Připravované akce


Redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již připravuje k distribuci číslo 7/24. Čtenáři v červencovém vydání najdou informace a zajímavosti z justičního prostředí, ale i pravidelné rubriky jako je např. "Slovo soudce" či souhrnný měsíční přehled pracovních jednání, vystoupení soudců v médiích a dění uvnitř stavovského spolku soudců ČR. Z obsahu čísla vybíráme:
Stálá konference českého práva připravuje pracovní sympozium „Pes mezi paragrafy“. Sympozium proběhne v rámci VIII. ročníku Pražského právnického jara 2024. Záštitu převzali JUDr. Petr Šuk, místopředseda NS ČR a JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR. Záměrem pracovního sympozia je otevřít široký vějíř otázek souvisejících s právním zakotvením pozice psa (zvířete, „mazlíčka“, pomocníka a nejlepšího přítele člověka). Blíže viz příloha. Místo konání: CEVRO Vysoká škola, Jungmannova 17, Praha 1. Termín: pátek 7. 6. 2024 od 9.00 do 13.00 hod. Registrace je možná na: https://www.brainteam.cz/e-shop/produkt/konference-pes-mezi-paragrafy-7-6-2024-vysoka-skola-cevro Členové Soudcovské unie mají účast zdarma. V e-shopu stačí použít slevový kód SKCP100.
Květnové vydání profesního periodika soudců ČR bude již brzy distribuováno čtenářům. Nabídne pravidelné rubriky, ale i další zprávy a informace z justičního prostředí. Například slovo na květen připravil soudce Mgr. Petr Hoček. V čísle 5/24 vyjde také článek Jak postupovat v soudním (nejen) opatrovnickém řízení s tzv. vysoce konfliktní osobou. Toto vydání uveřejní další Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949, seznámí Vás s aktuální judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a čtvrtletním přehledem judikatury Ústavního soudu ČR.
Redakce ve společnosti Wolters Kluwer,a.s. připravuje dubnové číslo našeho stavovského periodika SOUDCE. Z obsahu vybíráme: Slovo soudce Poslouchat se navzájem pomůže nám všem (Mgr. Miroslav Jurman) Články Zpráva o nařízení prvního setkání (Mgr. Jan Benýšek, Hanuš Řezáč) Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949 (JUDr. Lubomír Činka) Judikatura Ze únorového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu (Zpracoval: Mgr. Tomáš Ryšavý, asistent soudce Nejvyššího soudu Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu) Přehled aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu (Zpracovali: Mgr. David Slováček, Mgr. Petr Jimramovský, Nejvyšší správní soud) Čtvrtletní přehled judikatury Ústavního soudu (III/2023) (Zpracovala: JUDr. Lenka Pekařová)
Redakce našeho stavovského periodika připravuje k vydání letošní první číslo časopisu SOUDCE. Lednové vydání čtenářům mimo jiné nabídne slovo prezidenta JUDr. Libora Vávry a také příspěvek prvního viceprezidenta Mgr. Romana Lady. Naše profesní periodikum nabídne i další pravidelné rubriky včetně přehledu dění v unii i mimo ni v měsíci prosinci 2023. Redakce časopisu SOUDCE ze společnosti Wolters Kluwer, a.s. zároveň čtenáře upozorňuje, že časopis je dostupný v aplikaci Smarteca a také v ASPI. Odkaz www.aspi.cz/casopis/soudce funguje po přihlášení do webového ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte společnost Wolters Kluwer, a.s. na adrese: zakaznicke@wolterskluwer.cz Po registraci bude časopis zpřístupněn čtenářům. Archiv časopisu obsahuje jednotlivá čísla časopisu od roku 2005.
Redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. dokončuje listopadové vydání SOUDCE. Celé vydání se vrací textem i obrazem k říjnovému sněmu naší stavovské organizace. Čtenáři se seznámí s texty vystoupení všech řečníků a prostřednictvím fotografií soudkyně JUDr. Hany Tiché a soudců JUDr. Ladislava Derky a Mgr. Pavla Punčocháře nahlédnou do dění obou jednacích dnů 33. Shromáždění delegátů SU ČR.
Stálá konference českého práva zve na další akci v rámci projektu MOZAIKA. Uskuteční se 23. listopadu 2023 od 17.00 do 20.30 hod. na téma "Rodinné finance v pohodě i v krizi". Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
Redakce stavovského časopisu Soudce dokončuje říjnové vydání tohoto periodika. Společnost Wolters Kluwer, která časopis vydává, začíná připravovat také č. 11/23, které přinese podrobné zpravodajství z letošního 33. Shromáždění delegátů SU ČR, které v těchto dnech probíhá v Přerově.
Ve dnech 13. a 14. října 2023 se v Přerově uskuteční výroční zasedání nejvyššího orgánu Soudcovské unie ČR – 33. Shromáždění delegátů. Program bude oficiálně zahájen v pátek 13. října 2023 v 9 hodin ve Velkém kongresovém sálu LH Hotelu JANA. Očekávána je účast 150 delegátů a hostů z řad vysokých ústavních činitelů ČR, resortních představitelů a významných osobností z justičních institucí. V odpolední části prvního jednacího dne se budou delegáti v pracovních skupinách zabývat otázkami materiálního zabezpečení soudců a komunikací navenek i dovnitř Soudcovské unie. V pátek odpoledne rovněž proběhnou volby do volených orgánů SU ČR na další tříleté funkční období.
Prezident JUDr. Libor Vávra svolává podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR 33. Shromáždění delegátů SU ČR na 13. a 14. října 2023 do LH Hotelu JANA v Přerově. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 29. září 2023 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.czCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011