Novinky z judikatury a legislativyDne 9. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 254/2019 Sb. zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.Dne 4. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 252/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.Dne 30. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 248/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.Dne 24. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 246/2019 Sb. vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020.Dne 24. 9. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 245/2019 Sb. nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020.Dne 24. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 244/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 243/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována tři sdělení určující emisní podmínky pro nové státní dluhopisy.Dne 18. 9. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 236/2019 Sb. nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády.Dne 12. 9. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 234/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 231/2019 Sb. vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.Dne 5. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 230/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 229/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 5. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 227/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 5. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 226/2019 Sb. vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011