Právník roku 2018

V pražském TOP Hotelu převzali v pátek 1. února 2019 právníci z různých oblastí práva titul Právník roku 2018
a skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí. Za výjimečný celoživotní přínos českému právu
vstoupil do právnické síně slávy doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog.
Výsledky v jednotlivých soutěžních kategoriích:
 •     Občanské právo (hmotné, procesní) - Mgr. JAN ZÁRUBA, státní zástupce, zakladatel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství
 •     Trestní právo (hmotné, procesní) - JUDr. FRANTIŠEK PÚRY, Ph.D., soudce, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 •     Finanční právo - JUDr. Mgr. PETRA NOVÁKOVÁ, Ph.D., advokátka, AK Nováková + Partners
 •     Správní právo - JUDr. DANIELA ŠUSTROVÁ, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy
 •     Pracovní právo - doc. JUDr. PETR HŮRKA, Ph.D., náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 •     Právo informačních technologií - JUDr. TOMÁŠ NIELSEN, advokát, AK NIELSEN MEINL
 •     Občanská a lidská práva a právo ústavní - doc. JUDr. LADISLAV OROSZ, CSc., soudce Ústavního soudu SR

Kategorie se zvláštními kritérii

 •     Talent roku (pro mladé začínající právníky)
  •     1. místo JUDr. JIŘÍ MULÁK, Ph.D., asistent soudce Vrchního soudu v Praze
  •     2. místo Mgr. KATEŘINA ŠVEŘEPOVÁ, advokátka trvale spolupracující s AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
  •     3. místo JUDr. JAKUB SIVÁK, advokát trvale spolupracující s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK
    
 •     Ocenění PRO BONO - Mgr. ROBERT PLICKA, advokát, AK Plicka & Partners
 •     Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii - JUDr. ANTONÍN FÜRST st., advokát
 •      Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu) - doc. JUDr. PETR   PITHART,    dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011