Skončilo 33. Shromáždění delegátů SU ČR

Závěrečným usnesením skončilo v Přerově 33. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR.

Zásadně nesouhlasí s protiústavním vládním návrhem změny zákona o platu soudců spočívajícím v trvalém snížení násobku průměrné mzdy pro výpočet platové základny od roku 2024. Jedná se o flagrantní porušení práva soudců na materiální zabezpečení, aniž by byly splněny předpoklady vytýčené konstantní judikaturou Ústavního soudu.

 Upozorňuje, že

  • návrh zákona je pokračováním dlouhodobé snahy moci výkonné o postupnou erozi a demontáž zákonem nastaveného systému odměňování soudců, jejichž plat byl v minulosti mnohokráte zmrazen či snížen, naposledy pak v letech 2021 a 2022,

  • konstrukce platu soudců jako trojnásobek průměrné mzdy představuje v zákoně vestavěnou pojistku solidarity platu soudců se stavem celého národního hospodářství.

Důrazně vyzývá představitele moci výkonné a zákonodárné, aby respektovali ústavně chráněnou nezávislost soudců, jejíž nedílnou součástí je i materiální zabezpečení soudců platem a aby dodržovali základní principy právního státu.

Deklaruje, že Soudcovská unie poskytne veškerou podporu soudcům, kteří se v případě přijetí vládního návrhu zákona budou svých platových nároků domáhat soudní cestou.

Považuje dostatečný počet dobře ohodnoceného odborného aparátu za nutnou podmínku pro udržení řádného chodu justice.

Zvolilo prezidentem Soudcovské unie JUDr. Libora Vávru. Prvním viceprezidentem se stal Mgr. Roman Lada, viceprezidentkou bude v následujícím tříletém funkčním období JUDr. Eva Bučková. Dalšími členy Výboru SU ČR jsou Mgr. Ilona Benešová a Mgr. Dalibor Zecha.
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011