Novinky z judikatury a legislativyDne 9. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 99/2019 Sb. zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 9. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 98/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 9. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 97/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).Dne 5. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 95/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.Dne 2. 4. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 92/2019 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.Dne 2. 4. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 91/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).Dne 2. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 3. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 87/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody.Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 86/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 85/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě.Dne 27. 3. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 83/2019 Sb. nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 82/2019 Sb. vyhláška o tabákových nálepkách.Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 81/2019 Sb. vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy.Dne 27. 3. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 80/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.Dne 21. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 79/2019 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011