Slovo soudce na srpen

JUDr. Marta Mandátová, členka Republikové soudcovské rady SU ČR
 
Milí kolegové,
moje původně zamýšlená úvaha se nesla v poloze nářku nad nesnadným postavením soudce v této době a v této společnosti. Protože situace je vážná a bude ještě horší (pro posouzení uvádím stav mého senátu: soudce na civilním řízení v l. stupni v březnu 1996 - nápad 30, skončeno 42, neskončeno 311 a v březnu 2005 jsou tytéž míry 39-33-479), domnívám se proto, že je třeba minimálně v době dovolených pozdvihnout mysl k vyšším hodnotám. To se mi podařilo ve dvou případech. V prvním, když jsem na Mojžíšově hoře na Sinaji nad vrcholky hor uvažovala o desateru Božích přikázáních (geniální věci jsou prosté) a nad přednáškou o etice prof. Krskové z Trnavské univerzity. Být vedoucí pracovník, tak dám návštěvu této akce jako povinnou. Snad i zrak kolegů, které myšlenka soudcovské unie neoslovila, utkví na textu této přednášky v časopisu Soudce a vzbudí v nich zájem o řešení společných problémů, které nás tak trápí. Moc bych si přála, abychom nalezli společnou řeč nejen na téma mzdy, ale i těch, které se týkají etiky, postavení soudce atd. Děkuji našemu obětavému prezidentovi, který i z chalupy před novináři hájí naše zájmy a přeji všem krásnou druhou polovinu léta.
 
Marta Mandátová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011