SOUDCE 2/2023

Únorové vydání časopisu Soudce připravuje redakce ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. k distribuci.
Do rubriky Slovo soudce přispěl Mgr. Milan Homolka, článek o soudních budovách z období Republiky Československé připravil JUDr. Lubomír Činka. O stáži zahraničních soudců v České republice, která proběhla v době  od 13. do 24. června 2022, bude informovat  Mgr. Eva Krejčová. V čísle nebude chybět ani rubrika Judikatura z jednání Nejvyššího soudu ČR a čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR. Čtenářům únorové vydání SOUDCE nabídne také přehledy činnosti Soudcovské unie v uplynulém období. Přinese také zápis z jednání Republikové rady SU ČR, který pořídila Mgr. Lenka Eliášová, a o Sborníku ze Sjezdu českých právníků bude informovat JUDr. Martin Foukal. Vydání nabídne i další zprávy z dění v justici.

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011