Časopis SOUDCE 2/2018

Únorové vydání stavovského periodika SOUDCE přinese vzpomínky na čestného prezidenta JUDr. Jana Vyklického.
V pravidelných rubrikách najdou čtenáři již tradiční Slovo soudce nazvané Tři pilíře, autorkou je JUDr. Silvie Slaná. Dále odborné články, anebo příspěvek JUDr. Michala Prince a Mgr. Radka Maříka nazvaný O historii (nejen) Obvodního soudu pro Prahu 3. Druhé vydání profesního časopisu publikuje i informace o dění v Soudcovské unii ČR, zápis ze zasedání Republikové rady a další zprávy. Seznamte se s jeho obsahem:

Vzpomínáme na JUDr. Jana Vyklického
Smuteční projev – rozloučení s Janem Vyklickým (JUDr. Josef Baxa)                                      2

Osobní vzpomínka (Mgr. Daniela Zemanová)                                                                            4

Motto: BREVE ENIM TEMPUS AETATIS... (Mgr. Petr Černý)                                                   5

„Dělník je smrtelný, práce je živá“ (JUDr. Pavla Pjajčíková)                                                       6

JUDr. Jan Vyklický − Malý velký muž (JUDr. Eduard Wipplinger)                                               7

Vzpomínky na JUDr. Jana Vyklického                                                                                         8


Slovo soudce
Tři pilíře (JUDr. Silvie Slaná)                                                                                                      12

Rozhovor
Tradiční rodina má ochranu v nově vzniklém spolku Unii rodinných advokátů
(JUDr. Daniela Kovářová)                                                                                                            13

Odborné články
O historii (nejen) Obvodního soudu pro Prahu 3
(JUDr. Michal Princ, Mgr. Radek Mařík)                                                                                      16

Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                19

Zprávy a informace

Zápis z jednání republikové rady soudcovské unie ČR ze dne 18. 1. 2018
(Zapsala: JUDr. Martina Lorencová)                                                                                            23

Z lednového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: Mgr. Vladimír Brotan, asistent soudce Nejvyššího soudu,
Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)                                        
25

Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (IV. Q/2017)
(Zpracovala: Mgr. Lenka Pekařová, analytické oddělení ÚS ČR)                                                 27

Databáze judikatury k nemajetkové újmě poslouží nejen justici                                                    29

Recenze
Vladimír Dzuro: Vyšetřovatel − Démoni balkánské války a světská spravedlnost                        30
Rozhovor s Vladimírem Dzuro 
                                                                                                      31Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011