Další informace


Poslední vydání stavovského periodika časopisu Soudce v roce 2019 vychází jako dvojčíslí a mimo jiné přináší zevrubné zpravodajství z letošního výročního zasedání Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo v Přerově. Čtenáři v čísle 11-12/2019 najdou také pravidelné rubriky jako například Slovo soudce, přehledy judikatury, informace a další aktuality ze soudnictví u nás i v zahraničí.
Soudcovská unie si při příležitosti výročí 17. listopadu připomíná, že již 30 let žijeme ve svobodném a právním státu. Uvědomujeme si zároveň, že tyto hodnoty vyžadují trvalé úsilí pro jejich zachování a rozvoj. Problémy, se kterými se setkáváme, včetně nedostatků v justici, vnímáme jako přirozenou součást každého demokratického systému, tedy nikoliv jako jeho zpochybnění, ale neustálou výzvu. Svobodné a nezávislé soudnictví není neměnný stav, musíme ho udržovat trvalou pozorností a aktivitou. To Soudcovská unie považuje za zásadní součást své činnosti. Jsme odhodláni vynakládat i nadále úsilí a energii k pozdvihnutí úrovně soudnictví a poskytování spolehlivé ochrany práv všech občanů České republiky. Užijme si nedělní výročí s radostí a hrdostí na velký pokrok, ke kterému od listopadu 1989 v našem soudnictví došlo! Daniela Zemanová prezidentka Soudcovské unie
Sněm konstatoval, že zveřejňování informací o rozhodovací činnosti soudců bez zohlednění jedinečných okolností je zavádějící a vzhledem k zásadě zákonného soudce bezpředmětné. Delegáti uložili Republikové radě: - Hledat legislativní nástroje, které by vedly k posílení psychické a fyzické odolnosti soudců, neboť soudci patří mezi profesní skupiny ohrožené syndromem vyhoření. - Dopracovat koncepci Otevřeného souboru etických dilemat soudce. 29. Shromáždění delegátů SU ČR zvolilo nové členy Etického soudu unie. Se závěry rokování seznámili členové vedení Soudcovské unie ČR zástupce médií.
Dnes bylo v Přerově zahájeno 29. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítala prezidentka Daniela Zemanová. Před účastníky sněmu předstoupil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Ze svých zkušeností vrcholného politika potvrdil, že česká justice patří mezi špičky justice ve střední a východní Evropě a vyslovil také přesvědčení, že je potřeba pokračovat v širším dialogu mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová mimo jiné rovněž zmínila novelu zákona o státním zastupitelství a ocenila spolupráci Soudcovské unie na novele zákona o soudech a soudcích.
Stálá konference českého práva zve na říjnové akce - "Budoucnost civilního procesu" (konferenci pořádá 7.10. 2019 ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR) a na kulatý stůl "Prostupnost právnického stavu", který se uskuteční 18.10. 2019.
Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová a viceprezident JUDr. František Kučera jednali v úterý 2. 7. 2019 s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou. Pracovní schůzky se zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice JUDr. Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Mgr. Michal Franěk. Účastníci setkání diskutovali o legislativních návrzích ministerstva spravedlnosti, zejména o výběrových řízeních na funkcionáře soudů. Shodli se na nutnosti nalézt účinný nástroj pro zástup soudce v případě dlouhodobé nepřítomnosti, za tím účelem budou pokračovat jednání o projektu emeritní soudce. Další diskuse se týkaly působení soudců při výběru vedoucích státních zástupců a ostatních aktuálních otázek soudnictví.
Dne 23. května 1992 byl mafií zavražděn italský vyšetřující soudce Giovanni Falcone. MEDEL vyhlásil tento den dnem nezávislosti justice v Evropě a vydává u této příležitosti elektronickou knihu, která obsahuje výběr z dopisů tureckých soudců, státních zástupců a jejich příbuzných. Jedná se o dopisy doručené MEDELu v minulých letech, po tzv. pokusu o státní převrat v červenci 2016, který turecký prezident Erdogan využil k potlačení svých oponentů. Tyto čistky se týkaly i turecké justice. Mnoho soudců a státních zástupců bylo odvoláno z funkce, zatčeno a později odsouzeno bez řádného procesu, jejich majetek byl zkonfiskován. Shromážděné anonymizované dopisy bez dalších komentářů a úprav jsou působivým svědectvím neuvěřitelně rychlého úpadku právního státu v Turecku.
Stálá konference českého práva zve v rámci letošního Pražského právnického jara na sympozium k civilnímu řízení. Uskuteční se 22. března 2019 od 9 do 14 hodin v CEVRO Institutu v Praze.
Únorové vydání stavovského periodika přináší pravidelné rubriky, aktuality, zprávy a informace, zápisy z jednání a další příspěvky. Blíže k obsahu:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 47. reprezentační právnický ples, který se uskuteční 23. února 2019 od 19.00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Brno.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011