ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Pražské právnické jaro 2017

Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Právní problémy dnešní rodiny. Povinnosti v rodině" - proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. "Vybrané problémy dědického práva", to je téma dalšího workshopu, kte ...
Další informace

Mezinárodní konference k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Zveme Vás na Mezinárodní konferenci k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, která se uskuteční dne 24. března 2017 od 9,00 hod. v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy -Curieových 901/7, 116 40 Praha 1.Konferenci pořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Komise ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Jak jsem si přečetla denní monitoring zpráv

Většinou procházím denní monitoring zpráv nedbale, přečtu si jen novinové titulky. Naposledy mě něco zaujalo. V lednu 2017 vyšla zpráva o tom, že velká advokátní kancelář radí Pelikánovu resortu s tendrem na náramky. Náklady už nyní přesahují milion korun českých. Ve světě se náramky pro vězně běžně používají. Takže asi není cílem je vyvinout, ale pouze vybrat ekonomicky a technicky výhodný systém a aplikovat je na tuzemské podmínky. Ministerstvo se o to pokouší již sedmým rokem. Nevím, proč má radit zrovna advokátní kancelář, očekávala bych, že potřebnější budou techničtí inženýři a ekonomové. Z článku vím, že mají řešit především právní podporu a poradenství při administraci veřejné zakázky a přípravu zadávací dokumentace. Vždy jsem si myslela, že zákon o veřejných zakázkách by měl být napsán tak, aby jej mohli používat běžní úředníci veřejné správy. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011