Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabude zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 125/2024 Sb.Dnem 22. 5. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 124/2024 Sb.Dne 18. 6. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 113/2024 Sb.Dne 7. 6. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 104/2024 Sb.Dne 28. 5. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 97/2024 Sb.Dnem 1. 9. 2024 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 110/2024 Sb.Je věcí zákonodárce, jaký způsob odškodňování nezákonných správních rozhodnutí zvolíOdškodnění ve výši 150 tisíc Kč bylo podle Ústavního soudu nedostatečnéDnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 109/2024 Sb.Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 108/2024 Sb.Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 107/2024 Sb.Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 93/2024 Sb.Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 92/2024 Sb.Ústavní soud zrušil sterilizaci jako podmínku úřední změny pohlaví.Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 86/2024 Sb.Jak posuzovat opakované porušení zákona, který byl rekodifikován?


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011