AKTUALITY

Připravované akce

Časopis SOUDCE 4/2021

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje dubnové vydání našeho stavovského periodika. Číslo 4/2021 časopisu Soudce jako obvykle přinese pravidelné rubriky. Slovo soudce připravila JUDr. Radka Šimková. V příspěvku "Nejsou plody jako plody" čtenářům nabídne právní problém, v němž došlo ke konfrontaci staré a nové občan ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie k vystoupení ministryně spravedlnosti

Soudcovská unie jednoznačně odmítá slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové v jejím vyjádření ke středečnímu volebnímu nálezu Ústavního soudu, jimiž zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci „ ...
Další informace

Prohlášení SU ČR

Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Dne 9. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 161/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Další zprávy

Prohlášení Pražského sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků považuje za svou povinnost se vyjádřit k vnitropolitické situaci po vydání nálezu Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách do sněmovny ČR.
Slovo prezidenta

2021

Ve slušné zemi, která ctí zásady právního státu a demokracie, spolu představitelé moci soudní a politici mluví. Často se přou, spoří, nesouhlasí, ale stejně tak se na lecčems shodnou a společně to prosazují. Podmínkou oné slušnosti je, aby šlo o systémová, obecná řešení související s výkonem spravedlnosti. Typicky třeba o procesní předpisy či samotný systém a strukturu soudní moci. V některých zemích, není jich mnoho, ale my mezi ně bohužel patříme, je přípustnou ještě debata a spolurozhodování o představitelích jednotlivých soudů, předsedech. Co je však ve slušných zemích vyloučené, jsou takové rozhovory o konkrétním rozhodnutí soudu, jednotlivém případu, neřku-li účastníku řízení, a to do doby, než je věc pravomocně skončená. Celá léta se v „justiční politice“ pohybuji, sleduji zpravodajství, čtu noviny. A pořád Českou republiku za slušnou zemi považuji, byť to dá občas práci. Co nás čeká v tomto roce? ...
Slovo soudce

Nejsou plody jako plody

Milí kolegové, v roce 2019 jsem se s vámi ve „Slovu soudce“ podělila o některé myšlenky, které mě napadly v souvislosti s novou občanskoprávní úpravou. Pravda, dnes již není až tak přesné nazývat ji novou, neboť jde o kodex z roku 2012, účinný od roku 2014. Z hlediska jeho aplikace a výkladu však o nové dílko stále jde, protože nadále vyvstává mnoho dosud neřešených otázek a judikaturu ohledně většiny z nich nelze do současné doby považovat za ustálenou. Pro sebe jsem si vyřešila „rohlíkovou anabázi“, nad níž jsem se zamýšlela v únoru 2019. Dospěla jsem k závěru, že i strouhanka je někdy potřebným „meziproduktem“ (to slovo se mi moc líbí, vypůjčila jsem si ho ze z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) a trocha hladovění občas neuškodí. Proč se kvůli rohlíkům zabývat složitou právní úpravou odpovědnosti za vady, případně řešit odpovědnost za poskytnutí odborné rady. Nedávno mě však zaujal právní problém z mého blízkého okolí, při němž došlo ke konfrontaci staré a nové občanskoprávní úpravy a o ten bych se s vámi, pro pobavení v těchto obtížných covidových časech, ráda podělila. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011