Poděkování Soudcovské unii za finanční podporu ukrajinským soudcům

Soudcovská unie se již na počátku válečného konfliktu na Ukrajině stala kontaktním subjektem pro podporu a pomoc ukrajinským soudcům a jejich rodinám ve velmi tíživé životní situaci.

Stavovská organizace soudců ČR uspořádala mezi soudci finanční sbírku, sestavila tým soudců ze všech regionů České republiky, kteří bezprostředně poskytovali odbornou pomoc, obecné rady i finanční pomoc těm ukrajinským soudcům, kteří se ocitli v naší zemi bez finančních prostředků, léků a dalších základních potřeb nezbytných k životu. Svoji vlast byli nuceni opustit z důvodu těžké nemoci či přímého ohrožení životů svých i svých blízkých. 

Finanční prostředky, které nebyly využity pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR, Soudcovská unie zaslala Asociaci soudců Ukrajiny k poskytnutí nejvíce postiženým soudcům a jejich rodinám.

Za tento významný projev podpory bylo našemu profesnímu spolku vysloveno poděkování z úst zástupců ukrajinské organizace soudců před plénem zasedání Evropské asociace soudců v Athénách. Slova vděčnosti a díků za veškeré další formy zahraniční podpory v jejich nelehkém boji za uchování právního státu, udržení nezávislosti a suverenity přináší i přiložený informační leták ukrajinské asociace soudců.

Zvláštní poděkování za finanční pomoc bylo vyjádřeno jmenovitě právě Soudcovské unii ČR a Asociaci gruzínských soudců.

Blíže viz leták: /Soubory/Pohledy_A_Nazory/Asociace soudců Ukrajiny - poděkování soudcům ČR.pdf

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011