Zástupci tzv. justiční šestky jednali o problémech justice

Na půdě Vrchního soudu v Praze se 12.9. 2023 odpoledne sešli vrcholní představitelé soudů a státního zastupitelství. Jednání se účastnil předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce, předsedové Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci, zástupci z řad představitelů krajských soudů, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem a předseda Krajského soudu v Ostravě, prezidenti Soudcovské unie a Unie státních zástupců.
 
Justiční šestka projednávala aktuální palčivá témata justice, zejména dlouhý výpadek ve jmenování nových soudců. Zástupci justice poukázali na to, že jsou již řadu měsíců vybráni uchazeči o soudcovská místa, kteří vzešli z řádných výběrových řízení. Ti jsou připraveni nastoupit na uvolňovaná místa soudců, kterých bude koncem tohoto roku již kolem sta, a dalších sto soudcovských míst je uvolněných v důsledku mateřských dovolených a dlouhodobých pracovních neschopností.

Dále zástupci justiční šestky diskutovali o trvajícím problému poddimenzovaných platů administrativního personálu soudů a administrativního personálu státních zastupitelství, které jsou stále v průměru přibližně o čtvrtinu nižší než platy zaměstnanců ve veřejné správě.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011