Novinky z judikatury a legislativyDne 13. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 429/2017 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.Dne 11. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 424/2017 Sb. vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.Dne 11. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 423/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).Dne 8. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 417/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.Dne 8. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 416/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.Dne 7. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 415/2017 Sb. vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.Dne 7. 12. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 410/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.Dne 4. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 403/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 401/2017 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.Dne 30. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 400/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 396/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 392/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 391/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.Dne 29. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 390/2017 Sb. nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 389/2017 Sb. vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011