ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Prohlášení Soudcovské unie České republiky k odvolání soudců v Turecku

Nezávislost soudní moci je jednou ze základních hodnot demokratického státu, její součástí je možnost odvolat soudce pouze ze zákonem stanovených důvodů a v řádném procesu. Stát, který nezávislost soudní moci vědomě zpochybňuje či narušuje, se odklání od demokratických principů. ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 7- 8/2016, 9/2016

Redakce časopisu Soudce právě připravuje zářijové vydání našeho profesního periodika. Čtenáři již obdrželi letní dvojčíslí časopisu, které mimo jiné obsahuje záznam z konference Soudcovské unie ČR k optimálnímu modelu správy soudnictví, informace o Odborném kolegiu pro občanské soudní řízení a další zajímavosti ze soudnictví u nás i v zahraničí. ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Zhodnocení uplynulého roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí, že prezident SU před říjnovým Shromážděním hodnotí uplynulý rok, pokusím se o to tedy i já. Při letošním bilancování nelze nezmínit, že si připomínáme výročí 25 let od založení Soudcovské unie. V roce 1990, kdy k tomu došlo, to byl jasný projev potřeby existence nepolitické profesní organizace. I po 25 letech můžeme potvrdit, že tato potřeba stále trvá. Soudcovská unie osvědčila, že dokáže formulovat a prosazovat velká témata, a zároveň napomáhat řešení drobných „provozních“ problémů soudců v České republice. ...
Slovo soudce

Je nás hodně nebo málo?

V České republice je přibližně 3.300 soudců, z toho asi jedna třetina jsou členy Soudcovské unie České republiky. S kolegy jsme se shodli na tom, že vzhledem k tomu, že členství soudců v Soudcovské unii ČR není pro soudce povinné a je dobrovolné, jde vlastně o zázrak, že máme tolik členů. Nicméně při jednáních s jednotlivými politickými reprezentacemi nám bylo a je stále zdůrazňováno, že Soudcovská unie ČR nezastupuje zdaleka všechny soudce, což samozřejmě mělo a má vliv na postavení Soudcovské unie ČR jako v současnosti jediného reprezentanta zájmů soudců při řešení životně důležitých problémů soudců. Je tedy zřejmé, že pro Soudcovskou unii ČR je nezbytné, aby v ní bylo organizováno co nejvíce soudců, které by při těchto jednáních zastupovala a mohla tak efektivněji pracovat. Jenže jak tohoto stavu dosáhnout? ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011