AKTUALITY

Další informace

Pozvánka na pracovní sympozium "Pes a právo"

Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium "Pes a právo", které se uskuteční 7. října 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Záštitu nad pracovním sympoziem převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR. Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář. ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Připravované akce

Pozvánka prezidenta delegátům 32. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR s v o l á v á prezident SU ČR na 14. a 15. října 2022 Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky. Uskuteční se v LH Hotelu Dvořák Tábor. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 30. září 2022 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.cz. ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Dnem 17. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 271/2022 Sb.
Další zprávy

Časopis SOUDCE 9/2022

Redakce našeho stavovského periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje 9. elektronické vydání časopisu SOUDCE v tomto roce. Slovo soudce připravila JUDr. Martina Radkova, Ph.D., viceprezidentka Soudcovské unie ČR. S Mgr. Danielou Zemanovou, čestnou prezidentkou SU ČR, vedl rozhovor Mgr. Petr Černý. Vydání přinese i Komparace kritérií a postupů při výběru a jmenování nových soudců ve vybraných státech Evropy od profesora Karla Klímy. Přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy při zvlášť závažném
Slovo prezidenta

2022

Byl jsem vyzván, abych z důvodů minimálně dvou příležitostí napsal nějaký kratší text do našeho časopisu, případně na naši webovou stránku. Jednou z nich je pochopitelně rok 2022, rok plný dvojek, přitom třetí covidový a také předposlední, ve kterém bude mít naši Soudcovskou unii na starosti současné vedení. Rok, v němž nastupuje nová vláda, oproti dvěma předchozím volebním obdobím výrazně jinak sestavená a se spoustou nápadů, jak naše soudnictví zlepšit, zmodernizovat, zrychlit, učinit dostupnější pro občany. ...
Slovo soudce

OSN a EU - standardy nezávislosti soudců a soudnictví

Nezávislost justice je vždy aktuální téma, po celém světě. Česká republika se naštěstí podobá například Rakousku, kde vládne přes kultivovanou diskusi poklidná atmosféra v justici i ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Ani v jedné ze jmenovaných zemí soudci nejsou trestně stíhaní a věznění pro porušení svobody slova (prezident rozpuštěné soudcovské asociace v Turecku Murat Arslan byl v roce 2016 vzat do vazby a poté odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 let), perzekvovaní pro boj za nezávislost justice (jako v Polsku), ani nemusí opouštět svou vlast za odsouzení mocných lidí a politiků (jako v Guatemale); všechny tři zmíněné případy budou zmiňovány na setkání Mezinárodní asociace soudů v Tel Avivu v září 2022.[1] Organizace spojených národů přijala dne 6. 9. 1985 v Miláně Základní zásady nezávislosti soudní moci.[2] K výročí jejich přijetí pan Igreja Matos, prezident Mezinárodní asociace soudců, řekl, že uprostřed útoků na soudcovskou nezávislost, které činí vlády některých členských států EU, nabývají opět tyto principy na významu. Soudcovská nezávislost stojí v centru pozornosti Evropského parlamentu i Evropské komise. V současné době je demokracie na ústupu. Tento trend ještě posílila pandemie covid-19. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011