Novinky z judikatury a legislativyDne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 24. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 288/2020 Sb. zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.Dne 23. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 280/2020 Sb. nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.Dne 19. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 279/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 278/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.Dne 19. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 277/2020 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 276/2020 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %.Dne 19. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 275/2020 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %.Dne 11. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 270/2020 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 11. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 269/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 268/2020 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.Dne 4. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 267/2020 Sb. vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance.Dne 4. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 265/2020 Sb. nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů.Dne 5. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 264/2020 Sb. vyhláška o energetické náročnosti budov.Dne 2. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 263/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.Dne 2. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 262/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011