Novinky z judikatury a legislativyDne 12. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 102/2018 Sb. nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny.Dne 8. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 100/2018 Sb. vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel.Dne 5. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 97/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 96/2018 Sb. vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 93/2018 Sb. zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu.Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 92/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 91/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Jde o krátkou novelu o třech změnových bodech.Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 89/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.Dne 31. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 86/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 85/2018 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.Dne 29. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 83/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.Dne 28. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 82/2018 Sb. vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).Dne 21. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 80/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011