Quo Vadis


Delegáti 21. výročního zasedání SU ČR zvolili na další tříleté funkční období nové vedení stavovské organizace soudců. Funkci prezidenta bude nadále vykonávat JUDr. Tomáš Lichovník, I. viceprezidentkou se stala Mgr. Daniela Zemanová, viceprezidentem byl zvolen JUDr. Tomáš Novosad.
Republiková soudcovská rada Soudcovské unie ČR si za účelem naplnění principu aktivního bytí a prosazování zájmů justice vytýčila pro volební období 2008 – 2011 následující úkoly: 1. Pokračovat v aktivitách směřujících k vytvoření samosprávného orgánu zastřešujícího soudnictví. Pouze prostřednictvím samosprávy soudnictví mající reálné personální i rozpočtové pravomoci lze totiž v co největší míře zajistit ústavně garantovanou nezávislost soudní moci. 2. Za současného stavu správy soudnictví vykonávané exekutivou prosazovat takovou zákonnou úpravu, která by neohrožovala právo občanů na nezávislý soud. Výkonná moc má podle stávající podoby zákona o soudech a soudcích mimo jiné rozhodující vliv na obsazování postů funkcionářů soudů, a to bez existence jakýchkoliv zákonných pravidel a omezení pro jejich výběr či opětovné jmenování. Tento vliv může v řízeních, kde vystupuje stát, založit reálnou možnost nerovnosti mezi jeho účastníky. A tuto situaci je třeba změnit.
Jak jsme již na tomto místě informovali, v dubnu t.r. ztratila slovenská justice význačnou osobnost. Odešel JUDr. Juraj Majchrák, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska, bývalý člen výkonného výboru Mezinárodní asociace soudců a čestný člen Soudcovské unie ČR. Všem, kteří si Juraje Majchráka vážili a obdivovali ho, přinášíme text smutečního projevu, který jménem jeho nejbližších kolegů a kamarádů přednesl JUDr. Anton Jaček, slovenský soudce a čestný člen SU ČR. Vážená smútiaca rodina, vážení smútiaci prítomní ! Zišli sme sa na tomto mieste, aby sme si spoločne uctili odchod výnimočného človeka.
V minulých dnech obdržela stavovská organizace českých soudců smutnou zprávu. Ve čtvrtek 14. dubna 2011 odešel JUDr. Juraj Majchrák, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska, bývalý člen výkonného výboru Mezinárodní asociace soudců. V roce 2002 mu Soudcovská unie ČR udělila čestné členství za dlouhodobou inspirativní spolupráci mezi stavovskými sdruženími českých a slovenských soudců a osobní přínos k povznesení myšlenek nezávislého soudnictví. Za SU ČR na něho vzpomíná čestný prezident JUDr. Jan Vyklický. Esto memor, guam sis aevi brevis…
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2010
Příjemné vánoční dny a úspěšný vstup do roku 2009
Vážené soudkyně, vážení soudci, vážené dámy, vážení panové, kolegyně a kolegové, vítám vás v Benešově a jsem rád, opravdu rád, že jsme se po roce zase sešli. Nové vedení Unie má za sebou první funkční rok a je na vás, abyste zhodnotili, zda byl povedený, nepovedený či nijaký. Jisté je, že sama existence Soudcovské unie, stále nerozštěpené vnitřními rozpory, stále konstruktivní, stále reprezentující představy a názory značné části soudců, stále s větším prostorem v médiích i na politické scéně, je fakt, za který se musíme pochválit, a já osobně bych chtěl všem přítomným i nepřítomným členům Unie za něj upřímně poděkovat a složit hlubokou poklonu. Od prezidenta se žádá alespoň jednou za rok zpráva o stavu Unie. Tak tady je:
Záznam ze sněmu SU ČR
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o tom, že na stránkách www.lexisnexis-online.cz naleznete elektronickou podobu časopisu Soudce, včetně archivu za roky 2005 a 2004. Kromě Soudce naleznete na této adrese fulltextovou podobu téměř všech časopisů, které jsou společností LexisNexis CZ vydávány. Po obsahové stránce je Portál jedním z nejrozsáhlejších elektronických zdrojů právnické periodické literatury na českém trhu, který mimo jiného přináší archivní a aktuální čísla sedmi vydávaných odborných titulů.
Na základě mandátu uděleného posledním výročním Shromážděním zástupců sekcí, vedena úsilím o naplňování stanov Soudcovské unie ČR, chráníce a reprezentujíce stavovské hodnoty českých soudců, ve snaze uvést do života podněty, záměry a cíle vytýčené Shromážděním zástupců sekcí, si Republiková soudcovská rada vytkla šest základních oblastí, v nichž hodlá dosáhnout níže uvedenými prostředky následujících cílů:Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011