Tisková zpráva

V prvé řadě vyjadřujeme soucit s obětí trestného činu znásilnění. Soudci obecně k obětem sexualizovaného násilí přistupují citlivě při zachování jejich práv. Obzvláště u trestného činu znásilnění jsme si vědomi závažnosti jeho následků do dalšího života obětí, o čemž jednoznačně svědčí i závěry nedávné studie v rámci projektu Legal Data Hub, z níž vyplynulo, že tresty ukládané v ČR za trestný čin znásilnění jsou druhé nejpřísnější po trestech ukládaných za trestný čin vraždy. Ke konkrétnímu případu jsme se nevyjádřili, neboť nám nejsou známy důvody rozhodnutí, když dosud písemné vyhotovení rozhodnutí neexistuje. Ale ani nám nepřísluší jakkoli komentovat a hodnotit rozhodnutí našich kolegů, neboť to každému soudci zakazuje Etický kodex soudce. Sledujeme však společenskou diskusi, která nám není lhostejná, a uvědomujeme si, že důvěra v justiční systém je pro dobré fungování soudů zásadní. Jsme proto připraveni se podílet na diskuzi nad systémem trestání v naší vlasti. Hrubé verbální útoky na konkrétní soudce dokonce před tím, než jsou známy důvody jejich rozhodnutí, rozhodně snahám o další zkvalitňování výkonu spravedlnosti v České republice nepomohou. 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011