AKTUALITY

Další informace

Financování justice se musí řešit, shodli se účastníci Justičního grémia

Ve středu 22. 5. 2024 se opět sešlo Justiční grémium, stálá diskusní platforma reprezentantů krajských, vrchních a nejvyšších soudů, vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, jakož i profesních sdružení soudců a státních zástupců. Místem setkání byl tentokrát Nejvyšší správní soud. Na úvod pohovořil host grémia, český ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Pohledy a názory

Soudci stojí za svými spolupracovníky (Tisková zpráva)

Soudcovská unie se ztotožňuje s oprávněnými platovými požadavky administrativních pracovníků justice a upozorňuje na kolaps na některých soudech v důsledku odchodu zaměstnanců. Zároveň vyjadřuje plné pochopení pro jejich snahu o důstojné ohodnocení práce a podporuje všechny legitimní prostředky k dosažení tohoto cíle, včetně případné stávky ...
Připravované akce

SOUDCE 5/24

Květnové vydání profesního periodika soudců ČR bude již brzy distribuováno čtenářům. Nabídne pravidelné rubriky, ale i další zprávy a informace z justičního prostředí. Například slovo na květen připravil soudce Mgr. Petr Hoček. V čísle 5/24 vyjde také článek Jak postupovat v soudním (nejen) opatrovnickém řízení s tzv. vysoce konfliktní osobou. Toto ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie. ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o základních registrech

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabude zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 125/2024 Sb.
Další zprávy

Ocenění v soutěži Právník roku 2023 jsou předána

Slavnostním galavečerem 17. května 2024 vyvrcholil již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2023. Mezi oceněnými osobnostmi byla členka Soudcovské unie ČR - emeritní ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková. Za celoživotní přínos českému právu cenu získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR. V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, převzali právníci v několika kategoriích. Fotografie a přehled oceněných jsou níže.
Slovo prezidenta

Za rokem 2023

Ohlédnutí za uplynulým rokem bohužel nelze začít jinak než vyslovením hlubokého zármutku nad oběťmi šíleného střelce, či spíše lidské zrůdy na Filozofické fakultě UK v Praze. Čin, který nemá v moderní historii naší vlasti srovnání, snad jen s masovou vraždou kvalifikovanou jako obecné ohrožení Olgy Hepnarové v roce 1973, která úmyslně vjela s nákladním automobilem do občanů čekajících na tramvaj, osm jich usmrtila a dvanáct zranila. Mimochodem, jde o poslední popravenou ženu na našem území, k čemuž došlo v roce 1975. Mrazivé na této historické vzpomínce je to, že na její skutek odkazoval jako na svou inspiraci v roce 2005 Viktor Kalivoda, který zastřelil tři náhodné oběti a podle některých náznaků směřoval k něčemu podobnému, čeho jsme byli svědky letos. Ten byl v roce 2006 odsouzen na doživotí a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu. ...
Slovo soudce

Na květen 2024

Pokud jsem měl někdy v minulosti možnost psát touto dobou příspěvek, nazývaný léta slovem soudce, pohříchu jsem své řádky odlehčil psaním o golfovém turnaji, který jsme s kolegy pod názvem Justice open hrávali v květnových dnech. Ne že bychom tuto tradici letos opustili, hrajeme v půli května v Dolní Dobrouči (Ústí nad Orlicí), ale je na místě, abych pro tentokrát svoji tradici opustil. A přiměla mne k tomu situace ohledně odměňování administrativního personálu soudů. To je téma, které rezonuje českou justicí aktuálně více, než cokoli jiného. Zhruba před rokem zazněly z úst čelních představitelů justice jisté přísliby, které si, nejen naše kolegyně z administrativy, vyložily až přehnaně optimisticky. Druhá polovina roku pak přinesla velké vystřízlivění, které většinu optimismu zchladilo. Že ale na počátku nebylo stran navyšování platů všem vše zřejmé bylo patrné i z toho, když jsem dostal dotaz od České justice, zda jsem těch 1500 korun dal administrativě do odměn, nebo do tarifů. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011