Novinky z judikatury a legislativyDne 9. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 161/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 9. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 160/2021 Sb. zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021.Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.Při řešení otázky věcné projednatelnosti návrhu účastníka na zastavení již skončené exekuce musí obecné soudy následovat ustálenou judikaturu Nejvyššího souduDne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 151/2021 Sb. zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu.Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 153/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 3. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2021 Sb. vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.K zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží, potvrdil Ústavní soud.Dne 31. 3. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 140/2021 Sb. vyhláška o energetickém auditu.Může obecní regulace hazardu představovat zásah do práva EU, konkrétně do svobody pohybu služeb?Dne 31. 3. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 142/2021 Sb. sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků.Dne 31. 3. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 154/2021 Sb. nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021.Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon, jehož účelem je další zmírnění dopadů epidemie koronaviru na některé osoby účastnící se soudního řízení.Dne 23. 3. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 137/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.Dne 26. 3. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 146/2021 Sb. usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011