AKTUALITY

Další informace

Časopis Soudce 7/22

1. srpna 2022 bylo distribuováno červencové elektronické vydání časopisu SOUDCE. Mgr. David Havlík přispěl prázdninově laděným článkem nazvaným "O zmrzlině, vínu a světovém míru". Letošní sedmé číslo mimo jiné nabídne rozhovor s Mgr. Janem Mlynarčíkem, prezidentem Exekutorské komory ČR, anebo zkrácený obsah anotace referátu, který na obnoveném Sje ...
Další informace

ABOUT US

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 8/22

Redakce časopisu SOUDCE dokončuje srpnové vydání našeho profesního periodika. Osmé číslo například uveřejní pro delegáty pozvánku prezidenta JUDr. Libora Vávry na letošní 32. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, slovo soudkyně JUDr. Martiny Lorencové, dále rozhovor s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, soudkyní Evropského soudu pro lidská práva či přís ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Další informace

Mezinárodní soudcovská asociace IAJ-UIM v roce 2021

Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu. V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců náro ...
Novinky z judikatury legislativy

Parkovací lístek za oknem

Zvláštní případ ukazující hranice stávající judikatury ohledně povinnosti mít za oknem parkovací lístek
Další zprávy

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) v uplynulém období

V září 2020 se tak trochu zázrakem podařilo italským státním zástupcům ve spolupráci s univerzitou ve Florencii uspořádat konferenci, na níž vystoupily špičky italské prokuratury. Následné zasedání správní rady MEDELu bylo kombinací osobní přítomnosti a dálkového připojení delegátů jednotlivých států. Bylo odsouhlaseno prohlášení kritizující oficiální návštěvu předsedy Evropského soudu pro lidská práva Roberta Stana v Turecku, při níž předseda Evropského soudu pro lidská práva přijal čestný doktorát Istanbulské univerzity, tedy akademické instituce, která po roce 2016 (pokus části armády o převrat) ze svého středu vyloučila bez řádného zdůvodnění 5 000 akademiku. Robert Stano navštívil i tureckou Justiční akademii a setkal se s tureckým prezidentem Erdoganem a zástupci jeho vlády. MEDEL v prohlášení připomněl dramatickou situaci tisíců po roce 2016 pronásledovaných tureckých soudců a státních zástupců, kteří přišli o práci, či byli dokonce odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody bez záruk spravedlivého procesu.
Slovo prezidenta

2022

Byl jsem vyzván, abych z důvodů minimálně dvou příležitostí napsal nějaký kratší text do našeho časopisu, případně na naši webovou stránku. Jednou z nich je pochopitelně rok 2022, rok plný dvojek, přitom třetí covidový a také předposlední, ve kterém bude mít naši Soudcovskou unii na starosti současné vedení. Rok, v němž nastupuje nová vláda, oproti dvěma předchozím volebním obdobím výrazně jinak sestavená a se spoustou nápadů, jak naše soudnictví zlepšit, zmodernizovat, zrychlit, učinit dostupnější pro občany. ...
Slovo soudce

„Podivuplné“ zamyšlení

Žijeme nyní v podivné, nikoliv v obdivuhodné době, v době, kdy dochází k mnoha společenským proměnám, otřesům našich civilizačních hodnot. V posledních měsících se sice nad mnoha věcmi s radostí podivuji, pozoruji, že se obracíme k elementárním společenským hodnotám, humanitě, solidaritě. V naší rodině, u blízkých a přátel také vnímám, že mnohem více oceňují životní harmonii, rodinné souznění, sepětí s přírodou, prostě hloubku života. Avšak bohužel před několika měsíci se rozpoutal blízko našich domovů válečný konflikt na Ukrajině, což mne skutečně trápí. Do České republiky přišli desetitisíce uprchlíků, hledající u nás bezpečí a ochranu. Mnoho z nás se zapojilo do aktivní anebo finanční podpory těchto lidí v nesnázích. Tedy i v této sféře se projevila prospěšnost naší unie, byť to rozhodně není naše základní aktivita. Děkuji všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem. Nepochybně je vše propojeno a vzájemně spolu souvisí a ovlivňuje se. Mnohokrát soudci řeší lidské osudy a problémy, svými rozhodnutími se silně dotýkají života jiných, často je zcela změní, ale i toto je naše poslání, společenský úkol soudní moci. Možná v každodennosti naší profese nedohlédneme rozsah dopadů našich rozhodnutí, ale rozhodně je často významný a společensky zřetelný. Také aktivita členů unie je možná nepostřehnutelná na první pohled, ale při podrobnějším náhledu a hlubším zamyšlení je zřejmé, že se dotýká mnoha, nám třeba neznámých lidí. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011