Časopis SOUDCE 1/2018

V letošním roce vychází stavovský časopis Soudce již ve XX. jubilejním ročníku.  Od začátku ledna připravuje jeho redakce ve vydavatelství Wolters Kluwer, a. s.  první vydání tohoto roku. Po uzávěrce budou čtenáři profesního periodika českých soudců detailněji informováni o obsahové náplni čísla 1/2018.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011