Předsněmovní vydání časopisu SOUDCE

Upozorňujeme čtenáře stavovského časopisu SOUDCE, že č. 9/2017 obsahuje kromě rubrik, které naše periodikum přináší pravidelně, také informace k nadcházejícímu výročnímu zasedání profesní organizace českých soudců. Letošní sněm je volební, čtenáři se proto v zářijovém vydání časopisu Soudce mohou seznámit s prezentacemi některých kandidátů do Republikové rady a na funkci prezidentky. Blíže k obsahové náplni:

Obsah
Pozvánka na Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR                                                                   2
Slovo soudce
Zamyšlení na konci léta (Mgr. Roman Lada)                                                                                               3
Rozhovor
Zatím spíše odvracíme nechtěné, raději bychom ale aktivně připravovali své dlouhodobé záměry
(Mgr. Daniela Zemanová)                                                                                                                            5
KONTINUITA. Úvaha k výročnímu zasedání Shromáždění delegátů SU ČR
(JUDr. Jan Vyklický)                                                                                                                                     8
Směřujme k univerzální právní zkoušce
(JUDr. Roman Fiala)                                                                                                                                   10
K volbám v SU ČR 2017
Kandidáti na člena Republikové rady
Mgr. Jana Benešová, kandidátka Okresního soudu v Mostě                                                                      13
Mgr. Šárka Hájková, kandidátka Krajského soudu v Praze                                                                         14
Mgr. Miroslav Jurman, kandidát Okresního soudu v Českých Budějovicích                                               15
Mgr. Vanda Rozsypalová, kandidátka Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec                    15
Mgr. Tomáš Mottl, kandidát Městského soudu v Praze                                                                               16
Mgr. Pavel Punčochář, kandidát Okresního soudu ve Vsetíně                                                                   18
Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu ČR, kandidátka na prezidentku             20
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                                 26
Odborné články
Perspektivy moderního demokratického právního státu (JUDr. Karel Havlíček)                                         26
Zprávy a informace
Stanovisko kolegia předsedů krajských soudů                                                                                            31
Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (II.Q/2017)                                                                        31
 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011