Novinky z judikatury a legislativyDne 31. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 25/2020 Sb. vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.Dne 27. 1. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 19/2020 Sb. nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.Dne 27. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 18/2020 Sb. vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.Dne 27. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 17/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů.Dne 24. 1. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 16/2020 Sb. nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.Dne 17. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 12/2020 Sb. zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.Dne 10. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 6/2020 Sb. vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.Dne 10. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 5/2020 Sb. vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.Dne 10. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 4/2020 Sb. vyhláška o energetických specialistech.Dne 10. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.Dne 3. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 1/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 369/2019 Sb. zákon kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 368/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 367/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 366/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011