Novinky z judikatury a legislativy


Přeložení soudce

27.05.2022


Předseda soudu může přeložit soudce na jinou agendu i bez jeho souhlasuDnem 15. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 110/2022 Sb.Dne 13. 5. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 116/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.Dnem 11. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 115/2022 Sb.Nelze-li zjistit místo pobytu obviněného lze jej (od)soudit v nepřítomnosti, ale má pak právo na obnovu řízení v jeho přítomnosti, nevyhýbal-li se souduDne 11. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 91/2022 Sb.Ústavní soud k „gentlemanské dohodě ve vězení“Jak posuzovat operace přispívající k trvalé změně kontroly cílového podniku před samotným převzetímDne 5. 5. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 108/2022 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb. a č. 2/2021 Sb.Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 102/2022 Sb.Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 101/2022 Sb.Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů. Ta byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 97/2022 Sb.Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 92/2022 Sb.Ústavní soud dává vodítka, jak prokazovat a hodnotit posuzované překážky střídavé péčeDne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 90/2022 Sb.Dnem 30. 4. 2022 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 100/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011