AKTUALITY

About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Další informace

Rodina v krizi /normální je nesoudit se/

Stálá konference českého práva 2024 zve na 2. ročník série odborných seminářů "Rodina v krizi". Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Semináře jsou prakticky orientované na příklady z praxe. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie. ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE

Ve fázi redakčních příprav je únorové vydání časopisu SOUDCE. Vybíráme z jeho obsahu: Slovo soudce Soudce jako překladatel (JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.), Rozhovor s JUDr. Romanem Horáčkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, Články Prestiž vs. Důvěra (Mgr. Přemysl Pechlát), Soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949 (JU ...
Pohledy a názory

Tisková zpráva

V prvé řadě vyjadřujeme soucit s obětí trestného činu znásilnění. Soudci obecně k obětem sexualizovaného násilí přistupují citlivě při zachování jejich práv. Obzvláště u trestného činu znásilnění jsme si vědomi závažnosti jeho následků do dalšího života obětí, o čemž jednoznačně svědčí i závěry nedávné studie v rámci projektu Legal Data Hub, z níž ...
Novinky z judikatury legislativy

Místní poplatek za zhodnocení pozemku

Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Za rokem 2023

Ohlédnutí za uplynulým rokem bohužel nelze začít jinak než vyslovením hlubokého zármutku nad oběťmi šíleného střelce, či spíše lidské zrůdy na Filozofické fakultě UK v Praze. Čin, který nemá v moderní historii naší vlasti srovnání, snad jen s masovou vraždou kvalifikovanou jako obecné ohrožení Olgy Hepnarové v roce 1973, která úmyslně vjela s nákladním automobilem do občanů čekajících na tramvaj, osm jich usmrtila a dvanáct zranila. Mimochodem, jde o poslední popravenou ženu na našem území, k čemuž došlo v roce 1975. Mrazivé na této historické vzpomínce je to, že na její skutek odkazoval jako na svou inspiraci v roce 2005 Viktor Kalivoda, který zastřelil tři náhodné oběti a podle některých náznaků směřoval k něčemu podobnému, čeho jsme byli svědky letos. Ten byl v roce 2006 odsouzen na doživotí a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu. ...
Slovo soudce

Soudce jako překladatel

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě jste zaznamenali bouřlivé debaty na sociálních sítích a v médiích nad rozsudkem Krajského soudu v Brně jako odvolacího trestního soudu ve věci zločinu znásilnění, v němž krajský soud změnil výrok o trestu a uložil „podmínku“ (sp. zn. 9 To 366/2023). Necítím se být kompetentní k tomu, abych se zde vyjadřoval k otázkám trestní politiky a ukládání trestů v této věci a věcech podobných. Chci zde jen využít této „mediální události“ k tomu, abych se s vámi podělil o svůj názor na komunikaci soudců s médii. Píšu zde nejen z pozice soudce, ale i jako bývalý novinář. Moje novinářská zkušenost sice pochází z minulého století (pracoval jsem v devadesátých letech mj. jako redaktor deníku Právo), ale myslím, že principy práce médií se zásadně nezměnily. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011