AKTUALITY

Připravované akce

SOUDCE 1/23

Společnost Wolters Kluwer, a.s. připravuje k distribuci lednové elektronické vydání našeho profesního periodika. JUDr. Libor Vávra přispěl do rubriky Slovo prezidenta. JUDr. Jaromír Jirsa připravil do rubriky Slovo soudce článek nazvaný Vzhůru do roku 2023. Informace a fotografie z bilaterální stáže v Portugalsku nabízí JUDr. Petr Vaněček, Ph.D. K ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Další informace

PF 2023

Soudcovská unie ČR přeje všem úspěšný rok 2023. ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela energetického zákona

Dnem 24. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 19/2023 Sb.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Novoroční přání

Milé kolegyně, vážení kolegové! Především Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2023. Ač naše republika patří počtem obyvatel mezi větší státy Evropské unie (devátá ze dvaceti sedmi, tvrdí internetový vyhledavač) a počtem soudců bude možná ještě výše, pouze na zdraví, schopnostech, znalostech a úsilí každého z nás záleží, jakou pověst má a bude mít naše soudnictví u spoluobčanů, kteří v jednacích síních v různém procesním postavení stanou. Svět už je takový, že hodnotí více podle nepovedeného, nejslabšího, nejpomalejšího. Skutečný zájem soudce o jeho profesi proto nemůže končit stavem jeho senátu, statistickým výkazem úseku, ve kterém působí, kvalitou soudu a soudního kraje, jehož je součástí. Komu jde opravdu o dobrou pověst naší justice, musí ji vnímat jako celek od okresního po nejvyšší soudy, od Chebu po Frýdek-Místek. Právě Soudcovská unie od samého počátku své existence úspěšně usiluje o rozvoj justice bez regionálních či jiných rozdílů. ...
Slovo soudce

Vzhůru do roku 2023

Lednové Slovo soudce autora vybízí k tomu, aby bylo pojato jako bilanční shrnutí roku právě skončeného a novoroční zdravice do roku nastávajícího. Těžko se tomu ubránit – jen bilancovat a zdravit by však bylo laciné (či „levné“, jak říkával Jan Vyklický). Kromě bilancování a zdravení se pokusím své slovo pojmout jako součást dialogu mezi justicí takzvaně „obecnou“ a ústavní, reprezentovanou soudem, u něhož momentálně soudím. S potěšením mohu konstatovat, že tento dialog úspěšně probíhá, je živý, často emotivní, ale hlavně prospěšný – jak pro soudce, tak především pro účastníky soudních řízení a profesionály, kteří je zastupují. Pokračujme v něm. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011