AKTUALITY

Další informace

28. říjen

Prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra uctil 28. října 2021 na Olšanských hřbitovech v Praze památku JUDr. Františka Soukupa, jednoho z pěti "mužů 28. října" a prvního ministra spravedlnosti Československé republiky. ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE v elektronické podobě

Od ledna 2022 bude stavovský časopis SOUDCE vycházet v elektronické podobě. Bližší informace podala šéfredaktorka časopisu PhDr. Mgr. Marie Novotná. Redakce našeho periodika ve zprávě uvádí: ,,Profesní organizace soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s., uzavřely Memorandum o spolupráci. Obě strany memoranda si uvědomují, že vydavatelst ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie k vystoupení ministryně spravedlnosti

Soudcovská unie jednoznačně odmítá slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové v jejím vyjádření ke středečnímu volebnímu nálezu Ústavního soudu, jimiž zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci „ ...
Novinky z judikatury legislativy

NSS znovu přezkoumá uznávání protilátek

Absence výjimky pro osoby se zjištěnými protilátkami z povinného testování může vést ke zrušení mimořádného opatření
Další zprávy

Skončil sněm Soudcovské unie ČR - tisková zpráva

V pražském hotelu DUO skončilo 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Na shromáždění také vystoupili prezident SU ČR Libor Vávra a rovněž José Matos, prezident Mezinárodní asociace soudců. Libor Vávra se ve svém vystoupení mimo jiné zaměřil na aktuální stav české justice a palčivé problémy soudů. Zároveň vyzdvihl plnou připravenost Soudcovské unie ČR výrazně přispět k jejich vyřešení. Prezident mezinárodní asociace soudců ve svém příspěvku uvedl, že Soudcovská unie prosazuje vládu práva a soudcovskou nezávislost v regionu, v němž v justiční oblasti dochází k mnoha potížím. Vyslovil přesvědčení, že české soudnictví zůstane nezávislé i v letech následujících. Sněm v závěrečném usnesení poukázal na neuspokojivý stav digitalizace justice, který nevyhovuje standardům a potřebám 21. století. Soudcovská unie nabízí potřebnou součinnost při realizaci projektů digitalizace.
Slovo prezidenta

Před sněmem

Co bylo. Máme za sebou divných více než dvacet měsíců. Jako lidé, jako společnost, ale také jako soudci a členové Soudcovské unie. Od vypuknutí mediální bouře provázející virovou pandemii se ukázalo, jak rozdílně reagujeme na stres, strach o sebe a o své blízké, jak si najednou nerozumíme s lidmi, u kterých bychom to nikdy nečekali. Na samém počátku epidemie strnula celá společnost, ale po dvou třech týdnech jsem registroval snahu většiny kolegů se v rámci výkonu spravedlnosti vrátit do co možná nejnormálnějšího stavu. Ostatně řada soudních agend, včetně té mé, trestní odvolací, vyžaduje minimálně jeden, ale obvykle dva dny v týdnu strávit v jednací síni. S desítkami účastníků řízení. A pracujeme tak po celou dobu epidemie. ...
Slovo soudce

Reminiscence po sněmu

Před několika dny proběhlo v Praze po delší pauze 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. V roce 2020 jsme dlouho připravovaný 30. sněm nemohli uskutečnit ze známých důvodů, jen několik dní předtím byla vyhlášena podzimní vlna proticovidových opatření. Loňské shromáždění mělo být navíc nejen výroční, ale i volební. Volby nového vedení proběhly následně korespondenčně. Zvolené unijní orgány v čele s novým prezidentem Liborem Vávrou však po celý uplynulý rok nadále pracovaly za ztížených podmínek. Doba totiž setkávání lidí, a tedy ani shromažďování nás členů SU, nepřála. A tak letošní podzimní setkání delegátů sekcí SU bylo pro nás radostnou a dlouho očekávanou událostí. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011