Časopis SOUDCE 4/2021

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer, a.s.  připravuje  dubnové vydání našeho stavovského periodika. Číslo 4/2021 časopisu Soudce jako obvykle přinese pravidelné rubriky. Slovo soudce připravila JUDr. Radka Šimková. V příspěvku "Nejsou plody jako plody" čtenářům nabídne právní problém, v němž došlo ke konfrontaci staré a nové občanskoprávní úpravy. V dubnovém vydání SOUDCE čtenáři mimo jiné najdou rozhovor s profesorem Jiřím Malenovským, odborné články, aktuality z dění v Soudcovské unii a další témata. Příspěvky přijímají v kanceláři Soudcovské unie, ale i v redakci časopisu SOUDCE do 12. dubna 2021. 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011