ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Kondolence k úmrtí Karla Čermáka

Soudcovská unie, profesní organizace soudců České republiky, vyslovuje upřímnou lítost nad úmrtím pana JUDr. Karla Čermáka. Jako soudci oceňujeme ojedinělé spojení výjimečného intelektu, ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Připravované akce

Červnové vydání časopisu SOUDCE

Upozorňujeme, že redakce našeho stavovského periodika připravila již 6. letošní vydání časopisu SOUDCE. Čtenáři v něm najdou pravidelné rubriky jako je slovo soudce (tentokrát "O věcech samozřejmých"), odborné články, ale i další zprávy a aktuální informace z justičního prostředí i profesní organizace českých soudců. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Dne 13.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 168/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2016

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

O věcech samozřejmých

Vážení a milí kolegové, připadl mi úkol napsat svůj příspěvek na měsíc červen, který by podle předpovědi počasí měl být slunečný, jak mu po právu náleží. Zvolím tedy téma lehké a nenáročné, prostě samozřejmé. Přeci jen se blíží léto, doba prázdnin a zejména děti, aniž by se raději věnovaly svým školním povinnostem, se začínají zabývat tím, co se bude dít o prázdninách. Mají přitom za samozřejmé, že lze téměř kdykoli a kamkoli vycestovat. Tak se mi taky s manželkou přihodilo, že při rodinných diskusích o tom, kam letos pojedeme na prázdniny, jsme se v neuváženém „záchvatu výchovy“ snažili svým dětem vysvětlit, že není tak dávno doba, kdy nebylo možné jen tak jet k moři a dnešních možností by si proto měly vážit. Jak jistě tušíte, příliš úspěšní jsme nebyli. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011