Další informace


Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 46. Reprezentační právnický ples, který se uskuteční 17. února 2018 od 19 hodin v Hotelu Courtyard by Marriott Brno.
V letošním roce vychází stavovský časopis Soudce již ve XX. jubilejním ročníku. Od začátku ledna připravuje jeho redakce ve vydavatelství Wolters Kluwer, a. s. první vydání tohoto roku. Po uzávěrce budou čtenáři profesního periodika českých soudců detailněji informováni o obsahové náplni čísla 1/2018.
Příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2018.
Soudcovská unie ČR se důrazně ohrazuje proti vyjádřením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka k důvodům případného nevydání poslanců hnutí ANO k trestnímu stíhání, jimiž relativizuje nejen nezávislost Policie ČR a soustavy státního zastupitelství, ale v důsledku též soudů. Jako třetí nejvyšší ústavní činitel ČR tak zpochybňuje, že Česká republika je demokratickým právním státem založeným na respektu k lidským právům včetně práva na rovnost občanů před zákonem.
Upozorňujeme čtenáře stavovského periodika SOUDCE na obsah již desátého letošního vydání. Slovo soudce nese titulek "K říjnovým volbám", autorem je JUDr. František Kučera. Rozhovor poskytla JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně Krajského soudu v Ostravě. Publikován je pod titulkem "Na Ostravsko se lidé vždy stěhovali za prací, to ovlivnilo i místní justici".
Soudcovská unie ČR Vás zve na tiskovou konferenci, která se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 13,00 hod. v jednací síni č. 25 v přízemí budovy Obvodního soudu pro Prahu 1 (Ovocný trh 14, Praha 1) k nadcházejícímu 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Delegáti z celé republiky se sejdou 6. a 7. října 2017 v Ostravě. Mimo jiné zvolí na následující tříleté funkční období nové vedení Unie: prezidenta, členy Republikové a Kontrolní rady.
Upozorňujeme čtenáře stavovského časopisu SOUDCE, že č. 9/2017 obsahuje kromě rubrik, které naše periodikum přináší pravidelně, také informace k nadcházejícímu výročnímu zasedání profesní organizace českých soudců. Letošní sněm je volební, čtenáři se proto v zářijovém vydání časopisu Soudce mohou seznámit s prezentacemi některých kandidátů do Republikové rady a na funkci prezidentky. Blíže k obsahové náplni:
Soudcovská unie vnímá výhrady protestující polské veřejnosti proti navrhovaným opatřením výkonné a zákonodárné moci a sdílí je s ní. Za nejzávažnější porušení ústavnosti považujeme odvolávání soudců výhradně výkonnou mocí. To je zcela v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti v jakémkoliv demokratickém uspořádání státu. Proto vítáme veto dvou kontroverzních zákonů prezidentem Dudou.
V minulých týdnech dochází k nepřesné mediální interpretaci názoru prezidentky Soudcovské unie na preferovaný způsob výběru soudců a přípravy uchazečů o funkci soudce. Soudcovská unie dlouhodobě prosazuje přijetí úpravy, podle které by soudci byli vybíráni do funkce v otevřených výběrových řízeních.
Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, prezidentka Soudcovské Unie, předseda Nejvyššího správního soudu, viceprezident Exekutorské komory ČR, předseda Městského soudu v Praze, ředitelka Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, člen Legislativní rady vlády ČR - to není jen náhodný výčet pozic současných právních špiček, ale výběr vystupujících na sedmém ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017, který se uskutečnil v minulém týdnu (25. – 26. 4. 2017), na Seči. Během dvou dnů na něm vystoupilo 20 přednášejících s pestrou paletou témat, které si opět přijelo vyslechnout na dvě stovky právníků. Účastníci se tak mohli z přednesu JUDr. Belloňové, Ph.D., z ministerstva spravedlnosti seznámit např. s novelou insolvenčního zákona, jenž řeší zamezení duplicitních aktivit insolvenčního soudu a insolvenčních správců, či s plánovanou změnou civilních procesních předpisů, a stranou samozřejmě nezůstala ani historicky první novela občanského zákoníku, jejíž kritický rozbor vybraných paragrafů (§§ 509, 709/3 a 1124/1) si na druhý den kongresu připravil doc. JUDr. Tégl, Ph.D. Na závěr prvního bloku přenesl účastníky do kyberprostoru doc. JUDr. Polčák, Ph.D., který se snažil popsat rozdíly mezi písemností a písemným právním jednáním, jehož znaky může naplnit i elektronický dokument s jednoduchým podpisem.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011