ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Časopis SOUDCE 11-12/2018

Poslední letošní vydání stavovského periodika SOUDCE seznámí čtenáře s průběhem 28. výročního zasedání profesní asociace soudců ČR. Dvojčíslí časopisu nabízí také pravidelnou rubriku Slovo soudce. V ní si soudce JUDr. Miloše Tomsu připomínají jeho bývalí spolupracovníci včetně autora příspěvku JUDr. Františka Kučery. Toto číslo přináší rovněž odbor ...
Připravované akce

Pozvánka Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků v souladu se svým posláním a stanovami připravilo na leden 2019 odbornou přednášku, na kterou Vás srdečně zve. ...
Pohledy a názory

Stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva

Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní vypracovalo stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva (dále jen "věcný záměr"). ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela vyhlášky provádějící zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Dne 7. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 279/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
Slovo prezidentky

Před Shromážděním 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přípravy na Shromáždění delegátů jsou v plném proudu a to, mimo jiné, znamená i příležitost ke zhodnocení uplynulých měsíců. Letošní shromáždění bude vzhledem k několika významným “kulatým” výročím z historie České republiky vybízet k úvahám v širším kontextu, proto se v tomto příspěvku zaměřím zejména na praktické a pracovní shrnutí naší činnosti. ...
Slovo soudce

Slova soudců (a nejenom jich), aneb vzpomínání na laskavého pana Miloše

V srpnu, pětadvacátého, by se dožil úctyhodného věku dvaadevadesáti let JUDr. Miloš Tomsa, CSc. Excelentní právník, noblesní a laskavý člověk, milý kolega a pro mnohé i dobrý kamarád (snad se do té privilegované skupiny mohu též počítat). Jenomže, nestalo se tak. Jakoby si v průběhu července budoucí oslavenec vše rozmyslel a tak nějak, po anglicku, se trvale vzdálil. A někteří z nás postupně začali zjišťovat, jak moc chybí. Za sebe jsem si to přiznal hned v úterý čtyřiadvacátého července, byli jsme totiž domluveni, že ve čtyři odpoledne zajdeme, ještě s kolegou Jiřím, jak Miloš říkal, „na pívo“. Měl jsem tyto dýchánky rád a teď je s tím konec. I s mým předsevzetím, že budu spíše jen naslouchat, když hovoří starší. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011