Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 109/2023 Sb.Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 108/2023 Sb.Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 105/2023 Sb.Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 131/2023 Sb.Zásada vysílajícího státu se vztahuje i na poskytovatele satelitních balíčkůDnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 97/2023 Sb.Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 96/2023 Sb.Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 130/2023 Sb.Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 69/2023 Sb.Dnem 1. 5. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 106/2023 Sb.Spotřebitel nemusí nic platit ani v případě, že odstoupí od smlouvy, která již byla splněnaDnem 30. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 119/2023 Sb.Dnem 30. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 118/2023 Sb.Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 126/2023 Sb.Po nikom není možné vyžadovat absolutní neomylnostZrušení letu z důvodu nenadálého úmrtí druhého pilota neosvobozuje leteckou společnost od povinnosti vyplatit cestujícím náhradu škody


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011