Další informace


Ve dnech 28. až 30. května 2007 se ve Špindlerově Mlýně uskutečnil první ročník Sportovních her justice. Zorganizovaly ho Nejvyšší státní zastupitelství ČR ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR. Účastnili se pracovníci Ministerstva spravedlnosti ČR, soudci, exekutoři, státní zástupci, notáři a advokáti, kteří soutěžili v nejrůznějších sportovních disciplínách. Několika fotografiemi připomínáme tuto sportovní justiční událost.
Do Právnické síně slávy uveden in memoriam bývalý předseda ÚS Zdeněk Kessler Praha – 20. 1. 2007 Slavnostní vyhlášení výsledků uzavřelo v pátek, 19. 1. 2007, druhý ročník celojustiční soutěže Právník roku 2006, která probíhala na internetu – webové adrese www.pravnikroku.cz – od května 2006.V TOP HOTELU PRAHA se při této příležitosti sešlo více než dva tisíce právníků (advokátů, soudců, státních zástupců, notářů, exekutorů), společně se špičkami české justice a představiteli veřejného a politického života. Organizátoři soutěže – Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ, provozující největší server s právnickými informacemi v ČR – vyhlásili pro právě skončený ročník celkem 10 soutěžních kategorií. Právníci soutěžili o cenu svatého Yva – patrona právníků – v podobě umělecké skleněné plakety. Nominováno na ocenění bylo celkem 357 právníků, z nichž odborná porota vybrala 10 vítězů. V kategorii, v níž mohla hlasovat laická veřejnost, projevilo svůj názor celkem 3.927 hlasujících, kteří vybrali vítěze – Právníka roku voleného laickou veřejností.
Bezprostředním impulsem pro úvahy o možné spolupráci právnických fakult a soudů a o možných oboustranných přínosech podobného kroku byla návštěva JUDr. Jana Sváčka, předsedy Městského soudu v Praze, ve Spojených státech v r. 2002. Tato skutečnost měla pro další vývoj původní vize v mnoha směrech zásadní význam. Projekt významně podpořilo i velvyslanectví Spojených států, zejména ve fázi počátečních vyjednávání, ale i ve zprostředkování zkušeností ze Spojených států (které projektu částečně vtisklo svoji tvář).
V okamžiku přestřižení pásky při slavnostním otevření nové budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci v pátek 30. ledna 2004 byl s největší pravděpodobností vytvořen nový rekord. Přinejmenším nikde jinde v Evropě nebylo totiž možné pozorovat na několika málo metrech čtverečních větší počet justičních funkcionářů. Když premiér ČR Vladimír Špidla s ministrem spravedlnosti JUDr. Čermákem v jedenáct hodin dopoledne přestřihli pásku, do zrekonstruovaných prostor soudu vstoupili předsedkyně NS ČR JUDr. Brožová, místopředseda MS ČR JUDr. Kučera, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Baxa, nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Benešová, předseda Vrchního soudu v Praze JUDr. Stibořík, místopředseda Vrchního soudu v Praze JUDr. Vočka, předsedové všech krajských soudů a předsedové okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích. Přítomen byl i Českobudějovický krajský hejtman RNDr. Zahradník, starosta Města Jindřichův Hradec Ing. Matoušek a jihočeský krajský státní zástupce JUDr. Dušek a ombudsman dr. Motejl.
Ve dnech 23.–25. ledna 2004 se na Mariánské u Jáchymova v Krušných horách uskutečnil již 37. ročník zimních lyžařských závodů, který je pořádán pod patronací předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka. Pozváni byli všichni pracovníci pražské justice a nakonec se sjelo více než 40 účastníků z řad soudců, justičních čekatelů a dalších hostů. Počet sportuchtivých účastníků tak přesáhl i ubytovací kapacitu chaty Městského soudu v Praze, takže část jich byla ubytována s laskavým svolením manželů Strnadových (správci), na jejich chatě.
K vrcholným jednáním Unie každoročně patří Shromáždění zástupců sekcí. To poslední se konalo ve dnech 21. a 22. listopadu 2003 ve Františkových Lázních. Sedmdesát dva sekcí Soudcovské unie ČR reprezentovalo na sněmu 121 delegátů. O tom, že Unie je uznávaným stavovským sdružením nejenom u nás, ale i v zahraničí svěd účast 25 významných hostů shromáždění. Za všechny lze jmenovat například předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou, předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu, ministra spravedlnosti JUDr. Karla Čermáka. Ze zahraničních hostů jmenujme prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Ernsta Markela, viceprezidentku Mezinárodní asociace soudců a předsedkyni Evropské asociace soudců Dr. Maju Tratnik, čestného prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Güntera Woratsche, zástupce slovenských, polských soudců, zástupkyni Delegace Evropské komise v ČR, 1. tajemníka velvyslanectví USA v Praze. Zasedání se účastnili také reprezentanti Exekutorské a Advokátní komory ČR, Českého helsinského výboru, poslanci a další významní hosté. Veškeré informace o obsahu jednání a záznamy příspěvků, které zazněly na sněmu přinesl časopis Soudce 12/2003 – 1/2004.
Pevnou půdu pod nohama a šťastné kroky, které vedou k Vašim cílům, Vám v roce 2016 přeje Soudcovská unie.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011