Novinky z judikatury a legislativyDne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 168/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.Dne 14. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 165/2018 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.Dne 9. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 163/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 9. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 161/2018 Sb. vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení.Dne 3. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 152/2018 Sb. vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.Dne 3. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 151/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.Dne 26. 7. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 147/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023.Dne 26. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 145/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.Dne 26. 7. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 144/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 26. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 143/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 142/2018 Sb. vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2018 Sb. vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 140/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 139/2018 Sb. vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků.Dne 9. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 137/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011