Prosincové vydání časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. bude distribuovat jeho poslední číslo roku 2022. Časopis SOUDCE přinese pravidelné rubriky. Například do rubriky Slovo soudce přispěla JUDr. Margita Marková, členka výkonného výboru Soudcovské unie ČR. Kromě odborných článků čtenáři v prosincovém vydání roku 2022 najdou také přehledy o účasti vedoucích představitelů a dalších členů Soudcovské unie na různých pracovních setkáních a akcích či výběr jejich vystoupení v médiích v uplynulém období. S číslem 12/2022 profesního časopisu SOUDCE se již brzy seznámí všichni členové SU ČR. 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011