SOUDCE 4/2019

Dubnové vydání stavovského periodika přináší rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Michalem Fraňkem. I v tomto vydání pokračuje cyklus, ve kterém předsedové představují jednotlivé krajské soudy. Tentokrát do časopisu SOUDCE přispěl JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Autorem  Slova soudce je Mgr. Tomáš Mottl, jehož příspěvek vychází pod titulkem "Dubnové justiční pranostiky". Čtvrté letošní číslo obsahuje i další pravidelné rubriky a informace z dění v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.

Obsah: 

Slovo soudce  - Dubnové justiční pranostiky (Mgr. Tomáš Mottl)                                                      2

Rozhovor

Rozhovor s Mgr. Michalem Fraňkem, náměstkem sekce legislativní Ministerstva spravedlnosti              4

Představuje se krajský soud - Krajský soud v Praze (JUDr. Ljubomír Drápal)                                  7

Správa soudů - Personální a organizační zajištění soudů – systemizace výkonu

(Ing. Zdeněk Tonar, LL.M.)                                                                                                                       10

Články - Nová rakouská cesta řešení svéprávnosti dospělých aneb zkušenosti ze zahraniční cesty

(JUDr. Lenka Fialová, Mgr. Barbora Rittichová, JUDr. Pavel Kotrady)                                                      13

Judikatura

Stručný přehled judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu v rodinněprávních a opatrovnických věcech

(JUDr. Hana Nová)                                                                                                                                      21

Z březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu                                29

(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., asistent Nejvyššího soudu

Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)

Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                                 33

Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 21. 3. 2019                                                 36

Zprávy a informace

Moot Court zařazují do výuky právnické fakulty i univerzitní program pro žáky základních škol

(JUDr. Kateřina Šimáčková, Mgr. Kamila Abbasi)                                                                                         38

Soud může efektivně pomoci ohroženým dětem, jen pokud má všechny relevantní informace                    40

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011