ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Dvojčíslí časopisu SOUDCE 11-12/2017

Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo ...
Další informace

Prohlášení SU ČR k výrokům předsedy sněmovny Radka Vondráčka

Soudcovská unie ČR se důrazně ohrazuje proti vyjádřením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka k důvodům případného nevydání poslanců hnutí ANO k trestnímu stíhání, jimiž relativizuje nejen nezávislost Policie ČR a soustavy státního zastupitelství, ale v důsledku též soudů. Jako třetí nejvyšší ústavní činitel ČR tak zpochybňuje ...
Quo Vadis

Činnost organizace MEDEL v roce 2017

Obdobně jako v minulém roce i v tomto roce dominovala zasedáním MEDEL dvě základní témata: zhoršující se situace v polské justici a situace tureckých soudců uvězněných po loňském pokusu o puč. Po ochromění Ústavního soudu v Polsku šla vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) ve své snaze o podřízení moci soudní moci výkonné a zákonodárné ještě d ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Novinky z judikatury legislativy

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek

Dne 13. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 375/2017 Sb. nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

Život nám sluší

Strašně to letí. Další rok se chýlí ke konci a já mám pocit, že poslední Vánoce byly před chvílí. Moje babička by řekla, že je to známka toho, že se člověk nenudí. A podle mne by měla do velké míry pravdu. Samozřejmě se někdy dostáváme „do vleku“ malých či větších událostí různého významu, které nám případnou nudu zaženou nezávisle na naší vůli. Ale zcela jistě se z velké části nenudíme také proto, že si svou dráhu osobního a profesního života určujeme vlastní aktivitou. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011