Ze zasedání Republikové rady SU ČR (Tisková zpráva)

Republiková rada na zasedání 21. 9. 2023 mimo jiné posoudila přípravu nadcházejícího celostátního volebního Shromáždění delegátů Soudcovské unie v polovině příštího měsíce v Přerově a jednomyslně vyzvala Parlament ČR, aby respektoval důstojné postavení soudcovské moci.
 
V této souvislosti SU ČR považuje vládní návrh změny zákona o platu soudců spočívající ve snížení koeficientu v platové základně od 1. 1. 2024  za flagrantní porušení práva soudců na materiální zabezpečení, aniž by pro takovou zásadní restrikci byly splněny mantinely vytýčené konstantní judikaturou Ústavního soudu ve věcech platových restrikcí vůči soudcům.
 
Proto Republiková rada SU ČR žádá Parlament ČR, aby tento zákon, který představuje trvalou a neodůvodněnou erozi materiálního zabezpečení soudců, jednoznačně zamítl.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011