AKTUALITY

Připravované akce

Pozvánka na sympozium Hromadné žaloby

Stálá konference českého práva zve na sympozium Hromadné žaloby. Uskuteční se 10. června 2022 od 9 do 14 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu. ...
Další informace

Skončil Sjezd českých právníků

Jednota českých právníků a sjezdový výbor tvořený představiteli všech právnických profesí organizovaných profesními komorami, nebo zapsanými spolky, kterými jsou Česká advokátní komora, Notářská komora České republiky, Exekutorská komora České republiky, Soudcovská unie České republiky, Unie státních zástupců České republiky a Unie podnikových práv ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Připravované akce

Časopis Soudce 5/22

Redakce stavovského časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer připravuje distribuci již pátého letošního elektronického vydání profesního periodika Soudcovské unie ČR. Nabídne například rozhovor s Mgr. et Mgr. Michalem Bobkem, M.Jur., Ph.D., soudcem Nejvyššího správního soudu, ale i informace z dění v organizaci soudců ČR a další příspěvky. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Další informace

Mezinárodní soudcovská asociace IAJ-UIM v roce 2021

Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu. V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců náro ...
Novinky z judikatury legislativy

Přeložení soudce

Předseda soudu může přeložit soudce na jinou agendu i bez jeho souhlasu
Další zprávy

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) v uplynulém období

V září 2020 se tak trochu zázrakem podařilo italským státním zástupcům ve spolupráci s univerzitou ve Florencii uspořádat konferenci, na níž vystoupily špičky italské prokuratury. Následné zasedání správní rady MEDELu bylo kombinací osobní přítomnosti a dálkového připojení delegátů jednotlivých států. Bylo odsouhlaseno prohlášení kritizující oficiální návštěvu předsedy Evropského soudu pro lidská práva Roberta Stana v Turecku, při níž předseda Evropského soudu pro lidská práva přijal čestný doktorát Istanbulské univerzity, tedy akademické instituce, která po roce 2016 (pokus části armády o převrat) ze svého středu vyloučila bez řádného zdůvodnění 5 000 akademiku. Robert Stano navštívil i tureckou Justiční akademii a setkal se s tureckým prezidentem Erdoganem a zástupci jeho vlády. MEDEL v prohlášení připomněl dramatickou situaci tisíců po roce 2016 pronásledovaných tureckých soudců a státních zástupců, kteří přišli o práci, či byli dokonce odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody bez záruk spravedlivého procesu.
Slovo prezidenta

2022

Byl jsem vyzván, abych z důvodů minimálně dvou příležitostí napsal nějaký kratší text do našeho časopisu, případně na naši webovou stránku. Jednou z nich je pochopitelně rok 2022, rok plný dvojek, přitom třetí covidový a také předposlední, ve kterém bude mít naši Soudcovskou unii na starosti současné vedení. Rok, v němž nastupuje nová vláda, oproti dvěma předchozím volebním obdobím výrazně jinak sestavená a se spoustou nápadů, jak naše soudnictví zlepšit, zmodernizovat, zrychlit, učinit dostupnější pro občany. ...
Slovo soudce

Slovo soudce na květen 2022 aneb o svátcích lásky, práce a války

Vážení a milí, měsíc květen nabízí tradičně několik pevných bodů v kalendáři, nad nimiž se lze každoročně zamyslet nad životem, vesmírem a vůbec (v podrobnostech viz stejnojmenná kniha, resp. jeden z dílů slavné knižní série z pera Douglase Adamse, která přináší všechny odpovědi na základní otázky života, vesmíru a vůbec). Kalendář mi tedy dnes poslouží dobře jako jeden velký oslí můstek k těkání nad současným děním a nespojitelnými tématy. Květen každoročně začíná prvním májem – oficiálně v kalendáři nazývaným Svátkem práce. Ten ovšem letos k všeobecné neradosti vyšel na neděli, čímž oslavychtivým zaměstnancům znemožnil strávit pracovní den oslavami a odpočinkuchtivé naopak nutil k jarním pracím o víkendu, když už to tak blbě vyšlo. Celá léta od jinošství přitom přemýšlím, proč tak exkluzivní den, jako je první máj, k němuž nám Karel Hynek Mácha zanechal tak epochální báseň, má být spojen zrovna s oslavou práce a nikoliv lásky. Přitom si nemohu nevzpomenout na repliku z muzikálu Noc na Karlštejně (zrovna v neděli zas běžel na ČT a letos jsem u něj slzel již poněkolikáté), když císař Karel tak hezky pravil: „Nechť ženy žijí, milují a třeba i trochu vládnou po boku mužů na Karlštejně, stejně by v osvícených dobách příštích nikdo nevěřil, že za doby panování otce vlasti, blahé paměti, existoval zákon, který to zakazoval.“ ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011