Připravované akce


Vzdělávací středisko na podporu demokracie pořádá ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR v pátek 3. prosince 2004 seminář s názvem "Postavení a role soudců v České republice a Evropě". Koná se od 10 hodin v Hybernské ulice č. 18, Praha 1 (budova MS v Praze, lokální pracoviště Justiční akademie). K postavení a roli soudců obecných soudů, jejich odborné připravenosti, stavu reformy soudnictví v ČR ...
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2004 se v Jindřichově Hradci uskuteční 14. výroční zasedání Soudcovské unie ČR.
NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE Zveme novináře a sdělovací prostředky na stručný tiskový briefing, který se koná bezprostředně po skončení sněmu SU ČR v sobotu 28. 11. 2009 v hotelu Frymburk, Frymburk 140 ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011