Časopis SOUDCE 4/2024

Redakce ve společnosti Wolters Kluwer,a.s. připravuje dubnové číslo našeho stavovského periodika SOUDCE.
Z obsahu vybíráme: 
Slovo soudce
Poslouchat se navzájem pomůže nám všem
(Mgr. Miroslav Jurman)
 
Články
Zpráva o nařízení prvního setkání
(Mgr. Jan Benýšek, Hanuš Řezáč)
 
Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949
(JUDr. Lubomír Činka)
 
Judikatura
Ze únorového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: Mgr. Tomáš Ryšavý, asistent soudce Nejvyššího soudu
Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)
 
Přehled aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu
(Zpracovali: Mgr. David Slováček, Mgr. Petr Jimramovský, Nejvyšší správní soud)
 
Čtvrtletní přehled judikatury Ústavního soudu (III/2023)
(Zpracovala: JUDr. Lenka Pekařová)
  
Jak žije Soudcovská unie
 
Recenze
SIVÁK, J. Efektivní obhajoba. Wolters Kluwer, 2024

Archiv časopisu SOUDCE obsahuje jednotlivá čísla našeho profesního časopisu od roku 2005. 
Časopis je dostupný nejenom v aplikaci Smarteca, ale také v ASPI.
Odkaz www.aspi.cz/casopis/soudce funguje po přihlášení do webového ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte společnost Wolters Kluwer, a.s. na adrese: zakaznicke@wolterskluwer.cz. Po registraci bude časopis zpřístupněn čtenářům. 
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011