Činnost organizace MEDEL v roce 2017

Obdobně jako v minulém roce i v tomto roce dominovala zasedáním MEDEL  dvě základní témata: zhoršující se situace v polské justici a situace tureckých soudců uvězněných po loňském pokusu o puč.
 
Po ochromění Ústavního soudu v Polsku šla vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) ve své snaze o podřízení moci soudní moci výkonné a zákonodárné ještě dále a v Parlamentu, kde má většinu, prosadila přijetí nových zákonů o Národní radě soudnictví, o obecných soudech a Nejvyšším soudu. V zemi se proti justiční reformě vzedmula vlna odporu a zásadní tlak vyvinulo i mezinárodní společenství. I když polský prezident nakonec dva z přijatých zákonů (zákon o Nejvyšší radě soudnictví a zákon o Nejvyšším soudu) vetoval, situace v polské justici zůstává nadále velmi napjatá. MEDEL se k situaci v Polsku kriticky vymezuje od samého počátku, významně se v této otázce angažuje jeho viceprezident a předseda Německo - polského sdružení soudců Thomas Guddat. Další zasedání MEDEL v prosinci tohoto roku se bude symbolicky konat v Krakově a bude spojené s konferencí na téma Nezávislost justice - správa soudů. Rovněž na minulém zasedání MEDEL v Portu téma polské justiční reformy velmi rezonovalo a na konferenci věnované roli ústavních soudů, vystoupil s emotivním projevem i bývalý předseda polského Ústavního soudu.
 
MEDEL se také systematicky věnuje situaci uvězněných tureckých soudců. Již v loňském roce vytvořil spolu s Evropskou asociací soudců (EAJ), Asociací evropských správních soudců (AEAJ) a nadací Judges for Judges Platformu pro podporu nezávislého soudnictví v Turecku. Kromě finanční podpory určené rodinám uvězněných tureckých soudců a na jejich právní zastoupení, je zatím jediným hmatatelným výsledkem těchto snah nominace Murata Arslana, bývalého prezidenta tureckého sdružení soudců a státních zástupců Yarsav, na cenu Václava Havla. Cena Václava Havla je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovou Václava Havla a Nadací Charty 77. Potěšitelné je, že se jméno Murata Arslana dostalo do užšího výběru. MEDEL je v kontaktu s advokátkou, která Murata Arslana zastupuje a která se aktuálně snaží vyčerpat všechny vnitrostátní prostředky obrany, aby se mohli obrátit na Evropský soud pro lidská práva do Štrasburku. Od jeho zatčení v říjnu loňského roku je Muratu Arslanovi, stejně jako ostatním zatčeným soudcům, na základě zákonů přijatých v souvislosti s vyhlášením výjimečného stavu v zemi každý měsíc prodlužována vazba. Snaha Platformy o možnost vyslat do Turecka nezávislé pozorovatele, je tureckými autoritami bez dalšího odmítána jako podpora terorismu.
 
O aktuální situaci v ostatních státech a prioritách jednotlivých členských organizací informoval MEDEL dne 23. 5. 2017 u příležitosti dne nezávislosti justice v tištěném sborníku, který byl distribuován na půdě Rady Evropy a institucí Evropské unie. Sborník je k dispozici v kanceláři Soudcovské unie.
                                                                                            
Karolína Tylová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011