Odešel JUDr. Jan Vyklický

Od včerejšího odpoledne začíná nová etapa Soudcovské unie, ve které už s námi není jedna z největších osobností unijní historie – JUDr. Jan Vyklický.
Byl jedním ze spoluzakladatelů Soudcovské unie v roce 1990 a jako její prezident (v letech 1991 – 1996) významně ovlivnil podobu a postavení stavovské organizace soudců ve společnosti. Pomohl vytvořit a prosadit důstojnou vizi soudnictví a jeho profesního sdružení v náročných začátcích obnovy demokracie. Vytvořil a trvale udržoval kontakty se zahraničními partnery unie. Mezinárodní justiční spolupráci považoval za velmi důležitou, zdůrazňoval, že se nesmíme zahledět jen do vlastních poměrů a problémů.
Zabýval se justičními systémy komplexně, uměl rozeznat důležité souvislosti a prosazovat pro soudnictví záměry z oblastí, které se zdály na první pohled nesourodé, ale přitom spolu úzce souvisely. Zasloužil se o zahrnutí soudců mezi ostatní ústavní činitele ve společném platovém předpisu, a zároveň sestavil první etický kodex soudců České republiky a etickým otázkám se věnoval po celý svůj život.
Honza Vyklický dokázal být naprosto osobitou bytostí, bez váhání prosazoval své názory, praktické a mnohdy nelíbivé. Byl „srdcař“ Soudcovské unie, po odchodu z funkce prezidenta se stal jejím reprezentantem v mezinárodních organizacích soudců. Zajišťoval tím náš vysoký kredit v očích ostatních států.
Poslední roky aktivního pracovního života působil na Nejvyšším správním soudu v Brně, kde plně využil příležitost uplatnit své bohaté zkušenosti a znalosti.
 
Honza Vyklický uměl každému říci, co si o něm myslí, bez ohledu na následky. Neměl pouze přátele. Ale i ti, kteří s ním nesouzněli, si ho vážili.
 
Soudcovská unie vyjadřuje hlubokou lítost nad odchodem čestného prezidenta JUDr. Jana Vyklického a jeho rodině si dovoluje projevit upřímnou soustrast.

                                              Za Soudcovskou unii
                                                                                                 Daniela Zemanová, prezidentka
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011