druhým organizátorem Právníka roku – mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, přípravy na lednový 16. galavečer zastavilo a letošní ročník uložilo tak říkajíc „k ledu“. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Další zprávy

Prohlášení Pražského sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků považuje za svou povinnost se vyjádřit k vnitropolitické situaci po vydání nálezu Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách do sněmovny ČR.
Slovo prezidenta

2021

Ve slušné zemi, která ctí zásady právního státu a demokracie, spolu představitelé moci soudní a politici mluví. Často se přou, spoří, nesouhlasí, ale stejně tak se na lecčems shodnou a společně to prosazují. Podmínkou oné slušnosti je, aby šlo o systémová, obecná řešení související s výkonem spravedlnosti. Typicky třeba o procesní předpisy či samotný systém a strukturu soudní moci. V některých zemích, není jich mnoho, ale my mezi ně bohužel patříme, je přípustnou ještě debata a spolurozhodování o představitelích jednotlivých soudů, předsedech. Co je však ve slušných zemích vyloučené, jsou takové rozhovory o konkrétním rozhodnutí soudu, jednotlivém případu, neřku-li účastníku řízení, a to do doby, než je věc pravomocně skončená. Celá léta se v „justiční politice“ pohybuji, sleduji zpravodajství, čtu noviny. A pořád Českou republiku za slušnou zemi považuji, byť to dá občas práci. Co nás čeká v tomto roce? ...
Slovo soudce

Jen několik postřehů

Zdá se, že vše již bylo řečeno a napsáno, ale přesto mi dovolte pár slov. Do Soudcovské unie jsem vstoupila krátce po jmenování a vysvětlení kolegů, že soudce (rozuměj v tomto textu i soudkyně) nikdo (dostatečně) nezastupuje a nebrání. Od roku 2009 jsem byla průběžně svědkem toho, co bych nazvala zajímavým a pozoruhodným fenoménem. Soudcovská unie je dobrovolný spolek, kterému fandí přispěním činnostmi i financemi daleko víc soudců, než je aktuálně členů. Na rozdíl od různých neziskových spolků má Soudcovská unie pouhé dvě zaměstnankyně, které mají zcela nezastupitelné poslání. Celý organismus pak funguje díky obětavé činnosti celé řady soudců. Je tu synergie, která nemá obdoby. Zákon žádnou profesní komoru soudců neustavil a ani se o ní moc nikdy neuvažovalo. Zvláštností České republiky nejen v Evropě je (spolu s Rakouskem a Německem, se kterými nejsme na 100 % srovnatelní), že nemá žádný sjednocující orgán soudní moci, žádnou nejvyšší soudcovskou radu. Přesto Soudcovská unie žije více než 30 let, rozvíjí se, má důvěru a sílu jako žádný jiný dobrovolný spolek, soudci i nesoudci se o ni velmi zajímají. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011