Ze zasedání Justičního grémia

Dne 29. února 2024 se opět sešlo Justiční grémium, neformální platforma představitelů obou nejvyšších soudů, Nejvyššího státního zastupitelství, vrchních a krajských soudů, Unie státních zástupců a Soudcovské unie.
Shodlo se na potřebě definovat dlouhodobé cíle ve zlepšování výkonu spravedlnosti a návrhy jejich řešení komunikovat s politickými představiteli státu.
Probralo možnosti, jak ještě lépe a rychleji seznamovat veřejnost se zásadními, či mediálně sledovanými rozhodnutími soudů a státních zastupitelství, a to včetně nosných důvodů takových rozhodnutí.
Nadále trvá na lepší předvídatelnosti etap jmenování soudců jako důležité cestě k tak potřebnému plynulému nahrazování uvolněných soudcovských míst.
Rozhodlo, že pro příště rozšíří své setkání i o představitele vrchních státních zastupitelství.
 
JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie
pořadatel setkání

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011