Další informace


K vrcholným jednáním Unie každoročně patří Shromáždění zástupců sekcí. To poslední se konalo ve dnech 21. a 22. listopadu 2003 ve Františkových Lázních. Sedmdesát dva sekcí Soudcovské unie ČR reprezentovalo na sněmu 121 delegátů. O tom, že Unie je uznávaným stavovským sdružením nejenom u nás, ale i v zahraničí svěd účast 25 významných hostů shromáždění. Za všechny lze jmenovat například předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou, předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu, ministra spravedlnosti JUDr. Karla Čermáka. Ze zahraničních hostů jmenujme prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Ernsta Markela, viceprezidentku Mezinárodní asociace soudců a předsedkyni Evropské asociace soudců Dr. Maju Tratnik, čestného prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Güntera Woratsche, zástupce slovenských, polských soudců, zástupkyni Delegace Evropské komise v ČR, 1. tajemníka velvyslanectví USA v Praze. Zasedání se účastnili také reprezentanti Exekutorské a Advokátní komory ČR, Českého helsinského výboru, poslanci a další významní hosté. Veškeré informace o obsahu jednání a záznamy příspěvků, které zazněly na sněmu přinesl časopis Soudce 12/2003 – 1/2004.
Pevnou půdu pod nohama a šťastné kroky, které vedou k Vašim cílům, Vám v roce 2016 přeje Soudcovská unie.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011