Připravované akce


Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR s v o l á v á prezident SU ČR na 14. a 15. října 2022 Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky. Uskuteční se v LH Hotelu Dvořák Tábor. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 30. září 2022 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.cz.
Redakce časopisu SOUDCE dokončuje srpnové vydání našeho profesního periodika. Osmé číslo například uveřejní pro delegáty pozvánku prezidenta JUDr. Libora Vávry na letošní 32. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, slovo soudkyně JUDr. Martiny Lorencové, dále rozhovor s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, soudkyní Evropského soudu pro lidská práva či příspěvek JUDr. Kateřiny Čuhelové, Ph.D. věnovaný Zadávání znaleckých otázek. O konferenci „Správa soudnictví – věc demokracie“ a zasedání správní rady MEDELu v Bordeaux informuje Mgr. Karolína Tylová, LL.M., která Soudcovskou unii ČR zastupuje v této asociaci evropských soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu.
Stálá konference českého práva zve na sympozium Hromadné žaloby. Uskuteční se 10. června 2022 od 9 do 14 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu.
Stálá konference českého práva pořádá v rámci letošního Pražského právnického jara sympozium "Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)". Koná se 25. dubna 2022 od 9.00 do 14.00 hod. v CEVRO Institutu (Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město).
Stálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát Vás zveme na kulatý stůl věnovaný soudcovské etice. Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Kulatý stůl se uskuteční 20. května 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Blíže ke konání a přihláškám k účasti
V sobotu 26. března 2022 se po roční pandemické odmlce znovu koná jedna z nejvýznamnějších společenských událostí roku pro právnickou obec i širokou veřejnost – Právnický ples Spolku českých právníků Všehrd. Znovu tak obnovujeme tradici této společenské akce. Těšit se můžete nejen na tanec v secesním Obecním domě v Praze. Právnický ples 2022 Kdy: 26. března 2022 od 19 hodin Kde: Obecní dům v Praze Ples pořádá Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c., Mgr. Jana Chabra, radního hl. m. Prahy a prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy.
Od tohoto roku bude stavovský časopis SOUDCE vycházet v elektronické podobě. Bližší informace podala šéfredaktorka časopisu PhDr. Mgr. Marie Novotná. Redakce našeho periodika ve zprávě uvádí: ,,Profesní organizace soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s., uzavřely Memorandum o spolupráci. Obě strany memoranda si uvědomují, že vydavatelství s tištěnými časopisy procházejí změnou, a v memorandu vyjádřily zájem nadále spolupracovat při vydávání časopisu Soudce v elektronické podobě. Dohodly se na tomto: – od 1. 1. 2022 bude časopis vycházet pouze v elektronické podobě – elektronická podoba bude odpovídat tištěné verzi – soudci obdrží notifikaci, jakmile vyjde nové číslo – přístup k časopisu bude přes aplikaci Smarteca, která umožňuje pohodlné čtení časopisu na počítači (monitoru), v tabletu či na mobilu – aplikace umožňuje vytvářet vlastní poznámky k článkům, zvýraznění textu a přístup k archivu časopisu od roku 2020 Po šesti měsících od spuštění elektronické podoby časopisu obě strany vyhodnotí fungování této spolupráce."
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolal prezident JUDr. Libor Vávra 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR na 22. a 23. října 2021. Uskuteční se v hotelu DUO v Praze.
Kancelář SU ČR upozorňuje členy naší profesní organizace, kteří mají zájem autorsky přispět do stavovského periodika SOUDCE, že uzávěrka příspěvků do červnového vydání je stanovena na 11. červen 2021.
Časopis SOUDCE vychází každý měsíc. Redakce profesního časopisu ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje jeho letos již páté vydání. Číslo 5/21 mimo jiné nabídne "Zamyšlení na měsíc květen" od Mgr. Martina Omelky, dále rozhovor Mgr. Miroslava Jurmana se zástupci komory soudních tlumočníků ČR či odborný článek zaměřený na daňověprávní aspekty investičního životního pojištění. Květnové vydání přinese také informace z březnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu a další novinky z justičního prostředí. Kancelář Soudcovské unie a redakce časopisu přijímají další autorské příspěvky k publikování v pátém letošním čísle do 11. května 2021.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011