Novinky z judikatury a legislativyDne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 211/2018 Sb. vyhláška o technických prohlídkách vozidel.Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 209/2018 Sb. vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 208/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 207/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).Dne 21. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 206/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.Dne 20. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 204/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 9. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 202/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.Dne 14. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 201/2018 Sb. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019.Dne 14. 9. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 199/2018 Sb. nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2).Dne 12. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 196/2018 Sb. vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.Dne 5. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 195/2018 Sb. vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.Dne 5. 9. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 31. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 192/2018 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.Dne 31. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 191/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 8. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 189/2018 Sb. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011