Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Stavovské periodikum SOUDCE i v letních měsících přináší pravidelné rubriky s příspěvky členů profesní organizace soudců ČR. Například do rubriky Slovo soudce připravila Mgr. Vanda Rozsypalová článek nazvaný "Jak jsem vyplnila formulář". JUDr. Pavla Pjajčíková si ve svém příspěvku klade otázku "Konec právního státu v Čechách?". Časopis Soudce rovněž nabízí rozhovor s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, přináší článek nazvaný "Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému řízení", autorkou je  JUDr. Milada Šámalová, anebo analytické zamyšlení Mgr. Luboše Dörfla nad hranicemi soudcovské etiky a kárnými řízeními v severočeské justici. V letním dvojčíslí čtenáři mimo jiné najdou kromě odborných článků také závěry z jednání a další zajímavosti a novinky z justičního prostředí.
Obsah:
Pozvánka na Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR                                                         2
Slovo soudce
Jak jsem vyplnila formulář (Mgr. Vanda Rozsypalová)                                                                       3
Rozhovor
Rozhovor pro časopis Soudce s JUDr. Zdeňkem Krčmářem                                                             4
Články/Konference
Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému řízení (JUDr. Milada Šámalová)             10
Hranice soudcovské etiky a kárné řízení – rozbor dvou případů ze severočeské justice (Mgr. Luboš Dörfl)         22
Články/Ze zahraničí
Brazilská justice (Renan Araújo, Miroslav Hromada)                                                                         25
Odborné články
Perspektivy práce s judikaturou prostřednictvím informačních technologií (Mgr. Adam Jareš)         33
Eticky přijatelné náhodné přiřazování trestů (Mgr. Jakub Drápal, MPhil.)                                          38
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                       40
Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR                                                                    44
Zprávy a informace
Z červnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu                       47
(Zpracoval: JUDr. Vladimír Brotan, asistent Nejvyššího soudu,  Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)
Legislativní dění od poloviny roku 2017 do poloviny roku 2018                                                         49
(JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti)
Názory
Konec právního státu v Čechách? (JUDr. Pavla Pjajčíková)                                                              59
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011