Číslo 7/23 časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika - časopis SOUDCE - připravuje jeho sedmé vydání v tomto roce. Letní číslo čtenářům nabídne kromě pravidelných rubrik také například letně laděné slovo soudce Mgr. Davida Havlíka. V něm se autor zaměřil na aktuální témata soudnictví, dokonce i nabídl jednoduchý recept na lehký salát, který v horkých letních dnech nejenom osvěží, ale i zasytí. V sedmém vydání SOUDCE pokračuje také seriál Soudní budovy v období Republiky Československé v letech 1918–1949 autora JUDr. Lubomíra Činky. 
Číslo mimo jiné přináší přehled aktuální judikatury občanskoprávního a obchodního kolegia NS ČR a přehledně rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu. Čtenáři ve vydání najdou i zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. 

Číslo 7/2023 bude distribuováno v závěru tohoto měsíce.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011