Připravované akce


V těchto dnech přijíždí do České republiky soudce Nejvyššího soudu USA pan Anthony M. Kennedy, který projevil zájem setkat se během svého pobytu v Praze s mladými českými soudci a justičními čekateli. Proto Velvyslenctví USA v ČR a CEELI Institut ve spolupráci se Soudcovskou unií ČR zahrnuly do programu návštěvy soudce Kennedyho toto setkání. Uskuteční se v pátek 8. července 2005 od 9,30 hod. v prostorách CEELI Institutu v Praze, Havlíčkovy sady 58, Praha 2.
V. pravidelná tisková konference. Na pořadu: ...
OD 30.5. DO 3.6. 2005 JE KANCELÁŘ SOUDCOVSKÉ UNIE ČR MIMO PROVOZ Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE PROBÍHAJÍCÍ V BUDOVĚ SÍDLA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Soudcovská unie České republiky zve na IV. pravidelnou tiskovou konferenci, která se koná ve čtvrtek 26. května od 14,00 hodin v budově Městského soudu, Spálená 2, Praha 2 – místnost č. 109, druhé patro. Na pořadu: ...
Uskuteční se v pátek 10. června 2005 od 10,00 do cca 13,30 hod. v budově správního úseku MS v Praze, v prostorách lokálního pracoviště Justiční akademie. Adresa: Hybernská 18, Praha 1. Novela obchodního zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o vyšších soudních úřednících, která přinese zásadní změnu řízení ve věcech obchodního rejstříku, zřejmě nabyde účinnosti dne 1. července 2005. Nová úprava omezuje věcný přezkum skutečností zapisovaných do rejstříku, posiluje roli notářského zápisu, zavádí formuláře pro podání ve věcech rejstříku a závazné lhůty pro rozhodnutí o zápisu a domněnku zápisu při nedodržení těchto lhůt. Smyslem a účelem novely má být zrychlení a zjednodušení rejstříkového řízení, a tedy zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Novela jistě přinese řadu výkladových a aplikačních problémů.
Pro informaci a k diskusi do 31. května 2005 vám v intranetové části webových stránek (rubrika - "Diskuse", podrubrika - "K návrhu kariérního řádu") předkládáme návrh kariérního řádu pro soudce a státní zástupce, který byl zpracován v rámci projektu PHARE s využitím zkušeností a podkladů německých a řeckých expertů. Po diskusi podkladů se zástupci a vedoucími pracovníky justice a MSp byl v rámci projektu PHARE vytvořen první návrh kariérního řádu Dr. Springerem. V následujících měsících byl tento návrh diskutován a přepracován pracovní skupinou, kde byli zastoupeni předsedové krajských a okresních soudů (MS Praha, KS Praha, KS Hradec Králové, Pardubice), Nejvyššího soudu, Soudcovské Unie, Nejvyššího SZ, Vrchního SZ (Praha), ...
Vzdělávací středisko na podporu demokracie a Soudcovská unie České republiky si Vás dovolují pozvat na seminář Evropské obchodní právo. Uskuteční se 27. května 2005 od 10.00 – 13.30 hodin v Justiční akademii v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18, Praha 1. Na setkání vystoupí: Tomáš Doležil, Linklaters: Svoboda podnikání, Evropská společnost, související otázky, Petr Bříza, Ministerstvo spravedlnosti ČR: Souhrnná informace o směrnicích upravujících právo obchodních společností, ...
Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Nejvyšším soudem ČR Vás zvou na 2. kulatý stůl “Soudcovská etika“ Uskuteční se pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu ČR v pátek 20. května 2005 od 9,30 do cca 16,00 hod. v budově Nejvyššího soudu ČR. Adresa: NS ČR, Burešova 20, 657 37 Brno Pozvání k účasti přijali a se svými příspěvky vystoupí: ...
Vážení, sděluji Vám, že druhá část pracovního setkání na téma "přípravná služba justičních čekatelů" se bude konat v pátek 3. června 2005 od 10.00 hodin na stejném místě, tj. na liberecké pobočce krajského soudu.
Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na třetí pravidelnou tiskovou konferenci , která se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 14,00 hodin v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1 – jednací místnost č. 22. Na pořadu: ...Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011