Časopis SOUDCE 4/2024

Redakce ve společnosti Wolters Kluwer,a.s. předala do distribuce březnové vydání stavovského periodika SOUDCE. Ve fázi příprav je již dubnové číslo. Příspěvky lze zaslat do 12. dubna 2024 na adresu šéfredaktorky časopisu  marie.novotna@wolterskluwer.com, anebo do kanceláře Soudcovské unie ČR - kancelar@soudci.cz  
Zároveň čtenáře upozorňujeme, že časopis je dostupný nejenom v aplikaci Smarteca, ale také v ASPI.
Odkaz www.aspi.cz/casopis/soudce funguje po přihlášení do webového ASPI. Pokud nejste uživatelem ASPI, kontaktujte společnost Wolters Kluwer, a.s. na adrese: zakaznicke@wolterskluwer.cz
Po registraci bude časopis zpřístupněn čtenářům. Archiv časopisu obsahuje jednotlivá čísla našeho profesního časopisu od roku 2005. 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011