Novinky z judikatury a legislativyDne 7. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 279/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.Dne 7. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 274/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.Dne 7. 12. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 273/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 12. 2018 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny dvě vyhlášky o vyhlášení ( :-) ) národních přírodních památek a jedna o vyhlášení národní přírodní rezervace.Dne 29. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 268/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách.Dne 29. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 265/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 23. 11. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 263/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.Dne 15. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 259/2018 Sb. vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.Dne 15. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 258/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 256/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 254/2018 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 253/2018 Sb. vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 252/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv.Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 251/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.Dne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 250/2018 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011