Novinky z judikatury a legislativyDne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 277/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 276/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 274/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.Dne 31. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 271/2019 Sb. vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.Dne 29. 10. 2019 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 270/2019 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020.Dne 29. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 269/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 268/2019 Sb. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020.Dne 29. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 266/2019 Sb. vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.Dne 18. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 265/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.Dne 18. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 264/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.Dne 18. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 263/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 262/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 14. 10. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 260/2019 Sb. nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020.Dne 14. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 259/2019 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí.Dne 9. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 256/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011