Připravované akce


Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními a společenskými kruhy. Tato jedinečná kulturní akce má také benefiční rozměr - výtěžky z minulých let jsme věnovali na rekonstrukci výtahu "páternoster" v budově fakulty. Letošní případný výtěžek bude věnován na další rozvoj interiéru budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který by měla určit připravovaná architektonická soutěž.
Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo soudce na měsíc listopad i prosinec, zápisy z jednání Kolegia předsedů krajských soudů, zápis z listopadového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR, zprávy ze života Unie v uplynulém období a mnohé další informace.
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se 6. a 7. října 2017 v IMPERIAL HOTELU OSTRAVA. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 20. září 2017.
Časopis SOUDCE 7 - 8/2017 čtenářům nabízí jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík. Letní dvojčíslí také přinese další zprávy s aktuálními informacemi z justičního prostředí, ale i ze života profesní organizace českých soudců.
Společnost Wolters Kluwer předala do distribuce již páté letošní vydání profesního periodika - časopis SOUDCE. V květnovém čísle najdete pravidelné rubriky, odborné články, zápisy z jednání, ale i další zprávy a aktuální informace z justičního prostředí. Předkládáme Vám obsah nejnovějšího vydání:
Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Vybrané problémy dědického práva", který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 13 do 17 hodin v hotelu Olšanka v Praze.
Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program.
V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již XIX. ročník stavovského periodika. Vedle stávajících rubrik přinese časopis SOUDCE také nové rubriky a příspěvky z širšího okruhu zaměření. Redakce časopisu připravuje jeho lednové vydání pro tisk a následnou distribuci všem čtenářům a předplatitelům.
Organizátoři reprezentačního právnického plesu srdečně zvou na jeho jubilejní 45. ročník, který se koná 28. ledna 2017 v Hotelu International v Brně. Podrobnosti najdete na http://ples.law.muni.cz/content/cs/ Dotazy adresujte na mail ples@law.muni.cz Pomozte svou účastí i svým jménem zvýšit prestiž této jedinečné akce a vytvořit příjemnou atmosféru pro setkání všech generací právníků a všech právnických profesí. Blíže ke konání - viz pozvánka.
Dvojčíslí stavovského periodika soudců přinese mimo jiné informace z průběhu vrcholného rokování Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 v hotelu GALANT v Mikulově. Seznámí s příspěvky domácích i zahraničních hostů, které doplní fotografie z letošního Shromáždění delegátů. Toto vydání časopisu SOUDCE čtenářům rovněž nabídne pravidelné rubriky a aktuální zprávy z oblasti justice.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011