Pozvánka na 28. Shromáždění delegátů SU ČR

P o z v á n k a

 
na Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR
 
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR
 
s v o l á v á m 
 
na 12. a 13. října 2018
28. Shromáždění delegátů
Soudcovské unie České republiky
 
 
Místo konání: 
LH Hotel Dvořák Tábor
Hradební 3037, Tábor
 
Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR
 do 27. září 2018.
 
Kontaktní spojení:
e-mail: kancelar@soudci.cz, fax: 221 093 396
SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1

Srdečně Vás zvu a těším se na Vaši účast.
 

                                                                                            Mgr. Daniela Zemanová, v.r.
                                                                           prezidentka Soudcovské unie ČR

 

V Praze dne 23. července 2018

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011