Novinky z judikatury a legislativyDne 28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 311/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.Dne 26. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 310/2019 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020.Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 307/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 304/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 301/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.Dne 20. 11. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 300/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 11. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 299/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů.Dne 14. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována tři sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se výší platových základen pro určení platu a některých náhrad výdajů některých zaměstnanců státu.Dne 14. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 293/2019 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020.Dne 12. 11. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 291/2019 Sb. nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.Dne 8. 11. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 289/2019 Sb. nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky.Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 282/2019 Sb. vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 280/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 279/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011