Časopis SOUDCE 6/23

Červnové vydání časopisu SOUDCE přinese kromě pravidelných rubrik zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 6/2023 našeho stavovského periodika bude distribuováno v závěru tohoto měsíce.
Z jeho obsahu vybíráme:
Slovo soudce nazval jeho autor Mgr. Karel Hanuš "Chtěl bych psát o věcech drobných až každodenních". Prof. et doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. do červnového vydání přispěl článkem "Vývoj a komparace vztahu hlav států a moci soudní v Evropě". JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. se na stránkách našeho časopisu vyjadřuje "K odpovědnosti státu za újmu způsobenou veřejnoprávní činností jiných osob". I toto vydání nabídne další výběr soudních budov z Republiky Československé, tentokrát v působnosti Krajského soudu Kutná Hora od roku 1850. Čtenáři v čísle 6 najdou také přehledy judikatur Nejvyššího soudu ČR a aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu.
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011