Tiskové prohlášení SU ČR

Soudcovská unie ČR se na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR seznámila s důvody, které vedly k rozhodnutí ministra spravedlnosti nejmenovat do funkce místopředsedy trestního úseku Krajského soudu v Brně soudce Mgr. Aleše Novotného. Svoje rozhodnutí ministr odůvodňuje tím, že „V trestních věcech projednávaných senátem č. 46T vedeným předsedou senátu Mgr. Alešem Novotným došlo k naplnění předpokladů odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy v rámci své rozhodovací činnosti se podílel na vzniku škody státu minimálně ve výši 3 851 958,- Kč; nadále ještě běží některá soudní řízení o náhradu škody. Ministr spravedlnosti tak nemohl do funkce místopředsedy Krajského soudu v Brně odpovědného za úsek trestního soudnictví jmenovat někoho, kdo se opakovaně podílel svými nezákonnými rozhodnutími na vzniku takto vysokých škod“.
Toto odůvodnění považuje Soudcovská unie ČR za nepřijatelné a do budoucna velmi nebezpečné z několika důvodů:
 
1)        Ministr není oprávněn a ani odborně způsobilý hodnotit rozhodování konkrétního soudce. Kolega Novotný je přitom naopak za poslední léta vysoce nadprůměrně hodnocen Vrchním soudem v Olomouci, který projednává všechna odvolání ve věcech, kterým předsedal. Toto hodnocení má ministr k dispozici.
 
2)      Případné naplnění předpokladů vzniku odpovědnosti státu za škodu způsobenou soudcem při rozhodovací činnosti může posoudit výhradně kárný senát.
 
3)       Všechna ministrem zmiňovaná rozhodnutí byla učiněna senátem a hlasování senátu je tajné. Ministr tudíž nemůže vědět, jak dotčený soudce hlasoval.
 
4)          Předsedy a místopředsedy soudů jmenuje moc výkonná, prezident či ministr spravedlnosti. Pokud připustíme, že při rozhodování o tom, kdo se stane soudním funkcionářem, se může hodnotit konkrétní rozhodnutí soudce, jde o přímý a nepřípustný zásah moci výkonné do rozhodovací činnosti soudců.
 
Proti takovému postupu ministra spravedlnosti se stavovská organizace soudců ČR důrazně ohrazuje a jednoznačně ho odmítá.
 
Za SU ČR
JUDr. Libor Vávra, prezident

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011