Novinky z judikatury a legislativyÚstavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemkuDne 28. 2. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 7/2024 Sb.Nejvyšší soud se nedávno ve svém rozhodnutí zveřejněném pod sp. zn. 29 NSČR 134/2022 zabýval otázkou povahy usnesení, kterým se vyslovuje insolvenčnímu správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěnému věřiteli a dále i k otázce možného ukončení účasti zajištěného věřitele v insolvenčním řízení z důvodu ochrany zásad insolvenčního řízení a základních principů právního státu.Ústavní soud se věnoval rozdílným mechanismům v odškodňování smrti osoby blízké při služebním úrazu a pracovním úrazu.Dnem 21. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 13/2024 Sb.Dnem 2. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 16/2024 Sb.Dnem 2. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 15/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 14/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 10/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 8/2024 Sb.Dnem 31. 1. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 11/2024 Sb.


Právo na výmaz

09.02.2024


Uchovávání biometrických a genetických údajů odsouzených osob až do jejich smrti je v rozporu s unijním právemÚS se zastal pachatelky, která prý nehradila škodu podle svých sil, ačkoliv jí byl příjem exekučně zabavenDnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 345/2023 Sb.Částečně dnem 20. 1. 2024, částečně pak dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 1/2024 Sb.Dnem 3. 2. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 18/2024 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011