AKTUALITY

About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Připravované akce

Sympozium "Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe"

Stálá konference českého práva pořádá v rámci 6. Středočeského právnického dne sympozium „Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe“. Uskuteční se 3. dubna 2023 od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5. Záštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Moderovat b ...
Připravované akce

Semináře „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“

Stálá konference českého práva ve spolupráci s projektem Servis rodiny připravuje v rámci Pražského právnického jara 2023 sérii odborných seminářů „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“ Záštitu převzal prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra. Přednášet budou JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident SU, soudce ÚS ČR a Mgr. Kryštof Janek, advokát a ...
Další informace

Sborník ze Sjezdu českých právníků

U příležitosti konání obnoveného Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil 5. května 2022 v Praze, vyšel sborník, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě. Zachycuje aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Sborník obsahuje re ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Dnem 1. 4. 2023 své účinnosti nabývá zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 34/2023 Sb.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Novoroční přání

Milé kolegyně, vážení kolegové! Především Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2023. Ač naše republika patří počtem obyvatel mezi větší státy Evropské unie (devátá ze dvaceti sedmi, tvrdí internetový vyhledavač) a počtem soudců bude možná ještě výše, pouze na zdraví, schopnostech, znalostech a úsilí každého z nás záleží, jakou pověst má a bude mít naše soudnictví u spoluobčanů, kteří v jednacích síních v různém procesním postavení stanou. Svět už je takový, že hodnotí více podle nepovedeného, nejslabšího, nejpomalejšího. Skutečný zájem soudce o jeho profesi proto nemůže končit stavem jeho senátu, statistickým výkazem úseku, ve kterém působí, kvalitou soudu a soudního kraje, jehož je součástí. Komu jde opravdu o dobrou pověst naší justice, musí ji vnímat jako celek od okresního po nejvyšší soudy, od Chebu po Frýdek-Místek. Právě Soudcovská unie od samého počátku své existence úspěšně usiluje o rozvoj justice bez regionálních či jiných rozdílů. ...
Slovo soudce

Soudci, hurá do školy!

Původně jsem zvažoval, že bych na tomto místě v aprílovém duchu navázal na slova kolegyně Kadlečkové z minulého měsíce a představil si republiku plnou sečtělých a poučených občanů, kteří jsou výborně finančně gramotní a půjčují si pouze na bydlení či obdobné výjimečně pořizované věci, přičemž své dluhy řádně splácejí. Jelikož ale související úvahy o smlouvách, jež mají být dodržovány, a dluzích, které mají být placeny, by mohly v dnešní realitě spíše než jako žertík hodný 1. dubna působit jako holá science fiction, raději se zaměřím na aktuálně znovu probouzenou unijní aktivitu – soudce do škol. Asi není třeba ji dlouze představovat, neboť již název vše podstatné sděluje. V současné době se Republiková rada unie věnuje tomu, v jaké podobě, rozsahu a s jakou cílovou skupinou se této aktivitě budeme věnovat. Proto předesílám, že tyto řádky představují jen můj osobní názor. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011