AKTUALITY

Připravované akce

Časopis SOUDCE 7/24

Redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již připravuje k distribuci číslo 7/24. Čtenáři v červencovém vydání najdou informace a zajímavosti z justičního prostředí, ale i pravidelné rubriky jako je např. "Slovo soudce" či souhrnný měsíční přehled pracovních jednání, vystoupení soudců v médiích a dění uvnitř stavovského spolku so ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Další informace

Dopis adresovaný tureckému ministru spravedlnosti

Soudcovská unie ČR se společně s dalšími evropskými soudcovskými asociacemi obrátila na tureckého ministra spravedlnosti pana Yilmaze Tunça ve věci podmíněného propuštění z vězení pana Murata Arslana, prezidenta turecké soudcovské asociace YARSAV, držitele ceny Václava Havla pro rok 2017. ...
Pohledy a názory

Stanovisko SU ČR

1. Soudcovská unie ČR respektuje nálezy Ústavního soudu ČR ohledně soudcovských platů za období roku 2021, 2022 a od 1. 1. 2024 sp. zn. Pl. ÚS 4/23, Pl. ÚS 15/22 a Pl. ÚS 5/24 z 15. 5. 2024, které ve valné většině potvrdily argumenty SU ČR o protiústavnosti těchto platových restrikcí. 2. Soudcovská unie ČR vyzývá vládu a parlament, aby s ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie. ...
Novinky z judikatury legislativy

Důstojné odčinění pronásledování za minulého režimu

Ústavní soud se opět přihlásil k zásadě tzv. plné náhrady újmy
Další zprávy

Ocenění v soutěži Právník roku 2023 jsou předána

Slavnostním galavečerem 17. května 2024 vyvrcholil již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2023. Mezi oceněnými osobnostmi byla členka Soudcovské unie ČR - emeritní ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková. Za celoživotní přínos českému právu cenu získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR. V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, převzali právníci v několika kategoriích. Fotografie a přehled oceněných jsou níže.
Slovo prezidenta

Za rokem 2023

Ohlédnutí za uplynulým rokem bohužel nelze začít jinak než vyslovením hlubokého zármutku nad oběťmi šíleného střelce, či spíše lidské zrůdy na Filozofické fakultě UK v Praze. Čin, který nemá v moderní historii naší vlasti srovnání, snad jen s masovou vraždou kvalifikovanou jako obecné ohrožení Olgy Hepnarové v roce 1973, která úmyslně vjela s nákladním automobilem do občanů čekajících na tramvaj, osm jich usmrtila a dvanáct zranila. Mimochodem, jde o poslední popravenou ženu na našem území, k čemuž došlo v roce 1975. Mrazivé na této historické vzpomínce je to, že na její skutek odkazoval jako na svou inspiraci v roce 2005 Viktor Kalivoda, který zastřelil tři náhodné oběti a podle některých náznaků směřoval k něčemu podobnému, čeho jsme byli svědky letos. Ten byl v roce 2006 odsouzen na doživotí a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu. ...
Slovo soudce

Je naprosto nezbytné...

Píši své slovo v horký letní den, v den, který dělá čest měsíci červenci. Marně však hledám odlehčenou prázdninovou náladu. To přesto, že z brněnského rádia Krokodýl letí do éteru výzva, že je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné… Jednak mě totiž ještě bolí záda po nedávném operačním zákroku, ale hlavně mě tíží srdce po zprávě o odchodu vzácného člověka, kolegy, který znamenal pro mnohé z nás klidnou pozitivní sílu, moudrost a jistotu v justičním moři. Pojďme si prosím více všímat lidí kolem sebe, o to více těch, kteří vypadají silní a vyrovnaní jako sama skála. Pojďme si všímat více i sami sebe. Nebojme se svěřit blízkým, přátelům, kolegům se svými strachy a obavami. Je totiž naprosto důležité, abychom byli šťastní… ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011