Skončil sněm Soudcovské unie ČR

V Táboře dnes skončilo 28. Shromáždění delegátů profesní asociace soudců ČR.
Účastníci se zabývali oblastmi výběru soudců, průběhu jejich funkce a hodnocením soudců. Jednali rovněž o etických otázkách.

Konstatovali, že výběr ani hodnocení soudců nelze provádět ústavně konformním způsobem bez zřízení instituce, která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné.

Za stávajícího stavu, kdy se zřízení takové instituce v České republice neočekává, je nutno při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru výhradně prostřednictvím výběrových řízení.

Soudcovská unie zřizuje "Cenu Jana Vyklického", která bude udělována za mimořádný počin v oblasti justice.

Se závěry sněmu seznámí vedení SU ČR média ve 14 hodin na tiskové konferenci.

Kancelář SU ČR
13.10.2018
 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011