Novinky z judikatury a legislativyDne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 254/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 253/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 252/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 250/2017 Sb. zákon o elektronické identifikaci.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 247/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 246/2017 Sb. zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů.Dne 9. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 239/2017 Sb. vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa.Dne 9. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 238/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.Dne 4. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 237/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.Dne 4. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 236/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.Dne 4. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 235/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 232/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.Dne 31. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 229/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011