Sněm stavovské organizace soudců ČR

Ve dnech 13. a 14. října 2023 se v Přerově uskuteční výroční zasedání nejvyššího orgánu Soudcovské unie ČR – 33. Shromáždění delegátů.
 
Program bude oficiálně zahájen v pátek 13. října 2023 v 9 hodin ve Velkém kongresovém sálu LH Hotelu JANA.
Očekávána je účast 150 delegátů a hostů z řad vysokých ústavních činitelů ČR, resortních představitelů
a významných osobností z justičních institucí.
V odpolední části prvního jednacího dne se budou delegáti v pracovních skupinách zabývat otázkami
materiálního zabezpečení soudců a komunikací navenek i dovnitř Soudcovské unie.
V pátek odpoledne rovněž proběhnou volby do volených orgánů SU ČR na další tříleté funkční období.
Média budou o průběhu jednání informována.
Se závěry rokování seznámí novináře nově zvolené vedení Soudcovské unie na brífinku v sobotu 14. října 2023
v 11,30 hod. v prostorách hotelu JANA.
 
Kancelář SU ČR
e-mail: kancelar@soudci.cz
737 467 655, 603 931 155
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011