Poslední číslo SOUDCE v r. 2022

Vyjde prosincové číslo našeho periodika. Přispěla do něho například JUDr. Margita Marková, která barvitě popisuje dobu vánočních příprav. V aktualitách z dění v Soudcovské unii čtenáři najdou zápis z letošního posledního jednání Republikové rady SU ČR, které proběhlo 1. 12. 2022 v Praze. Vydání přinese i další informace ze soudnictví a přehledy činnosti našeho stavovského spolku.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011